"వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -124" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

సవరణ సారాంశం లేదు
(Created page with '{{గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా/అన్నమయ్య గ్రంథాలయం}} అన్నమయ్య ఆధ...')
 
{{గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా/అన్నమయ్య గ్రంథాలయం}}
[[అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం]] యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం
{| class="wikitable"
! ప్రవేశసంఖ్య
! వర్గము
! గ్రంథనామం
! రచయిత
! ప్రచురణకర్త
! ముద్రణకాలం
! పుటలు
! వెల.రూ.
|-
| 91001
|
| గణిత విశారద
| అవసరాల రామకృష్ణారావు
| ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ
| 2010
| 64
| 25.00
|-
| 91002
|
| తమాషాయుక్తి లెక్కలు
| మారిశెట్టి నాగేశ్వరరావు
| గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి
| 1952
| 51
| 2.50
|-
| 91003
|
| క్రీడా గణితం
| బి. రాజేష్
| ఆర్.ఎస్. పబ్లిషర్స్, గుంటూరు
| 1997
| 96
| 35.00
|-
| 91004
|
| పదకేళి
| ...
| శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ
| 1988
| 120
| 9.00
|-
| 91005
|
| Mathematician's Delight
| W.W. Sawyer
| Penguin Books
| 1949
| 238
| 2.50
|-
| 91006
|
| The Great Book of Math Teasers
| Robert Muller
| Orient Paperbacks, New Delhi
| 1998
| 96
| 35.00
|-
| 91007
|
| Statistics Without Tears
| Derek Rowntree
| Penguin Books
| 1981
| 199
| 10.00
|-
| 91008
|
| Concepts of Modern Mathematics
| Ian Stewart
| Penguin Books
| 1975
| 315
| 5.00
|-
| 91009
|
| Business Mathematics
| L.W.T. Stafford
| The English Language Book Society
| 1983
| 384
| 25.00
|-
| 91010
|
| Men of Mathematics
| E.T. Bell
| Penguin Books
| 1953
| 321
| 15.00
|-
| 91011
|
| Space, Time, and The new Mathematics
| Robert W. Marks
| Bantam Books
| 1964
| 295
| 2.50
|-
| 91012
|
| Mathematics for the Million
| Lancelot Hogben
| Pocket Books, Inc.
| 1965
| 697
| 25.00
|-
| 91013
|
| The Trachtenberg Speed System of Basic Mathematics
| Ann Cutler and Rudolph McShane
| Bantam Books
| 1973
| 239
| 5.00
|-
| 91014
|
| The Dancing Wu Li Masters
| Gary Zukav
| Bantam Books
| 1980
| 341
| 25.00
|-
| 91015
|
| You Can Do the Cube
| Patrick Bossert
| Puffin Books
| 1981
| 112
| 3.00
|-
| 91016
|
| Big Fun Puzzle Master
| …
| …
| …
| 66
| 11.00
|-
| 91017
|
| Teasers & Tests
| …
| RDI Print And Publishing Pvt. Ltd
| 1998
| 63
| 2.50
|-
| 91018
|
| Amusing Experiments
| M. Stoliar and L. Fomin
| Moscow Prosveshcheniye
| 1989
| 62
| 10.00
|-
| 91019
|
| Chinese Puzzle
| K. Kundu, A. Mullick
| N.E. Publishers
| 1986
| 60
| 25.00
|-
| 91020
|
| 838 Ways To Amuse A child
| June Johnson
| Collier Books, New York
| 1962
| 220
| 10.00
|-
| 91021
|
| Fun and Games with a Pencil
| Jack Luzzatto
| Corgi Books
| 1969
| 146
| 2.00
|-
| 91022
|
| The Pocket Entertainer
| Shirley Cunninggham
| Pocket Books, Inc.
| 1943
| 238
| 10.00
|-
| 91023
|
| Fun and Games
| Margaret E. Mulac
| Collier Macmillan Ltd
| 1970
| 350
| 25.00
|-
| 91024
|
| Word hunt
| Ronald Ridout
| Dragon Puzzle Books
| 1975
| 67
| 2.50
|-
| 91025
|
| Fun With Words
| Hedwig Lewis
| …
| 1983
| 169
| 20.00
|-
| 91026
|
| Ramulus New Model Riddles and Puzzles
| …
| M.S. Ramulu & Co.
| …
| 25
| 2.00
|-
| 91027
|
| New Riddles for Kids Green Book
| Kirin Vas
| Shree Book Centre
| …
| 127
| 65.00
|-
| 91028
|
| New Riddles for Kids Blue Book
| Kirin Vas
| Shree Book Centre
| …
| 124
| 65.00
|-
| 91029
|
| New Riddles for Kids Red Book
| Kirin Vas
| Shree Book Centre
| …
| 127
| 65.00
|-
| 91030
|
| My Book of Riddles and Puzzles
| C.M. Lal
| Padu Publications, Delhi
| 1993
| 104
| 25.00
|-
| 91031
|
| Biggest Riddle Book in The World
| Joseph Rosenbloom
| Jaico Publishing House, Mumbai
| 2007
| 272
| 175.00
|-
| 91032
|
| Riddles in Your Teacup
| Partha Ghose, Dipankar Home
| Rupa & Co., New Delhi
| 2008
| 173
| 195.00
|-
| 91033
|
| Word Search
| …
| …
| …
| 225
| 55.00
|-
| 91034
|
| Short Stories About Numbers
| Rajnish Kumar
| Universities Press
| 2010
| 191
| 250.00
|-
| 91035
|
| Figuring Made Easy
| Shakuntala Devi
| Hind Pocket Books Private Ltd
| 1979
| 96
| 25.00
|-
| 91036
|
| Arithmetic We Use
| Leo J. Brueckner
| California State Department of Education
| 1948
| 311
| 25.00
|-
| 91037
|
| Scooby Doo's fun with Numbers
| Christine and Bernard Myers
| Grosset & Dunlap Publishers, New York
| 1976
| 64
| 10.00
|-
| 91038
|
| Let's Play Maths
| Michael Holt and Zoltan Dienes
| Penguin Books
| 1974
| 184
| 25.00
|-
| 91039
|
| The Great International Math On Keys Book
| …
| …
| 1976
| 120
| 10.00
|-
| 91040
|
| Tricks & Stunts to fool your friends
| Sheila Anne Barry
| Pustak Mahal, Delhi
| 1992
| 128
| 30.00
|-
| 91041
|
| Tricks and Teasers
| …
| …
| …
| 30
| 10.00
|-
| 91042
|
| A Capsule of Mental Ability Tests
| M.B. Gaur, R. Dhillon
| Dhillon Publications, New Delhi
| …
| 160
| 25.00
|-
| 91043
|
| The Book of Mind Benders
| …
| …
| …
| 32
| 10.00
|-
| 91044
|
| Snoopy's Brainteasers and Mindbenders
| …
| …
| 1979
| 62
| 10.00
|-
| 91045
|
| Mines of Puzzle
| Kamal Kundu
| N.E. Publishers
| 1990
| 160
| 25.00
|-
| 91046
|
| The Five Platonic Solids
| …
| …
| …
| 251
| 25.00
|-
| 91047
|
| Games for the Superintelligent
| James F. Fixx
| Frederick Muller Limited
| 1982
| 86
| 25.00
|-
| 91048
|
| Brain Teasers
| Ravi Narula
| Jaico Publishing House, Mumbai
| 2006
| 216
| 75.00
|-
| 91049
|
| Brain Teasers Galore
| Carl Proujan
| Scholstic Book Services
| 1975
| 91
| 2.50
|-
| 91050
|
| Fun with Brain Puzzlers
| L.H. Longley Cook
| A Fawcett Gold Medal Book
| 1965
| 128
| 2.50
|-
| 91051
|
| Brain Teasers
| Ravi Narula
| Jaico Publishing House, Mumbai
| 1976
| 216
| 20.00
|-
| 91052
|
| Know Your Own
| H.J. Eysenck
| Penguin Books
| 1974
| 188
| 10.00
|-
| 91053
|
| Sullivan's I.Q. Tests
| Norman Sullivan
| Tandem Publishing
| 1976
| 189
| 10.00
|-
| 91054
|
| More Brain Ticklers
| Charles Booth Jones
| Beaver Books
| 1978
| 109
| 10.00
|-
| 91055
|
| Book of Puzzles
| …
| …
| …
| 63
| 2.00
|-
| 91056
|
| Puzzles
| …
| Keep Busy Books
| …
| 64
| 2.00
|-
| 91057
|
| Puzzles To Puzzle You
| Shakuntala Devi
| Orient Paperbacks, New Delhi
| 1995
| 144
| 2.50
|-
| 91058
|
| Figuring The Joy of Numbers
| Shakuntala Devi
| Orient Paperbacks, New Delhi
| 1996
| 157
| 10.00
|-
| 91059
|
| Shakuntala Devi's Book of Numbers
| Shakuntala Devi
| Orient Paperbacks, New Delhi
| 1993
| 139
| 2.50
|-
| 91060
|
| More Puzzles
| Shakuntala Devi
| Orient Paperbacks, New Delhi
| 2002
| 199
| 25.00
|-
