"రఫీయుల్ దర్జత్" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

 
===Rival claim to throne===
రఫీ-ఉల్-దర్జాత్ పాలన అరాజకంగా సాగింది. రజీ- ఉల్- దర్జాత్ సింహాసనం అధిష్టించిన మూడు మాసాల కాలం తరువాత 1719 మే 18 న రఫీ-ఉద్-దర్జాత్ మామ నెకుసియార్ ఆగ్రాకోట వద్ద మొఘల్ సింహాసనం అధిష్టించాడు. ఆయన అధికారం వహించడానికి తగినవాడని భావించబడింది.
The reign of Rafi Ul-Darjat was one of turbulence. On 18 May 1719, less than three months after his own accession, Rafi Ul-Darjat's uncle, [[Neku Siyar|Nekusiyar]], assumed the throne at the [[Agra Fort]] as he thought he was more eligible for the post.
 
నెకు సియార్ పదవిని అధిష్టించిన మూడు మాసాల తరువాత సయ్యద్ సోదరులు మొగల్ సింహానాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కోట సయ్యద్ సోదరుల వశం అయింది. నెకుసియార్ పట్టుబడ్డాడు. ఆయనను అలీం - ఉల్- ఉంరా గౌరవపూర్వకంగా ఖైదు చేసి సలీంఘర్ వద్ద ఖైదులో బంధించబడ్డాడు. నెకుసియార్ 1723లో మరణించాడు.
The [[Syed Brothers]] were extremely determined to defend the emperor they had raised to the throne and punish the offender. They swiftly succeeded. Only three months after [[Neku Siyar|Nekusiyar's]] enthronement, the fort surrendered and Nekusiyar was captured. He was respectfully received by the ''Amir Ul-Umara'' and confined at ''Salimgarh'' where he died in 1723.
 
==మరణం==
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/1499322" నుండి వెలికితీశారు