సహాయం:IPA: కూర్పుల మధ్య తేడాలు

57 బైట్లను తీసేసారు ,  5 సంవత్సరాల క్రితం
(→‎top: wikilinks)
(→‎Main symbols: wikilinks)
! colspan="4" | <div style="font-weight: normal; float: right;">[[#top|^ top]]</div> B
|-
| class="nowrap" | {{audio-pipe|Voiced bilabial plosive.ogg|Voiced bilabial plosivestop|<big>{{IPA|[ b ]}}</big>}}
| style="text-align: center;" | {{IPA|b}}
| English '''''b'''a'''bb'''le''
| style="text-align: center;" | {{IPA|ɓ}}
| Swahili '''''b'''wana
| Like a {{IPA|[b]}} said with a gulp. See [[implosive consonantsconsonant]]s.
|-
| class="nowrap" | {{audio-pipe|Voiced bilabial fricative.ogg|Voiced bilabial fricative|<big>{{IPA|[ β ]}}</big>}}
! colspan="4" | <div style="font-weight: normal; float: right;">[[#top|^ top]]</div> C
|-
| class="nowrap" | {{audio-pipe|Voiceless palatal plosive.ogg|Voiceless palatal plosivestop|<big>{{IPA|[ c ]}}</big>}}
| style="text-align: center;" | {{IPA|c}}
| Turkish '''''k'''ebap'' "[[kebab]]", Czech s'''t'''ín "shadow", Greek '''''κ'''αι'' "and"
| More of a y-coloration (more palatal) than {{IPA|[x]}}. Some English speakers have a similar sound in '''''h'''uge''. To produce this sound, try whispering loudly the word "ye" as in "Hear ye!".
|-
| class="nowrap" | {{audio-pipe|Voiceless alveolo-palatal fricative.ogg|Voiceless alveolo-palatal fricativesibilant|<big>{{IPA|[ ɕ ]}}</big>}}
| style="text-align: center;" | {{IPA|ɕ}}
| Mandarin [[Xi'an|'''''X'''i'an'']], Polish '''''ś'''ciana''
! colspan="4" | <div style="font-weight: normal; float: right;">[[#top|^ top]]</div> D
|-
| class="nowrap" | {{audio-pipe|Voiced alveolar plosive.ogg|Voiced alveolar plosivestop|<big>{{IPA|[ d ]}}</big>}}
| style="text-align: center;" | {{IPA|d}}
| English '''''d'''a'''d'''''
| Like {{IPA|[d]}} said with a gulp.
|-
| class="nowrap" | {{audio-pipe|Voiced retroflex plosive.ogg|Voiced retroflex plosivestop|<big>{{IPA|[ ɖ ]}}</big>}}
| style="text-align: center;" | {{IPA|ɖ}}
| American English ''har'''d'''er''
|
|-
| class="nowrap" | {{audio-pipe|Voiced postalveolar affricate.ogg|Voiced postalveolarpalato-alveolar affricate|<big>{{IPA|[ dʒ ]}}</big>}}{{ref|d|1|noid=noid}}
| style="text-align: center;" | {{IPA|dʒ}}
| English '''''j'''u'''dg'''e''
|
|-
| class="nowrap" | {{audio-pipe|Voiced palatal plosive.ogg|Voiced palatal plosivestop|<big>{{IPA|[ ɟ ]}}</big>}}
| style="text-align: center;" | {{IPA|ɟ}}
| see under [[#J|J]]
! colspan="4" | <div style="font-weight: normal; float: right;">[[#top|^ top]]</div> G
|-
| class="nowrap" | {{audio-pipe|Voiced velar plosive.ogg|Voiced velar plosivestop|<big>{{IPA|[ ɡ ]}}</big>}}
| style="text-align: center;" | {{IPA|ɡ}}
| English '''''g'''a'''g'''''
| Like {{IPA|[ɡ]}} said with a gulp.
|-
| class="nowrap" | {{audio-pipe|Voiced uvular plosive.ogg|Voiced uvular plosivestop|<big>{{IPA|[ ɢ ]}}</big>}}
| style="text-align: center;" | {{IPA|ɢ}}
|
| Like {{IPA|[ɡ]}}, but further back, in the throat. Found in [[Persian phonology|Persian]] and some Arabic dialects for {{IPA|/q/}}, as in ''[[Muammar al-Gaddafi|Gaddafi]].''<!-- Needs verification -->
|-
| class="nowrap" | {{audio-pipe|Voiced postalveolar fricative.ogg|Voiced postalveolar fricative|<big>{{IPA|[ ʒ ]}}</big>}}
| Like {{IPA|[j]}}, but stronger.
|-
| class="nowrap" | {{audio-pipe|Voiced palatal plosive.ogg|Voiced palatal plosivestop|<big>{{IPA|[ ɟ ]}}</big>}}
