"బాల సాహిత్యం" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

సవరణ సారాంశం లేదు
== నిర్వచన ==
బాలల సాహిత్యం నిర్వచనం
బాలల సాహిత్యన్నిసాహిత్యాన్ని నిర్వచించదంనిర్వచించడం చాల క్లిష్తమైనక్లిష్టమైన పని. ఎందుకంతెఎందుకంటే 2 సంవత్సరాల వయస్సు నుందినుండి 16 సంవత్సరాల వారినందరినీ బాలల కిందెపరిగనిస్తాంకిందే పరిగణిస్తారు. భిన్న వయస్సు కల బాలలు భిన్న రకాలైన పుస్తకాలను చదువుతారు. ఉదాహరనకిఉదాహరణకి 2 సంవత్సరాల పిల్లలు చిత్రపతాలుచిత్రపటాలు చూపిస్తుచూస్తూ భాషను నెర్చుకొవదానికినేర్చుకోవదానికి ప్రయత్నం చెస్తారుచేస్తారు. కానీ తీనెజిటీనేజి పిల్లలు కాల్పనిక సాహిత్యాన్ని చ్గదవదానికిచదవడానికి ఇష్టపడతారు. సాధారణంగా బాలల కోసం వ్రాయబడిన, ప్రచురితమైన సాహిత్యాన్ని బాలసాహిత్యంగా ఇష్తపదతారునిర్వచించవచ్చు.
 
బాలల సాహిత్యన్ని నిర్వచించదం చాల క్లిష్తమైన పని. ఎందుకంతె 2 సంవత్సరాల వయస్సు నుంది 16 సంవత్సరాల వారినందరినీ బాలల కిందెపరిగనిస్తాం. భిన్న వయస్సు కల బాలలు భిన్న రకాలైన పుస్తకాలను చదువుతారు. ఉదాహరనకి 2 సంవత్సరాల పిల్లలు చిత్రపతాలు చూపిస్తు భాషను నెర్చుకొవదానికి ప్రయత్నం చెస్తారు. కానీ తీనెజి పిల్లలు కాల్పనిక సాహిత్యాన్ని చ్గదవదానికి ఇష్తపదతారు.
 
సాధారనంగా పిల్లల కొసం వ్రాయబదినతువంతి లెదా ప్రచురన చెయబదిన పుస్తకాలన్నితినీ బాలల సాహిత్యంగా నిర్వచిస్తారు.
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/1808580" నుండి వెలికితీశారు