"బేరియం సల్ఫేట్" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

సవరణ సారాంశం లేదు
{{chembox
| Verifiedfields = changed
| Watchedfields = changed
| verifiedrevid = 476997146
| ImageFile = Barium-sulfate-2D.png
| ImageSize = 225px
| ImageName = Chemical structure of barium sulfate
| ImageFileL2 = Barite-unit-cell-3D-vdW.png
| ImageNameL2 = 3D model of barium sulfate
| ImageFileR2 = Bariumsulfatpulver.png
| IUPACName =
| OtherNames =
|Section1={{Chembox Identifiers
| Abbreviations =
| UNII_Ref = {{fdacite|correct|FDA}}
| UNII = 25BB7EKE2E
| ChEMBL_Ref = {{ebicite|changed|EBI}}
| ChEMBL = 2105897
| InChIKey = TZCXTZWJZNENPQ-NUQVWONBAD
| StdInChI_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}}
| StdInChI = 1S/Ba.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
| StdInChIKey_Ref = {{stdinchicite|correct|chemspider}}
| StdInChIKey = TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
| CASNo = 7727-43-7
| CASNo_Ref = {{cascite|correct|CAS}}
| ChemSpiderID_Ref = {{chemspidercite|correct|chemspider}}
| ChemSpiderID =22823
| EINECS = 231-784-4
| PubChem = 24414
| SMILES = [Ba+2].[O-]S([O-])(=O)=O
| InChI = 1/Ba.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
| RTECS = CR060000
| MeSHName =
| ChEBI_Ref = {{ebicite|correct|EBI}}
| ChEBI =
| KEGG_Ref = {{keggcite|correct|kegg}}
| KEGG =
| ATCCode_prefix = V08
| ATCCode_suffix = BA01
| ATC_Supplemental =}}
|Section2={{Chembox Properties
| Formula = BaSO<sub>4</sub>
| MolarMass = 233.43 g/mol
| Appearance = white crystalline
| Odor = odorless
| Density = 4.49 g/cm<sup>3</sup>
| MeltingPtC = 1580
| MeltingPt_notes =
| BoilingPtC = 1600
| BoilingPt_notes = (decomposes)
| Solubility = 0.0002448 g/100 mL (20 °C) <br> 0.000285 g/100 mL (30 °C)
| SolubilityProduct = 1.0842 × 10<sup>−10</sup> (25 °C)
| SolubleOther = insoluble in [[alcohol]],<ref>{{cite book
| title = CRC Handbook of Chemistry and Physics
| publisher = CRC Press
| year = 2004|edition=85th
| pages = 4–45
| isbn = 0-8493-0485-7}}</ref> soluble in concentrated [[sulfuric acid]]
| Solvent =
| pKa =
| pKb =
| RefractIndex = 1.636 (alpha)
}}
|Section3={{Chembox Structure
| CrystalStruct = orthorhombic
}}
|Section4={{Chembox Thermochemistry
| DeltaHf = −1465&nbsp;kJ·mol<sup>−1</sup><ref name="Zumdahl, Steven S. 2009">{{cite book| author = Zumdahl, Steven S.|title =Chemical Principles 6th Ed.| publisher = Houghton Mifflin Company| year = 2009| isbn = 0-618-94690-X}}</ref>
| Entropy = 132&nbsp;J·mol<sup>−1</sup>·K<sup>−1</sup><ref name="Zumdahl, Steven S. 2009"/>
}}
|Section5={{Chembox Pharmacology
| AdminRoutes =
| Bioavail = negligible orally
| Metabolism =
| HalfLife =
| ProteinBound =
| Excretion = rectal
| Legal_status =
| Legal_US =
| Legal_UK =
| Legal_AU =
| Legal_CA =
| PregCat =
| PregCat_AU =
| PregCat_US = }}
|Section7={{Chembox Hazards
| EUClass = not listed
| MainHazards =
| NFPA-H = 0
| NFPA-F = 0
| NFPA-R = 0
| NFPA-S =
| RPhrases =
| SPhrases =
| RSPhrases =
| FlashPt = noncombustible
| FlashPt_notes=<ref name=PGCH/>
| AutoignitionPt =
| ExploLimits =
| PEL = TWA 15 mg/m<sup>3</sup> (total) TWA 5 mg/m<sup>3</sup> (resp)<ref name=PGCH>{{PGCH|0047}}</ref>
| REL = TWA 10 mg/m<sup>3</sup> (total) TWA 5 mg/m<sup>3</sup> (resp)<ref name=PGCH/>
| IDLH = N.D.<ref name=PGCH/>
}}
}}
 
'''బేరియం సల్ఫేట్'''ఒక రసాయనిక సమ్మేళన పదార్ధం. బేరియం సల్ఫేట్ ఒక అకర్బన సంయోగ పదార్ధం.ఈ సమ్మేళన పదార్ధం యొక్క రసాయనిక ఫార్ములా BaSO<sub>4</sub>.
==భౌతిక లక్షణాలు==
===రేడియోకాంట్రాస్ట్ కారకం===
డయాగ్నొస్టిక్ క్లినిక్‌లలో X-కిరణాల చిత్ర చిత్రీకరణలో బేరియం సల్ఫేట్ ద్రావణాన్ని రేడియోకాంట్రాస్ట్ కారకంగా(Radiocontrast agent)ఉపయోగిస్తారు. బేరియం సల్ఫేట్ ద్రావణాన్నితరచుగా GI Tract ను చిత్రీకరించుటకు ఉపయోగిస్తారు.ఇలాఉపాయోగించు ద్రావణాన్ని బేరియం మీల్ అందురు. X-రే చిత్ర చిత్రీకరణకు ముందు దీనిని జీర్ణ వ్యవస్థ లోకి నోటి ద్వారా లేదా ఎనేమా ద్వారా పంపెదరు.
 
 
 
 
==మూలకాలు==
{{మూలకాలజాబితా}}
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/1566062" నుండి వెలికితీశారు