మాడ్యూల్:British regnal year/data: కూర్పుల మధ్య తేడాలు