"మదన్ మోహన్ మాలవ్యా" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

సవరణ సారాంశం లేదు
"''సత్యమేవ జయతే''" అనే నినాదాన్ని వ్యాపింపచేసాడు. అతడు గొప్ప విద్యావేత్త, కర్మయోగి, [[భగవద్గీత]]ను పాటించెను. సమకాలిక నాయకుల వలే కులమత భేదములను పోగొట్టడానికి ప్రయత్నించాడు.
దేశ అత్యున్నత పురస్కారమైన భారతరత్న అవార్డును కేంద్ర ప్రభుత్వం మదన్ మోహన్ మాలవ్యకు 2014లో ప్రకటించింది. ఈయనతోపాటు భాజపా వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు వాజ్‌పేయీకి భారతరత్న ప్రకటించింది.
''' Madan Mohan Malaviya''' ({{audio|Madan Mohan Malaviya.ogg|pronunciation}} (1861–1946) was an Indian educationist and politician notable for his role in the [[Indian independence movement]] and his espousal of [[Hindu nationalism]].
He was respectfully addressed as '''Pandit Madan Mohan Malaviya'''<ref>https://books.google.com/books?id=BX3wIjJ9mvMC&lpg=PA340&dq=Madan%20Mohan%20Malviya&pg=PA340#v=onepage&q=Madan%20Mohan%20Malviya&f=false</ref> and also addressed as ''''Mahamana''''.<ref>{{cite news |title=Mahamana's life as exemplary as Mahatma's: BHU V-C|url=http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2009-12-27/varanasi/28102158_1_bhu-v-c-bhu-alumni-cell-birth-anniversary-celebrations |publisher=[[The Times of India]] |date=27 December 2009 }}</ref>
 
Malaviya is most remembered as the founder of [[Banaras Hindu University]] (BHU) at Varanasi in 1915, the largest residential university in Asia and one of the largest in the world,<ref name="BHU set to realise future goals">{{cite news|url=http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2009-03-13/varanasi/28042346_1_rajiv-gandhi-south-campus-mahamana-madan-mohan-malviya-banaras-hindu-university|title=BHU set to realise future goals|last=Singh|first=Binay |date=13 March 2009|publisher=The Times of India|accessdate=3 June 2011|location=VARANASI}}</ref> having over 12,000 students across arts, sciences, engineering and technology. Malaviya was [[Vice Chancellor]] of [[Banaras Hindu University]] from 1919–1938<ref name=bc>{{cite web |title=History of BHU |url=http://www.bhu.ac.in/history1.htm |publisher=Banaras Hindu University website |page=}}</ref><ref>{{cite web |title=University at Buffalo, BHU sign exchange programme |url=http://www.rediff.com/news/2007/oct/04univ.htm|publisher=[[Rediff]] News |date=4 October 2007}}</ref>
 
Malaviya was the [[President of the Indian National Congress]] on four occasions (1909 & 1913,1919,1932) he left congress in 1934 and also one of the initial leaders of the [[Hindu Mahasabha]].
 
Malviya was one of the founders of [[The Bharat Scouts and Guides|Scouting in India]].<ref>{{cite book |title=Our Leaders (Volume 9 of Remembering Our Leaders)|last= |first= |year=1989 |publisher=[[Children's Book Trust]] |isbn=81-7011-842-5|page=61 |url=http://books.google.co.in/books?id=2NoVNSyopVcC&pg=PA61&lpg=PA61&dq=Madan+Mohan+Malaviya+Scouting&source=bl&ots=4oVY8PFiXf&sig=bzIWnjpIp9KGyErYK9A3C6A_x4I&hl=en&ei=AntIS9WNIYqTkAWe6oD4Ag&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CAcQ6AEwADgo#v=onepage&q=&f=false |ref= }}</ref> He also founded a highly influential, English-newspaper, ''[[The Leader (Allahabad newspaper)|The Leader]]'' published from [[Allahabad]] in 1909.<ref name=ch>{{cite news|url=http://www.tribuneindia.com/2000/20000507/spectrum/main2.htm#3|title=C. Y. Chintamani (10 April 1880 – 1 July, 1941)|date=7 May 2000|work=The Tribune}}</ref> He was also the Chairman of ''[[Hindustan Times]]'' from 1924 to 1946. His efforts resulted in the launch of its [[Hindi]] edition in 1936.<ref name=ch>{{cite news|url=http://homagetomahamana.wordpress.com/}}</ref>
 
