"ఆంటిగ్వా అండ్ బార్బుడా" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

 
[[1981]] నవంబర్‌ 1న ఈ ద్వీపాలు కామంవెల్త్ దేశంగా స్వతంత్రప్రతిపత్తి కలిగిన దేశంగా అవరరించింది. ఆంటిగ్వా మరియు బార్బుడా ద్వీపాలకు మొదటి పాలనాధిపతిగా రెండవ ఎలిజబెత్ రాణిగా ఉంది. " వెరె కార్ంవెల్ బర్డ్ " మొదటి ప్రధానమంత్రిగా నియమించబడ్డఆడు.
==Geography==
{{Main article|Geography of Antigua and Barbuda}}
 
[[File:ac-map.gif|thumb|350px|A map of Antigua and Barbuda]]
[[File:Antigue 34622.jpg|thumb|English Harbour, Antigua]]
Antigua and Barbuda both are generally low-lying islands whose terrain has been influenced more by [[limestone]] formations than [[Volcanism|volcanic activity]]. The highest point on Antigua is [[Mount Obama]] (formerly Boggy Peak), the remnant of a [[volcanic]] crater rising {{convert|402|m|abbr=off}}.
 
The shorelines of both islands are greatly indented with beaches, lagoons, and natural harbours. The islands are rimmed by reefs and shoals. There are few streams as rainfall is slight. Both islands lack adequate amounts of fresh groundwater.
 
===Islands===
 
{{Location map many |Antigua and Barbuda
|width = 300
|caption = Antigua and Barbuda
|lat1_deg = 17.083333
|lon1_deg = -61.8
|label1 = [[Antigua]]
|lat2_deg = 17.616667
|lon2_deg = -61.8
|label2 = [[Barbuda]]
|lat3_deg = 16.938889
|lon3_deg = -62.341667
|label3 = [[Redonda]]
}}
 