| style="text-align: center;" | {{IPA|ɟ}}
| Turkish '''''g'''ör'' "see", Czech '''d'''íra "hole"
! colspan="4" | <div style="font-weight: normal; float: right;">[[#top|^ top]]</div> K
|-
| class="nowrap" | {{audio-pipe|Voiceless velar plosive.ogg|Voiceless velar plosivestop|<big>{{IPA|[ k ]}}</big>}}
| style="text-align: center;" | {{IPA|k}}
| English ''ki'''ck''', s'''k'''ip''
! colspan="4" | <div style="font-weight: normal; float: right;">[[#top|^ top]]</div> P
|-
| class="nowrap" | {{audio-pipe|Voiceless bilabial plosive.ogg|Voiceless bilabial plosivestop|<big>{{IPA|[ p ]}}</big>}}
| style="text-align: center;" | {{IPA|p}}
| English ''pi'''p'''
! colspan="4" | <div style="font-weight: normal; float: right;">[[#top|^ top]]</div> Q
|-
| class="nowrap" | {{audio-pipe|Voiceless uvular plosive.ogg|Voiceless uvular plosivestop|<big>{{IPA|[ q ]}}</big>}}
| style="text-align: center;" | {{IPA|q}}
| Arabic {{wikt-lang|ar|قُرْآن}} ''[[Qur'an|'''Q'''ur’ān]]''
! colspan="4" | <div style="font-weight: normal; float: right;">[[#top|^ top]]</div> T
|-
| class="nowrap" | {{audio-pipe|Voiceless alveolar plosive.ogg|Voiceless alveolar plosivestop|<big>{{IPA|[ t ]}}</big>}}
| style="text-align: center;" | {{IPA|t}}
| English ''to'''t''', s'''t'''op''
|
|-
| class="nowrap" | {{audio-pipe|Voiceless retroflex plosive.ogg|Voiceless retroflex plosivestop|<big>{{IPA|[ ʈ ]}}</big>}}
| style="text-align: center;" | {{IPA|ʈ}}
| Hindi ठग {{IPA|[ʈʰəɡ]}} ''(thug)'' "thief"
| More y-like than {{IPA|[ʒ]}}, something like ''bei'''ge'''y.''
|-
| class="nowrap" | {{audio-pipe|Voiced retroflex fricative.ogg|Voiced retroflex fricativesibilant|<big>{{IPA|[ ʐ ]}}</big>}}
| style="text-align: center;" | {{IPA|ʐ}}
| Mandarin 人民日报 '''''R'''énmín '''R'''ìbào'' "People's Daily", Russian '''ж'''ир "fat"
| Like {{IPA|[p]}}, but with the lips not quite touching
|-
| class="nowrap" | {{audio-pipe|Glottal stopplosive.ogg|Glottal stop|<big>{{IPA|[ ʔ ]}}</big>}}
| style="text-align: center;" | {{IPA|ʔ}}
| English ''uh-oh, Hawai'''‘'''i,'' German ''die Angst
| A light sound deep in the throat.
|-
| class="nowrap" | {{audio-pipe|Dental click.ogg|Dental clickclicks|<big>{{IPA|[ ǀ ]}}</big>}}
| style="text-align: center;" | {{IPA|ǀ}}
| English ''tsk-tsk!'' or ''tut-tut!,'' Zulu ''i'''c'''i'''c'''i'' "earring"
| (The English click used for disapproval.) Several distinct sounds, written as digraphs, including {{IPA|[kǀ], [ɡǀ], [ŋǀ]}}. The Zimbabwean MP [[Welshman Ncube|N'''c'''ube]] has this click in his name, as did [[Cetshwayo kaMpande|'''C'''etshwayo]].
|-
| class="nowrap" | {{audio-pipe|Alveolar lateral click.ogg|Alveolar lateralLateral click|<big>{{IPA|[ ǁ ]}}</big>}}
| style="text-align: center;" | {{IPA|ǁ}}
| English ''tchick! tchick!,'' Zulu ''i'''x'''o'''x'''o'' "frog"
| (The English click used to urge on a horse.) Several distinct sounds, written as digraphs, including {{IPA|[kǁ], [ɡǁ], [ŋǁ]}}. Found in the name of the [[Xhosa people|'''X'''hosa]].
|-
| class="nowrap" | {{audio-pipe|Postalveolar click.ogg|PostalveolarAlveolar clickclicks|<big>{{IPA|[ ǃ ]}}</big>}}
| style="text-align: center;" | {{IPA|ǃ}}
| Zulu ''i'''q'''a'''q'''a'' "polecat"
0

దిద్దుబాట్లు

"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/2257229" నుండి వెలికితీశారు