"ఇంఫాల్ తూర్పు జిల్లా" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

Sl. No. Category Total Population
A LIVESTOCK
1# పశువులు Cattle 85,964
2# Buffaloesబర్రెలు 2,310
# గొర్రెలు 461
3 Sheep 461
4# Goatsమేకలు 2,189
# గుర్రాలు & పోనీగుర్రాలు 542
5 Horses & Ponies 542
6# Pigsపందులు 10,563
7# Dogsకుక్కలు 15,940
# కుందేళ్ళు 799
8 Rabbits 799
* పెంపుడుపక్షులు ( పౌల్ట్రీ)
B POULTRY
# కోడిపుంజులు 30,719
1 Cock 30,719
2# Hen కోడిపెట్టలు 2,37,704
# కోడిపిల్లలు (3 మాసాలకంటే చిన్నవి) 1,60,018
3 Chicken (below three months) 1,60,018
4# Drakes 21,029
5# Ducks బాతులు 35,832
# బాతు పిల్లలు ( 6 మాసాలకంటే చిన్నవి ) 21,512
6 Ducklings ( below six months ) 21,512
# ఇతరపక్షులు 5,784
7 Other fowls 5,784
 
===వన్యసంపద===
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/1228411" నుండి వెలికితీశారు