"భావప్రకటన" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

395 bytes removed ,  5 సంవత్సరాల క్రితం
 
== సమాచార మార్పిడి నమూనీకరణ ==
[[దస్త్రం:Communication emisor.jpg|thumb|270px|సమాచార మార్పిడిభావప్రకటన యొక్క ప్రధాన దిశల ప్రణాళిక ]][[దస్త్రం:Encoding communication.jpg|thumb|270px|సమాచార మార్పిడిభావప్రకటన కోడ్సంకేత ప్రణాళిక ]]
కొన్ని ప్రధాన దిశల ద్వారా సమాచార మార్పిడిని వివరించడం జరుగుతుంది:
కొన్ని ప్రధాన దిశల ద్వారా సమాచార మార్పిడిని వివరించడం జరుగుతుంది: విషయం (ఎటువంటి విషయాలు తెలియచేయ బడుతున్నాయి ), ఆధారము / ప్రసరణ కర్త / పంపేవారు / [[ఎన్ కోడర్|ఎన్కోడర్]] (ఎవరి ద్వారా), రూపం (ఏ రూపంలో ), మార్గం (ఏ [[మీడియా (సమాచార మార్పిడి)|మాధ్యమం]]) ద్వారా , గమ్యం / గ్రహీత / లక్ష్యం/ [[డికోడర్]] (ఎవరికి), మరియు ప్రయోజనం లేదా వాస్తవ దృష్టికోణం. ఇరువురి మధ్య సమాచార మార్పిడిలో జ్ఞానము మరియు అనుభవాలను పంచుకోవడం ,సలహాలు మరియు సూచనలు ఇచ్చుకోవడం,ప్రశ్నించుకోవడం వంటివి ఉంటాయి .ఈ చర్యలు సమాచార మార్పిడి లోని వివిధ పద్ధతులలో ఏ రుపాన్నైనా తీసుకోవచ్చు . అది ఏ రూపమనేది సమాచారం పంపేవారి నైపుణ్యంపై ఆధారపడుతుంది సమాచార విషయము మరియు రూపము రెండు కలసి గమ్యం చేరవలసిన [[సందేశం|సందేశాన్ని]] తయారు చేస్తాయి గమ్యం అనేది మరియొక [[వ్యక్తుల మధ్య సమాచార మార్పిడి|వ్యక్తి]]లేదా జీవి,మరియొక వ్యవస్థ (ఒక కార్పోరేషన్ లేదా వ్యక్తుల సముదాయము లాంటిది )కావచ్చు .
* విషయం (ఎటువంటి విషయాలు తెలియచేయ బడుతున్నాయి )
** ఆధారము / ప్రసరణ కర్త / పంపేవారు / [[ఎన్ కోడర్|ఎన్కోడర్]] (ఎవరి ద్వారా)
* రూపం (ఏ రూపంలో )
* మార్గం (ఏ [[మీడియా (సమాచార మార్పిడి)|మాధ్యమం]]) ద్వారా
* గమ్యం / గ్రహీత / లక్ష్యం/ [[డికోడర్]] (ఎవరికి), మరియు
* ప్రయోజనం లేదా వాస్తవ దృష్టికోణం.
 
