"చతుష్షష్టి కళలు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

(64 కళలు కళల వ్యాసంలోని విషయం చేర్చితిని)
భారతీయ సంస్కృతిలో 64 కళలు లేక విద్యలు ఉన్నాయి. అవి వివిధ శాస్త్ర గ్రంథాలలో వివిధ రకములుగా యున్నవి.
==చతుష్షష్టి విద్యలను తెలియజేసే శ్లోకం==
 
{{వ్యాఖ్య|<big>వేద వేదాంగేతిహాసాగమ, న్యాయకావ్యాలంకార, నాటక, గాన కవిత్వ కామశాస్త్ర శకున, సాముద్రికారత్న పరీక్షాస్వర్ణపరీక్షా శ్వలక్షణ, గజలక్షణ, మల్లవిద్యా, పాకకర్మ దోహళ గంధవాద ధాతువాద ఖనీవాద, రసవాదాగ్నిస్తంభజలస్తంభ వాయుస్తంభ ఖడ్గస్తంష, వశ్యాకర్షణ మోహన విద్వేషణోచ్ఛాటన మారణ కాలవంచన వాణిజ్య, పాశుపాల్య కృష్యా సవకర్మలావుక యుద్ధమృగయా, రతికౌశలా దృశ్యకరణీద్యూతకరణీ చిత్రలోహ పాషాణ మృద్దారు వేణు చర్మాంబరక్రియా చౌర్యౌషధసిద్ధి స్వరవంచనా దృష్టివంచనాంజన, జలప్లవన వాక్సిద్ధి, ఘటికాసిద్ధి, ఇంద్రజాల మహేంద్రజాలాఖ్య చతుష్టష్టివిద్యా నిషద్యాయమాన నిరవద్య విద్వజ్ఞాన విద్యోతితే.</big>|}}
===అర్థము===
 
==భారతీయులు గణించిన చతుష్టష్టి కళలు==
 
[[కళలు]] 64 గా భారతీయులు గణించారు. వీటిని చతుష్షష్టి కళలంటారు. అవి వరుసగా:
{{Div col|cols=4}}
#వ్యాయామికీజ్ఞానం
{{Div end}}
 
==వివరణ సహిత 64 కళలు==
===వా.కా.సూత్రములలో<ref>[వా.కా.సూ. 1-3-16.]</ref>===
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/1110946" నుండి వెలికితీశారు