"ఇంద్రధనుస్సు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

శుద్ధి చేసితిని.
(ఇంద్ర ధనుస్సు వ్యాసంలోని విషాయాన్ని చేర్చితిని.)
(శుద్ధి చేసితిని.)
{{విస్తరణ}}
[[File:Double-alaskan-rainbow.jpg|250px|right|thumb|ఇంధ్ర ధనుస్సు]]
[[దస్త్రం:Regenbogen über dem Lipno-Stausee.JPG|thumbnail|రైంబౌఇంద్రధనుస్సు]].
'''ఇంద్ర ధనుస్సు''' [[దృష్టి విద్య|దృష్టి విద్యా]] సంబంధమయిన [[వాతావరణ శాస్త్రం|వాతావరణ శాస్త్ర]] సంబంధమయిన [[దృగ్విషయం]]. ఈ చర్య వల్ల [[రశ్మి]]([[వెలుగు]]) [[వాతావరణం]] లోని నీటి బిందువులతో [[అంతఃపరావర్తనం]](Total Internal Reflection) చెంది, వర్ణానుసారం విచ్ఛిన్నమయి ఏడు [[రంగు]]లుగా మారుతుంది. అది ఒక అర్ధవృత్తాకారంలో రెండు అంచులూ [[భూమి]]లో ఉన్నట్టు, వృత్తాకారం ఆకాశం వైపుకున్నట్టు గోచరిస్తుంది. సూర్యరశ్మి ద్వారా తయారయ్యే ఇంద్రధనుస్సు, ఎల్లపుడూ సూర్యునికి విపరీత దిశలోనే కనిపిస్తుంది. ఇక రంగుల అమరికను బట్టీ ఇంద్రధనుస్సుని రెండు రకాలుగా చెప్పొచ్చు. ఒకటి - ప్రాథమిక ఇంద్రధనుస్సు; రెండు ద్వితీయ ఇంద్రధనుస్సు. మొదటి ఇంద్రధనుస్సులో వృత్తం పై భాగంలో ఎఱుపు, మరియు లోపలి భాగంలో వంకాయరంగు వర్ణం ఉంటాయి. అదే ద్వితీయ ఇంద్రధనుస్సులో ప్రాథమిక ఇంద్రధనుస్సుతో పాటు అదే వర్ణాలు తిరగవేసి కనిపిస్తాయి. మొదటి రకం ఇంద్ర ధనుస్సు పరిపూర్ణ అంతఃపరావర్తనం ద్వారా జరిగితే, ద్వితీయ ఇంద్రధనుస్సు వాతావరణంలోని నీటి బిందువుల్లో రెండు మార్లు పరావర్తనం అవటం వల్ల తయారవుతుంది.
[[దస్త్రం:Supernumerary rainbow 03 contrast.jpg|thumbnail|రైంబౌఇంద్రధనుస్సు]].
'''ఇంద్ర ధనుస్సు''' [[దృష్టి విద్య|దృష్టి విద్యా]] సంబంధమయిన [[వాతావరణ శాస్త్రం|వాతావరణ శాస్త్ర]] సంబంధమయిన [[దృగ్విషయం]]. అది నీటిబిందువులపై కాంతి పరావర్తనం మరియు వక్రీభవనం ద్వారా సంబవిస్తుంది. అది ఆకాశం లొ రంగురంగుల చాపం రూపం లో ఉంటుంది. ఈ చర్య వల్ల [[రశ్మి]]([[వెలుగు]]) [[వాతావరణం]] లోని నీటి బిందువులతో [[అంతఃపరావర్తనం]](Total Internal Reflection) చెంది, వర్ణానుసారం విచ్ఛిన్నమయి ఏడు [[రంగు]]లుగా మారుతుంది. అది ఒక అర్ధవృత్తాకారంలో రెండు అంచులూ [[భూమి]]లో ఉన్నట్టు, వృత్తాకారం ఆకాశం వైపుకున్నట్టు గోచరిస్తుంది. సూర్యరశ్మి ద్వారా తయారయ్యే ఇంద్రధనుస్సు, ఎల్లపుడూ సూర్యునికి విపరీతవ్యతిరేక దిశలోనే కనిపిస్తుంది. ఇక రంగుల అమరికను బట్టీ ఇంద్రధనుస్సుని రెండు రకాలుగా చెప్పొచ్చు. ఒకటి - ప్రాథమిక ఇంద్రధనుస్సు; రెండు ద్వితీయ ఇంద్రధనుస్సు. మొదటి ఇంద్రధనుస్సులో వృత్తం పై భాగంలో ఎఱుపుఎరుపు, మరియు లోపలి భాగంలో వంకాయరంగుఊదా వర్ణంరంగు లో ఉంటాయి. అదే ద్వితీయ ఇంద్రధనుస్సులో ప్రాథమిక ఇంద్రధనుస్సుతో పాటు అదే వర్ణాలు తిరగవేసి కనిపిస్తాయి. మొదటి రకం ఇంద్ర ధనుస్సు పరిపూర్ణ అంతఃపరావర్తనం ద్వారా జరిగితే, ద్వితీయ ఇంద్రధనుస్సు వాతావరణంలోని నీటి బిందువుల్లో రెండు మార్లు పరావర్తనం అవటం వల్ల తయారవుతుంది.
 
