"కఠోపనిషత్తు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

:ఓం శాంతి: శాంతి: శాంతి:
 
==మూల కధకథ==
వాజశ్రవుడు ([[ఉద్దాలకుడు]]) విశ్వజిత్త[[విశ్వజిత్ యాగం|విశ్వజిద్యాగం]] చేస్తాడు.యాగం చివర తనవద్ద ఉన్న సర్వ సంపదలు [[బ్రాహ్మణులు|బ్రాహ్మాలకుబ్రాహ్మణు]] లకు దానమిస్తాడు.వాజశ్రవుడు దానమిస్తున్న సంపదలో ఉన్న గోవులు ముసలితనంగోవులలో పొందినముసలి గోవులు కూడా చాలచాలా ఉంటాయి. వాజశ్రవుని కుమారుడైన నచికేతుడు దానిని గమనించి ఈ విధంగా ముసలి గోవులను దానమివ్వడం వల్ల తండ్రి ఆనంద లోకాలకు ఏవిధంగా చేరుకొంటాడు అని భావిస్తాడు.
 
:పీతోదకా జగ్ధతృణా దుగ్ధ్దోహా నిరింద్రియా:
:ద్వితీయం తృతీయం త హఓవాచ మృత్యవే త్వా దదామీతి
 
నచికేతుడు తన తండ్రి వద్ద కు వేళ్ళివెళ్ళి తనను ఎవ్వరకుఎవరికి దానమిస్తున్నావు అని అడుగు తాడు.ఒకసారి సమాధానం రాకపోయేటప్పటికి అదే ప్రశ్న మూడుసార్లు వేస్తాడు. తండ్రి విసిగి [[యముడు|యముడికియముడి]] కి దానమిస్తున్నాను అని అంటాడు.<br>
 
తండ్రిపితృ వాక్యావాక్య పరిపాలననుపరిపాలన సరించికోసం నచికేతుడు యమ లోకానికి పోతాడువెడతాడు. అక్కడ [[యముడు|యమధర్మరాజు]] కనిపించడు అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్. నచికేతుడు మూడు రాత్రులు యమలోకంలొ యమలోకం లో అన్నపానాలు లేకుండా గడుపుతడుగడుపుతాడు. యముడు ఇంటికి తిరిగి వచ్చి, చూసేటప్పటికి అతిధిఅతిథి బ్రాహ్మణుడు మూడు రోజులు అన్నపానాలు లేకుండా ఉండడం చూసి, నచికేతుడింకినచికేతుడి కి మూడు వరాలు ప్రసాదిస్తాను అని అంటాడు. నచికేతుడు మెదటిమొదటి వరంగా తన తండ్రి తనను మళ్ళిమళ్లీ చూసేటప్పటికి శాంతస్వరూపం లో ఉండాలి అని కోరుకొంటాడు. రెండోవరం గా యముడు నచికేతుడికి అగ్ని కార్యం[[అగ్నికార్యం]] ఏవిధంగా చెయ్యాలో బోధిస్తాడు. అవిఢంగాఆవిధంగా నచికేతుడు అగ్నివిద్యోపదేశం పొదడంపొందడం వల్ల దానిని నచికేతాగ్ని అని పిలుస్తారు.<br>
 
చివరి వరంగా నచికేతుడు మనిషి మరణించిన తరువాత మరో దేహంతో సంబంధపడే జీవి ఉంటాడా, ఉండడా అనే విషాయాన్నివిషయాన్ని విశదకరీంచమంటాడువిశదీకరించమంటాడు. అప్పుడు యముడు నచికేతుడి బ్రహ్మ విద్య నేర్చుకోవడానికి కల యౌగ్యతయోగ్యత ను పరీక్షించదలచి రకరకలైనరకరకాలైన ప్రలోభాలు పెడతాడు. వేరే వరాన్ని ఏదైనఏదైనా కొరుకోంటాడుకొరుకొమ్మంటాడు.అయిటే నచికేతుడు నిశ్చల మనస్సుతో సాంసారిక భోగాలను తృణీకరింతృణీకరించి జ్ఞాన విద్య మీదే మనస్సు కేంద్రీకరిస్తాడు. యముడు నచికేతుడి వైరాగ్యానికి మెచ్చి మనిషి మరణాంతరం జరిగే విషయాలు చెబుతాడు.<br>
6,182

edits

"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/175005" నుండి వెలికితీశారు