"మూస:Userbox" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

80 bytes added ,  12 సంవత్సరాల క్రితం
sync from sandbox (makes id optional)
(make the usercategory & usercategory2 parameters work on template pages; editprotected request)
(sync from sandbox (makes id optional))
<div style="float:{{{float|left}}}; border:{{{border-width|{{{border-s|1}}}}}}px solid {{{border-color|{{{1|{{{border-c|{{{id-c|#999}}}}}}}}}}}}; margin:1px;" class="wikipediauserbox">
{| cellspacing="0" style="width:238px; background:{{{info-background|{{{2|{{{info-c|#EEE}}}}}}}}};"
{{#if:{{{logo|{{{3|{{{id|id}}}}}}}}}|
| style="width:{{{logo-width|{{{id-w|45}}}}}}px; height:{{{logo-height|{{{id-h|45}}}}}}px; background:{{{logo-background|{{{1|{{{id-c|#DDD}}}}}}}}}; text-align:center; font-size:{{{logo-size|{{{5|{{{id-s|14}}}}}}}}}pt; color:{{{logo-color|{{{id-fc|black}}}}}}; padding:{{{logo-padding|{{{id-p|1px}}}}}}; line-height:{{{logo-line-height|{{{id-lh|1.25em}}}}}}; {{{logo-other-param|{{{id-op|}}}}}}; vertical-align: middle;" |'''{{{logo|{{{3|{{{id|id}}}}}}}}}'''
|! style="width:{{{logo-width|{{{id-w|45}}}}}}px; height:{{{logo-height|{{{id-h|45}}}}}}px; background:{{{logo-background|{{{1|{{{id-c|#DDD}}}}}}}}}; text-align:leftcenter; font-size:{{{infologo-size|{{{info5|{{{id-s|814}}}}}}}}}pt; paddingcolor:{{{infologo-paddingcolor|{{{infoid-pfc|4pxblack}}}}}}; line-heightpadding:{{{infologo-line-heightpadding|{{{infoid-lhp|1.25em1px}}}}}}; colorline-height:{{{infologo-colorline-height|{{{infoid-fclh|black1.25em}}}}}}; {{{infologo-other-param|{{{infoid-op|}}}}}}; vertical-align: middle;" |{{!}} {{{infologo|{{{43|{{{infoid|''info''id}}}}}}}}}
}}
| style="widthtext-align:left; font-size:{{{logoinfo-widthsize|{{{idinfo-ws|458}}}}}}pxpt; heightpadding:{{{logoinfo-heightpadding|{{{idinfo-hp|454px}}}}}}px; backgroundheight:{{{logo-background|{{{1height|{{{id-ch|#DDD}}}45}}}}}}px; textline-align:center; font-sizeheight:{{{logoinfo-sizeline-height|{{{5|{{{idinfo-slh|141.25em}}}}}}}}}pt; color:{{{logoinfo-color|{{{idinfo-fc|black}}}}}}; padding:{{{logo-padding|{{{id-p|1px}}}}}}; line-height:{{{logo-line-height|{{{id-lh|1.25em}}}}}}; {{{logoinfo-other-param|{{{idinfo-op|}}}}}}; vertical-align: middle;" |''' {{{logoinfo|{{{34|{{{idinfo|id''info''}}}}}}}}}'''
|}</div>{{#ifeq:{{NAMESPACE}}|{{ns:2}}
|{{#if:{{{usercategory|}}}|[[Category:{{{usercategory}}}]]}}{{#if:{{{usercategory2|}}}|[[Category:{{{usercategory2}}}]]}}
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/1046432" నుండి వెలికితీశారు