ఇంద్రధనస్సు పూర్తి వృత్తాకాంలొ ఉంటుంది , అయితే, సగటు పరిశీలకుడు ఒక అర్క్చాపం మాత్రమెచుడగలడూ,మాత్రమే చూడగలడు. ఇది,తుంపరల ద్వారా భూమి పైన ప్రకాశిస్తూ కనిపిస్తుంది, మరియు పరిశీలకుడు యొక్క కన్ను సూర్యుడు నుండి ఒక లైన్రేఖ కేంద్రీకృతమైఉంటుంది. కబ్బటికావున మనం సగం అర్క్చాపాన్ని మాత్రమెమాత్రమే చుడగలుతున్నాము.
 
--------------------------------------------------------
ఇంద్రధనస్సు(rainbow).
 
==మూలాలు==
[[దస్త్రం:Regenbogen über dem Lipno-Stausee.JPG|thumbnail|రైంబౌ]].
{{మూలాలజాబితా}}
 
ఇంద్రధనస్సు అనేది ఒక ఆప్టికల్ మరియు వాతావరణ శాస్త్ర దృగ్విషయం. అది నీటి లో కాంతి పరావర్తనం మరియు వక్రీభవనం ద్వారా సంబవిస్తుంది.
అది ఆకాశం లొ రంగురంగుల ఆర్క్ రుపం లో ఉంటుంది. సూర్యకాంతి వల్ల ఇంద్రధనస్సు(రైన్బోవ్స్) ఎల్లప్పుడూ ఆకాశంలో ఉన్నసూర్యుడుకి వ్యతిరేక దిశలొ కనిపిస్తుంది.
 
ఇంద్రధనస్సు పూర్తి వృత్తాకాంలొ ఉంటుంది , అయితే, సగటు పరిశీలకుడు ఒక అర్క్ మాత్రమెచుడగలడూ, ఇది,తుంపరల ద్వారా భూమి పైన ప్రకాశిస్తూ కనిపిస్తుంది, మరియు పరిశీలకుడు యొక్క కన్ను సూర్యుడు నుండి ఒక లైన్ కేంద్రీకృతమైఉంటుంది. కబ్బటి మనం సగం అర్క్ మాత్రమె చుడగలుతున్నాము.
 
[[దస్త్రం:Supernumerary rainbow 03 contrast.jpg|thumbnail|రైంబౌ]].
 
ఇంద్రధనస్సు ప్రకాశించెతపుడు,బయట మనకు ఏరుపు రంగు కనపడుంది,అల్లాగె లొన మనం వైలెట్ గమనించ్చవచు.
----------------------------------------------------------------------
==ఇవి కూడా చూడండి==
 
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/1439135" నుండి వెలికితీశారు