"చాగంటి కోటేశ్వరరావు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

<br>
===ప్రవచనాల జాబితా ===
{{Div col|cols=5}}
<br>
# అన్నవరం వైభవం
{{col-begin| width=auto}}
# అయ్యప్ప స్వామి దీక్ష
{{col-break| gap=1em}}
# అయ్యప్ప స్వామి వైభవం
{{ordered list| start=1|
# అరుణాచల మహత్యం
| అన్నవరం వైభవం
# అర్ధనారీశ్వర స్తోత్రం
| అయ్యప్ప స్వామి దీక్ష
# అష్ట పుష్ప పూజ
| అయ్యప్ప స్వామి వైభవం
# అష్టమూర్తి తత్వము
| అరుణాచల మహత్యం
# ఆదిశంకరాచార్య వైభవం
| అర్ధనారీశ్వర స్తోత్రం
# ఆధ్యాత్మిక విషయాలు
| అష్ట పుష్ప పూజ
# ఆలయ దర్శనము
| అష్టమూర్తి తత్వము
# ఉపనయనం
| ఆదిశంకరాచార్య వైభవం
# కనకధార స్తోత్రం
| ఆధ్యాత్మిక విషయాలు
# కర్మ పునర్జన్మ
| ఆలయ దర్శనము
# కలియుగము-సాధన
| ఉపనయనం
# కాకినాడ గోశాల గృహప్రవేశం
| కనకధార స్తోత్రం
# కాత్యాయని వైభవం
| కర్మ పునర్జన్మ
# కాత్యాయని వ్రతము
| కలియుగము-సాధన
# కార్తీక మాస మహత్యం
| కాకినాడ గోశాల గృహప్రవేశం
# కార్తీక మాస వైభవం భక్తి టీవి కోటి దీపోత్సవం
| కాత్యాయని వైభవం
# కాలం
| కాత్యాయని వ్రతము
# కాలం,మాట
| కార్తీక మాస మహత్యం
# కాలహస్తీశ్వర శతకం
| కార్తీక మాస వైభవం భక్తి టీవి కోటి దీపోత్సవం
# కాళహస్తీశ్వర వైభవం
| కాలం
# కాళహస్తీశ్వర శతకం
| కాలం,మాట
# కాశీ యాత్ర
| కాలహస్తీశ్వర శతకం
# కాశీ రామేశ్వరం విశిష్టత
| కాళహస్తీశ్వర వైభవం
# కాశీ విశ్వనాధ వైభవం
| కాళహస్తీశ్వర శతకం
# కుటుంబ వైభవం
| కాశీ యాత్ర
# కోపము, పరిశుభ్రత
| కాశీ రామేశ్వరం విశిష్టత
# గంగాది పంచనదుల ప్రాశస్త్యము
| కాశీ విశ్వనాధ వైభవం
# గజేంద్ర మోక్షం
| కుటుంబ వైభవం
# గురు వైభవం
| కోపము, పరిశుభ్రత
# గురుకృప
| గంగాది పంచనదుల ప్రాశస్త్యము
# గోమాత విశిష్టత
}}
# గోమాత వైభవం
{{col-break|gap=1em}}
# చంద్రశేఖరమహాస్వామి ప్రస్థానం
{{ordered list|start=31|
# చెంగాలమ్మ వైభవం
| గజేంద్ర మోక్షం
|# గురుజగన్మాత వైభవం
# జీవన యాగం
| గురుకృప
# దక్షిణామూర్తి వైభవం
| గోమాత విశిష్టత
# దశావతారములు
| గోమాత వైభవం
# దాశరధీ శతకం
| చంద్రశేఖరమహాస్వామి ప్రస్థానం
# దీపావళి చరిత్ర
| చెంగాలమ్మ వైభవం
# దేవాలయ వైశిష్ట్యము
| జగన్మాత వైభవం
# దేవి నవరాత్రులు
| జీవన యాగం
# దేవీ తత్వము
| దక్షిణామూర్తి వైభవం
# దేవీ భాగవతం
| దశావతారములు
# ద్రాక్షారామం
| దాశరధీ శతకం
# ధర్మ వైశిష్ట్యము
| దీపావళి చరిత్ర
# ధర్మ సోపానాలు
| దేవాలయ వైశిష్ట్యము
# ధర్మము
| దేవి నవరాత్రులు
# ధర్మము,దానము
| దేవీ తత్వము
# ధర్మాచరణం
| దేవీ భాగవతం
# ధ్యాన ప్రక్రియ
| ద్రాక్షారామం
# నవరత్న మాలిక
| ధర్మ వైశిష్ట్యము
# నవవిధ భక్తి స్వరూపం
| ధర్మ సోపానాలు
# నేటి సమాజం
| ధర్మము
# నైమిశారణ్యము
| ధర్మము,దానము