Malaviya was posthumously conferred with [[Bharat Ratna]], India's highest civilian award, on 24 December 2014, a day before his 153rd Birth Anniversary.<ref>http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=114017</ref>
 
==Early life and education==
Malviya was born in [[Allahabad]], [[North-Western Provinces]], India on 25 December 1861,<ref>{{cite book |last=Bhattacherje |first=S. B. |date=May 1, 2009 |title=Encyclopaedia of Indian Events & Dates |url=http://books.google.co.in/books?id=oGVSvXuCsyUC&pg=SL1-PA63&dq=St.+Peter%27s+Church+allahabad&hl=en&sa=X&ei=irMpUu_CN-XsiAfesIHgDg&redir_esc=y#v=onepage&q=Allahabad&f=false |location= |publisher=Sterling Publishers Pvt. Ltd |pages=138–139 |isbn= |accessdate=March 24, 2014 }}</ref> in a [[Gauda brahmins|Sri Gaud Brahmin]] family to Pandit Brij Nath and Moona Devi. His ancestors, known for their [[Sanskrit]] scholarship, originally hailed from [[Malwa]], Madhya Pradesh and hence came to be known as 'Malviyas'. While their original surname were Vyas. Malviyas were the house priests for the [[Agarwal]] merchants of Benares.<ref name=gr>{{cite book |title=The Marwaris: From Jagat Seth to the Birlas |last=Timberg|first=Thomas A |authorlink= |year=2014|publisher=Penguin Books |isbn=9789351187134|pages=|url=http://books.google.co.in/books?id=5cWUAwAAQBAJ&pg=PT37&lpg=PT37&dq=manohar+das+dwarka+das&source=bl&ots=ay4PxNAvhj&sig=IyMTfEa3dyvrwNnG-LbqiKwyR68&hl=en&sa=X&ei=mKppVK7uMcKxuQS-8ICYCg&ved=0CDUQ6AEwBA#v=onepage&q=aggarwal&f=false|ref= }}</ref> His father was also a learned man in Sanskrit scriptures, and used to recite the ''[[Srimad Bhagavatam|Bhagvat Katha]]'' to earn a living.<ref name=gr>{{cite book |title=The Great Indian patriots, Volume 1 |last=Rao |first=P. Rajeswar |authorlink= |year=1991|publisher=Mittal Publications |isbn=81-7099-280-X |pages=10–13 |url=http://books.google.co.in/books?id=eTrs9MF9374C&pg=PA10&dq=Madan+Mohan+Malaviya&lr=&cd=5#v=onepage&q=Madan%20Mohan%20Malaviya&f=false |ref= }}</ref>
 
Malviya was traditionally educated at two Sanskrit Pathshalas and later continued education at an English school.<ref name="indiapost">http://www.indianpost.com/viewstamp.php/Alpha/M/MADAN%20MOHAN%20MALAVIYA</ref> Malviya started his schooling at Hardeva's Dharma Gyanopadesh Pathshala, where he completed his primary education and later another school run by Vidha Vardini Sabha. He then joined Allahabad Zila School (Allahabad District School), where he started writing poems under the pen name ''Makarand'' which were published in journals and magazines.
 
Malviya matriculated in 1879 from the [[Muir Central College]], now known as [[Allahabad University]]. Harrison College's Principal provided a monthly scholarship to Malviya, whose family had been facing financial hardships, and he was able to complete his B.A. at the [[University of Calcutta]].
 
