"పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

ఆయన వ్రాసిన అనేక కృతుల్లో కొన్ని దిగువ ఇవ్వబడినవి.
 
;===తెలుగులో స్వతంత్ర రచనలు.===
====పద్యకావ్యాలు====
పెనుగొండ లక్ష్మి, షాజీ, మేఘదూతము, సాక్షాత్కారము, పండరీ భాగవతమ్ (ఓరియంటల్ లిటరరీ అవార్డ్), శ్రీనివాస ప్రబంధమ్, ఆగ్నివీణ, ప్రబంధ నాయకులు, పాద్యము, సిపాయి పితూరీ, గాంధీ ప్రస్థానం, క్రాంతి సందేశం, అనురాగం, ఆశ, స్మృతి, ఓదార్పు, ఎడబాటు, వీడుకోలు, ఆంధ్ర భారతోపన్యాసాలు, భాగవతోపన్యాసాలు, రామకృష్ణుని రచనా వైఖరి, వసుచరిత్ర విమర్శనమ్, విజయనగర రాజ్య సాంఘిక చరిత్ర, మొదలైనవి 7,000 కృతులు
* పెనుగొండ లక్ష్మి
* షాజీ
* సాక్షాత్కారము
* గాంధీజీ మహాప్రస్థానము ,
* శ్రీనివాస ప్రబంధం
* సిపాయి పితూరీ
* బాష్పతర్పణము
* పాద్యము
* ప్రబోధము
* అస్త సామ్రాజ్యము
* సుధాకళశము
* తెనుగుతల్లి
* వేదనాశతకము
* చాటువులు
====గేయకావ్యాలు====
* అగ్నివీణ
* శివతాండవము
* పురోగమనము
* మేఘదూతము
* జనప్రియ రామాయణము
====ద్విపద కావ్యము====
* పండరీ భాగవతమ్ (ఓరియంటల్ లిటరరీ అవార్డ్)
====వచన కావ్యాలు====
* ప్రబంధ నాయికలు
* వ్యాస సౌరభము
* రాయలనాటి రసికతా జీవనము
* రామకృష్ణుని రచనా వైఖరి
* విజయాంధ్రులు
* భాగవతోపన్యాసాలు
* విజయతోరణము
* సమర్థ రామదాసు
* తెనుగు తీరులు
పెనుగొండ* లక్ష్మి,ఆంధ్రమహాకవులు షాజీ, మేఘదూతము, సాక్షాత్కారము, పండరీ భాగవతమ్ (ఓరియంటల్ లిటరరీ అవార్డ్), శ్రీనివాస ప్రబంధమ్, ఆగ్నివీణ, ప్రబంధ నాయకులు, పాద్యము, సిపాయి పితూరీ, గాంధీ ప్రస్థానం, క్రాంతి సందేశం, అనురాగం, ఆశ, స్మృతి, ఓదార్పు, ఎడబాటు, వీడుకోలు, ఆంధ్ర భారతోపన్యాసాలు, భాగవతోపన్యాసాలు, రామకృష్ణుని రచనా వైఖరి, వసుచరిత్ర విమర్శనమ్, విజయనగర రాజ్య సాంఘిక చరిత్ర, మొదలైనవి 7,000 కృతులు
;ఆంగ్లంలో స్వతంత్ర రచనలు:
 
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/1374843" నుండి వెలికితీశారు