# నైరాశ్యము
| ధర్మాచరణం
# పంచ మహా యజ్ఞములు
| ధ్యాన ప్రక్రియ
# పరమశివ వైభవం
| నవరత్న మాలిక
# పార్వతి కళ్యాణం
| నవవిధ భక్తి స్వరూపం
# పురుషార్ధములు
| నేటి సమాజం
# పూజ పరమార్ధము
| నైమిశారణ్యము
# పూజ విధి
| నైరాశ్యము
# పోతన భాగవతం
| పంచ మహా యజ్ఞములు
# ప్రకృతి మాతకు నీరాజనం
}}
# ప్రశ్నోత్తర మాలిక
{{col-break|gap=1em}}
# ప్రశ్నోత్తరమాలిక
{{ordered list|start=61|
# ప్రహ్లాదోపాఖ్యానం
| పరమశివ వైభవం
# భక్తి-సనాతన ధర్మం-రామాయణం
| పార్వతి కళ్యాణం
# భగవద్గీత
| పురుషార్ధములు
# భజ గోవిందం
| పూజ పరమార్ధము
# భద్రాచల మహత్యం
| పూజ విధి
# భాగవత తత్త్వము
| పోతన భాగవతం
# భాగవత సప్తాహం
| ప్రకృతి మాతకు నీరాజనం
# భాగవతం
| ప్రశ్నోత్తర మాలిక
# భాగవతం కృష్ణ తత్త్వము
| ప్రశ్నోత్తరమాలిక
# భాగవతం-స్కందం-10
| ప్రహ్లాదోపాఖ్యానం
# భారతీయ సంస్కృతి వైభవము
| భక్తి-సనాతన ధర్మం-రామాయణం
# మంచి పుస్తకాలు మంచి నేస్తాలు
| భగవద్గీత
# మన గుడి
| భజ గోవిందం
# మనస్సు, భక్తి
| భద్రాచల మహత్యం
# మహాభారతం-ఆదిపర్వం
| భాగవత తత్త్వము
# మహాభారతం-విరాట పర్వం
| భాగవత సప్తాహం
# మహాభారత-సభా పర్వము
| భాగవతం
# మాతృవందనం
| భాగవతం కృష్ణ తత్త్వము
# మానవీయ సంబంధాలు
| భాగవతం-స్కందం-10
# మూక పంచశతి
| భారతీయ సంస్కృతి వైభవము
# రామాయణ వైభవం
| మంచి పుస్తకాలు మంచి నేస్తాలు
# రామాయణం-ధర్మము
| మన గుడి
# రుక్మిణి కళ్యాణం
| మనస్సు, భక్తి
# రూపం కన్నా శీలం మిన్న
| మహాభారతం-ఆదిపర్వం
# లక్ష్యము-తీర్ధయాత్ర
| మహాభారతం-విరాట పర్వం
# లక్ష్యసిద్ది
| మహాభారత-సభా పర్వము
# లలితా వైభవం
| మాతృవందనం
# లలితా సహస్ర నామ స్తోత్ర వివరణ
| మానవీయ సంబంధాలు
# వాగ్గేయకార వైభవం
| మూక పంచశతి
# వాహన ప్రయాణం
| రామాయణ వైభవం
# విద్యార్దులకు మార్గదర్శనం
}}
# విద్యార్ధులకు సందేశం
{{col-break|gap=1em}}
# వినాయక వైభవం
{{ordered list|start=91|
# వివాహ వైభవం
| రామాయణం-ధర్మము
# వివేక చూడామణి
| రుక్మిణి కళ్యాణం
# వేదం
| రూపం కన్నా శీలం మిన్న
# వ్యక్తిత్వ వికాసం
| లక్ష్యము-తీర్ధయాత్ర
# శంకర విజయం
| లక్ష్యసిద్ది
# శాంతి
| లలితా వైభవం
# శివ అష్టోత్తర నామ స్తోత్రం
| లలితా సహస్ర నామ స్తోత్ర వివరణ
# శివ దర్శనము
| వాగ్గేయకార వైభవం
# శివ పరివారం
| వాహన ప్రయాణం
# శివ పురాణం
| విద్యార్దులకు మార్గదర్శనం
# శివ మహిమలు
| విద్యార్ధులకు సందేశం
# శివ లింగ తత్వము
| వినాయక వైభవం
# శివభక్తి-శరణాగతి
| వివాహ వైభవం
# శివానందలహరి
| వివేక చూడామణి
# శీలనిర్మాణం
| వేదం
# శృంగేరి జగద్గురువుల వైభవం
| వ్యక్తిత్వ వికాసం
# శ్రద్ధ సబూరి
| శంకర విజయం
# శ్రద్ధ-పూజ
| శాంతి
# శ్రావణ మాస విశిష్టత
| శివ అష్టోత్తర నామ స్తోత్రం
