"గరిమెళ్ల బాలకృష్ణ ప్రసాద్" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

===అన్నమాచార్య సంకీర్తనలు, తి.తి.దే రికార్డింగ్ లు===
ఆయన తితిదే కోసం 24 రికార్డింగ్లు చేశారు.
{{col-begin| width=auto}}
{{col-break| gap=5em}}
 
{{ordered list| start=1|
{{col-3}}
*| అన్నమయ్య శ్రీ వెంకటేశ్వర గీతమాలిక
 
*| దేశి కవితా గానం
* అన్నమయ్య శ్రీ వెంకటేశ్వర గీతమాలిక
*| తత్వ నీతి సారం
* దేశి కవితా గానం
| అన్నమయ్య వెంకటాద్రి వెన్నెల
* తత్వ నీతి సారం
*| అన్నమయ్య వెంకటాద్రి వెన్నెలసంకీర్తనలహరి
*| అన్నమయ్య సంకీర్తనలహరిహరి శరణాగతి
*| అన్నమయ్య హరి శరణాగతిరామాంజనేయలహరి
*| అన్నమయ్య రామాంజనేయలహరిహరి సంకీర్తనామృతం
*| అన్నమయ్య హరిహరిపాద సంకీర్తనామృతంమకరందం
*| అన్నమయ్య హరిపాద మకరందంఅనంతరాగాలు
*| పలుకు తేనెల తల్లి ( 2 భాగాలు)
* అన్నమయ్య అనంతరాగాలు
*| అన్నమయ్య సంకీర్తన పాలవెల్లి
* పలుకు తేనెల తల్లి ( 2 భాగాలు)
}}
* అన్నమయ్య సంకీర్తన పాలవెల్లి
{{col-break|gap=5em}}
 
{{ordered list|start=13|
{{col-3}}
*| శ్రీ రామాంజనేయం
 
*| శ్రీనివాస శృతి భూషణం
* శ్రీ రామాంజనేయం
| అన్నమయ్య వేంకటాద్రి నృసింహుడు
* శ్రీనివాస శృతి భూషణం
*| అన్నమయ్య వేంకటాద్రిఅలమేలుమంగా నృసింహుడువిలాసం
*| అన్నమయ్య అలమేలుమంగాసంకీర్తన విలాసంజ్ఞానయజ్ఞం
*| అన్నమయ్య సంకీర్తననృసింహ సంకీర్తనం జ్ఞానయజ్ఞం
*| అన్నమయ్య నృసింహ సంకీర్తనంసంకీర్తన తారకం
*| అన్నమయ్య సంకీర్తన తారకంప్రభ
*| అన్నమయ్య సంకీర్తన ప్రభబృందావనం
*| అన్నమయ్య సంకీర్తన బృందావనంప్రసాదం
*| అన్నమయ్య సంకీర్తనహరిపాద ప్రసాదంసిరులు
*| నృసింహ పాదధ్వని
* అన్నమయ్య హరిపాద సిరులు
}}
* నృసింహ పాదధ్వని
 
{{col-end}}
 
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/2097082" నుండి వెలికితీశారు