"కుసుమ నూనె" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

=కుసుమ మొక్క=
 
మెత్తటికాండంతోమెత్తటి కాండంతో, ఎక్కువ కొమ్మలుకలిగికొమ్మలు కలిగి గుబురువుండి, కాండం, పత్రాలమీద ముళ్లవంటివి వున్న ఏకవార్షికం. ఎత్తు35-150 సెంటి.మీ. గోళాకారపు పుష్పగుచ్చంకలిగివుండునుపుష్పగుచ్చం కలిగివుండును. ఒకగుచ్చంలో 2-5 పూలు వుండి, 15-20 విత్తనావిత్తనాలు లు(గింజలు) వుండును. పూలు ఆరెంజి-అరుణవర్ణంలో వుండును.కుసుమ పువ్వులను, కుంకుమ పువ్వుకు (saffron) చౌకరకం ప్రత్యామ్నయంగా వాడెదరు. పూలను ఆహారపధార్దంలో రంగునిచ్చుటకై వాడెదరు, మరియు వస్త్రాలకు అద్దకంచెయ్యురంగులనుఅద్దకం చెయ్యురంగులను తయారు చెయ్యుదురు<ref>{{citeweb|url=http://www.britannica.com/EBchecked/topic/516124/safflower|title=Safflower |publisher=britannica.com|date=|accessdate=2015-03-15}}</ref> . కుసుమమొక్క లేతఆకులు, కొమ్మల లేతచివరలలో విటమిన్Aవిటమిన్ A, ఇరన్, ఫాస్పరన్, మరియు కాల్సియంలు అధిశాతంలో వున్నాయి. ఆందుచే వీటిని ఓషదులు సాలిడ్‌ డ్రస్సింగ్స్్‌తయారిలోడ్రస్సింగ్స్్ తయారిలో వుపయోగిస్తారు<.గింజలలో 30% వరకు నూనెవుండునునూనె వుండును. మిగతా నూనెగింజలలోవున్న నూనెశాతంతో పొల్చిన యిదిబాగా తక్కువ. నూనెగింజలలో నూనె 40-60% వుండును.నూనెగింజలదిగుబడినూనెగింజల దిగుబడి 600-700 కే.జిలు/హెక్టారుకు/భారతదేశంలో.పూలు అయ్యినచో 100 కే.జీ.లు/హెక్టరుకు<ref>SEAHandBook-2009BySolvenyExtractorsAssociation ofIndia</ref>.
 
మెత్తటికాండంతో,ఎక్కువ కొమ్మలుకలిగి గుబురువుండి,కాండం,పత్రాలమీద ముళ్లవంటివి వున్న ఏకవార్షికం.ఎత్తు35-150 సెంటి.మీ.గోళాకారపు పుష్పగుచ్చంకలిగివుండును.ఒకగుచ్చంలో 2-5 పూలు వుండి,15-20 విత్తనా లు(గింజలు)వుండును.పూలు ఆరెంజి-అరుణవర్ణంలో వుండును.కుసుమ పువ్వులను,కుంకుమ పువ్వుకు(saffron)చౌకరకం ప్రత్యామ్నయంగా వాడెదరు.పూలను ఆహారపధార్దంలో రంగునిచ్చుటకై వాడెదరు,మరియు వస్త్రాలకు అద్దకంచెయ్యురంగులను తయారు చెయ్యుదురు<ref>{{citeweb|url=http://www.britannica.com/EBchecked/topic/516124/safflower|title=Safflower |publisher=britannica.com|date=|accessdate=2015-03-15}}</ref> .కుసుమమొక్క లేతఆకులు,కొమ్మల లేతచివరలలో విటమిన్A,ఇరన్,ఫాస్పరన్,మరియు కాల్సియంలు అధిశాతంలో వున్నాయి.ఆందుచే వీటిని ఓషదులు సాలిడ్‌ డ్రస్సింగ్స్్‌తయారిలో వుపయోగిస్తారు<.గింజలలో 30% వరకు నూనెవుండును.మిగతా నూనెగింజలలోవున్న నూనెశాతంతో పొల్చిన యిదిబాగా తక్కువ.నూనెగింజలలో నూనె 40-60% వుండును.నూనెగింజలదిగుబడి 600-700 కే.జిలు/హెక్టారుకు/భారతదేశంలో.పూలు అయ్యినచో 100 కే.జీ.లు/హెక్టరుకు<ref>SEAHandBook-2009BySolvenyExtractorsAssociation ofIndia</ref>.
 
=కుసుమనూనె=
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/1452430" నుండి వెలికితీశారు