"చిలుకూరి నారాయణరావు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

# శ్రీమద్భగవద్గీత కావ్యము
# సృష్టి రాద్ధాంతము
# తుక్ఖాంబ
 
# రాగసూచిక
# వైదిక వాజ్మయ చరిత్ర
# హిందీవాజ్మయ చరిత్ర
# జపాన్-తెనుఁగు పదకోశము
# తెనుఁగు-జపాన్ పదకోశము
# మరాఠి-తెనుఁగు పదకోశము
# ఆంగ్లాంధ్ర నిఘంటువు
# వనస్పతి నిఘంటువు
# జపాన్ భాషాబోధిని
# జర్మను భాషా స్వయంబోధిని
# హేమచంద్రుని దేశి నామమాల
# నన్నయ భారత పదకోశము
# కవులు-కావ్యములు సూచిక
# పార్శీవారి ప్రార్థనలు (అముద్రితం)
# అథర్వణవేదము (అముద్రితం)
# An Introduction to Dravidian Philology
# The Dance of Rain Drops
# A short Survey of Telugu Literature
# Florilegia
# Sanskrit Aphorism with English Explanation (అముద్రితం)
# Songs of Tyagaraja
 
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/1283387" నుండి వెలికితీశారు