| 91061
|
| World's Toughest Puzzles
| Charles Barry Townsend
| Orient Paperbacks, New Delhi
| 1994
| 95
| 10.00
|-
| 91062
|
| World's Most Baffling Puzzles
| Charles Townsend
| Orient Paperbacks, New Delhi
| 2000
| 127
| 40.00
|-
| 91063
|
| World's Trickiest Puzzles
| Charles Barry Townsend
| Orient Paperbacks, New Delhi
| 1998
| 126
| 10.00
|-
| 91064
|
| Mathematical Puzzles and Diversions
| Martin Gardner
| Penguin Books
| 1966
| 154
| 2.50
|-
| 91065
|
| The Great book of Classical Puzzles
| Charles Barry Townsend
| Orient Paperbacks, New Delhi
| 2004
| 126
| 25.00
|-
| 91066
|
| Magic Stick Puzzle
| P. Suresh Kumar
| Navabharati Book House, Vijayawada
| …
| 114
| 30.00
|-
| 91067
|
| Puzzles to Puzzle You
| Shakuntala Devi
| Orient Paperbacks, New Delhi
| 1979
| 136
| 10.00
|-
| 91068
|
| Puzzles Insight
| Y.R.K. Mahesh
| …
| …
| 105
| 60.00
|-
| 91069
|
| వైజ్ఞానిక హిప్నాటిజం
| బి.వి. పట్టాభిరామ్
| నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ
| 1994
| 182
| 40.00
|-
| 91070
|
| మాయావినోదం స్టూడెంట్ మేజిక్
| బి.వి. పట్టాభిరామ్
| ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ
| 2011
| 88
| 30.00
|-
| 91071
|
| నకిలీబాబాల మహిమల బండారాలు
| జాగర్లమూడి వెంకటరమణయ్య
| స్నేహ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు
| 2011
| 32
| 10.00
|-
| 91072
|
| మేజిక్ సీక్రెట్స్
| జాగర్లమూడి వెంకటరమణయ్య
| స్నేహ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు
| 2012
| 32
| 10.00
|-
| 91073
|
| సైన్స్ మేజిక్ ట్రిక్స్
| జాగర్లమూడి వెంకటరమణయ్య
| స్నేహ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు
| 2012
| 32
| 10.00
|-
| 91074
|
| నకిలీబాబాల మహిమల బండారాలు
| జాగర్లమూడి వెంకటరమణయ్య
| స్నేహ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు
| 2011
| 32
| 10.00
|-
| 91075
|
| మాయావినోదం మేథ్స్ మేజిక్
| జాగర్లమూడి వెంకటరమణయ్య
| ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ
| 2012
| 72
| 30.00
|-
| 91076
|
| మాయావినోదం సైన్స్ మేజిక్
| జాగర్లమూడి వెంకటరమణయ్య
| ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ
| 2011
| 80
| 30.00
|-
| 91077
|
| మ్యాజిక్ సైన్స్
| మెజిషియన్ యస్. ప్రవీణ్
| విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్
| ...
| 20
| 2.00
|-
| 91078
|
| మహేంద్రజాలం
| ఉషాపద్మశ్రీ
| జనప్రియ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి
| 1987
| 64
| 4.50
|-
| 91079
|
| మాయావినోదం మాజిక్కు
| బి.వి. పట్టాభిరామ్
| నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ
| 1980
| 199
| 10.00
|-
| 91080
|
| మాయావినోదం
| బి.వి. పట్టాభిరామ్
| ...
| ...
| 199
| 10.00
|-
| 91081
|
| స్టేజీ మేజిక్ మేజిక్ షో ఇవ్వడమెలా
| ...
| మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి
| 1996
| 72
| 12.00
|-
| 91082
|
| మాయావినోదం 2
| బి.వి. పట్టాభిరామ్
| నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ
| 1984
| 200
| 15.00
|-
| 91083
|
| మేజిక్ సీక్రెట్స్
| జాగర్లమూడి వెంకటరమణయ్య
| స్నేహ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు
| 2010
| 32
| 10.00
|-
| 91084
|
| మాయాజాలం
| జాదుశ్రీ ప్రొఫెసర్ యంబారావు
| యంబారావు, కాకినాడ
| 1985
| 126
| 16.50
|-
| 91085
|
| మేజిక్ వరల్డ్ మొదటి సంపుటం
| డి. ప్రసాద్
| ...
| 2002
| 150
| 50.00
|-
| 91086
|
| మ్యాజిక్ మ్యాజిక్
| షేక్ జహీర్ భాషా, టి. రమేష్
| జనవిజ్ఞాన వేదిక
| 2004
| 64
| 25.00
|-
| 91087
|
| తాంత్రిక ప్రపంచం
| డా. ప్రసాదరాయకులపతి
| డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ
| 1982
| 211
| 12.00
|-
| 91088
|
| మంత్రశక్తి
| ఎ.యస్. మూర్తి
| ప్రజాస్తాన్ బుక్ డిపో., మద్రాసు
| 1952
| 109
| 2.00
|-
| 91089
|
| మహాగారడి జాలరహస్యము
| ...
| ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., మదరాసు
| 1977
| 99
| 4.00
|-
| 91090
|
| The Mammoth Book of Puzzles
| Victor Serebriakoff
| Robinson, London
| 2001
| 550
| 195.00
|-
| 91091
|
| The Worlds Most Challenging Puzzles
| Charles Barry Townsend
| Orient Paperbacks, New Delhi
| 1995
| 128
| 30.00
|-
| 91092
|
| Math Puzzles And Oddities
| Robert Arthur Yawin
| Xerox Education Publications
| 1972
| 89
| 10.00
|-
| 91093
|
| The New Book of Crossword Puzzles No. 4
| …
| P.S.I. & Associates, Inc
| 1990
| 113
| 20.00
|-
| 91094
|
| The Big Book of Magic
| Gyles Brandreth
| A Carousel Book
| 1981
| 142
| 10.00
|-
| 91095
|
| Magic Secrets
| …
| …
| …
| 143
| 10.00
|-
| 91096
|
| Worlds' Best Magic Tricks
| Charles Barry Townsend
| Orient Paperbacks, New Delhi
| 1996
| 126
| 35.00
|-
| 91097
|
| Magic for Beginners
| Harry Baron
| Jaico Publishing House, Mumbai
| 1983
| 158
| 2.00
|-
| 91098
|
| Indian Magic
| P.C. Sorcar
| Orient Paperbacks, New Delhi
| …
| 130
| 2.00
|-
| 91099
|
| Indian Magic
| …
| Hind Pocket Books Private Ltd
| …
| 114
| 2.00
|-
| 91100
|
| The Magic Manual
| …
| …
| …
| 108
| 1.00
|-
| 91101
|
| Indian Magic
| …
| Hind Pocket Books Private Ltd
| …
| 130
| 2.50
|-
| 91102
|
| Hoffmann's Modern Magic
| Professor Hoffmann
| A Sterling Paperback
| 1997
| 563
| 190.00
|-
| 91103
|
| Magic for Fun
| B.V. Pattabhi Ram
| Family Books Pvt Ltd
| 1988
| 120
| 30.00
|-
| 91104
|
| Best Magic Tricks
| Greer Marechal
| D.B. Taraporevala Sons & Co. Private Ltd
| 1970
| 162
| 20.00
|-
| 91105
|
| Sudoku to Go
| Michael Mepham
| The Overlook Press
| 2005
| 160
| 10.00
|-
| 91106
|
| Times Su Doku
| …
| The Times of India
| 2007
| 197
| 75.00
|-
| 91107
|
| Quixy Sudoku for Masters
| Hendrik Hardeman
| The Times of India
| 2007
| 160
| 130.00
|-
| 91108
|
| Sudoku 150 Puzzling Puzzles
| …
| Priority Publications, India
| 2007
| 128
| 50.00
|-
| 91109
|
| Super Sudoku
| …
| Modern Publishing
| 2005
| 192
| 50.00
|-
| 91110
|
| Times Su Doku for Champs
| …
| National Geographic Chennai
| 2005
| 62
| 30.00
|-
| 91111
|
| Dell Easy Fast N Fun Sudoku
| …
| …
| …
| 114
| 10.00
|-
| 91112
|
| Easy Sudoku Puzzles for Juniors
| …
| …
| …
| 32
| 20.00
|-
| 91113
|
| Medium Sudoku Puzzles for Juniors
| …
| …
| …
| 32
| 20.00
|-
| 91114
|
| Hard Sudoku Puzzles for Juniors
| …
| …
| …
| 32
| 20.00
|-
| 91115
|
| Very Easy Sudoku Puzzles for Juniors
| …
| …
| …
| 32
| 20.00
|-
| 91116
|
| Tick Tock
| I. Stepnova
| Prosveshcheniy Publishers
| …
| 44
| 10.00
|-
| 91117
|
| Riddles Rhymes
| …
| Prosveshcheniy Publishers
| 1981
| 48
| 10.00
|-
| 91118
|
| Figures for Fun
| Yakov Perelman
| …
| …
| 151
| 20.00
|-
| 91119
|
| Game of Goose, Nine Mens Morris
| …
| …
| …
| 242
| 25.00
|-
| 91120
|
| పిల్లల గణితం
| ఇ. చంద్రయ్య
| ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్
| 2004
| 26
| 25.00
|-
| 91121
|
| ఎంతెంత దూరం
| బొర్రా గోవర్ధన్, వెలగా వెంకటప్పయ్య
| శ్రీ విష్ణు ఎంటర్ ప్రైజెస్
| ...