Although he wanted to pursue an M.A. in Sanskrit, his family conditions did not allow it and his father wanted him to take his family profession of Bhagavat recital, thus in July 1884 Madan Mohan Malviya started his career as an assistant master at the Govt High School in Allahabad<ref name="indiapost"/>
 
==Personal life==
As was the tradition in those days, he was married in 1878, when he was about sixteen years of age to Kundan Devi of [[Mirzapur]]. The couple had five sons and five daughters, out of which four sons, Ramakant, Radhakant, Mukund, Govind and two daughters Rama and Malati survived.He was very much connected to malwa region & had done great social work in Indore also. He was the founder member of "Shrigod Vidya mandir" in Indore. His youngest son Govind Malaviya (1902–1961) was a freedom Fighter and Member of India's Parliament till his death in 1961. He was also the Vice-Chancellor of the Banaras Hindu University.
 
==Political career==
In December 1886, Malaviya attended the 2nd [[Indian National Congress]] session in [[Calcutta]] under chairmanship of [[Dadabhai Naoroji]], where he spoke on the issue of representation in Councils. His address not only impressed Dadabhai but also Raja Rampal Singh, ruler of Kalakankar estate near [[Allahabad]], who started a Hindi weekly ''Hindustan'' but was looking for a suitable editor to turn it into a daily. Thus in July 1887, he left his school job and joined as the editor of the nationalist weekly, he remained here for two and a half years, and left for Allahabad to join [[L.L.B.]], it was here that he was offered co-editorship of ''The Indian Union'', an English daily. After finishing his law degree, he started practising law at Allahabad District Court in 1891, and moved to [[Allahabad High Court]] by December 1893<ref name=ou>{{cite book |title=Our Leaders (Volume 9 of Remembering Our Leaders): Madan Mohan Malaviya|last= |first= |year=1989 |publisher=[[Children's Book Trust]] |isbn=81-7011-842-5|pages=53–73 |url=http://books.google.co.in/books?id=2NoVNSyopVcC&pg=PA61&lpg=PA61&dq=Madan+Mohan+Malaviya+Scouting&source=bl&ots=4oVY8PFiXf&sig=bzIWnjpIp9KGyErYK9A3C6A_x4I&hl=en&ei=AntIS9WNIYqTkAWe6oD4Ag&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CAcQ6AEwADgo#v=onepage&q=&f=false |ref= }}</ref><ref>[http://www.msnspecials.in/independenceday/indian_warriors1.asp A brief summary of Indian Warriors]</ref> Malviya became the President of the Indian National Congress in 1909 and 1918. He was a moderate leader and opposed the separate electorates for Muslims under the [[Lucknow Pact]] of 1916. The "Mahamana" title was conferred to him by Mahatma Gandhi.
 
To redeem his resolve to serve the cause of education and social-service he renounced his well established practice of law in 1911, for ever. In order to follow the tradition of [[Sannyasa]] throughout his life, he pursued the avowed commitment to live on the society's support. But when 177 freedom fighters were convicted to be hanged in the Chouri-choura case he appeared before the court, despite his vow and got acquitted 156 freedom fighters.<ref name="Vishwa Samvada Kendra">{{cite news |title=RSS Resolution 2: 150th Birth Anniversary of Mhamana Malviya ji |url= http://samvada.org/2010/news/150th-birth-anniversary-of-malviya-ji/|publisher=[[Vishwa Samvada Kendra]] |date=31 October 2010 }}</ref>
 
He remained a member of the [[Imperial Legislative Council (India)|Imperial Legislative Council]] from 1912 and when in 1919 it was converted to the [[Central Legislative Assembly]] he remained its member as well, till 1926.<ref name=as>{{cite web |title=Old Secetariat:Important Members of Imperial Legislative Council |url=http://delhiassembly.nic.in/history_assembly.htm|publisher=[[Legislative Assembly of Delhi]] website |page=}}</ref> Malaviya was an important figure in the [[Non-cooperation movement]].<ref>{{cite news |title= Gandhi is Urged to Delay Break |url=http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9E03E0DC1E30EE3ABC4952DFB4668389639EDE |publisher=[[New York Times]] |date= 11 February 1922}}</ref> However, he was opposed to the politics of appeasement and the participation of Congress in the [[Khilafat movement]].
 
