"సైమన్ కమిషన్" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

(1) 1919 చట్టములో ప్రతిపాదించి అమలు చేసిన ద్వంద పరిపాలనా పధ్దతి (DYARCHY) ని రద్దుచేయుట <br>
(2) వైస్రాయికి ఇవ్వబడిన విశిష్టాధికారములు యధాతధమగా కొనసాగుట <br>
(3) అప్పటి వరకూ (........ మూడవ బర్మా యుద్దానంతరం; 1885 సంవత్సరమునుండీ ) బ్రిటిష్ ఇండియాలో భాగముగా చూపబడుచున్న బర్మాను బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యములో వలసరాజ్యమైన వేరు దేశముగా చూపబడవలెనని సూచించ బడినది. <br>
(4)......................<br>
 
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/2044475" నుండి వెలికితీశారు