శ్రీనివాస కళ్యాణం (1987 సినిమా): కూర్పుల మధ్య తేడాలు