{{Col-begin|width=66%}}
{{Col-break}}
'''[[Antigua]]'''<sup>{{coord|17|5|0|N|61|48|0|W}}</sup>
* [[NEMMA reserve]]<ref>http://www.oecs.org/publications/Fdoc_download/450-north-east-marine-management-area-management-plan</ref>
** [[Prickly Pear Island]]<sup>{{coord|17|10|33|N|61|47|53|W}}</sup>
** [[Great Bird Island, Antigua|Great Bird Island]]<sup>{{coord|17|8|46|N|61|43|31|W}}</sup>
** [[Galley Islands, Antigua and Barbuda|Galley Island Major]]<sup>{{coord|17|08|35.5|N|61|43|37.5|W}}</sup>
** [[Galley Islands, Antigua and Barbuda|Galley Island Minor]]
** [[Jenny Island, Antigua|Jenny Island]]
** [[Exchange Island]]<sup>{{coord|17|08|11|N|61|43|23|W}}</sup>
** [[Rabbit Island, Antigua|Rabbit Island]]<sup>{{coord|17|8|10|N|61|43|52|W}}</sup>
** [[Lobster Island]]<sup>{{coord|17|8|1|N|61|43|47|W}}</sup>
** [[Long Island, Antigua|Long Island]]<sup>{{coord|17|9|19|N|61|45|14|W}}</sup>
** [[Maiden Island, Antigua (North West)|Maiden Island]]<sup>{{coord|17|8|44|N|61|45|48|W}}</sup>
** [[Rat Island, Antigua and Barbuda|Rat Island]]<sup>{{coord|17|7|44|N|61|46|11|W}}</sup>
** [[Little Bird Island, Antigua|Little Bird Island]]<sup>{{coord|17|09|27|N|61|44|17|W}}</sup>
** [[Hells Gate Island]]<sup>{{coord|17|8|26|N|61|43|18|W}}</sup>
** [[Monocle Point Island]]
** [[Red Head Island]]<sup>{{coord|17|8|16|N|61|43|41|W}}</sup>
** [[Guana Island, Antigua and Barbuda|Guiana Island]]<sup>{{coord|17|7|26|N|61|43|57|W}}</sup>
** [[Crump Island]]<sup>{{coord|17|6|32|N|61|43|8|W}}</sup>
** [[Nanny Island]] (Henry Island)<sup>{{coord|17|04|05|N|61|41|26|W}}</sup>
** [[Laviscounts Island]]<sup>{{coord|17|5|57|N|61|43|24|W}}</sup>
** [[Bird Island, Antigua and Barbuda|Bird Island]]<sup>{{coord|17|4|45|N|61|40|20|W}}</sup>
** [[Round Island, Antigua|Round Island]]
** [[Hawes Island]]<sup>{{coord|17|6|46|N|61|43|40|W}}</sup>
** [[Little Island, Antigua|Little Island]]
** [[Green Island, Antigua and Barbuda|Green Island]]<sup>{{coord|17|4|11|N|61|39|58|W}}</sup>
** [[Pelican Island, Antigua and Barbuda|Pelican Island]]<sup>{{coord|17|06|21|N|61|42|17|W}}</sup>
** [[York Island (Antigua and Barbuda)|York Island]]<sup>{{coord|17|3|11|N|61|40|9|W}}</sup>
** [[Codrington Island]]<sup>{{coord|17|6|9|N|61|42|21|W}}</sup>
{{Col-break}}
* [[Blake Island, Antigua and Barbuda|Blake Island]]<sup>{{coord|17|0|52|N|61|46|58|W}}</sup>
* [[Cinnamon Island]]<sup>{{coord|17|7|21|N|61|47|9|W}}</sup>
* [[Five Islands, Antigua and Barbuda|Five Islands]]<sup>{{coord|17|04|50|N|61|54|50|W}}</sup>
* [[Hawksbill Rock]]<sup>{{coord|17|6|43|N|61|54|8|W}}</sup>
* [[Johnson Island, Antigua and Barbuda|Johnson Island]]<sup>{{coord|17|01|31|N|61|53|28|W}}</sup>
* [[Maiden Island, Antigua, Five Islands Harbour|Maiden Island]]<sup>{{coord|17|5|44|N|61|53|14|W}}</sup>
* [[Moor Rock (Antigua and Barbuda)|Moor Rock]]<sup>{{coord|17|09|49|N|61|45|27.0|W}}</sup>
* [[Mouse Island, Antigua and Barbuda|Mouse Island]]<sup>{{coord|17|07|42.0|N|61|46|13|W}}</sup>
* [[Neck of Land, Antigua and Barbuda|Neck of Land]]<sup>{{coord|17|03|40|N|61|40|29|W}}</sup>
* [[Sandy Island, Antigua and Barbuda|Sandy Island]]<sup>{{coord|17|8|4|N|61|55|36|W}}</sup>
* [[Smith Island, Antigua and Barbuda|Smith Island]]<sup>{{coord|17|2|27|N|61|40|48|W}}</sup>
* [[The Sisters, Antigua and Barbuda|The Sisters]]<sup>{{coord|17|9|39|N|61|52|6|W}}</sup>
* [[Vernon’s Island]]<sup>{{coord|17|6|51|N|61|46|8|W}}</sup>
* [[Wicked Will Island]]<sup>{{coord|17|02|53.5|N|61|40|19.5|W}}</sup>
'''[[Barbuda]]'''<sup>{{coord|17|37|0|N|61|48|0|W}}</sup>
* [[Goat Island, Antigua and Barbuda|Goat Island]]<sup>{{coord|17|42|20|N|61|50|49|W}}</sup>
* [[Kid Island]]<sup>{{coord|17|41|47|N|61|48|52|W}}</sup>
* [[Man of War Island (Antigua and Barbuda)|Man of War Island]]<sup>{{coord|17|40|5|N|61|51|5|W}}</sup>
* [[Rabbit Island, Barbuda|Rabbit Island]]<sup>{{coord|17|42|23|N|61|49|36|W}}</sup>
'''[[Redonda]]'''<sup>{{coord|16|56|20|N|62|20|30|W}}</sup>
{{Col-end}}
 
=== Climate ===
Rainfall averages {{convert|990|mm|in|0|abbr=on}} per year, with the amount varying widely from season to season. In general the wettest period is between September and November. The islands generally experience low humidity and recurrent droughts. [[Hurricane]]s strike on an average of once a year. Temperatures average {{convert|27|°C|1}}, with a range from {{convert|23|°C|1}} in the winter to {{convert|30|°C}} in the summer and autumn. The coolest period is between December and February. Its low [[humidity]] makes it one of the most temperate climates in the world.
 
=== Ecology ===
The sandy soil on much of the islands has only scrub vegetation. Some parts of Antigua are more fertile–most notably the central plain–due to the [[volcanic ash]] in the soil. These areas support some tropical vegetation and agricultural uses. The planting of [[acacia]], [[mahogany]], and red and white cedar on Antigua has led to as much as 11% of the land becoming forested, helping to conserve the soil and water.
 
==మూలాలు==
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/2057836" నుండి వెలికితీశారు