"బసవరాజు అప్పారావు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

===అప్పారావుగారి గీతాలు===
బసవరాజు అప్పారావు గారి మరణానంతరం బెజవాడలోని అప్పారావు మెమోరియల్ కమిటీ వారు 1934 సంవత్సరంలో ముద్రించిన "బసవరాజు అప్పారావు గీతములు" పుస్తకంలో ప్రచురించబడినవి.<ref>బసవరాజు అప్పారావు గీతములు, అప్పారావు మెమోరియల్ కమిటీ, బెజవాడ, 1934.</ref>
*ఉత్తుత్త పెళ్ళి
*నా కవిత్వ ధాటి
*క్రాస్ పరీక్ష
 
*కోణంగి పద్దు
*కైపు
*గురువర్య
*గోపాలకృష్ణుడు
*చెవిటి మల్లయ్య పెళ్ళి
*చంద్రగ్రహణము
 
*జీవయాత్ర
*డాబులు
 
*దగాయీత
*నా కవిత్వ ధాటి
*నా జీవిత నాటకము
*నా ముక్తి
*నీటి బుగ్గలు
 
*నోరు విడబడుతున్నదయ్యా
*క్రాస్ పరీక్ష
*యమునా సాంత్వనము
 
*యశోధరా విలాపము
*నా జీవిత నాటకము
*వియోగి విలాపము
 
*వృధాన్వేషణము
 
*శారదాభంగము
 
*హెచ్చరిక
 
*యమునా సాంత్వనము
 
*దగాయీత
 
*గోపాలకృష్ణుడు
 
*చంద్రగ్రహణము
 
*కోణంగి పద్దు
 
*గురువర్య
 
*నోరు విడబడుతున్నదయ్యా
 
*కైపు
 
*యశోధరా విలాపము
 
*ఉత్తుత్త పెళ్ళి
 
*భూదేవి
 
*కయ్యాల విందు
 
*డాబులు
 
*నీటి బుగ్గలు
 
*వియోగి విలాపము
 
*మాయమై పోతె
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/1801043" నుండి వెలికితీశారు