| 36
| 15.00
|-
| 91122
|
| సరదా సరదా సంఖ్యలు
| బొర్రా గోవర్ధన్, వెలగా వెంకటప్పయ్య
| గాయత్రి విద్యా గ్రంథమాల
| ...
| 36
| 15.00
|-
| 91123
|
| ఆటలతో గణితం సులభం
| వంగా సుష్మలత
| ...
| 2015
| 45
| 45.00
|-
| 91124
|
| Play with Graphs
| Amit M Agarwal
| Arihant Prakashan, Meerut
| …
| 181
| 175.00
|-
| 91125
|
| Logic Problems
| Alan Duncum and Alec Gresty
| …
| …
| 66
| 20.00
|-
| 91126
|
| Puzzles
| …
| …
| …
| 20
| 10.00
|-
| 91127
|
| Kriss Kross
| …
| …
| …
| 98
| 10.00
|-
| 91128
|
| Puzzler The Puzzler Monthly No. 195 January 1989
| …
| …
| …
| 42
| 10.00
|-
| 91129
|
| Puzzler The Puzzler Monthly No. 217 November 1990
| …
| …
| …
| 42
| 10.00
|-
| 91130
|
| Puzzler The Puzzler Monthly No. 221 March 1991
| …
| …
| 1991
| 42
| 10.00
|-
| 91131
|
| Puzzled Summer Special
| …
| …
| …
| 130
| 10.00
|-
| 91132
|
| Games and Activities Magic Tricks
| Vanessa Bailey
| Pustak Mahal, Delhi
| 1994
| 32
| 48.00
|-
| 91133
|
| Magic Journey
| Paul Daniels
| Piccolo Books
| 1983
| 47
| 25.00
|-
| 91134
|
| 101 Magic Tricks
| Ivar Utial
| Pustak Mahal, Delhi
| 1983
| 99
| 20.00
|-
| 91135
|
| Magic Mystery Secret of The Marsh
| …
| Macmillan Childrens Books
| …
| 44
| 25.00
|-
| 91136
|
| How to Fool Your Friends
| Bob Brown
| Golden Press, New York
| 1978
| 80
| 20.00
|-
| 91137
| Cast
| కాకతీయ యుగం ఇది కమ్మ చరిత్ర సంపుటి 1 సంచిక 10
| సాదినేని రంగారావు, గుజ్జలపూడి సంజయ్ చౌదరి
| కాకతీయ యుగం, చిలకలూరిపేట
| 2011
| 464
| 100.00
|-
| 91138
|
| కమ్మవారి చరిత్ర
| ముప్పాళ్ల హనుమంతరావు
| కమ్మ సంఘం, హైదరాబాద్
| 2007
| 239
| 100.00
|-
| 91139
|
| కమ్మవారి సమగ్ర చరిత్ర మొదటి సంపుటం
| వెలగా వెంకటప్పయ్య
| పావులూరి పబ్లిషర్స్, గుంటూరు
| 2013
| 538
| 500.00
|-
| 91140
|
| కమ్మవారి గోత్ర ప్రవరలు
| పాలడుగు శేషాచలవర్మ
| సత్‌పురోహిత సంఘము, కుందేరు
| 2007
| 723
| 250.00
|-
| 91141
|
| కూర్మ రాజీయము
| ...
| ...
| ...
| 615
| 25.00
|-
| 91142
|
| కమ్మవారి చరిత్ర గోత్రములు
| కొత్త భావయ్య చౌదరి, పావులూరి వెంకటనారాయణ
| పావులూరి పబ్లిషర్స్, గుంటూరు
| 2012
| 454
| 250.00
|-
| 91143
|
| కమ్మవారి చరిత్ర గోత్రములు
| కొత్త భావయ్య చౌదరి, పత్తిపాటి లక్ష్మీరెడ్డి
| కిరణ్ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు
| 1989
| 328
| 40.00
|-
| 91144
|
| కమ్మరాజు తరంగిణి
| సిహెచ్. వి. వసంతాచార్య
| ...
| ...
| 248
| 25.00
|-
| 91145
|
| కమ్మరాజు తరంగిణి
| సిహెచ్. వి. వసంతాచార్య
| ...
| 2000
| 248
| 25.00
|-
| 91146
|
| కమ్మవారి చరిత్ర
| సూర్యదేవర రాఘవయ్య చౌదరి
| తుమ్మల సేవ సంఘం, హైదరాబాద్
| 2010
| 180
| 100.00
|-
| 91147
|
| కమ్మ వెలుగులు ప్రథమ సంపుటి
| పావులూరి వెంకట నారాయణ
| పావులూరి పబ్లిషర్స్, గుంటూరు
| 2009
| 104
| 100.00
|-
| 91148
|
| కమ్మవారి పవిత్ర చరిత్ర
| ...
| ...
| ...
| 182
| 55.00
|-
| 91149
|
| కమ్మవారి సంగ్రహ చరిత్రము
| బొమ్మినేని నారాయణస్వామి నాయుడు
| ...
| 1976
| 72
| 3.50
|-
| 91150
|
| కమ్మకుల దీప్తి
| మద్దినేని గంగారావు
| ...
| 1991
| 52
| 10.00
|-
| 91151
|
| ప్రాచీనాంధ్ర క్షత్రయులగు కమ్మవారి చరిత్ర
| చిట్టాబత్తిని పూర్ణచంద్రరావు
| ...
| ...
| 20
| 10.00
|-
| 91152
|
| Some Dynasties That Ruled Andhra Desa
| చిట్టాబత్తిని పూర్ణచంద్రరావు
| ...
| ...
| 20
| 1.00
|-
| 91153
|
| కమ్మకులాభ్యుదయము
| నాగినేని వెంకటకవి
| తెనాలి రైతు ముద్రాక్షరశాల
| 1924
| 37
| 1.00
|-
| 91154
|
| కమ్మవారి ఇండ్ల పేర్లు, గోత్రముల పేర్లు
| ...
| ...
| ...
| 30
| 2.00
|-
| 91155
|
| కమ్మ రాష్ట్రము కమ్మనాడుల ఉనికి
| మద్దినేని గంగారావు
| ...
| ...
| 19
| 1.00
|-
| 91156
|
| కమ్మవారి చరిత్ర
| సూర్యదేవర రాఘవయ్య చౌదరి
| నరేంధ్రనాథ సాహిత్య మండలి
| 1973
| 102
| 2.50
|-
| 91157
|
| గండికోట కమ్మవారి కథోలిక చరిత్ర
| మద్దినేని గంగారావు
| శ్రీ పూదోట అరుళ్ రాజు, తిరువళ్ళూరు
| 2011
| 86
| 25.00
|-
| 91158
|
| శ్రీ రాజా వేంకటాద్రి నాయుడు
| కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ
| శ్రీ భావనారాయణ స్వామి వారి దేవస్థానము, పొన్నూరు
| 2016
| 278
| 300.00
|-
| 91159
|
| గండికోట సీమ చరిత్ర సంస్కృతి
| కె. శ్రీనివాసులు
| ...
| 1988
| 146
| 40.00
|-
| 91160
|
| ముసునూరు వారి వంశ చరిత్ర
| తూములూరు శ్రీ దక్షిణామూర్తిశాస్త్రి
| ...
| 1994
| 70
| 10.00
|-
| 91161
|
| ముసునూరి నాయకులు
| ఘనశ్యామల/ మల్లంపల్లి సోమశేఖరశర్మ
| నవభారతి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్
| 1987
| 64
| 4.00
|-
| 91162
|
| ముసునూరి ప్రభువులు
| తుమ్మల వెంకటేశ్వరరావు
| తుమ్మల సేవ సంఘం, హైదరాబాద్
| 2009
| 224
| 100.00
|-
| 91163
|
| కాకతీయ నాయకులు
| ఎన్.జి. రంగా
| కృష్ణదేవరాయ విద్యాసాంస్కృతిక సంఘం, తిరుపతి
| ...
| 221
| 25.00
|-
| 91164
|
| Pandya Nayaka Rajulu
| Vidvan T. Sreetharamurthy
| …
| 1999
| 187
| 66.00
|-
| 91165
|
| కాకతి ప్రోలరాజు
| వేదుల సూర్యనారాయణశర్మ
| శ్రీ నరేంద్రనాధ సాహిత్యమండలి, తణుకు
| 1962
| 221
| 2.50
|-
| 91166
|
| ప్రోలయవేముడు
| D.V. Subrahmanyam
| Indian Publishing House
| 1965
| 40
| 0.75
|-
| 91167
|
| కవిత వ్రాసిన కమ్మవారు మొదటి సంపుటము
| సూర్యదేవర రవికుమార్
| పావులూరి పబ్లిషర్స్, గుంటూరు
| 2012
| 284
| 150.00
|-
| 91168
|
| కవిత వ్రాసిన కమ్మవారు రెండవ సంపుటము
| సూర్యదేవర రవికుమార్
| పావులూరి పబ్లిషర్స్, గుంటూరు
| 2015
| 225
| 150.00
|-
| 91169
|
| అంతా భూదేవి సంతానము
| వట్టికొండ రామయ్య
| ...