# శ్రీ ఆదిత్య వైభవం
| శివ దర్శనము
# శ్రీ కామాక్షి వైభవం
| శివ పరివారం
# శ్రీ కృష్ణ కర్ణామృతం
| శివ పురాణం
# శ్రీ దత్తాత్రేయ గురుచరిత్ర
| శివ మహిమలు
# శ్రీ దుర్గ వైభవము
| శివ లింగ తత్వము
# శ్రీ మహాలక్ష్మి వైభవం
| శివభక్తి-శరణాగతి
# శ్రీ మాత అన్నపూర్ణేశ్వరి వైభవం
| శివానందలహరి
# శ్రీ మాత వైభవం
| శీలనిర్మాణం
|# శృంగేరిశ్రీ జగద్గురువులరామాయణ వైభవం
# శ్రీ రామాయణం ఆవశ్యకత
| శ్రద్ధ సబూరి
# శ్రీ రామాయణం-మానవీయ సంబందములు
| శ్రద్ధ-పూజ
# శ్రీ వినాయక వైభవం
}}
# శ్రీ వేంకటాచల వైభవం
{{col-break|gap=1em}}
# శ్రీ వేంకటేశ్వర విశేష సేవలు
{{ordered list|start=121|
# శ్రీ వేంకటేశ్వర వైభవం
| శ్రావణ మాస విశిష్టత
|# శ్రీ ఆదిత్యవేంకటేశ్వర వైభవంసుప్రబాతం
|# శ్రీ కామాక్షివ్యాస వైభవం
# శ్రీ శృంగేరి శారదా శ్రీ చంద్రమౌళీశ్వర వైభవము
| శ్రీ కృష్ణ కర్ణామృతం
# శ్రీరామ పట్టాభిషేకం
| శ్రీ దత్తాత్రేయ గురుచరిత్ర
# శ్రీరామ వైభవం-రామాయణం
| శ్రీ దుర్గ వైభవము
# శ్రీవారి మానసిక దర్శనము
| శ్రీ మహాలక్ష్మి వైభవం
# శ్రీశైల మహత్యం
| శ్రీ మాత అన్నపూర్ణేశ్వరి వైభవం
# షట్పది
| శ్రీ మాత వైభవం
# సంపూర్ణ రామాయణము
| శ్రీ రామాయణ వైభవం
# సంస్కారం
| శ్రీ రామాయణం ఆవశ్యకత
# సత్యనారాయణ వ్రతము
| శ్రీ రామాయణం-మానవీయ సంబందములు
# సనాతన ధర్మము
| శ్రీ వినాయక వైభవం
# సనాతన ధర్మము,నిత్యకర్మానుష్టానం
| శ్రీ వేంకటాచల వైభవం
# సాధన - మనస్సు
| శ్రీ వేంకటేశ్వర విశేష సేవలు
# సామాన్య ధర్మములు
| శ్రీ వేంకటేశ్వర వైభవం
# సాయి బాబా జీవిత చరిత్ర
| శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రబాతం
|# శ్రీ వ్యాససింహాచల వైభవం
# సీతా కళ్యాణం
| శ్రీ శృంగేరి శారదా శ్రీ చంద్రమౌళీశ్వర వైభవము
# సుందరకాండ
| శ్రీరామ పట్టాభిషేకం
# సుబ్రహ్మణ్య జననం
| శ్రీరామ వైభవం-రామాయణం
# సుబ్రహ్మణ్య వైభవం
| శ్రీవారి మానసిక దర్శనము
# సేవ
| శ్రీశైల మహత్యం
# సౌందర్య లహరి
| షట్పది
# స్త్రీ వైశిష్ట్యము
| సంపూర్ణ రామాయణము
# హనుమ జయంతి
| సంస్కారం
# హనుమత్ విజయం
| సత్యనారాయణ వ్రతము
# హనుమద్వైభవం
| సనాతన ధర్మము
# హరిహరాద్వైతము
| సనాతన ధర్మము,నిత్యకర్మానుష్టానం
{{Div end}}
| సాధన - మనస్సు
}}
{{col-break|gap=1em}}
{{ordered list|start=151|
| సామాన్య ధర్మములు
| సాయి బాబా జీవిత చరిత్ర
| సింహాచల వైభవం
| సీతా కళ్యాణం
| సుందరకాండ
| సుబ్రహ్మణ్య జననం
| సుబ్రహ్మణ్య వైభవం
| సేవ
| సౌందర్య లహరి
| స్త్రీ వైశిష్ట్యము
| హనుమ జయంతి
| హనుమత్ విజయం
| హనుమద్వైభవం
| హరిహరాద్వైతము
}}
{{col-end}}
<br>
 
==అందుకున్న పురస్కారాలు==
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/2107968" నుండి వెలికితీశారు