"గర్భనియంత్రణ" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

సవరణ సారాంశం లేదు
 
<!-- Methods -->
పురుషులలో [[వేసెక్టమీ ]]ద్వారా [[స్టెరిలైజేషన్ (మందు)| స్టెరిలైజేషన్]] మరియు మహిళలలో [[నాళాన్ని ముడి వేయుటం|నాళాన్ని ముడివేయటం]],[[ గర్భాశయ పరికరము]]లు (ఐయుడిలు) మరియు [[లోపల గర్భనిరోధక అమర్పు| లోపల అమర్చే గర్భనిరోధకం ]]అనేవి గర్భనియంత్రణ యొక్క అత్యంత సమర్థవంతమైన పద్ధతులుగా ఉన్నాయి.<!-- <ref name=WHO_FP2011/> --> [[గర్భనిరోధక నోటి మాత్ర కలయిక|నోటి మాత్రలు]],[[గర్భాశయ పట్టీలు| పట్టీలు]], [[యోని రింగు]]లు మరియు ‌[[ఇంజక్షన్ ద్వారా గర్భనిరోధకాలు|ఇంజక్షన్లతో]] సహా అనేక[[ హార్మోన్ల గర్భనిరోధకం | హార్మోన్ ఆధారిత పద్ధతులు]] తరువాత ఇవి వాడబడతాయి.<!-- <ref name=WHO_FP2011/> --> [[కండోమ్ |కండోమ్‌]]లు, [[.డయాఫ్రాగమ్ (గర్భ నిరోధకం) |డయాఫ్రమ్లు]] మరియు[[గర్భనిరోధక స్పాంజి| గర్భనిరోధక స్పాంజిలు]] మరియు[[ సంతానోత్పత్తి అవగాహన పద్ధతులు]] వంటి [[బారియర్ గర్భనిరోధకాలు|భౌతిక అడ్డంకుల]] వంటి తక్కువ సమర్థవంతమైన పద్ధతులు ఉన్నాయి.<!-- <ref name=WHO_FP2011/> --> తక్కువ ప్రభావవంతమైన పద్ధతులలో [[స్పెర్మిసైడ్లు ]]మరియు [[ఉపసంహరణ పద్ధతి |స్కలనం ముందు పురుషుని ఉపసంహరణ]] పద్ధతి ఉన్నాయి.<!-- <ref name=WHO_FP2011/> --> అత్యంత ప్రభావవంతంగా స్టెరిలైజేషన్ ఉన్నప్పటికీ, సాధారణంగా ఇది తిరిగి పునరోత్పత్తి స్థాయికి తీసుకురాలేదు; ఇతర పద్దతులన్నీ ఆపేసిన వెను వెంటనే అవి పునరోత్పత్తి స్థాయికి తీసుకు వచ్చేవిగా ఉన్నాయి.<ref name=WHO_FP2011>{{cite book|author=World Health Organization Department of Reproductive Health and Research|title=Family planning: A global handbook for providers: Evidence-based guidance developed through worldwide collaboration|year=2011|publisher=WHO and Center for Communication Programs|location=Geneva, Switzerland|isbn=978-0-9788563-7-3|url=http://www.fphandbook.org/sites/default/files/hb_english_2012.pdf|edition=Rev. and Updated}}</ref> [[లైంగికంగా సంక్రమించే ఇన్ఫెక్షన్‌]]లను నివారించడానికి పురుష లేదా [[మహిళా కండోమ్‌]]లతో కూడిన [[సురక్షిత సెక్స్ ]]కూడా సహాయపడుతుంది.<ref name="pmid22423463">{{cite journal |last1 = Taliaferro | first1 = L. A. |last2 = Sieving | first2 = R. |last3 = Brady | first3 = S. S. |last4 = Bearinger | first4 = L. H. |title = We have the evidence to enhance adolescent sexual and reproductive health--do we have the will? |journal = Adolescent medicine: state of the art reviews |volume = 22 |issue = 3 |pages = 521–543, xii |year = 2011 |pmid = 22423463}}</ref><ref name="pmid22341164">{{cite journal |last1 = Chin | first1 = H. B. |last2 = Sipe | first2 = T. A. |last3 = Elder | first3 = R. |last4 = Mercer | first4 = S. L. |last5 = Chattopadhyay | first5 = S. K. |last6 = Jacob | first6 = V. |last7 = Wethington | first7 = H. R. |last8 = Kirby | first8 = D. |last9 = Elliston | first9 = D. B. |doi = 10.1016/j.amepre.2011.11.006 |title = The Effectiveness of Group-Based Comprehensive Risk-Reduction and Abstinence Education Interventions to Prevent or Reduce the Risk of Adolescent Pregnancy, Human Immunodeficiency Virus, and Sexually Transmitted Infections |journal = American Journal of Preventive Medicine |volume = 42 |issue = 3 |pages = 272–294 |year = 2012 |pmid = 22341164 |pmc = |url = http://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(11)00906-8/abstract}}</ref> సురక్షితం కాని సెక్స్ జరిపిన కొన్ని రోజుల తరువాత [[ గర్భాన్ని అత్యవసర గర్భనిరోధకం|అత్యవసర కుటుంబ నియంత్రణ ]]నిరోధించవచ్చు.<ref name=Gizzo2012>{{cite journal|last=Gizzo|first=S|last2=Fanelli |first2=T |last3=Di Gangi |first3=S |last4=Saccardi |first4=C |last5=Patrelli |first5=TS |last6=Zambon |first6=A |last7=Omar |first7=A |last8=D'Antona |first8=D |last9=Nardelli |first9=GB|title=Nowadays which emergency contraception? Comparison between past and present: latest news in terms of clinical efficacy, side effects and contraindications.|journal=Gynecological endocrinology : the official journal of the International Society of Gynecological Endocrinology|date=October 2012|volume=28|issue=10|pages=758–63|pmid=22390259|doi=10.3109/09513590.2012.662546}}</ref> కొంతమంది [[ లైంగిక సంయమనం | అంటే కుటుంబ నియంత్రణ విధానం లాగా సెక్సుని పొందరు]], కానీ సమ్మతి లేని కారణంగా కుటుంబ నియంత్రణ విద్య లేకుండా సంభోగం జరిగినప్పుడు [[ సంయమనం-మాత్రమే లైంగిక విద్య ]]అనేది [[కౌమారుల యొక్క గర్భం|కౌమారుల యొక్క గర్భా]]లను పెంచవచ్చు.<ref name="pmid12065267">{{cite journal |author=DiCenso A, Guyatt G, Willan A, Griffith L |title=Interventions to reduce unintended pregnancies among adolescents: systematic review of randomised controlled trials |journal=BMJ |volume=324 |issue=7351|pages=1426 |date=June 2002 |pmid=12065267 |pmc=115855 |doi= 10.1136/bmj.324.7351.1426|url=}}</ref><ref name="pmid18923389">{{cite journal |last1 = Duffy | first1 = K. |last2 = Lynch | first2 = D. A. |last3 = Santinelli | first3 = J. |doi = 10.1038/clpt.2008.188 |title = Government Support for Abstinence-Only-Until-Marriage Education |journal = Clinical Pharmacology & Therapeutics |volume = 84 |issue = 6 |pages = 746–748 |year = 2008|pmid = 18923389 |pmc = |url = http://www.nature.com/clpt/journal/v84/n6/full/clpt2008188a.html}}</ref>
 