In 1928 he joined [[Lala Lajpat Rai]], [[Jawaharlal Nehru]] and many others in protesting against the [[Simon Commission]], which had been set up by the [[British Raj|British]] to consider India's future. Just as the "Buy British" campaign was sweeping England, he issued, on 30 May 1932, a [[manifesto]] urging concentration on the "Buy Indian" movement in India.<ref>{{cite news |title="Buy Indian" Move Gains|url=http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=FB0915FC385A13738DDDA90B94DD405B828FF1D3 |publisher=[[The New York Times]] |date=30 May 1932 }}</ref> Malaviya was a delegate at the [[Round Table Conferences|First Round Table Conference]] in 1930. However, during the [[Civil Disobedience Movement]], he was arrested on 25 April 1932, along with 450 other Congress volunteers in Delhi, only a few days after he was appointed the President of Congress after the arrest of [[Sarojini Naidu]].<ref>{{cite news |title=450 Seized at Delhi for Defiance of Ban on Indian Congress |url=http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=FB0813FC3F5A13738DDDAC0A94DC405B828FF1D3 | publisher=[[New York Times]] |date=25 April 1932 }}</ref>
 
In protest against the [[Communal Award]] which sought to provide separate electorates for minorities, Malaviya along with [[Madhav Shrihari Aney]] left the Congress and started the '''[[Congress Nationalist Party]]''' . The party contested the [[Indian general election, 1934|1934 elections]] to the central legislature and won 12 seats.<ref>[http://dsal.uchicago.edu/reference/schwartzberg/fullscreen.html?object=110 Schwartzberg Atlas]</ref>
 
==Journalistic career==
Malviya started his journalistic career as the Editor of the Hindi daily '‘Hindosthan’' in 1887. Raja Rampal Singh of Kalakankar (Pratapgadh District) impressed by the speech and the personality of Malaviyaji, during the 2nd Congress Session in Calcutta held in 1886. requested Malviya to take up this position.<ref name="maha">http://www.mahamana.org/biography-.html</ref>
 
Then in 1889, he became the Editor of the "Indian Union". After the incorporation of "Indian Union" with the "Advocate" of Lucknow, Malviya started his own Hindi weekly "Abhyudaya"(1907-1909 under his editorship).<ref name="indiapost"/>
 
Also, his poems (sawaiyas) were published (sometime in 1883-84) under the pseudonym of ‘Makrand’ in ‘Harischandra Chandrika’ magazine (brought out by the famous Bharatendu), articles on religious and contemporary subjects published in ‘Hindi Pradeepa’.<ref name="maha"/>
 
When the English Government tried to bring in the Press Act and Newspaper Act in 1908, Malaviyaji started a campaign against the Act and called an All India Conference in Allahabad. He then realized the need of an English Newspaper to make the campaign effective throughout the country. As a result, with the help of Motilal Nehru. started an English daily the "Leader" in 1909, where he was Editor 1909-1911 and President 1911-1919.<ref name="maha"/>
 
In 1910, Malaviyaji started the Hindi paper `Maryada'.<ref name="maha"/>
 
In 1924, Malviya along with the help national leaders [[Lala Lajpat Rai]] and [[M. R. Jayakar]] and industrialist [[Ghanshyam Das Birla]], acquired [[Hindustan Times]] and saved it from an untimely demise .<ref>TJS George, Lessons in Journalism, 2007, Viva Books, New Delhi.</ref> Malaviya raised Rs.50,000 rupees to acquire the Hindustan Times and industrialist [[Ghanshyam Das Birla]] paid most of the cash. Malaviya was the Chairman of [[Hindustan Times]] from 1924 to 1946. His efforts resulted in the launch of its Hindi edition in 1936. The paper is now owned by the [[Birla family]].
 