| 1998
| 42
| 10.00
|-
| 91170
|
| కమ్మవారి ఇంటిపేర్లు, గోత్రాలు
| గుడిపూడి సుబ్బారావు, వెలగా వెంకటప్పయ్య
| కమ్మ యువత సహాయ
| 2005
| 152
| 75.00
|-
| 91171
|
| కమ్మవారి ఇళ్ళ పేర్లు గోత్రములు
| సాదినేని రంగారావు
| ...
| ...
| 60
| 2.00
|-
| 91172
|
| కమ్మవారి ఇంటిపేర్లు గోత్రములు
| ముక్కామల వెంకటప్పయ్య
| జెమిని పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ
| 1986
| 208
| 10.00
|-
| 91173
|
| కమ్మవారి ఇంటిపేర్లు గోత్రములు
| పావులూరి వెంకట నారాయణ
| పావులూరి పబ్లిషర్స్, గుంటూరు
| 2007
| 202
| 100.00
|-
| 91174
|
| కమ్మకుల చరిత్ర గోత్రాలు
| మద్దినేని గంగారావు
| ...
| 2002
| 136
| 99.00
|-
| 91175
|
| కమ్మవారి సంగ్రహ చరిత్రము
| బొమ్మినేని నారాయణస్వామి నాయుడు
| రచయిత, మద్రాసు
| 1976
| 72
| 3.50
|-
| 91176
|
| కమ్మవారి ఇళ్ళ పేర్లు వాడుక గోత్రములు
| సాదినేని రంగారావు, వెలగా వెంకటప్పయ్య
| సాదినేని శివరామకృష్ణ
| 2008
| 216
| 300.00
|-
| 91177
|
| కమ్మవారి ఇంటిపేర్లు గోత్రాలు
| యలమంచి చిరంజీవిరావు
| యలమంచి చిరంజీవిరావు
| 2006
| 773
| 220.00
|-
| 91178
|
| Tummala Directory
| Venkateswara Rao Tummala
| Tummalavari Seva Sangham
| 2005
| 180
| 100.00
|-
| 91179
|
| మాగంటి వారి చరిత్ర
| మాగంటి బాపినీడు
| జాతీయ జ్ఞాన మందిరము, మద్రాసు
| 1956
| 83
| 2.50
|-
| 91180
|
| కొత్తవారి వంశావళి
| కొత్త భావయ్య చౌదరి
| ...
| 1968
| 32
| 2.00
|-
| 91181
|
| మల్లెలవారి చరిత్ర
| మల్లెల నాగేశ్వరరావు
| మల్లెల వెంకట సుబ్బయ్య చౌదరి
| 1968
| 115
| 5.00
|-
| 91182
|
| సాయపనేనివారి చరిత్ర
| కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ
| కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ
| 1976
| 80
| 2.00
|-
| 91183
|
| కొత్తూరు వారి వంశవృక్షం
| కొత్తూరు వెంకటపతి
| కొత్తూరు సుకుమార్
| 1987
| 69
| 2.50
|-
| 91184
|
| తుమ్మలవారు
| తుమ్మల వెంకటేశ్వరరావు
| తుమ్మల సేవా సంఘం, హైదరాబాద్
| 2004
| 142
| 55.00
|-
| 91185
|
| ప్రథమ కమ్మ మహాజనసభ
| ...
| ...
| 2010
| 20
| 10.00
|-
| 91186
|
| మల్లెలవారి చరిత్ర
| మల్లెల రవీంద్రనాథ్
| ...
| ...
| 199
| 100.00
|-
| 91187
|
| కమ్మ వారి చరిత్ర యార్లగడ్డ వారి చరిత్ర దేవరకోట సంస్థాన చరిత్ర
| యార్లగడ్డ బాలగంగాధరరావు
| ...
| 2012
| 64
| 10.00
|-
| 91188
|
| దీప్తి శ్రీనగర్ కమ్మవారి డైరెక్టరీ
| తుమ్మల వెంకటేశ్వరరావు
| దీప్తి శ్రీనగర్ కమ్మవారు, హైదరాబాద్
| 2011
| 216
| 100.00
|-
| 91189
|
| పావులూరి (కమ్మ) వారి వంశవృక్షములు
| పావులూరి వెంకట్రామయ్య, పావులూరి శేషగిరిరావు
| పావులూరి వారి వంశావళి సమితి, గోవాడ
| 2001
| 135
| 150.00
|-
| 91190
|
| తుమ్మలవారి సమగ్ర చరిత్ర, దర్శిని
| తుమ్మల వెంకటేశ్వరరావు
| తుమ్మల సేవా సంఘం, హైదరాబాద్
| 2013
| 399
| 500.00
|-
| 91191
|
| జాస్తి (కమ్మ) వారి వంశ వృక్షములు
| స్వామి శాంతానంద సరస్వతి
| శాంతి నిలయం, రామచంద్రపురం
| 1986
| 60
| 50.00
|-
| 91192
|
| అట్లూరి వారి వంశచరిత్ర
| ...
| అట్లూరి వారి సంక్షేమ సంఘం, విజయవాడ
| 2001
| 214
| 55.00
|-
| 91193
|
| కమ్మ విజయం
| ...
| ...
| ...
| 277
| 250.00
|-
| 91194
|
| కమ్మవారిలో మహామహులు
| గుత్తికొండ జవహర్‌లాల్
| గుత్తికొండ జవహర్‌లాల్, హైదరాబాద్
| 2010
| 204
| 120.00
|-
| 91195
|
| విదేశాల్లోని కమ్మ ప్రముఖులు
| పావులూరి వెంకట నారాయణ
| పావులూరి పబ్లిషర్స్, గుంటూరు
| 2007
| 80
| 50.00
|-
| 91196
|
| విదేశాల్లోని కమ్మ ప్రముఖులు
| పావులూరి వెంకట నారాయణ
| పావులూరి పబ్లిషర్స్, గుంటూరు
| 2007
| 80
| 50.00
|-
| 91197
|
| కమ్మవారిలో ప్రముఖులు
| దివి శేషగిరిరావు, యలమంచి వెంకట్రావు
| ...
| ...
| 132
| 10.00
|-
| 91198
|
| Kammas and Their Contriution
| Y.C. Simhadri
| …
| 2003
| 7
| 1.00
|-
| 91199
|
| దీప్తి త్రైమాసిక పత్రిక సంపుటి 1 సంచిక 1 జనవరి 1990
| వి.యస్. దేవభక్తుని
| ...
| 1990
| 200
| 20.00
|-
| 91200
|
| కమ్మవారి పెండ్లి ఆచారాలు
| ...
| ...
| ...
| 61
| 10.00
|-
| 91201
|
| కమ్మ వారి సమాచార వాహిని
| ...
| ...
| ...
| 281
| 250.00
|-
| 91202
|
| కాకతీయ అసోసియేషన్ కార్యవర్గము 2006
| ...
| కాకతీయ అసోసియేషన్
| 2006
| 128
| 25.00
|-
| 91203
|
| కమ్మ విద్యార్థి సహాయ సంఘము
| ...
| ...
| ...
| 44
| 10.00
|-
| 91204
|
| Kakatiya Student Welfare Society
| …
| …
| 2003
| 12
| 1.00
|-
| 91205
|
| కమ్మజన సేవా సమితి, గుటూరు
| ...
| ...
| 2011
| 16
| 1.00
|-
| 91206
|
| Kakatiya Association
| …
| …
| 1984
| 16
| 2.50
|-
| 91207
|
| కమ్మజన సేవాసమితి 2014
| ...
| ...
| 2014
| 34
| 25.00
|-
| 91208
|
| కమ్మజన సేవాసమితి 2017
| ...
| ...
| 2017
| 55
| 20.00
|-
| 91209
|
| కోటప్పకొండ కాకతీయ సేవాసమితి గుంటూరు
| ...
| ...
| ...
| 16
| 10.00
|-
| 91210
|
| కమ్మజన సేవాసమితి 2013
| ...
| ...
| 2013
| 22
| 10.00
|-
| 91211
|
| Kakatiya Student Welfare Society 2003
| …
| …
| …
| 49
| 2.05
|-
| 91212
|
| Kakatiya Student Welfare Society 2003
| …
| …
| …
| 12
| 1.00
|-
| 91213
|
| Kakatiya Student Welfare Society, Guntur Volume 3
| …
| …
| 2003
| 55
| 25.00
|-
| 91214
|
| Kakatiya Student Welfare Society, Guntur Volume 4
| …
| …
| 2003
| 67
| 25.00
|-
| 91215
|
| Kakatiya Student Welfare Society, Guntur Volume 5
| …
| …
| 2003
| 67
| 25.00
|-
| 91216
|
| కమ్మ మహాజన సంఘం, ఖమ్మం
| ...
