కె. బి. ఎన్. కళాశాల గ్రంథాలయం: కూర్పుల మధ్య తేడాలు

 
==సాంకేతికపరమైన పనులు==
'''>'''* గ్రందాలయము నందలి పుస్తకములన్నియు వర్గీకరించబడినవి..
* '''>'ప్రారంభములో పుస్తకాల వర్గీకరణ కొరకు డిడిసి యొక్క 20 వ సంచిక వుపయోగించబడినది..
'''>'ప్రస్తుతం కంప్యూటర్ సై. మినహా మిగిలిన పుస్తకాలన్ని డిడిసి యొక్క 18 వ సంచిక ప్రకారం వర్గీకరించబడుచున్నవి.
'''>'''కుంప్యూటర్ సై పుస్తకాల వర్గికరణ డిడిసి యొక్క 20 వ సంచిక ప్రకారం జరుగుతుంది..
* '''>'ప్రస్తుతం కంప్యూటర్ సై. మినహా మిగిలిన పుస్తకాలన్ని డిడిసి యొక్క 18 వ సంచిక ప్రకారం వర్గీకరించబడుచున్నవి.
'''>'''ఆరంభం లో పుస్తక ఫారం లొ వున్న కేటలాగులను వినియోగించడమైనది.
'''>''ప్రస్తుతం కార్డు ఫారం లో ఉన్న కేటలాగులను వినియోగించుచున్నాము.
'''>''' *కుంప్యూటర్ సై పుస్తకాల వర్గికరణ డిడిసి యొక్క 20 వ సంచిక ప్రకారం జరుగుతుంది..
'''>''పుస్తకాలు ఇవ్వడానికి తిరిగి తీససుకొవడనికి మార్పు చేయబడిన నెట్వర్క్ పద్ధతిని అనుసరిస్తున్నానాము.దీనికి ప్రత్యెక సిబ్బంది కలరు.
'''>''సిబ్బందికి విద్యార్దులకు అన్ని వేళల గ్రంధాలయ సేవలు .
* '''>'''ఆరంభం లో పుస్తక ఫారం లొ వున్న కేటలాగులను వినియోగించడమైనది.
* '''>''ప్రస్తుతం కార్డు ఫారం లో ఉన్న కేటలాగులను వినియోగించుచున్నాము.
* '''>''పుస్తకాలు ఇవ్వడానికి తిరిగి తీససుకొవడనికి మార్పు చేయబడిన నెట్వర్క్ పద్ధతిని అనుసరిస్తున్నానాము.దీనికి ప్రత్యెక సిబ్బంది కలరు.
* '''>''సిబ్బందికి విద్యార్దులకు అన్ని వేళల గ్రంధాలయ సేవలు .
'''>'''We are started the computerization for our library stock using '''VOLK''' Software '''EZLIBRARY'''. The work is in process.
105

దిద్దుబాట్లు

"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/1019621" నుండి వెలికితీశారు