<!--Special populations -->
 
<!-- Prevalence and effects -->
[[అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశం·|అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలలో·]]<nowiki/>గర్భాన్ని నివారించాలని కోరుకునే సుమారు 222 మిలియన్ మరియు మహిళలు ఆధునిక కుటుంబ నియంత్రణ పద్ధతిని ఉపయోగించటం లేదు.<ref name="Guttmacher2012">{{cite web|title=Costs and Benefits of Contraceptive Services: Estimates for 2012|url=http://www.guttmacher.org/pubs/AIU-2012-estimates.pdf|work=United Nations Population Fund|pages=1|format=pdf|date=June 2012}}</ref><ref name="pmid22784540">{{cite journal |last1 = Carr |first1 = B. |last2 = Gates | first2 = M. F. |last3 = Mitchell | first3 = A. |last4 = Shah | first4 = R.|title = Giving women the power to plan their families |doi = 10.1016/S0140-6736(12)60905-2 |journal = The Lancet |volume = 380 |issue = 9837 |pages = 80–82 |year = 2012 |pmid = 22784540 |pmc = |url =http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(12)60905-2/fulltext}}</ref> అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలలో కుటుంబ నియంత్రణ వినియోగం ద్వారా గర్భధారణ సమయంలో లేదా ఆ తరువాత ప్రసూతి మరణాల సంఖ్య గర్భనియంత్రణ వల్ల 40% వరకు తగ్గింది (సుమారు 270,000 మరణాలు 2008లో నివారించబడ్డాయి) మరియు గర్భనియంత్రణ కోసం పూర్తి డిమాండ్‌కు చేరితే 70% వరకు నివారించబడతాయి.<ref name="pmid22784533">{{cite journal|last=Cleland|first=J|author2=Conde-Agudelo, A |author3=Peterson, H |author4=Ross, J |author5= Tsui, A |title=Contraception and health.|journal=Lancet|date=Jul 14, 2012|volume=380|issue=9837|pages=149–56|pmid=22784533|doi=10.1016/S0140-6736(12)60609-6}}</ref><ref name="pmid22784531">{{cite journal|last1 = Ahmed | first1 = S. |last2 = Li | first2 = Q. |last3 = Liu | first3 = L. |last4 = Tsui |first4 = A. O. |title = Maternal deaths averted by contraceptive use: An analysis of 172 countries |doi = 10.1016/S0140-6736(12)60478-4 |journal = The Lancet |volume = 380 |issue = 9837 |pages = 111–125|year = 2012 |pmid = 22784531 |pmc = |url =http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(12)60478-4/fulltext}}</ref> గర్భాల మధ్య సమయాన్ని పొడిగించడం ద్వారా, వయోజన మహిళల ప్రసవాల ఫలితాలను మరియు వారి పిల్లల మనుగడను గర్భనియంత్రణ మెరుగుపరుస్తుంది.<ref name="pmid22784533"/> అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రపంచంలో మహిళల సంపాదనలో, [[ఆస్తులు]], [[ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్|బరువు]], మరియు వారి పిల్లల విద్య మరియు ఆరోగ్యం అన్నిటిని కుటుంబ నియంత్రణకు ఎక్కువ లభ్యత కలిగియుండటమనేది మెరుగుపరుస్తుంది.<ref name="pmid22784535">{{cite journal |last1 = Canning | first1 = D. |last2 = Schultz | first2 = T. P. |doi = 10.1016/S0140-6736(12)60827-7 |title = The economic consequences of reproductive health and family planning |journal = The Lancet |volume = 380 |issue = 9837 |pages = 165–171 |year = 2012 |pmid = 22784535 |pmc = |url =http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(12)60827-7/fulltext}}</ref> తక్కువగాతక్కువ ఆధారపడిన పిల్లలు, [[శ్రామిక శ్రమ]]లో పాల్గొనే ఎక్కువమంది మహిళలు మరియు అరుదైన వనరులను తక్కువగా ఉపయోగించటం వల్లకారణంగా కుటుంబ నియంత్రణ[[ ఆర్థిక వృద్ధిని ]]<nowiki/>పెంచుతుంది.<ref name="pmid22784535" /><ref name="pmid22784542">{{cite journal |last1 = Van Braeckel | first1 = D. |last2 = Temmerman | first2 = M.|last3 = Roelens | first3 = K. |last4 = Degomme | first4 = O. |title = Slowing population growth for wellbeing and development |doi = 10.1016/S0140-6736(12)60902-7 |journal = The Lancet |volume = 380|issue = 9837 |pages = 84–85 |year = 2012 |pmid = 22784542 |pmc = |url =http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(12)60902-7/fulltext}}</ref>
 
==రిఫరెన్సులు==
Anonymous user
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/2127638" నుండి వెలికితీశారు