| కమ్మ మహాజన సంఘం, ఖమ్మం
| 2006
| 264
| 250.00
|-
| 91217
|
| Dr. V. Genguswamy Naidu Matriculation Hr. Sec. Shool Tiruttani Souvenir
| …
| …
| 2002
| 250
| 100.00
|-
| 91218
|
| అఖిల కర్ణాటక కమ్మ జనాంగ మహా సమావేశ సావనీర్ 2002
| ...
| ...
| ...
| 300
| 120.00
|-
| 91219
|
| కమ్మజన సేవాసమితి, గుంటూరు విద్యార్ధినుల వసతి గృహము 2003-2013 పదేళ్ళ ప్రగతి సంచిక
| పెద్ది సాంబశివరావు
| సామినేని కోటేశ్వరరావు, కార్యదర్శి, గుంటూరు
| 2013
| 197
| 250.00
|-
| 91220
|
| కమ్యూనిటి హాల్సు ప్రారంభోత్సవ సంచిక
| ...
| కమ్మ సంఘం, హైదరాబాద్
| ...
| 250
| 55.00
|-
| 91221
|
| కమ్మ సేవా సంఘం, వనస్థలిపురం
| ...
| ...
| ...
| 48
| 20.00
|-
| 91222
|
| వైరా కమ్మజన సేవాసమితి, వైరా, ఖమ్మం జిల్లా
| ...
| వైరా కమ్మవారి కల్యాణమండపం, ఖమ్మం
| 2002
| 120
| 25.00
|-
| 91223
|
| కమ్మ శోభ
| ...
| కమ్మవారి అభ్యుదయ సంక్షేమ సంఘం
| 2000
| 120
| 55.00
|-
| 91224
|
| స్వర్ణభారతి
| ...
| కమ్మ మహాజన సంఘం, ఖమ్మం
| 1999
| 260
| 65.00
|-
| 91225
|
| ఆంధ్రప్రదేశ్ కమ్మ మహాజన సమాచారదర్శిని మాసపత్రిక ప్రారంభ సంచిక
| పోట్ల రామస్వామి చౌదరి
| ...
| 1998
| 250
| 25.00
|-
| 91226
|
| ఆంధ్రప్రదేశ్ కమ్మ మహాజన సమాచారదర్శిని మాసపత్రిక ద్వితీయ సంచిక
| పోట్ల రామస్వామి చౌదరి
| ...
| ...
| 300
| 55.00
|-
| 91227
|
| ఆంధ్రప్రదేశ్ కమ్మ మహాజన సమాచారదర్శిని క్వార్టర్లీ తృతీయ సంచిక
| పోట్ల రామస్వామి చౌదరి
| ...
| ...
| 160
| 50.00
|-
| 91228
|
| ఆంధ్రప్రదేశ్ కమ్మ మహాజన సమాచారదర్శిని చతుర్ధ సంచిక
| పోట్ల రామస్వామి చౌదరి
| ...
| ...
| 200
| 60.00
|-
| 91229
|
| ఆంధ్రప్రదేశ్ కమ్మ మహాజన సమాచారదర్శిని పంచమ సంచిక
| పోట్ల రామస్వామి చౌదరి
| ...
| ...
| 350
| 100.00
|-
| 91230
|
| ఆంధ్రప్రదేశ్ కమ్మ మహాజన సమాచారదర్శిని ఆరవ సంచిక
| పోట్ల రామస్వామి చౌదరి
| ...
| ...
| 450
| 100.00
|-
| 91231
|
| ఆంధ్రప్రదేశ్ కమ్మ మహాజన సమాచారదర్శిని ఏడవ సంచిక
| పోట్ల రామస్వామి చౌదరి
| ...
| ...
| 208
| 75.00
|-
| 91232
|
| పద్మశాలికుల పురాణమగు శ్రీ భావనాబుషి మాహాత్మ్యము
| జనమంచి శేషాద్రిశర్మ
| బహూత్తమ పబ్లికేషన్స్, కాకినాడ
| ...
| 178
| 6.00
|-
| 91233
|
| అవ్వారి వంశ చరిత్రము
| అవ్వారి వీరరాఘవ పాకయాజి
| ...
| ...
| 120
| 20.00
|-
| 91234
|
| శ్రీ అఖిల భారత వద్మశాలీయ గోత్ర ప్రవర మరియు నిత్యాను సంధాయని
| ...
| ...
| ...
| 60
| 20.00
|-
| 91235
|
| సంక్షిప్త పద్మశాల వంశచరిత్ర
| గుంటక నరసయ్య పంతులు
| శ్రీ శింగరి అంజనయ్య పద్మశాలి ట్రస్ట్
| 1977
| 30
| 2.50
|-
| 91236
|
| పుత్తూరు పద్మశాలి సంక్షేమ సంఘం
| ...
| ...
| 2000
| 15
| 1.00
|-
| 91237
|
| The Lingayat Movement A Social Revolution
| …
| …
| …
| 264
| 10.00
|-
| 91238
|
| ద్వైతమతము హరిదాసుల సేవ
| చేరాల పురుషోత్తమరావు
| శ్రీ పూర్ణబోధ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్
| ...
| 98
| 3.50
|-
| 91239
|
| యాదపదీపిక మొదటి భాగము
| ఆరాద్యుల పిచ్చయ్య
| ...
| ...
| 138
| 2.50
|-
| 91240
|
| రాజవంశ ప్రదీపిక
| బత్తుల లక్ష్మయ్య
| జానకిరాం ముద్రాక్షరశాల, తెనాలి
| 1958
| 167
| 2.50
|-
| 91241
|
| యాదవదర్శిని 200
| ...
| ...
| 2000
| 300
| 25.00
|-
| 91242
|
| యాదవులు చరిత్ర సంస్కృతి కుల సంస్కరణ
| సోమనబోయిన సింహాద్రి, దండెబోయిన రవీందర్
| షెప్పర్డ్ రిసెర్చ్ సెంటర్ ప్రచురణ
| 2006
| 123
| 20.00
|-
| 91243
|
| వీరశైవ డైరక్టరీ
| ...
| ఆంధ్ర వీరశైవ మహాసభ, పశ్చిమ గోదావరి
| ...
| 95
| 25.00
|-
| 91244
|
| వీరశైవ డైరక్టరీ 2004
| ...
| ఆంధ్ర వీరశైవ మహాసభ, పశ్చిమ గోదావరి
| ...
| 71
| 10.00
|-
| 91245
|
| వీరశైవ డైరక్టరీ III
| ...
| ఆంధ్ర వీరశైవ మహాసభ, పశ్చిమ గోదావరి
| ...
| 76
| 15.00
|-
| 91246
|
| కాపు తెలగ బలిజ కుల కల్ప వృక్షము
| తనయ
| ...
| ...
| 353
| 100.00
|-
| 91247
|
| కాపుల కీర్తి చరిత
| శీలం నాగేశ్వరరావు, తెనాలి
| ...
| 2014
| 233
| 125.00
|-
| 91248
|
| కాపు గర్జన
| యర్రంశెట్టి రవిచంద్ర
| ...
| 2011
| 198
| 50.00
|-
| 91249
|
| ఇంటి పేర్లు గోత్రాలు
| మారిశెట్టి మురళీ కుమార్
| అక్షర పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్
| 2013
| 214
| 150.00
|-
| 91250
|
| బలిజకుల చరిత్ర
| ...
| ...
| ...
| 544
| 10.00
|-
| 91251
|
| కాపు డైరెక్టరి
| తన్నీరు నాగమల్లేశ్వరి
| ...
| ...
| 208
| 75.00
|-
| 91252
|
| ఆంధ్రదేశము బలిజలు
| దుమ్ము గురుమూర్తి నాయుడు
| ...
| ...
| 271
| 3.00
|-
| 91253
|
| ఎఱ్ఱముశెట్టి, దేశినేనివారల వంశావళీ
| దేశినేని వేంకటరామయ్య
| ...
| 1979
| 81
| 2.00
|-
| 91254
|
| గవరల ప్రాచీన చరిత్ర ప్రథమ సంపుటము
| పెదకంసెట్టి సీతారామయ్య
| సర్వ స్వామ్య సంకలితము
| 1961
| 238
| 3.00
|-
| 91255
|
| రజకుల చరిత్ర
| దేవరపల్లి మస్తాన్ రావు, శ్రీజూ పెల్లిసత్యనారాయణ
| తెలుపు విజ్ఞాన సమితి ప్రచురణలు, ఖమ్మం
| 1994
| 98
| 5.00
|-
| 91256
|
| నగరాల జాతి చరిత్ర
| ముదిలి వెంకటేశ్వరరావు
| ...
| ...
| 10
| 1.00
|-
| 91257
|
| నూర్‌భాషీయులు చరిత్ర సంస్కృతి
| ఐ. దావూద్
| ...
