"వికీపీడియా:తొలగింపు విధానం" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

సవరణ సారాంశం లేదు
=== సమస్య వచ్చిన పేజీ/బొమ్మ/వర్గం ను ఏంచెయ్యాలి ===
పేజీ నిజంగా వ్ఫ్డ్‌ లో పెట్టవచ్చా? ఇది తెలుసుకోవడానికి కింది రెండు పట్టికలను చదవండి.
<!--
{| border=1 cellpadding=3
|+<big>'''Problemsతొలగింపు thatఅవసరం don'tలేని requireసమస్యలు deletion''' </big>
!సమస్య
!Problem with page
!పరిష్కారం
!Solution
!ఈ టాగు చేర్చండి
!Add this tag
|-
|<div id="foreign">Articleవ్యాసం writtenతెలుగులో in a foreign languageలేదు</div>
|[[Wikipedia:అనువాదం అవసరమైన పేజీలు]] లో చేర్చండి.
|List on [[Wikipedia:Pages needing translation]]
|<tt><nowiki>{{notenglishnottelugu}}</nowiki></tt>
|-
|<div id="stub">A stubమొలక (butఎదిగే withఅవకాశం potentialఉంది)</div>
|[[Wikipedia:Guide to improving articles|Expand itవిస్తరించండి]]!
|<tt><nowiki>{{stubమొలక}}</nowiki></tt>, or preferably the topic-specific one from [[Wikipedia:WikiProject Stub sorting/Stub types]]
|-
|<div id="minor">ఒక వ్యాసం అవసరం లేని చిన్న విషయం </div>
|<div id="minor">Such a minor branch of a subject that it doesn't deserve an article</div>
|వేరే వ్యాసంలో [[Wikipedia:ఏకీకరణ|కలిపేసి]], [[Wikipedia:Redirect|దారి మార్చండి]]
|[[Wikipedia:Merge|Merge]] the useful content into a more comprehensive article and [[Wikipedia:Redirect|redirect]]
|<tt><nowiki>{{mergeto|article}}</nowiki></tt>
|-
|<div id="duplicate">Articleవేరే duplicatesవ్యాసపు informationవిషయానికి inఇది some other articleఅనుకరణ</div>
|Merge andకలిపేసి [[Wikipedia:Redirect|redirectదారి మార్చండి]]. <br>
ఎలా కలిపాలో అర్ధం కాకపోతే, టాగు పెట్టి [[Wikipedia:Duplicate articles|డూప్లికేటు వ్యాసాలు]] లో చేర్చండి.
If you can't figure out how to do the merge, tag it and list on [[Wikipedia:Duplicate articles]]
|<tt><nowiki>{{merge|article}}.</nowiki></tt>
|-
|<div id="cleanup">Articleవ్యాసాన్ని needsమెరుగు పరచాలి improvement</div>
|List on [[Wikipedia:Cleanupశుధ్ధి]] లో చేర్చు
|<tt><nowiki>{{cleanupశుధ్ధి}}</nowiki></tt>
|-
|వ్యాసం ''చాలా '' మెరుగు పడాలి
|Article needs a ''lot'' of improvement
|List on [[Wikipedia:Pages needing attention|దృష్టి పెట్టవలసిన పేజీలు]] లో చేర్చండి
|&nbsp;
|-
|<div id="POV">వ్యాసం పక్షపాత ధోరణితో ఉంది </div>
|<div id="POV">Article is biased or has lots of [[Point of view|POV]]</div>
|List on [[Wikipedia:Pages needing attention|దృష్టి పెట్టవలసిన పేజీలు]] లో చేర్చండి.
|<tt><nowiki>{{npov}} or {{POV check}}</nowiki></tt>
|-
|<div id="disputed">Disputeవ్యాసంపై overవివాదం article content</div>
|List on [[Wikipedia:Requests for comments|వ్యాఖ్యానాల కొరకు వినతి]] లో చేర్చండి
|<tt><nowiki>{{disputed}}</nowiki></tt>
|-
|<div id="disambig">Twoరెండు subjectsవిషయాలకు haveఒకే the same nameపేరు</div>
|Make a [[Wikipedia:Disambiguation|disambiguationఅయోమయ నివృత్తి]] pageపేజీ తయారు చెయ్యండి
|<tt><nowiki>{{disambig}}</nowiki></tt>
|-
|<div id="verify">Can'tవ్యాసంలోని verifyసమాచారం informationనిర్ధారణ inకాలేదు article</div>
|Follow the procedure on [[Wikipedia:Verifiability|నిర్ధారణ]] పధ్ధతిని అనుసరించండ.<br>
అది పని చెయ్యకపోతే, మళ్ళీ ఇకాడకు రండి. నిజంగానే ''నిర్ధారణ చెయ్యలేనిదయితే'', తొలగించవచ్చు.
