"ఇంఫాల్ ఈస్ట్ జిల్లా" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

4 Muster & other Oilseeds crops 0.60 1.22
 
===Horticultureతోటకళ===
తోటకల ఉత్పత్తులు ఈ జిల్లాకు ఖ్యాతి తీసుకువచ్చాయి. [[అనాస]], [[అరటి]], [[నిమ్మ]] మరియు [[బొప్పాయి]] మొదలైన పండ్లు జిల్లాలో బాగాపండినచబడుతున్నాయి. న్గరియాన్ కొండలలో అనాస పండ్లు విస్తారంగా పండినబడుతున్నాయి. తోటకళ పంటలను పండించడానికి జిల్లాలో అనుకూల అవకాశాలు ఉన్నాయి. మట్టి మరియు వాతావరణం విస్తారంగా తోటకు అవసరమైన మొక్కలను పెంచడానికి అనుకూలంగా ఉంది.
 
* 1998-99లో జిల్లాలో అధికంగా హార్టికల్చర్ ఉత్పత్తులు లభిస్తున్న ప్రాంతాలు.
Horticulture products have been acquiring popularity with the people in the district. Fruits like pineapple, banana, lemon and papaya grow well in the district. Pineapple grows in plenty at the slope of Ngariyan Hill. There is considerable scope for increasing the area under different horticulture crops. The soil and climate favour for mass plantation of horticulture products in the district.
1 Pineappleఅనాస 650 3,700
 
2 అరటి 50 392
The following is the areas and production of horticulture crops in the district during 1998-99
3 నిమ్మ 56 224
 
4 Plumప్లం , Pear & Peach 30 180
Sl.No. Crops Area in Hectare Annual production ( M.T.)
5 బొప్పాయి 230 1,150
1 Pineapple 650 3,700
26 Bananaమామిడి 50 12 392 60
37 Lemonజామ 56 30 224 138
8 Othersఇతరాలు 250 397
4 Plum, Pear & Peach 30 180
* మొత్తం - 1,358 6,646
5 Papaya 230 1,150
6 Mango 12 60
7 Guava 30 138
8 Others 250 397
 
Total
 
1,358 6,646
 
===జంతుజాలం===
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/1228361" నుండి వెలికితీశారు