కొన్ని ప్రధాన దిశల ద్వారా సమాచార మార్పిడిని వివరించడం జరుగుతుంది: విషయం (ఎటువంటి విషయాలు తెలియచేయ బడుతున్నాయి ), ఆధారము / ప్రసరణ కర్త / పంపేవారు / [[ఎన్ కోడర్|ఎన్కోడర్]] (ఎవరి ద్వారా), రూపం (ఏ రూపంలో ), మార్గం (ఏ [[మీడియా (సమాచార మార్పిడి)|మాధ్యమం]]) ద్వారా , గమ్యం / గ్రహీత / లక్ష్యం/ [[డికోడర్]] (ఎవరికి), మరియు ప్రయోజనం లేదా వాస్తవ దృష్టికోణం. ఇరువురి మధ్య సమాచార మార్పిడిలోభావప్రకటనలో జ్ఞానము మరియు అనుభవాలను పంచుకోవడం, ,సలహాలు మరియు సూచనలు ఇచ్చుకోవడం, ప్రశ్నించుకోవడం వంటివి ఉంటాయి . ఈ చర్యలు సమాచార మార్పిడి లోని వివిధ పద్ధతులలో ఏ రుపాన్నైనా తీసుకోవచ్చు . అది ఏ రూపమనేది సమాచారం పంపేవారి నైపుణ్యంపై ఆధారపడుతుంది సమాచార విషయము మరియు రూపము రెండు కలసి గమ్యం చేరవలసిన [[సందేశం|సందేశాన్ని]] తయారు చేస్తాయి గమ్యం అనేది మరియొక [[వ్యక్తుల మధ్య సమాచార మార్పిడి|వ్యక్తి]] లేదా జీవి, మరియొక వ్యవస్థ (ఒక కార్పోరేషన్ లేదా వ్యక్తుల సముదాయము లాంటిది ) కావచ్చు .
 
 
 
 
అందువలన, సమాచార మార్పిడిభావప్రకటన అనేది ఇద్దరు కారకులు కొన్నిసామాన్య గుర్తులు మరియు [[సీమియోటిక్|భాషా శాస్త్ర]] నియమాలతో అభిప్రాయాలను పంచుకోవడం. ఈ సామాన్య నియమాలు కొంత అర్ధంలో వ్యక్తిగత సమాచార సాధనాలైన డైరీలు లేక స్వయం భాషణ.
 
 
ఒక సాధారణ నమూనాలో, సమాచారాన్ని లేదా విషయాన్ని(ఉదా.సహజ భాషలోని వర్తమానం)ఏదో ఒక రూపంలో (వాడుక భాషలో)కర్త/పంపేవ్యక్తి/[[ఎన్కోడర్]] నుండి ఒక గమ్యం/గ్రహీత/[[డికోడర్]] కు పంపబడుతుంది.కొద్దిగా క్లిష్టమైన నమూనాలో పంపేవారు మరియు గ్రహీత [[:వికట్:పరస్పర|పరస్పరం]] అనుసంధానించబడి ఉంటారు.ఒక ప్రత్యేక సమాచార మార్పిడి సందర్భాన్ని [[ప్రసంగ కళ|ప్రసంగ చర్య]]గా చెప్పవచ్చు.ప్రాంతీయ ఆచారాలు, సాంప్రదాయాలు, లేక లింగ భేదం వంటి వాటిపై ఆధారపడిన, పంపేవారి మరియు గ్రహీతల వ్యక్తిగత పరిమితుల వలన సందేశ విషయం యొక్క అర్ధం మారవచ్చు.ప్రసార వాహకం (ఈ సందర్భంలో గాలి) సమక్షంలో [[శబ్దం|సమాచారమార్పిడి ధ్వని]] " వలన విషయన్ని గ్రహించి విశ్లేషించుట దోషపూరితంగా ఉండి, ప్రసంగచర్య ఆశించిన ఫలితాన్ని ఇవ్వలేకపోవచ్చు.ఎన్కోడ్-ప్రసారం-గ్రహించుట-డికోడ్ నమూనాలో ఒక సమస్య ఏమిటంటే ఎన్కోడింగ్ మరియు డికోడింగ్ విధానం వల్ల పంపేవ్యక్తి మరియు గ్రహీత ఇద్దరూ ఒకే విధమైన లేదా కనీసం పోలిక కలిగిన కోడ్ బుక్ వంటి ఒక సాధనాన్ని కలిగి ఉండాలి.ఈ కోడ్ బుక్స్ అనేవి నమూనా ద్వారా ఇవ్వబడినప్పటికీ అవి నమూనాకు ప్రాతినిధ్యం వహించక పోవడం వలన విషయ పరమైన ఇబ్బందులు వస్తాయి.
 
