"తీర్ధాల సంగమేశ్వర స్వామి ఆలయం" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

ముద్గలుడు ఇతఁడు నిర్జితవిషయేంద్రియుఁడు అయి ఉంఛవృత్తిని జీవించుచు దేవపితృ పూజనములు ఆచరించుటయందు దుర్వాసాదిమునులను ప్రమోదమగ్న మానసులుగ చేసెను. మఱియు ఇతఁడు దేవలోకమును ఒల్లక కేవలసత్వమును చేకొని నిర్వికల్పము అయిన జ్ఞానయోగమును అవలంభించి తుల్యనిందాస్తుతియును, సమలోష్ఠకాంచనుఁడును అయి పరమసిద్ధిని పొందెను. 2. అజమీఢుని రెండవ కొడుకు అగు నీలుని వంశస్థుఁడు. తండ్రి భర్మ్యాశ్వుఁడు లేక హర్యశ్వుఁడు. కొడుకు దివోదాసుఁడు. కూఁతురు గౌతముని భార్య అగు అహల్య. ఇతఁడు క్షత్రియుఁడు అయినను తపోమహిమచే ఇతని వంశజులు బ్రాహ్మణులు అయిరి. వారే మౌద్గల్య గోత్రులు.
 
రావరావణ సంగ్రామంలో మౌద్గల్య మహర్షి శాపం కారణంగా రావణుడి పరాక్రమానికి ప్రతీకగా నిలిచిన మహాశక్తిమంతమైన ఒక మహా ఖడ్గం ఆ సమయంలో నిర్వీర్యమైపోతుందని దానితో రావణుడు నిర్వీర్యుడై రాముని ముందు నిలబడిపోతాడనేది ఒక కథనం.
 
 
==ఎలా చేరుకోవాలి ?==
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/1314651" నుండి వెలికితీశారు