| 2001
| 145
| 50.00
|-
| 91258
|
| జనుల చరిత్ర తెలుగు ముత్తరాజుల సంగ్రహ చరిత్ర
| చెట్టి లక్ష్మయ్య ముత్తరాజు
| ...
| 1988
| 186
| 20.00
|-
| 91259
|
| భట్టరాజు చైతన్య వాణి
| బి. ముక్కంటి రాజు
| ...
| ...
| 24
| 2.00
|-
| 91260
|
| గీతకులాల ప్రముఖుల డైరెక్టరీ
| వేండ్ర అప్పారావు, సానబోయిన శుభలక్ష్మి
| కౌండిన్య పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి
| ...
| 30
| 2.00
|-
| 91261
|
| బంజారా చరిత్ర
| బి. చీనియానాయక్
| శ్రీ హాథీరాంబావాజీ పబ్లికేషన్స్, అనంతపురం
| 2003
| 606
| 400.00
|-
| 91262
|
| గోర్‌వట్ (బంజారా) దేవతల వారసులు
| బి. చీనియానాయక్
| శ్రీ బి. బాలాజీ హరినాథ్ రాఠోడ్
| 2013
| 138
| 125.00
|-
| 91263
|
| బంజారా (లంబాడీ) వంశావళి
| నూన్సావత్ జీవలానాయక్
| బాణావత్ రామకృష్ణానాయక్, పిడుగురాళ్ళ
| 19907
| 76
| 20.00
|-
| 91264
|
| ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పెరిక కులం వారి సాంఘిక సాంస్కృతిక జీవన సమీక్ష
| చింతల రాజేశ్వరరావు
| పద్మజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, నంబూరు
| 1988
| 248
| 25.00
|-
| 91265
|
| చరిత్ర వాహినిలో పెరిక కులం
| కానుగంటి మాధూకర్
| వాసిరెడ్డి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్
| 2013
| 192
| 120.00
|-
| 91266
|
| యానాది
| వెన్నెలకంటి రాఘవయ్య
| ఆంధ్రరాష్ట్ర ఆదిమజాతి సేవా సంఘము, విజయవాడ
| ...
| 224
| 20.00
|-
| 91267
|
| రెల్లి చరిత
| చెన్నా సన్యాసిరావు
| ధర్మాట్రస్ట్ ప్రచురణ, విశాఖపట్నం
| 1999
| 111
| 10.00
|-
| 91268
|
| కురుచరిత్ర
| శ్రీరామమాలకొండయ్య
| ...
| 2000
| 108
| 50.00
|-
| 91269
|
| తలతోటి వంశము
| టి.యస్. జయరావు
| ...
| ...
| 148
| 25.00
|-
| 91270
|
| గౌడవంశప్రకాశిక
| బడుగు కృష్ణమూర్తి గౌడు
| ...
| ...
| 59
| 2.50
|-
| 91271
|
| నవ గౌడ గీత
| నారాయణ కౌండిన్య
| కౌండిన్య ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్
| 2005
| 128
| 50.00
|-
| 91272
|
| గౌడచరిత్ర
| వడ్డెంగుంట అంకయ్య
| గౌడ సేవా సంఘం, పొన్నూరు
| 1981
| 25
| 1.00
|-
| 91273
|
| గౌడశ్రీ
| కోసూరి సాంబశివరావుగౌడ్
| శ్రీ గౌరీశంకర్ ప్రచురణలు, గుంటూరు
| ...
| 34
| 10.00
|-
| 91274
|
| శ్రీ రాజా మల్రాజు వంశవైభవము
| బి. యేలియ
| ...
| 1997
| 176
| 55.00
|-
| 91275
|
| పద్మనాయక వైజయంతి చరిత్ర విభాగము ప్రథమ సంపుటి
| కోటగిరి బుచ్చినాయన
| వెంకట నరసింహ సత్యనారాయణరావు, అంపాపురం
| 1994
| 152
| 125.00
|-
| 91276
|
| మాదిగ చైతన్యం
| నాగప్పగారి సుందర్ రాజు
| మాదిగ సాహిత్య వేదిక, హైదరాబాద్
| ...
| 48
| 10.00
|-
| 91277
|
| మాదిగవారి చరిత్ర
| తాళ్లూరి లాబన్‌బాబు
| కుసుమాంజలి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్
| 2002
| 90
| 50.00
|-
| 91278
|
| బందరు, దివి తాలూకాలలోని ఆది వెలమ కుటుంబీకులు
| మాదిరెడ్డి రంగబాబు
| ...
| ...
| 104
| 2.50
|-
| 91279
|
| The Adivelama Sreyobhi Vardhani Sangham Souvenri
| …
| Raghavendra Swami Kalyana Mandapam
| …
| 160
| 25.00
|-
| 91280
|
| దేవతిలకుల సంక్షేమ సంఘము కళ్యాణమండప విశ్రాంతి భవనము ప్రారంభోత్సవ సంచిక
| ...
| ...
| ...
| 225
| 25.00
|-
| 91281
|
| కుటుంబ సమాచార దర్శిని 2008
| ...
| ...
| ...
| 144
| 45.00
|-
| 91282
|
| గుంటూరు ఆర్యక్షేత్రియ వంశ చరిత్ర
| ...
| ఆర్యక్షత్రియ వంశస్థులు, గుంటూరు
| 2015
| 88
| 60.00
|-
| 91283
|
| Arya Kshatriyulu History and Traditions
| Kamarushi Satyanarayana Varma
| Arya Kshatriya Association, Nagpur
| 1971
| 162
| 5.00
|-
| 91284
|
| క్షత్రియ సేవా సమితి ప్రత్యేక సంచిక 24 జూలై 1977
| ...
| ...
| ...
| 60
| 10.00
|-
| 91285
|
| శ్రీ ఆంధ్ర క్షత్రియవంశ రత్నాకరము ప్రథమ భాగము
| బుద్ధరాజు వరహాలరాజు
| రచయిత, పిఠాపురం
| 1980
| 804
| 100.00
|-
| 91286
|
| రెడ్డి రాజ్య సర్వస్వము
| బి.ఎన్. శాస్త్రి
| శ్రీ కొండా లక్ష్మీకాంతరెడ్డి విజ్ఞాన సరోవర ప్రచురణలు
| 1998
| 598
| 750.00
|-
| 91287
|
| రెడ్డి రాజులు
| చలంచర్ల వెంకారెడ్డి యోగీంద్ర
| ...
| 1948
| 24
| 2.00
|-
| 91288
|
| రెడ్డిరాజ్య చరిత్రము
| తేరాల సత్యనారాయణశర్మ
| విజయభారతి నిలయం, నల్లగొండ
| 1973
| 212
| 25.00
|-
| 91289
|
| గుదిబండి వారి దేవరగుడి
| ...
| ...
| ...
| 14
| 10.00
|-
| 91290
|
| రెడ్డిరాజ రత్నాకరము
| గుర్రాల రమణారెడ్డి
| శ్రీ లక్ష్మీప్రసన్న పబ్లిషర్స్, విజయవాడ
| 2011
| 240
| 200.00
|-
| 91291
|
| భక్త మల్లారెడ్డి కథ
| రామిరెడ్డి చంద్రశేఖర రెడ్డి
| అఖిల భారత రెడ్ల సంక్షేమ సంఘము
| 1994
| 56
| 20.00
|-
| 91292
|
| బసవలింగపురాణమును రెడ్ల చరిత్రము
| మూలె విజయలక్ష్మి
| ఎమ్బి యమ్మార్ ప్రచురణలు, నిడుజువ్వి
| ...
| 133
| 20.00
|-
| 91293
|
| History of The Reddi Kingdoms
| M. Somasekhara Sarma
| Trinethra Publications, Kurnool
| 1993
| 563
| 30.00
|-
| 91294
|
| విశ్వకర్మ బ్రాహ్మణ వంశాగమము
| వడ్డెపాటి నిరంజనశాస్త్రి
| తెనాలి రామకృష్ణ ముద్రాలయము
| 1934
| 339
| 25.00
|-
| 91295
|
| విశ్వబ్రాహ్మణ సర్వస్వము విశ్వ బ్రాహ్మణ ప్రముఖులు ప్రథమ భాగము
| రాపాక ఏకాంబరాచార్యులు
| శ్రీ రాపాక రుక్మిణి, హైదరాబాద్
| 2012
| 756
| 400.00
|-
| 91296
|
| విరాట్ విశ్వకర్మ గోత్ర నామాల మాల
| గొర్తి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరరావు
| గొర్తి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరరావు, విజయవాడ
| 1999
| 88
| 10.00
|-
| 91297
|
| విశ్వబ్రాహ్మణులకు ప్రథమ సంత్కారార్హత
| స్వర్ణ సుబ్రహ్మణ్య కవి
| బ్రహ్మశ్రీ తుమపాల విజయ శేఖరరావు, తెనాలి
| 1979
| 164
| 10.00
|-
| 91298
|
| ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో విశ్వకర్మీయులు ఎవరు ఎవరు
| ...
| ...
| ...
