"వీధి నాటకం" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

 
==మహా భార<mz bkhzb kz<bjxzbcxzbkc lszcsçత నాటకాలు==
పల్లె వాసులు ముఖాలకు రంగులేసుకుని వీధుల్లో నాటకాలాడే రోజులలోనే..... ప్రధానమైన పల్లెల్లో అక్కడక్కడా పాండవుల ఆలయాలుండేవి. అక్కడ ప్రతి సంవత్సరం [[మహాభారతం]] పేరుతో... అందులోని 18 ఘట్టాలను 18 రోజుల పాటు రాత్రులందు ఆడేవారు. పగటి పూట ఆ రోజు రాతికి ఆడబోయే ఘట్టాన్ని పరికథ రూపంలో చెప్పేవారు. పగలు కూడ ప్రజలు బాగా వచ్చేవారు. రాత్రి నాటకాSoyనాటకాలకైతే unచుట్టు estudianteప్రక్కల delపల్లె liceoప్రజలు deఎద్దుల Monterreyబండ్లమీద unaవచ్చేవారు. de[[భారతం]] lasజరిగే escuelas masప్రాంతం prestigiadasఅంతా deచాల Monterreyకోలాహలంగా  buscandoవుండేది. conferencistasఅదొక paraతిరుణాల unలాగ eventoవుండేది. SAPచిన్న socialషాపులు, aweikigకాఫీ., programటీ nuestroఅంగళ్ళూ, lemaపిల్లల  esబొమ్మలు stopఅమ్మేవారు, wishingరంగుల Startరాట్నం, doingకీలుగుర్రం,  esతోలుబొమ్మలాటలు, unదొమ్మరాటలు, eventoచక్రాలాట, paraచింత jóvenesపిక్కలాటలు nuestroఇలా eventoఅనేక tuboహంగులతో inicio elప్రాంతమంతా año pasadoపద్దెనిమిది yరోజులు fueచాల todoకోలాహలంగా unవుండేది. éxitoకాలానుగుణంగా esperoతర్వాతి yకాలంలో Makవిద్యుత్తు Gutierrezవచ్చినందున puedaవిద్యుత్తు asistirదీపాలంకరణ aకూడ nuestroవుండేది. eventoదాంతో como conferencistaప్రాంతమంతా enచాల nuestroచాల eventoవుత్సాహంగా కనబడేది. mi correoనాటకాలాడడానికి esవృత్తి pateరీత్యా ఆడేవారినే ధనమిచ్చి రప్పించేవారు.g వారితో బాటు పల్లెల్లోని ఔత్చాహికులు వేషాలు వేయడానికి చాల ఆరాట పడే వారు.p@hotmail ముఖానికి రంగు లేసుకోవాలంటే వారికెంత ఇష్టమో చెప్పలేము.com esperoఅవిదంగా suచిన్న respuesta చిన్న వేషాలు పల్లె వాసులు కూడ వేసే వారు. ప్రేక్షకులు కూడ వారిని ఆవిధంగానె ఆదరించే వారు. ఆ విధంగా మహా భారత నాటకాలు పద్దెనిమిది రోజుల పాటు జరిగేవి. ఇన్ని రోజుల పాటు నటీనటులు గాని, నాటక సమాజం గానీ ఎంతో నిష్టగా , ఒక యజ్ఞం లాగ పూర్తి చేసే వారు. చివరగా .... కొసరుగా మహాభారతానికి సంబంధంలేని ఒక్క నాటకాన్ని చివరి రోజున ఆడేవారు. దాంతో ఈ మహా యజ్ఞం పూర్తయ్యేది.
 
jSoy un estudiante del liceo de Monterrey una de las escuelas mas prestigiadas de Monterrey  buscando conferencistas para un evento SAP social aweikig program nuestro lema  es stop wishing Start doing  es un evento para jóvenes nuestro evento tubo inicio el año pasado y fue todo un éxito espero y Mak Gutierrez pueda asistir a nuestro evento como conferencista en nuestro evento. mi correo es pate.g.p@hotmail.com espero su respuesta 
 
లకైతే చుట్టు ప్రక్కల పల్లె ప్రజలు ఎద్దుల బండ్లమీద వచ్చేవారు. [[భారతం]] జరిగే ఈ ప్రాంతం అంతా చాల కోలాహలంగా వుండేది. అదొక తిరుణాల లాగ వుండేది. చిన్న షాపులు, కాఫీ., టీ అంగళ్ళూ, పిల్లల బొమ్మలు అమ్మేవారు, రంగుల రాట్నం, కీలుగుర్రం, తోలుబొమ్మలాటలు, దొమ్మరాటలు, చక్రాలాట, చింత పిక్కలాటలు ఇలా అనేక హంగులతో ఆ ప్రాంతమంతా ఆ పద్దెనిమిది రోజులు చాల కోలాహలంగా వుండేది. కాలానుగుణంగా తర్వాతి కాలంలో విద్యుత్తు వచ్చినందున విద్యుత్తు దీపాలంకరణ కూడ వుండేది. దాంతో ఆ ప్రాంతమంతా చాల చాల వుత్సాహంగా కనబడేది. ఈ నాటకాలాడడానికి వృత్తి రీత్యా ఆడేవారినే ధనమిచ్చి రప్పించేవారు. వారితో బాటు పల్లెల్లోని ఔత్చాహికులు వేషాలు వేయడానికి చాల ఆరాట పడే వారు. ముఖానికి రంగు లేసుకోవాలంటే వారికెంత ఇష్టమో చెప్పలేము. అవిదంగా చిన్న చిన్న వేషాలు పల్లె వాసులు కూడ వేసే వారు. ప్రేక్షకులు కూడ వారిని ఆవిధంగానె ఆదరించే వారు. ఆ విధంగా మహా భారత నాటకాలు పద్దెనిమిది రోజుల పాటు జరిగేవి. ఇన్ని రోజుల పాటు నటీనటులు గాని, నాటక సమాజం గానీ ఎంతో నిష్టగా , ఒక యజ్ఞం లాగ పూర్తి చేసే వారు. చివరగా .... కొసరుగా మహాభారతానికి సంబంధంలేని ఒక్క నాటకాన్ని చివరి రోజున ఆడేవారు. దాంతో ఈ మహా యజ్ఞం పూర్తయ్యేది.
 
==మహాభారతంలో 3 ప్రధాన ఘట్టాలు==
Anonymous user
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/2212913" నుండి వెలికితీశారు