"మాడ్యూల్:Message box/configuration" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

allow all templates to disable the plainlinks class
చి (en:Module:Message_box/configuration నుండి 2 కూర్పులు)
(allow all templates to disable the plainlinks class)
smallClass = 'mbox-small-left',
substCheck = true,
classes = {'metadata', 'plainlinks', 'ambox'},
imageEmptyCell = true,
imageCheckBlank = true,
default = 'notice',
showInvalidTypeError = true,
classes = {'plainlinks', 'cmbox'},
imageEmptyCell = true
},
default = 'system',
showInvalidTypeError = true,
classes = {'plainlinks', 'fmbox'},
imageEmptyCell = false,
imageRightNone = false
showInvalidTypeError = true,
classes = {'imbox'},
usePlainlinksParam = true,
imageEmptyCell = true,
below = true,
default = 'notice',
showInvalidTypeError = true,
classes = {'plainlinks', 'ombox'},
allowSmall = true,
imageEmptyCell = true,
default = 'notice',
showInvalidTypeError = true,
classes = {'plainlinks', 'tmbox'},
allowSmall = true,
imageRightNone = true,
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/1981789" నుండి వెలికితీశారు