"వాడుకరి:Strike Eagle/prosesize.js" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

fix
(test)
(fix)
}
else{
prose_value.innerHTML='<b>Prose sizeగద్యం కొలత (textఅక్షరాలు onlyమాత్రమే): </b>'+(prose_size-refmark_size)+'&nbsp;B ('+word_count+' words) "readable prose size"';
}
 
if((prose_size_html-refmark_size_html)>10240){
prose_html_value.innerHTML='<b>Prose size (including all HTML code): </b>'+((prose_size_html-refmark_size_html)/1024).toFixed(0)+'&nbsp;kB';
251

edits

"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/2076909" నుండి వెలికితీశారు