"నాయనార్లు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

* భారతి 1946 Vol 23 Issue 5
 
<gallery>
[[File:1 ఆదిభర్త నాయనారు.png|thumb|left ఆదిభర్త నాయనారు]]
[[File:2 అమరనీతి నాయనారు.png|thumb|అమరనీతి నాయనారు]]
[[File:3 అరివాళు.png|thumb|అరివాళు]]
[[File:4 అళియదంగుళినాయనారు.png|thumb|అళియదంగుళినాయనారు]]
[[File:6 ఎళ్పఘ (అభూతచరుడు).png|thumb|ఎళ్పఘ (అభూతచరుడు)]]
[[File:9 కడమలనంబి.png|thumb|కడమలనంబి]]
[[File:10 కన్నప్ప.png|thumb|కన్నప్ప]]
[[File:14 కళియంబ.png|thumb|కళియంబ]]
[[File:15 కారినాయనార్.png|thumb|కారినాయనార్]]
[[File:19 కులపక్షుడు.png|thumb|కులపక్షుడు]]
[[File:22 గుగ్గుళుకళియారు.png|thumb|గుగ్గుళుకళియారు]]
[[File:25 చిరుతొండడు.png|thumb|చిరుతొండడు]]
[[File:26 చిరుత్తాణ.png|thumb|చిరుత్తాణ]]
[[File:28 చీరాలదేవుడు.png|thumb|చీరాలదేవుడు]]
 
[[File:1 ఆదిభర్త నాయనారు.png|thumb|left |ఆదిభర్త నాయనారు]]
</gallery>
[[File:2 అమరనీతి నాయనారు.png|thumb|right|అమరనీతి నాయనారు]]
[[File:3 అరివాళు.png|thumb|centre|అరివాళు]]
[[File:4 అళియదంగుళినాయనారు.png|thumb|left|అళియదంగుళినాయనారు]]
[[File:6 ఎళ్పఘ (అభూతచరుడు).png|thumb|right|ఎళ్పఘ (అభూతచరుడు)]]
[[File:9 కడమలనంబి.png|thumb|centre|కడమలనంబి]]
[[File:10 కన్నప్ప.png|thumb|left|కన్నప్ప]]
[[File:14 కళియంబ.png|thumb|right|కళియంబ]]
[[File:15 కారినాయనార్.png|thumb|centre|కారినాయనార్]]
[[File:19 కులపక్షుడు.png|thumb|left|కులపక్షుడు]]
[[File:22 గుగ్గుళుకళియారు.png|thumb|right|గుగ్గుళుకళియారు]]
[[File:25 చిరుతొండడు.png|thumb|centre|చిరుతొండడు]]
[[File:26 చిరుత్తాణ.png|thumb|left|చిరుత్తాణ]]
[[File:28 చీరాలదేవుడు.png|thumb|right|చీరాలదేవుడు]]
 
 
 
 
738

edits

"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/1381667" నుండి వెలికితీశారు