బుక్కపట్నం రాఘవాచార్యులు: కూర్పుల మధ్య తేడాలు

102 బైట్లను తీసేసారు ,  6 సంవత్సరాల క్రితం
జీవితమంతా నాటక సమాజాలలోనే గడిపి అనేక మంది నటులకూ, ప్రయోక్తలకూ శిక్షణ ఇవ్వడంలోనే ఇతని కాలమంతా గడిచిపోయింది. నటునిలో ఏమాత్రం నిపుణత్వం ఉన్నా ఆ నటుడిని రత్నంలా తయారు చేసేవాడు. ఇతను బందరు రామమోహన్ థియేటరులోను, ఇండియన్ డ్రమెటక్ కంపెనీలోను, బాల భారత సంఘంలోను, మైలవరం బాలభారతీ నాటక సమాజంలోనూ నాట్యాచార్యులుగా ఉండి అనేక నాటకాలకు దర్శకత్వం వహించి, ఆనేకమంది నటులను తరిఫీదు చేశాడు. ఇతని శిష్యులలో [[డి.వి.సుబ్బారావు]], [[పారుపల్లి సుబ్బారావు]], [[జొన్నవిత్తుల శేషగిరిరావు]], [[అద్దంకి శ్రీరామమూర్తి]], [[పంచాంగం రామానుజాచార్యులు]], [[గూడపాటి నరసింహారావు]] నాయుడు (గురజ నాయుడు), [[ఉప్పులూరి సంజీవరావు]], [[తుంగల చలపతిరావు]] మొదలైన ఉద్దండులు ఉన్నారు.
 
ఎన్ని నాటక సమాజాలలో పనిచేసివాపనిచేసినా, మధితమఇదిఎంతమంది నటులకు శిక్షexశిక్షణ ఇచ్చివాఇచ్చినా ఆయువకుఇతనికి ఏమాత్రం తృపి. కలిగినతృప్తి లేదుకలగలేదు. ఆనాటి నాటక కరా వైఖరులుకళావైఖరులు ఆయనకుఇతనికి ఏమాత్రం నచ్చలేరునచ్చలేది. వాటినాటి ప్రదర్శవలనూ, వెరితలలు వేసిన వటులనటుల వటనానటనా విధానాలవూవిధానాలనూ దుయ్యబడుతూ *పcగీత মুসল"సంగీత సభఇంద్రసభ" ఆనేఅనే వహౌసవాన్నిప్రహసనాన్ని రచించారురచించాడు. విమర్శనాత్మకమ్చెనవిమర్శనాత్మకమైన వాటి నాటక వైఖరులను చ్చితించినచిత్రించిన |పప్రథమప్రప్రథమ వాటకంనాటకం ఇదే. ఉద్దృతంగా సాగివసాగిన ఔత్సాహిక నాటక రణగరంగ ఆదర్శాలు వృత్తి. పాటకవృత్తినాటక సమూజాల పాయికిస్థాయికి దిగజారడంతో విసుగెత్తి వేసారి పోయారుపోయాడు. దానితో 1924 ప్రాంతంలో 'భరతముని బృందం' అనే పేరున పిజయవాడలోవిజయవాడలో ఒక నాటక కళాశాలను స్థాపించి మంతోఎంతో మంది నటులకు, నాటక ప్రయోక్తలకు ఆదర్శంగా శాస్త్రీయ దృష్టితో శిక్షణ ఇచ్చారుఇచ్చాడు. వీరికిఇతనికి చేదోఁుచేదోఁడు వాదో ఒుగావాదోడుగా ఉండి కీ గూడవల్లీ,[[గూడవల్లి రామబ్రహ్మంగారురామబ్రహ్మం]] కూడా దోహదంచేశారుదోహదంచేశాడు. ఈ శిక్షణాలయం eజరాచురణగాఅజరామరంగా నడిచింది. ఆంధ్రదేశంలోనే కాక భారత దేశందేశంలోనే లోనే పత్రపధమంగాప్రప్రథమంగా నాటక విద్యాలయం నీసించిన సతిష్ళస్థాపించిన Ukఘనత రాఘవాచార్యులుఇతనికే గారికేదక్కిందిదక్కింది.అంతేకాకనాటకరంగంలోని ప్రదర్శన ప్రయోగానికి కొవలసిన అన్ని
సూత్రాలనూ విసరించే నాటక ఓపికదీపిక గ్రంధాన్ని కే రచించారు. ఒక్కఒక్కడే చెక్కఎంతో మిణాద ఎతో పuు దలతోపట్టుదలతో నాటక విద్యాలయాన్ని కొంత కాeధకాలం వడిపారునడిపాడు గాని,కానీ వారికి వెనకనుంచి వటువంటకిఎటువంటకి ఆదరణా దాకపోవడం వర్గాలేకపోవడంతో ఆ నాట్య విద్యాలయాన్ని మూసివేశారు,మూసివేశాడు. అంతటితో ఊరుకోక గూడవల్లి రామబ్రహ్మంగారి "సజామిత్ర' స్చతి కలో నాటక కళోర్టరణకు కావలసిన అన్ని మార్గాలనూ వివరిస్చూ. అనేక వ్యాసాలు వాశారు. ఒక వ్యాసంలో స్థానం నరసింఫోరావు గారికీ బహిరంగ లేఖ వ్రాసూ. సాంఘిక వాటS*ు చిన్హ్నవి, ఒక గంటకు తక్కువ కాకుండా దేaడు గంటలకు మిధచకుండా ఉండే నాటకాలు వాయించి ప్రదర్శించం డనీ, బహిరంగ ప్రదేశాలలో వీధి నాటకా లాగా వాటకాలు ప్రదర్శించమనీ సూచిసూ ఆ వాడే ఆరుబయలు పోటక రంగస్థలాలను ప్రోత్సహించారు. సూబక కళను ఆభివృద్ధిలోకి తీసుకు రావడానికి అపార్ట్నీళలూ కృషి చేశారు. ఆందుకు ఎన్నో కలెలు కన్నారు. భరత నాట్య శ్వాపంలోని శాస్త్రీయమెన సూత్రాలన్నింటినీ నాటి నాటకరంగానికి అన్వయించాలని వారి అభిమతం. వారి ఆశయాలకు అనుగుణంగా 'స్వప్న వాసవ దత్త', 'రాధాకృష్ణ', చేణీ సంహారం' మొదలె_న సొటకాలను ఆడించి ఆంధ్ర దేశంలో అనేకమంది కళావేత్తల ప్రశంస అందుకున్నారు.
-
రు సిటీనుభకూ, పయోక్ష, -
67,904

దిద్దుబాట్లు

"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/1789809" నుండి వెలికితీశారు