"చర్చ:మారేపల్లి" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

→‎వెమిరేడ్డి పల్లి: కొత్త విభాగం
(కొత్త పేజీ: మా గ్రామము పేరు మారేపల్లి. ఇది ఎ.కొందూరు మందలం , క్రిష్న జీల...)
 
(→‎వెమిరేడ్డి పల్లి: కొత్త విభాగం)
 
===జల వనరులు===
ఈ ఊరిలొ ఒక చెరువు వుంది.దానికి కావలసిన నీరు నాగార్జున సాగర్ నూండి వస్తాయి.దిని వలన చాల పొలాలకు కావలసిన నీరు సంరూదిగా లభిస్తూన్నాయి.
 
== వెమిరేడ్డి పల్లి ==
 
ఝ్ంజ్ధ్ఫ్జ్క్ఫ్జ్ఫ్బ్ఫ్ఫ్హ్ంబ్ఫ్హ్జ్ద్జ్ఝ్ద్
జ్క్ధ్భ్జ్జ్ఫ్ఝ్జిస్ల్క్స్క్జ్స్నబ్
ంస్గ్వష్జ్స్భ్క్ష్వ్వ్ఘ్ద్జ్
బ్న్జ్న్ంకజ్జ్జ్స్క్క్స్వ్చ్క్ష్ంబ్
ఝ్ద్ఫ్బ్ంచ్జ్జ్స్జ్ద్నక్జ్స్
మ్ంహ్చిఝ్స్ద్జ్స్ద్
ధ్బ్ఫ్వ్ధ్ఝ్బ్ద్ఫ్ద్గ్బ్ఫ్స్జ్ంజక్స్క్జస్
జ్ఝ్ద్జ్స్ద్ఫ్హ్ద్క్జ్ఫ్హ్సుఇఎయ్ఫ్హ్స్ఫ్చ్జ్క్స్
Anonymous user
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/1003955" నుండి వెలికితీశారు