In 1933, Malaviya started ''Sanatana Dharma'' from BHU, a magazine dedicated to religious, dharmic interests.<ref name="maha"/>
 
==Legal career==
In 1891, Malaviya completed his LL.B. from Allahabad Law College and started practice in Allahabad District Court and then from 1893 practised at the High Court. He gave up his legal practice in 1913 on his 50th birthday so that he can serve the nation
About his legal career, Sir Tej Bahadur Sapru mention of him - ''a brilliant Civil Lawyer'' and Sir Mirza Ismail said - ''I have heard a great lawyer say that if Mr.Malaviya had so willed it, he would have been an ornament to the legal profession''.<ref>http://www.bhu.ac.in/mahamana.htm</ref>
 
==Banaras Hindu University==
In April 1911, [[Annie Besant]] met Malaviya and they decided to work for a common Hindu University at Varanasi. Besant and fellow trustees of the [[Central Hindu College]], which she has founded in 1898 also agreed to Government of India's precondition that the college should become a part of the new University. Thus [[Banaras Hindu University]] (BHU) was established in 1916, through under the Parliamentary legislation, 'B.H.U. Act 1915', today it remains a prominent institution of learning in India.<ref name=bc/><ref>{{cite web | url = http://www.ias.ac.in/currsci/sep102005/899.pdf | title = BANARAS HINDU UNIVERSITY | publisher = [[Indian Academy of Sciences]] | date = 26 July 2005 | accessdate = 2007-04-19 | format = [[PDF]]}}</ref> In 1939, he left the Vice chancellorship of BHU and was succeeded by [[S. Radhakrishnan]], who later became the [[President of India]].<ref>{{cite book |title=Radhakrishnan: his life and ideas |last=Murty |first=K. Satchidananda |authorlink= |author2=Ashok Vohra |year= 1990|publisher=SUNY Press|isbn=0-7914-0343-2 |page=90 |url=http://books.google.co.in/books?id=x6FsaptULgAC&pg=PA90&dq=Madan+Mohan+Malaviya&lr=&cd=20#v=onepage&q=Madan%20Mohan%20Malaviya&f=false |ref= }}</ref>
 
==Social work==
Malaviya played an important part in the removal of untouchability and in giving direction to the [[Harijan]] movement. The Harijan Sevak Sangh was founded at a meeting in 1933 at which Pandit Malviya presided.<ref name="indiapost"/>
 
Malaviya asserted - ''if you admit internal purity of human soul, you or your religion can never get impure or defiled in any way by touch or association with any man.'' <ref name="deo">http://www.elinepa.org/index.php/el/meli/23-meletes/194-contributions-of-mahamana-pt-madan-mohan-malaviya-to-indian-religion-and-society.html</ref>
 
To solve the problem of untouchability, Malaviya followed a Hindu method, by giving Mantradīkshā to untouchables. He said that - ''Mantras would be a certain means of their upliftment socially, politically and spiritually.''<ref name="deo"/>
 
He worked for the eradication of caste barrier in temples and other social barriers. Malaviya made massive efforts for the entry into any Hindu temple. In March 1936, Hindu Dalit (Harijan) leader P. N. Rajbhoj along with a group of 200 Dalit people demanded entry at the [[Kalaram Temple]] on a [[Rath Yatra]] day.<ref name="ReferenceA">Political Mobilization and Identity in Western India, 1934–47 By Shri Krishan</ref> Malaviya in the presence of priests of Kalaram Temple, gave [[diksha]] to the assembled people and given free entry into the temple.<ref name="ReferenceA"/> Then these Dalit members also participated in the Rath Yatra of Kalaram Temple.<ref name="ReferenceA"/>
 