 
ఒక సాధారణ నమూనాలో, సమాచారాన్ని లేదా విషయాన్ని (ఉదా.సహజ భాషలోని వర్తమానం) ఏదో ఒక రూపంలో (వాడుక భాషలో) కర్త/పంపేవ్యక్తి/[[ఎన్కోడర్]] నుండి ఒక గమ్యం/గ్రహీత/[[డికోడర్]] కు పంపబడుతుంది. కొద్దిగా క్లిష్టమైన నమూనాలో పంపేవారు మరియు గ్రహీత [[:వికట్:పరస్పర|పరస్పరం]] అనుసంధానించబడి ఉంటారు. ఒక ప్రత్యేక సమాచార మార్పిడి సందర్భాన్ని [[ప్రసంగ కళ|ప్రసంగ చర్య]]గా చెప్పవచ్చు. ప్రాంతీయ ఆచారాలు, సాంప్రదాయాలు, లేక లింగ భేదం వంటి వాటిపై ఆధారపడిన, పంపేవారి మరియు గ్రహీతల వ్యక్తిగత పరిమితుల వలన సందేశ విషయం యొక్క అర్ధం మారవచ్చు. ప్రసార వాహకం (ఈ సందర్భంలో గాలి) సమక్షంలో [[శబ్దం|సమాచారమార్పిడి ధ్వని]] " వలన విషయన్ని గ్రహించి విశ్లేషించుట దోషపూరితంగా ఉండి, ప్రసంగచర్య ఆశించిన ఫలితాన్ని ఇవ్వలేకపోవచ్చు. ఎన్కోడ్-ప్రసారం-గ్రహించుట-డికోడ్ నమూనాలో ఒక సమస్య ఏమిటంటే ఎన్కోడింగ్ మరియు డికోడింగ్ విధానం వల్ల పంపేవ్యక్తి మరియు గ్రహీత ఇద్దరూ ఒకే విధమైన లేదా కనీసం పోలిక కలిగిన కోడ్ బుక్ వంటి ఒక సాధనాన్ని కలిగి ఉండాలి. ఈ కోడ్ బుక్స్ అనేవి నమూనా ద్వారా ఇవ్వబడినప్పటికీ అవి నమూనాకు ప్రాతినిధ్యం వహించక పోవడం వలన విషయ పరమైన ఇబ్బందులు వస్తాయి.
కేవలం సమాచార వివక్త మార్పిడి కాక, [[సహక్రమబద్ధీకరణ|సహ క్రమబద్ధీకరణ]] సిద్ధాంతాలు సమాచార మార్పిడిని ఒక సృజనాత్మక మరియు గతిశీలక నిరంతర ప్రక్రియగా నిర్వచిస్తాయి. కెనెడియన్ మీడియా వేత్త అయిన హారొల్ద్ ఇన్నీస్ సిద్ధాంతం ప్రకారం, ప్రజలు సమాచార మార్పిడికి విభిన్న మాధ్యమాలను ఎన్నుకుంటారు మరియు వారు ఎన్నుకునే మాధ్యమం సమాజం యొక్క రూపు రేఖలను మెరుగుపరచడానికి అవకాశాలను అందించగలగాలి.(వార్క్, మక్కేంజీ 1997). దీనికి ఆయన చూపిన ప్రముఖ ఉదాహరణ ప్రాచీన ఈజిప్టు నందు ప్రజలు తమకుతాముగా మాధ్యమాలుగా నిర్మించుకున్న రాయి మరియు పాపిరస్(బెరడు నుండి తీసిన కాగితం) ఉపయోగించటాన్ని చెప్పవచ్చు. పాపిరస్ ను ఆయన ''''అంతరాళ బంధనం''' అన్నారు. ఇది వ్రాత పూర్వకమైన ఆజ్ఞలను అంతరాళం,రాజ్యాలగుండా ప్రాసారంచేసి, సుదూర సైన్యకార్యకలాపాలకు మరియు వలసపాలనకు దారితీసింది. మరి యొకటి అయిన రాయిని ''''కాల బంధనం''' ' గా చెప్పారు వీటితో ఆలయాలు మరియు పిరమిడ్ల నిర్మాణం ద్వారా ఒక తరం నుండి మరొక తరానికి వారి అధికారాన్ని పదిల పరచు కోవడమే కాక, ఈ మాధ్యమం ద్వారా వారు తమ సమాజం లోని సమాచార వ్యవస్థలో మార్పు తెచ్చి దానికొక ఆకారాన్ని ఇవ్వగలిగారు.(వార్క్, మకెన్జీ 1997).
 
