"గరిమెళ్ల బాలకృష్ణ ప్రసాద్" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

===అన్నమయ్య సంకీర్తనలు, ఇతర రికార్డింగులు===
ఆయన 36 ఇతర రికార్డింగులు చేశారు.
{{col-begin| width=auto}}
{{col-break| gap=5em}}
 
{{ordered list| start=1|
{{col-3}}
*| అన్నమయ్య సంకీర్తన సుధపారిజాతాలు
 
*| అన్నమయ్య పారిజాతాలుసంకీర్తన సుధ
*| భావయామి
* అన్నమయ్య సంకీర్తన సుధ
*| అన్నమయ్య సంకీర్తన సంజీవనిచంద్రిక
* భావయామి
*| అన్నమయ్య సంకీర్తనపద చంద్రికమాధురి
*| అన్నమయ్య పదసంకీర్తన మాధురిపుష్పాలు
*| అన్నమయ్య సంకీర్తన పుష్పాలుపుష్పయాగం
*| తిరునివాళి
* అన్నమయ్య సంకీర్తన పుష్పయాగం
*| శ్రీహరి వైభవం
* తిరునివాళి
*| అన్నమయ్య సంకీర్తన భారతిపదనిధి
* శ్రీహరి వైభవం
*| అన్నమయ్య సంకీర్తన పదనిధిమణిహారం
*| అన్నమయ్య సంకీర్తన మణిహారంవిన్నపాలు
*| అన్నమయ్య విన్నపాలుమధురగానం
*| అన్నమయ్య మధురగానంవేంకటాద్రి గోవిందుడు
*| అన్నమయ్య వేంకటాద్రిశ్రీకృష్ణ గోవిందుడుపదహేళ
*| అన్నమయ్య శ్రీకృష్ణసంకీర్తన పదహేళవేదనాదం
*| అన్నమయ్య సంకీర్తనఆంజనేయ వేదనాదంశృతి సంజీవని
}}
* అన్నమయ్య ఆంజనేయ శృతి సంజీవని
{{col-break|gap=5em}}
 
{{ordered list|start=18|
{{col-3}}
*| అన్నమయ్య సంకీర్తన పుష్పయాగంసామగానం
 
*| అన్నమయ్య సంకీర్తన సామగానంప్రణవం
*| అన్నమయ్య సంకీర్తనపద ప్రణవంసింగారం
*| అన్నమయ్య పదశ్రీనిధి సింగారంసంకీర్తనం
*| అన్నమయ్య శ్రీనిధిఅలమేలుమంగ సంకీర్తనంవైభవం
*| కృష్ణార్పణ
* అన్నమయ్య అలమేలుమంగ వైభవం
| అన్నమయ్య పాటలు
* కృష్ణార్పణ
*| అన్నమయ్య పాటలువిష్ణు గానం
*| అన్నమయ్య విష్ణుసంకీర్తన గానంశారద
*| అన్నమయ్య సంకీర్తన శారదసంజీవని
*| Flowers at his feet
* అన్నమయ్య సంకీర్తన సంజీవని
| అన్నమయ్య సంకీర్తన భారతి
* Flowers at his feet
*| సప్తగిరి సంకీర్తనలు
* అన్నమయ్య సంకీర్తన భారతి
*| హరి సిరిపదహేళి
* సప్తగిరి సంకీర్తనలు
| అన్నమయ్య అచ్యుత శరణు
* హరి సిరిపదహేళి
*| అన్నమయ్య అచ్యుతపద శరణురత్నాలు
*| అన్నమయ్య పదనృసింహ రత్నాలుసంకీర్తనం
}}
* అన్నమయ్య నృసింహ సంకీర్తనం
 
{{col-end}}
 
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/2097085" నుండి వెలికితీశారు