"సహాయం:దిద్దుబాటు ఘర్షణ" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

(కొంత అనువాదం)
 
== దిద్దుబాటు ఘర్షణను పరిష్కరించడం ==
బాబు చేసినవి చిన్న మార్పులే అయితే, రవి చేసినవి పెద్ద మార్పులు అయితే, బాబు రవి కూర్పులోనే తన దిద్దుబాట్లు చేసి, రెంటినీ విలీనం చెయ్యవచ్చు. దిద్దుబాటు సారాంశంలో "దిద్దుబాటు ఘర్షణ ద్వారా" అని చేరిస్తే, రవికీ, ఇతరులకూ కూడా బాబు చేసిన పని తెలుస్తుంది. ఈ విలీనం చేసే క్రమంలో తేడాలేమన్నా జరిగాయేమోనని రవి చూసుకోవచ్చు.
If Bob only made small changes, and Alice made large changes, he may choose to work from Alice's version, and re-merge his changes in. Bob might choose to add some text like "via edit conflict" to warn Alice and others that he had to do this - Alice can then [[Meatball:PeerReview|peer review]] his merging for accuracy.
 
బాబు చేసినవి పెద్ద మార్పులై, రవి చేసినవి చిన్న మార్పులు అయితే, తన కూర్పులోనే పని చెయ్యవచ్చు. ఒక పద్ధతి ఏంటంటే.. కింద ఉన్న టెక్స్టును కాపీ చేసి, పైన ఉన్న టెక్స్టులో పెట్టడం. సముచితమైన దిద్దుబాటు సారాంశాన్ని ఇవ్వాలి. ఆ తరువాత బాబు పేజీ చరితాన్ని చూసి, రవి చేసిన మార్పులేవో నిర్ధారించుకుని, మరోసారి దిద్దుబాటు చేసి, వాటిని తన కూర్పులో కూడా చేర్చవచ్చు.
If Bob made large changes, and Alice made small changes, he may choose to work from his version. One option is for Bob to copy the bottom text into the top text (or just copy over the one section of the top text, if Bob was section editing), with an appropriate [[Help:Edit summary|edit summary]] (eg "via edit conflict, will remerge"). Then Bob can view the page history, determine Alice's changes, and re-apply them to his version, in a separate edit.
 
Ifబాబూ, bothరవీ Aliceఇద్దరూ andపెద్ద Bobమార్పులే madeచేసి large changesఉంటే, matters become complicated, and Alice and Bob just have to doఅది theపెద్ద bestసమస్యే. theyఇలా canచెయ్యవచ్చు. For example, if both Alice and Bob simultaneously add a large section of text on the same subject, then it may be best for Bob to submit his changes, and then for Alice and Bob to both have a look at the two versions and decide between themselves which version is better.
 
Bob should not just post his changes over the top of Alice's. We assume good faith - mistakes are occasionally made, and newcomers may not understand the edit conflict window. However, Bob must not routinely ignore edit conflicts. It is absolutely not acceptable for Bob to overwrite Alice out of laziness. We encourage contributors to double-check their merges by using the [[Help:Diff|diff]] feature.
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/106850" నుండి వెలికితీశారు