Because of his social works in Dalit areas, [[Gaud|Sri Gaud Brahmins]] had expelled him initially but after understanding their mistakes the elite people has taken back Malviyaji's in Shi Gaud Brahmin samaj.{{Citation needed|date=December 2014}}
 
==Scouting==
Though, [[The Bharat Scouts and Guides|Scouting in India]] was officially founded in [[British Raj|British India]] in 1909, at the Bishop Cotton's Boys School in [[Bangalore]], Scouting for native Indians was started by Justice [[Vivian Bose]], Malaviya, [[Hridayanath Kunzru]], [[Girija Shankar Bajpai]], [[Annie Besant]] and [[George Arundale]], in 1913, he also started a Scouting inspired organisation called '''''Seva Samithi'''''.<ref>{{cite news |title=Honouring the oath: The beginning|url= http://www.hindu.com/yw/2007/08/17/stories/2007081750750800.htm|publisher=[[The Hindu]] |date=17 August 2007 }}</ref>
 
==Legacy==
 
[[File:BHU Entrance.JPG|right|200px|thumb|Statue of Madan Mohan Malviya at the entrance of [[Banaras Hindu University]]]]
 
Malviya popularised the slogan ''[[Satyameva Jayate]]'' (Truth alone will triumph).<ref>{{cite web | url = http://www.kamat.com/kalranga/freedom/malaviya.htm | title = India's Freedom Struggle: Madan Mohan Malaviya | publisher = Kamat's Potpourri | date = 22 December 2007 | accessdate = 2008-03-09 | format = [[PDF]]}}</ref> [[Malviya Nagar (disambiguation)|Malviya Nagar]] in [[Allahabad]], [[Lucknow]], [[Delhi]], [[Bhopal]], [[Durg]] and [[Jaipur]] are named after him. A square in main city at [[Jabalpur]] is named after him and is called Malviya chowk.
 
The Indian postal department issued postage stamp in his honour in 1961 to celebrate his 100th birth anniversary <ref>[http://www.indianpost.com/viewstamp.php/MADAN%20MOHAN%20MALAVIYA Indian stamp bearing Madan Mohan Malaviya's picture]</ref> and then in 2011 to celebrate his 150th birth centenary<ref>http://www.indianstampghar.com/wp-content/uploads/2011/12/scan0240.jpg</ref>
 
[[Malaviya National Institute of Technology, Jaipur|Malaviya National Institute of Technology]] (MNIT) at [[Jaipur]] is named after him, as is [[Madan Mohan Malaviya University of Technology]] in [[Gorakhpur]], UP. The Hostels of [[IIT Kharagpur]], [[IIT Roorkee]] Saharanpur Campus and BITS Pilani,Pilani and Hyderabad campuses are also named Malviya Bhawan after him,In memory of him, Shrigoud Vidya Mandir,Indore celebrate his birth anniversary as MAHAMANA Divas on every 25 December. They have also declared a fellowship programme for poor Sanatan Vipra boys on this day.
 
He started the tradition of ''[[Aarti]]'' at [[Har ki Pauri]] [[Haridwar]] to the sacred [[Ganga river]] which is performed till date, the '''''Malviya Dwipa''''', a small island across the ghat, named after him. This was inline with the Ganesha Festival started by [[Bal Gangadhar Tilak]] in Maharashtra to organise the masses.
 