| 60
| 10.00
|-
| 91299
|
| శ్రీ విశ్వకర్మాన్వయ ప్రదీపిక
| గొన్నాభక్తుల వరాహ నరసింహాచార్యులు
| శ్రీ విశ్వకర్మ ప్రాచీన సాహిత్య ప్రచురణనిలయం, ఒంగోలు
| 1976
| 220
| 10.00
|-
| 91300
|
| పంచఋషి సంప్రదాయం
| దీవి సుబ్బారావు
| భారతీ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్
| 1997
| 128
| 50.00
|-
| 91301
|
| స్వర్ణకార్య వ్యవహారము
| జానపాటి పట్టాభిరామశాస్త్రి
| చంద్రికా ముద్రాక్షరశాల, గుంటూరు
| 1918
| 310
| 2.50
|-
| 91302
|
| ప్రబోథిని మహాజన సభాసంచిక 1913
| ...
| ప్రబోధినీ ముద్రణాశాల, దుగ్గిరాల
| 1913
| 48
| 2.50
|-
| 91303
|
| ప్రబోధ తరంగిణి
| రాపాక ఏకాంబరాచార్యులు
| ...
| 2005
| 50
| 10.00
|-
| 91304
|
| ప్రబోధ తరంగిణి ప్రథమ వింశతి ప్రత్యేక సంచిక
| ...
| విశ్వబ్రాహ్మణ ధర్మపీఠం, హైదరాబాద్
| 1994
| 98
| 20.00
|-
| 91305
|
| ప్రబోధ తరంగిణి దశమ తరంగము
| ...
| విశ్వబ్రాహ్మణ ధర్మపీఠం, హైదరాబాద్
| 1988
| 71
| 6.00
|-
| 91306
|
| సాహిత్య జగత్తులో విశ్వకర్మ
| పూసపాటి నాగేశ్వరరావు
| పూర్ణచంద్ర గ్రంథమాల, రావెల
| 1978
| 128
| 10.00
|-
| 91307
|
| శిల్పశాల
| ఫణిదపు ప్రభాకరశర్మ
| ...
| ...
| 16
| 1.00
|-
| 91308
|
| విశ్వబ్రాహ్మణ సంస్కృతి సాహిత్య చరిత్ర
| పూసపాటి నాగేశ్వరరావు
| పూర్ణచంద్ర గ్రంథమాల, రావెల
| 1976
| 88
| 10.00
|-
| 91309
|
| పలురంగాల్లో విశ్వబ్రాహ్మణ ప్రముఖులు గుంటూరు జిల్లా
| కంచి గంగాధరశాస్త్రి
| కంచి గంగాధరశాస్త్రి, గుంటూరు
| 1995
| 147
| 40.00
|-
| 91310
|
| ఆంధ్రలో సామాజిక ద్వేషం
| చెర్వుగట్టు రామాచార్యులు
| చెర్వుగట్టు రామాచార్యులు, పెనుమాక
| 1995
| 66
| 10.00
|-
| 91311
|
| గోత్రాధ్యాయము
| క్రొత్తపల్లి సుందరరామవర్యై
| హేలాపురీ, శ్రీ సీతారామాంజనేయ ముద్రాలయము
| 1926
| 48
| 2.00
|-
| 91312
|
| మనము మన కుటుంబము
| చెరువు తిరుపతి శాస్త్రి, చెరువు వెంకట్రామ శాస్త్రి
| విశ్వ టైపు ఇన్‌స్టిట్యూట్, విజయవాడ
| ...
| 137
| 2.50
|-
| 91313
|
| ఆంధ్ర విప్రుల గోత్రములు, ఇండ్ల పేర్లు శాఖలు
| ఎమ్మెస్రాయ్ శాస్త్రి
| గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి
| 2000
| 380
| 45.00
|-
| 91314
|
| ఇండ్ల పేర్లు విప్రశాఖలు, గోత్రములు ప్రవరలు
| ముసునూరి వేంకటశాస్త్రి
| సూరంపూడి వెంకటసుబ్బారావు, రాజమండ్రి
| 1973
| 171
| 4.00
|-
| 91315
|
| గోత్రప్రవర సంగ్రహము
| విక్రాల రామచంద్రాచార్యులు
| కనుపర్తి మార్కండేయశర్మ
| 1928
| 79
| 1.00
|-
| 91316
|
| శ్రీ వాదిరాజుల చరిత్ర
| చౌళూరు రామారావు
| శ్రీ పూర్ణబోధ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్
| 1985
| 88
| 5.00
|-
| 91317
|
| భమిడి వృంశవృక్షము
| భమిడి భీమశంకరం
| ...
| 1999
| 30
| 2.00
|-
| 91318
|
| శ్రీ ఆర్వేల అమాత్య శేఖరులు
| యల్లంరాజు విజయరామయ్య
| ...
| ...
| 102
| 2.50
|-
| 91319
|
| శ్రీ ఆర్వేల అమాత్య శేఖరులు
| యల్లంరాజు విజయరామయ్య
| ...
| 1954
| 110
| 2.00
|-
| 91320
|
| విప్రుల ఇండ్లపేర్లు శాఖలు గోత్రములు ప్రవరలు
| ముసునూరి వేంకటశాస్త్రి
| సూరంపూడి వెంకటసుబ్బారావు, రాజమండ్రి
| 1983
| 211
| 16.00
|-
| 91321
|
| 1909 సం.న ఓరుగల్లు పట్టణమందు జరిగిన ప్రథమ మహాసభాచారిత్రము
| ...
| దుర్గా ముద్రాక్షరశాలయందు, బెజవాడ
| 1910
| 12
| 1.00
|-
| 91322
|
| గొత్రప్రవరలు
| చల్లా లక్ష్మీనరసింహశాస్త్రి
| శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ ప్రెస్, మచిలీపట్నం
| 1975
| 33
| 1.00
|-
| 91323
|
| నియోగి మహాజనసభామాస పత్రిక 3వ సంపుటము 3వ సంచిక
| దై. కోటీశ్వరశర్మశాస్త్రి
| ...
| ...
| 16
| 1.00
|-
| 91324
|
| నండూరి వారం మా బంధు వర్గం
| నండూరి గోవిందరావు
| కౌశిక ప్రచురణలు, హైదరాబాద్
| 2003
| 125
| 25.00
|-
| 91325
|
| అగ్నివంశపు రాజులు
| కోట వెంకటాచలం
| రచయిత, పిఠాపురం
| ...
| 72
| 12.00
|-
| 91326
|
| కాశీనాధుని వంశచరిత్ర
| కాశీనాధుని వీర మల్లికార్జునుడు
| కాశీనాధుని పూర్ణ మల్లికార్జునుడు
| 1996
| 92
| 10.00
|-
| 91327
|
| పోతురాజు వారి వంశ వృక్షము
| సుబ్బయ్య
| ...
| ...
| 36
| 10.00
|-
| 91328
|
| Puduru Dravida Association
| …
| …
| …
| 14
| 2.00
|-
| 91329
|
| గృహనామ గోత్ర ప్రవర పరిశీలనము
| వజ్ఘలవేంకట సుబ్రహ్మణ్య శర్మ
| ...
| 2008
| 44
| 30.00
|-
| 91330
|
| చయనం వారి వంశవృక్షము
| ...
| ...
| ...
| 30
| 10.00
|-
| 91331
|
| బ్రాహ్మణ సర్వస్వము అను ఆంధ్రదేశ సమగ్ర సంక్షిప్త చరిత్ర ప్రథమ సంపుటము
| ...
| అఖిల భారతీయ బ్రాహ్మణ కరివెన నిత్యాన్నదాన సత్రం, శ్రీశైలం
| 1994
| 396
| 100.00
|-
| 91332
|
| బ్రాహ్మణ సర్వస్వము అను ఆంధ్రదేశ సమగ్ర సంక్షిప్త చరిత్ర తృతీయ సంపుటము
| ...
| అఖిల భారతీయ బ్రాహ్మణ కరివెన నిత్యాన్నదాన సత్రం, శ్రీశైలం
| 1997
| 529
| 100.00
|-
| 91333
|
| బ్రాహ్మణ సర్వస్వము అను ఆంధ్రదేశ సమగ్ర సంక్షిప్త చరిత్ర పంచమ సంపుటము
| ...
| అఖిల భారతీయ బ్రాహ్మణ కరివెన నిత్యాన్నదాన సత్రం, శ్రీశైలం
| 2002
| 238
| 100.00
|-
| 91334
|
| అఖిల భారతీయ బ్రాహ్మణ కరివెన నిత్యాన్నదాన సత్రం దశమ వార్షికోత్సవ సంచిక
| ...
| ...
| 1988
| 82
| 20.00
|-
| 91335
|
| సేవా స్రవంతి సావనీర్
| ...
| బ్రాహ్మణ సేవాసమితి, గుంటూరు
| 1986
| 30
| 10.00
|-
| 91336
|
| అపరాజిత
| జి.వి.ఎల్.ఎన్. సంజీవరావు
| బ్రాహ్మణ సేవాసమితి, గుంటూరు
| 1995
| 40
| 10.00
|-
| 91337
|
| నియోగ సర్వస్వము
| నిడదవోలు వేంకట రావు
| నియోగి మహాసభ, హైదరాబాద్
| 1971
| 109
| 2.50
|-
| 91338
|
| శిష్ట్లా వారి వంశవృక్షము
| శిష్ట్లా వెంకట పూర్ణచంద్ర శేఖర శాస్త్రి
| ...