 
కేవలం సమాచార వివక్త మార్పిడి కాక, [[సహక్రమబద్ధీకరణ|సహ క్రమబద్ధీకరణ]] సిద్ధాంతాలు సమాచార మార్పిడినిభావప్రకటనని ఒక సృజనాత్మక మరియు గతిశీలక నిరంతర ప్రక్రియగా నిర్వచిస్తాయి. కెనెడియన్ మీడియా వేత్త అయిన హారొల్ద్ ఇన్నీస్ సిద్ధాంతం ప్రకారం, ప్రజలు సమాచార మార్పిడికిభావప్రకటనకి విభిన్న మాధ్యమాలను ఎన్నుకుంటారు మరియు వారు ఎన్నుకునే మాధ్యమం సమాజం యొక్క రూపు రేఖలనురూపురేఖలను మెరుగుపరచడానికి అవకాశాలను అందించగలగాలి.(వార్క్, మక్కేంజీ 1997). దీనికి ఆయన చూపిన ప్రముఖ ఉదాహరణ ప్రాచీన ఈజిప్టు నందు ప్రజలు తమకుతాముగా మాధ్యమాలుగా నిర్మించుకున్న రాయి మరియు పాపిరస్(బెరడు నుండి తీసిన కాగితం) ఉపయోగించటాన్ని చెప్పవచ్చు. పాపిరస్ ను ఆయన ''''అంతరాళ బంధనం''' అన్నారు. ఇది వ్రాత పూర్వకమైన ఆజ్ఞలను అంతరాళం, రాజ్యాలగుండా ప్రాసారంచేసి, సుదూర సైన్యకార్యకలాపాలకు మరియు వలసపాలనకు దారితీసింది. మరి యొకటి అయిన రాయిని ''''కాల బంధనం''' ' గా చెప్పారు వీటితో ఆలయాలు మరియు పిరమిడ్ల నిర్మాణం ద్వారా ఒక తరం నుండి మరొక తరానికి వారి అధికారాన్ని పదిల పరచు కోవడమే కాక, ఈ మాధ్యమం ద్వారా వారు తమ సమాజం లోని సమాచార వ్యవస్థలో మార్పు తెచ్చి దానికొక ఆకారాన్ని ఇవ్వగలిగారు.(వార్క్, మకెన్జీ 1997).
[[కేరళ అగ్రికల్చరల్ యునివర్సిటీ|కేరళ అగ్రికల్చరల్ యునివెర్సిటీ]] పరిధిలోని [[కృషి విగ్యాన్ కేంద్ర కన్నూర్|కృషి విజ్ఞాన్ కేంద్ర కన్నూర్]] వారు వ్యవసాయ సమాచార మార్పిడిలో [[క్రియేటివ్ ఎక్స్టెన్షన్]] అనే నూతన శాఖను ఆవిష్కరించింది.
 
 
[[కేరళ అగ్రికల్చరల్వ్యావసాయిక యునివర్సిటీ|కేరళ అగ్రికల్చరల్ యునివెర్సిటీ]]విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలోని [[కృషి విగ్యాన్ కేంద్ర కన్నూర్|కృషి విజ్ఞాన్ కేంద్ర, కన్నూర్]] వారు వ్యవసాయ సమాచార మార్పిడిలోభావప్రకటనలో [[క్రియేటివ్ ఎక్స్టెన్షన్]] అనే నూతన శాఖను ఆవిష్కరించింది.
 
== మానవేతర జీవరాశుల సమాచార మార్పిడి ==
10,258

edits

"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/1557946" నుండి వెలికితీశారు