If that doesn't work, come back here. If it is truly ''unverifiable'', it may be deleted.
|&nbsp;
|-
|[[Wikipedia:User page|Inappropriateఅసంబధ్ధమైన userసభ్యుని pageపేజీ]]
|సభ్యునితో చర్చించండి. <br>
|Talk to the user. <br>
పని కాకపోతే, మళ్ళీ ఇక్కడకు రండి.
If that doesn't work, come back here
|&nbsp;
|-
|<div id="vandalism">[[Wikipedia:vandalism|Vandalismదుశ్చర్య]] or inaccuracy</div>
|[[Wikipedia:How to revert a page to an earlier version|Revertపూర్వపు కూర్పుకు తీసుకు వెళ్ళండి]] it.<br>
Mention it onఅవసరమైతే [[Wikipedia:Vandalism in progress|దుశ్చర్య జరుగుతూనే ఉంది]] ifపేజీలో appropriateపెట్టండి.
|&nbsp;
|-
|కోపం తెప్పించే సభ్యుడు
|Annoying user
|[[Wikipedia:Staying cool when the editing gets hot|Stayశాంతంగా coolఉండండి]].<br>
Addఅవసరమైతే user toసభ్యుని [[Wikipedia:Requests for comment]] ifలో necessaryచేర్చండి.
|&nbsp;
|}
 
{| border=1 cellpadding=3
|+<big>'''Problemsతొలగింపు thatఅవసరమైన may require deletionసమస్యలు'''</big>
!సమస్య
!Problem with page
!పరిష్కారం
!Solution
!ఈ టాగు చేర్చండి
!Add this tag
|-
|<div id="vfd">
* వికీపీడీయాకు అనుగుణంగా లేదు.
* Is not suitable for Wikipedia (see [[WP:NOT]])
* [[Wikipedia:No original research|Originalఒరిజినల్‌ researchరీసెర్చి]] (including the coining of neologisms)
* [[Wikipedia:User page|Inappropriateఅసభ్యమైన userసభ్యుని pagesపేజీలు]] in- excessiveమరీ orమొండి stubborn casesకేసులైతే.
* [[Wikipedia:Vanity page|Vanity page]]
* వ్యాపార ప్రకటనలు లేదా స్పాం
* Advertising or other spam
* [[Hoax|పుకార్లు, గాలి కబుర్లు]]
* [[Hoax]]
* స్వంత డబ్బా</div>
* Completely idiosyncratic non-topic</div>
|List on [[Wikipedia:Votes for deletion|తొలగింపు కొరకు వోట్లు]] లో చేర్చండి.
|<tt><nowiki>{{subst:vfd}}</nowiki></tt>
|-
|<div id="copyvio">వ్యాసం కాపీ హక్కుల ఉల్లంఘన జరిగి ఉండవచ్చు </div>
|<div id="copyvio">Article is possible copyright infringement</div>
|List on [[Wikipedia:Copyright problems|కాపిహక్కు సమస్యలు]] లో చేర్చండి.
|<tt><nowiki>{{copyvio}}</nowiki></tt> ''orలేదా''<br><tt><nowiki>{{copyvio|url=</nowiki>''source''}}</tt>
|-
|బొమ్మ యొక్క కాపీ హక్కుల ఉల్లంఘన జరిగి ఉండవచ్చు
|Image is possible copyright infringement
|List on |[[Wikipedia:Copyright problems|కాపిహక్కు సమస్యలు]] లో చేర్చండి.