Mahamana's life size portrait was unveiled in the Central Hall of India's Parliament by the then President of India [[Dr. Rajendra Prasad]], and his life-size statue was unveiled in 1961 by the then President of India [[Dr. S. Radhakrishnan]] in front of the BHU main gate on the occasion of his birth centenary. In front of the main Gate leading to the Assembly Hall and outside the porch, there exists a bust of Pt. Madan Mohan Malviya, which was inaugurated by the former [[Lt. Governor of Delhi]], Dr. A.N. Jha on 25 December 1971.<ref name=as/>
 
On 25 December 2008, on his birth anniversary, the national memorial of Mahamana Madan Mohan Malaviya was inaugurated by the then president [[A P J Abdul Kalam]] at 53, Deen Dayal Upadhyaya Marg, in Delhi.<ref>{{cite news |title=Former President Kalam inaugurates BHU founder's memorial |url=http://www.indianexpress.com/news/former-president-kalam-inaugurates-bhu-found/403094/ |publisher= [[The Indian Express]]|date= 26 December 2008 }}</ref>
 
2011 was celebrated as his 150th birth centenary by the Government of India under the Chairmanship of India's prime minister [[Dr Manmohan Singh]], who announced the establishment of a Centre for Malviya Studies at the Banaras Hindu University in addition to scholarships and education related awards in his memory, and UPA chairperson [[Sonia Gandhi]] released a biography of Madan Mohan Malaviya.<ref>{{cite web|url=http://www.newsonair.com/news.asp?cat=national&id=NN2393 |title=brings the Latest & Top Breaking News on Politics, G-20 summit, CHOGM 2011,Vice President's visit to Perth for CHOGM, Cricket, Sports, Business , State,Formula One in INDIA , Regional Language Audio Bulletins , Regional Language scripts & more |publisher=News On Air |date=2012-08-15 |accessdate=2013-04-22}}</ref>
 
On December 24, 2014, Madan Mohan Malaviya was honored with Bharat Ratna, India’s highest civilian honour.<ref name="Bharat Ratna">{{cite web|url= http://www.economylead.com/govt/vajpayee-malaviya-named-bharat-ratna-eve-birthdays-44186|title= Vajpayee, Malaviya named for Bharat Ratna on eve of birthdays|publisher=[[EconomyLead]]|date=24 December 2014|accessdate=24 December 2014}}</ref>
 
==Works==
* ''A criticism of Montagu-Chelmsford proposals of Indian constitutional reform''. Printed by C. Y. Chintamani, 1918.
* ''Speeches and writings of Pandit Madan Mohan Malaviya''. Publisher G.A. Natesan, 1919.
 
==Biographies==
* ''Malaviyaji, a brief life sketch of Pandit Madan Mohan Malaviya'', by B. J. Akkad. Pub. Vora, 1948.
* ''Malaviyana: a bibliography of Pandit Madan Mohan Malaviya'' by Sayaji Rao Gaekwad Library. Ed. Prithvi Nath Kaula. 1962.
* ''Role of Pt. Madan Mohan Malaviya in our national life'', by Chandra Prakash Jha. Modern Publications, 1977.
* ''Pandit Madan Mohan Malaviya: a socio-political study'', by Sundar Lal Gupta. Pub. Chugh Publications, 1978.
* ''Mahāmanā Madan Mohan Malaviya: An Historical Biography'', by Parmanand. Malaviya Adhyayan Sansthan, [[Banaras Hindu University]], 1985.
* ''Struggle for Independence: Madan Mohan Malaviya'' by Shri Ram Bakshi. Anmol Publications, 1989. ISBN 81-7041-142-4.
* ''Madan Mohan Malaviya: the man and his ideology'', by S. R. Bakshi. Anmol Publications, 1991. ISBN 81-7041-429-6.
* ''Madan Mohan Malaviya'', by [[Sitaram Chaturvedi]]. Publ. Division, [[Ministry of Information and Broadcasting (India)|Ministry of I & B]], [[Govt. of India]], 1996. ISBN 81-230-0486-9.
* ''Visionary of Modern India- Madan Mohan Malaviya'', by S K Maini, K Chandramouli and Vishwanath Pandey. Mahamana MalaviyaJi Trust. 2009.
 
==మూలాలు==
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/1360735" నుండి వెలికితీశారు