ప్రధాన మెనూను తెరువు

Coordinates information

17°41′18″N 83°13′8″E