"ఆశ్వయుజమాసము" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

(కొత్త పేజీ: ఇది తెలుగు సంవత్సరంలో ఏడవ నెల. ==జేష్ఠము పండుగలు== {|border=1 |- |[[జేష్ఠ ...)
 
{|border=1
|-
|[[జేష్ఠఆశ్వయుజ శుద్ధ పాడ్యమి]]
| [[*]]
|-
|[[జేష్ఠఆశ్వయుజ శుద్ధ విదియ]]
| [[*]]
|-
|[[జేష్ఠఆశ్వయుజ శుద్ధ తదియ]]
| [[*]]
|-
|[[జేష్ఠఆశ్వయుజ శుద్ధ చతుర్థి]]
|[[*]]
|-
|[[జేష్ఠఆశ్వయుజ శుద్ధ పంచమి]]
|[[*]]
|-
|[[జేష్ఠఆశ్వయుజ శుద్ధ షష్ఠి]]
|[[*]]
|-
|[[జేష్ఠఆశ్వయుజ శుద్ధ సప్తమి]]
|[[*]]
|-
|[[జేష్ఠఆశ్వయుజ శుద్ధ అష్ఠమి]]
|[[*]]
|-
|[[జేష్ఠఆశ్వయుజ శుద్ధ నవమి]]
|[[*]]
|-
|[[జేష్ఠఆశ్వయుజ శుద్ధ దశమి]]
|[[*]]
|-
|[[జేష్ఠఆశ్వయుజ శుద్ధ ఏకాదశి]]
|[[*]]
|-
|[[జేష్ఠఆశ్వయుజ శుద్ధ ద్వాదశి]]
|[[*]]
|-
|[[జేష్ఠఆశ్వయుజ శుద్ధ త్రయోదశి]]
|[[*]]
|-
|[[జేష్ఠఆశ్వయుజ శుద్ధ చతుర్దశి]]
|[[*]]
|-
|[[జేష్ఠఆశ్వయుజ పూర్ణిమ]]
|[[*]]
|-
|[[జేష్ఠఆశ్వయుజ బహుళ పాడ్యమి]]
|[[*]]
|-
|[[జేష్ఠఆశ్వయుజ బహుళ విదియ]]
|[[*]]
|-
|[[జేష్ఠఆశ్వయుజ బహుళ తదియ]]
|[[*]]
|-
|[[జేష్ఠఆశ్వయుజ బహుళ చవితి]]
|[[*]]
|-
|[[జేష్ఠఆశ్వయుజ బహుళ పంచమి]]
|[[*]]
|-
|[[జేష్ఠఆశ్వయుజ బహుళ షష్ఠి]]
|[[*]]
|-
|[[జేష్ఠఆశ్వయుజ బహుళ సప్తమి]]
|[[*]]
|-
|[[జేష్ఠఆశ్వయుజ బహుళ అష్ఠమి]]
|[[*]]
|-
|[[జేష్ఠఆశ్వయుజ బహుళ నవమి]]
|[[*]]
|-
|[[జేష్ఠఆశ్వయుజ బహుళ దశమి]]
|[[*]]
|-
|[[జేష్ఠఆశ్వయుజ బహుళ ఏకాదశి]]
|[[*]]
|-
|[[జేష్ఠఆశ్వయుజ బహుళ ద్వాదశి]]
|[[*]]
|-
|[[జేష్ఠఆశ్వయుజ బహుళ త్రయోదశి]]
|[[*]]
|-
|[[జేష్ఠఆశ్వయుజ బహుళ చతుర్దశి]]
|[[*]]
|-
|[[జేష్ఠఆశ్వయుజ బహుళ అమావాస్య]]
|[[*]]
|}
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/192381" నుండి వెలికితీశారు