"గోల్కొండ ఎక్స్‌ప్రెస్" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

{| class="wikitable"
! సంఖ్య
! స్టేషన్ పేరు
పేరు(కోడ్)
! రాక
! బయలుదేరుట
! ఆగు సమయం
సమయం
! ప్రయాణ దూరం
|-
| 05:52
| 05:53
| 1 నిమిషం
| 1 ని.
| 6 కి.మీ.
|-
| 05:59
| 06:00
| 1 నిమిషం
| 1 ని.
| 9 కి.మీ.
|-
| 06:10
| 06:11
| 1 నిమిషం
| 1 ని.
| 20 కి.మీ.
|-
| 07:13
| 07:14
| 1 నిమిషం
| 1 ని.
| 44 కి.మీ.
|-
| 07:28
| 07:29
| 1 నిమిషం
| 1 ని.
| 50 కి.మీ.
|-
| 07:46
| 07:47
| 1 నిమిషం
| 1 ని.
| 74 కి.మీ.
|-
| 07:59
| 08:00
| 1 నిమిషం
| 1 ని.
| 89 కి.మీ.
|-
| 08:13
| 08:14
| 1 నిమిషం
| 1 ని.
| 105 కి.మీ.
|-
| 08:35
| 08:36
| 1 నిమిషం
| 1 ని.
| 134 కి.మీ.
|-
| 08:54
| 08:55
| 1 నిమిషం
| 1 ని.
| 156 కి.మీ.
|-
| 09:00
| 09:01
| 1 నిమిషం
| 1 ని.
| 161 కి.మీ.
|-
| 09:15
| 09:16
| 1 నిమిషం
| 1 ని.
| 180 కి.మీ.
|-
| 09:27
| 09:28
| 1 నిమిషం
| 1 ని.
| 196 కి.మీ.
|-
| 09:40
| 09:41
| 1 నిమిషం
| 1 ని.
| 211 కి.మీ.
|-
| 10:56
| 10:57
| 1 నిమిషం
| 1 ని.
| 271 కి.మీ.
|-
| 11:14
| 11:15
| 1 నిమిషం
| 1 ని.
| 299 కి.మీ.
|-
| 11:29
| 11:30
| 1 నిమిషం
| 1 ని.
| 313 కి.మీ.
|-
| 11:59
| 12:00
| 1 నిమిషం
| 1 ని.
| 336 కి.మీ.
|-
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/1883629" నుండి వెలికితీశారు