ప్రధాన మెనూను తెరువు

Coordinates information

17°0′25″N 81°0′15″E