|<tt><nowiki>{{imagevio}}</nowiki></tt> ''orలేదా''<br><tt><nowiki>{{imagevio|url=</nowiki>''source''}}</tt>
|-
|తొలగింపు అవసరమైన బొమ్మ లేదా ఇతర మీడియా (కాపీ హక్కుల ఉల్లంఘన కాదు)
|Image or other media needs deleting (but not because of copyright violation)
|List on [[Wikipedia:Images for deletion"తొలగింపు కొరకు బొమ్మలు]] లో చేర్చండి
|<tt><nowiki>{{ifd}}</nowiki></tt>
|-
|<div id="redirect">Aఅవసరం uselessలేని redirectదారి మార్పు</div>
|వదిలెయ్యండీ, నష్టమేమీ లేదు కదా!<br>
|Don't worry, redirects are cheap. <br>
Ifకాదూ youతీసెయ్య mustవలసిందేనంటారా, list on [[Wikipedia:Redirects for deletion|తొలగింపు కొరకు దారి మార్పు]] butలో onlyచేర్చండి. afterకానీ reading ourముందు [[Wikipedia:Redirect#When_should_we_delete_a_redirect?|recommendationsదారి onమార్పుల deletingతొలగింపు redirectsపై మార్గదర్శకాలు]] చూడండి.
|<tt><nowiki>{{rfd}}</nowiki></tt>
|-
|<div id="category">Aవర్గీకరణ categoryగజిబిజి schemeఅయిపోయింది gone awry</div>
|List on [[Wikipedia:Categories for deletion|తొలగింపుకై వర్గాలు]] లో చేర్చండి.
|<tt><nowiki>{{cfd}}</nowiki></tt>
|-
|అవసరం లేని, తప్పుదారి పట్టించే సీరీస్‌ బాక్సు.
|A redundant or misguided series box.
|List on [[Wikipedia:Templates for deletion|తొలగింపుకై మూసలు]] లో చేర్చండి.
|<tt><nowiki>{{tfd}}</nowiki> (Put in the box itself)</tt>
|-
|అవసరం లేని, తప్పుదారి పట్టించే మొలక మూస లేదా వర్గం.
|A redundant or misguided stub template or category.
|List on [[Wikipedia:Stub types for deletion|తొలగింపుకై మొలకల రకాలు]] లో చేర్చండి.
|<tt><nowiki>{{sfd-c}}</nowiki> forమొలకల stubవర్గాల categoriesకొరకు; <nowiki>{{sfd-t}}</nowiki> forమొలకల stubమూసల కొరకు templates</tt>
|-
|<div id="dicdef">నిఘంటువు లో ఉండే అర్ధానికి మించి పెరగనే పెరగదు ("dicdef")</div>
|<div id="dicdef">Can never be more than a [[Wikipedia:Wikipedia is not a dictionary|dictionary definition]] ("dicdef")</div>
|List on [[Wikipedia:Things to be moved to Wiktionary|విక్షనరీ లోకి తరలించినవి]] లో చేర్చండి<br>
విక్షనరీ లో ఇప్పటికే అది ఉంటే, విషయాన్ని తీసివేసి ఇది చేర్చండి:<nowiki>{{wi}}</nowiki>.
If a Wiktionary entry already exists, consider replacing the contents with <nowiki>{{wi}}</nowiki>.
|<tt><nowiki>{{move to Wiktionary}}
</nowiki></tt>
|&nbsp;
|-
|<div id="speedy">Article is a [[Wikipedia:Criteria for speedy deletion|candidateత్వరగా forతొలగించవలసిన speedy deletionవ్యాసం]]. ఇంకా includingఇది:</div>
* [[Wikipedia:Patent nonsense|Patentసిసలైన nonsenseచెత్త]] (total gibberish)
* Pages created just toకేవలం [[Wikipedia:vandalism|vandalizeదుశ్చర్య]] or disrupt
|List on [[Wikipedia:Speedy deletions|త్వరిత తొలగింపులు]] లో చేర్చండి. <br>
Inసరళమైన simple casesకేసుల్లో, just add the <nowiki>{{deletebecause}}</nowiki> tagఅనే andటాగును theతగిలిస్తే page will automatically be listed inచాలు, [[CAT:CSD]] లో చేరిపోతుంది.
|<tt><nowiki>{{db|</nowiki>''reason''}}</tt>
|}
<!--
 
 
See also: [[Wikipedia:Template messages#Deletion]]
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/10723" నుండి వెలికితీశారు