| ...
| 51
| 10.00
|-
| 91339
|
| రాజుగ క్షత్రియుడు ఎట్లాయే
| మారేపల్లి రామచంద్రరాజా
| ...
| ...
| 85
| 10.00
|-
| 91340
|
| రెడ్డి రాజ్యాల చరిత్ర
| మల్లంపల్లి సోమశేఖరశర్మ, ఆర్వియార్
| అఖిల భారత రెడ్ల సంక్షేమ సంఘము
| 2011
| 523
| 250.00
|-
| 91341
|
| నాగలింగము చరిత్ర, రెడ్డిరాజుల కాలము స్వర్ణయుగము, చరిత్రకెక్కిన వెలమలు, మహాత్మా జేససు, నాగార్జుని చరిత్ర
| కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ
| ...
| 1974
| 107
| 5.00
|-
| 91342
|
| వైశ్యరత్న
| పాతకోట రంగనాయకులు
| ఆర్య వైశ్య సంఘం, సత్తెనపల్లి
| 1984
| 214
| 25.00
|-
| 91343
|
| వైశ్యధర్మప్రకాశికాయాం
| ఆ. లక్ష్మీనరసింహసోమయాజినా
| ఆంధ్రగ్రంథాలయ ప్రెస్, విజయవాడ
| 1922
| 332
| 2.00
|-
| 91344
|
| వైశ్యధర్మ ప్రకాశికా
| ఆత్మూరి లక్ష్మీ నృసింహ సోమయాజులు
| పండిత శ్రీ జమిలి నమ్మాళ్వార్
| 1974
| 463
| 25.00
|-
| 91345
|
| వైశ్య ధర్మప్రకాశికా
| ఆత్మూరి లక్ష్మీ నృసింహ సోమయాజులు
| టాగూరు పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్
| 2006
| 334
| 175.00
|-
| 91346
|
| అథవైశ్యధర్మ ప్రకాశికాయాం
| ...
| ...
| ...
| 338
| 2.00
|-
| 91347
|
| ఆర్యవైశ్య చరిత్ర
| కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ
| ...
| 1976
| 60
| 2.00
|-
| 91348
|
| విజయవాడ వైశ్య మహాసభ
| ...
| ...
| 1930
| 100
| 2.00
|-
| 91349
|
| వైశ్యవేదోక క్రియా విచారవ్యవస్థా
| కోటిసూర్య ప్రకాశరాయ శర్మణా
| ...
| 1926
| 20
| 1.00
|-
| 91350
|
| ఆర్యవైశ్య విధ్యుక్త ధర్మసంగ్రహము
| ...
| ...
| ...
| 82
| 2.50
|-
| 91351
|
| వాసవివాణి ద్వైమాసిక పత్రిక
| ఎం.ఆర్.కె. మూర్తి
| గుంటూరు జిల్లా ఆర్య వైశ్య సంఘం, నరసరావుపేట
| ...
| 30
| 10.00
|-
| 91352
|
| భారతదేశములో వైశ్యులు ప్రథమ భాగము
| కె.సి. గుప్త
| ...
| 1989
| 128
| 25.00
|-
| 91353
|
| 102 ఆర్యవైశ్యుల ప్రవర, ఋషి గోత్రములు
| కొంజేటి శివన్నారాయణమూర్తి
| ...
| ...
| 105
| 10.00
|-
| 91354
|
| ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వైశ్యులు వైశ్య సంస్థలు ప్రథమ భాగము
| ...
| ...
| 1988
| 104
| 5.00
|-
| 91355
|
| ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వైశ్యులు వైశ్య సంస్థలు ద్వితీయ భాగము
| ...
| ...
| 1990
| 106
| 5.00
|-
| 91356
|
| వైశ్యశాంఙ్కరీఖండనమ్
| ఆత్మూరి లక్ష్మీ నృసింహ సోమయాజులు
| సేతు ముద్రాక్షరశాల
| 1910
| 100
| 2.50
|-
| 91357
|
| ఆర్య వైశ్య సేవా సంఘం మంత్రాలయం
| ...
| ...
| 1982
| 120
| 10.00
|-
| 91358
|
| ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్యవైశ్య మహాసభ విభవ డైరీ
| ...
| స్వర్ణోత్సవముల సందర్భమున ప్రచురణ
| 1991
| 220
| 25.00
|-
| 91359
|
| దేశ స్వాతంత్ర్య ఉద్యమములో వైశ్యుల కృషి మొదటి భాగము
| ...
| వైశ్య స్వాతంత్ర్య సమరయోదుల సంఘం, హైదరాబాద్
| 1999
| 184
| 20.00
|-
| 91360
|
| గుంటూరు జిల్లా ఆర్యవైశ్య సంఘం ప్రత్యేక సంచిక
| ...
| ...
| 1988
| 30
| 10.00
|-
| 91361
|
| వైశ్యులలో ఆశాచవిషయమై
| నంబూరి గోపాలకృష్ణారావు
| ...
| ...
| 25
| 2.00
|-
| 91362
|
| ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్యవైశ్య మహాసభ నియమావళి
| ...
| ...
| 1982
| 10
| 2.00
|-
| 91363
|
| ఆర్యవైశ్య మహాసభల సంక్షిప్త చరిత్ర
| కె.సి. గుప్త
| ...
| 1979
| 10
| 0.25
|-
| 91364
|
| వైశ్య అభ్యుదయ పరిషత్ గుంటూరు
| ...
| ...
| 1970
| 12
| 1.00
|-
| 91365
|
| పొట్టి వారి ఘనచరిత్ర
| ...
| ...
| ...
| 84
| 10.00
|-
| 91366
|
| ఆర్యవైశ్య గోత్ర నామావళి
| ప్రగళ్లపాటి ధనరాజు
| ...
| 1957
| 88
| 1.00
|-
| 91367
|
| ఆర్యవైశ్యుల 102 ప్రవర, ఋషి గోత్రములు
| ...
| ఆర్య వైశ్య యువజన సంఘం, పెనుగొండక్షేత్రం
| ...
| 51
| 1.50
|-
| 91368
|
| ఆర్యవైశ్యుల 102 ప్రవర, ఋషి గోత్రములు
| ...
| శ్రీ నగరేశ్వర శ్రీ వాసవీ కన్యకాపరమేశ్వరీ దేవస్థానం
| ...
| 92
| 8.00
|-
| 91369
|
| వైశ్యవీర
| గఱ్ఱె సత్యనారాయణ గుప్త
| ...
| 1986
| 28
| 10.00
|-
| 91370
|
| భారతదేశములో వైశ్యులు
| పెండ్యాల వెంకటరామారావు
| అఖిల భారత వైశ్య యువజన సంఘం
| 1974
| 24
| 2.05
|-
| 91371
|
| భారతదేశములో వైశ్యులు
| కె.సి. గుప్త
| అఖిల భారత వైశ్య యువజన సంఘం
| 1974
| 114
| 2.00
|-
| 91372
|
| శ్రీ జగద్గురు లక్ష్మీనృసింహాశ్రము సంఘము విజయవాడ
| ...
| ...
| 1944
| 28
| 2.00
|-
| 91373
|
| ఆర్యవైశ్య యువజన మహాసభ గుంటూరు
| ...
| ...
| 1941
| 27
| 1.00
|-
| 91374
|
| ఆర్యవైశ్యకుల సంభవుడు భక్తసిరాలుని కథ
| ధారణ కబోది మల్లయ్య
| నీరుమళ్ళ సుబ్బారావు, పిడుగురాళ్ళ
| 1978
| 28
| 2.50
|-
| 91375
|
| ఆర్యవైశ్య గోత్రములు ఋషులు ప్రవరులు ఇంటిపేర్లు
| గఱ్ఱె సత్యనారాయణ గుప్త
| విక్టరీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ
| ...
| 96
| 25.00
|-
| 91376
|
| శ్రీ వాసవీ కన్యకా పురాణము
| గఱ్ఱె సత్యనారాయణ గుప్త
| ...
| ...
| 204
| 25.00
|-
| 91377
|
| వైశ్య విజయం
| ఎం.ఆర్.కె. మూర్తి
| ...
| ...
| 36
| 10.00
|-
| 91378
|
| శ్రీ కోణిజేటి రోశయ్య అభినందన సంచిక
| దంటు కృష్ణమూర్తి
| జనమిత్ర వారపత్రిక
| 1979
| 30
| 1.00
|-
| 91379
|
| శ్రీ కోణిజేటి రోశయ్య సన్మాన సంచిక
| బి. సుబ్బారావు
| ...
| 1979
| 40
| 2.00
|-
| 91380
|
| Avopa Guntur
| …
| …
| 1983
| 60
| 10.00
|-
| 91381
|
| ఆర్యవైశ్య గోత్రములు
| ..
| శ్రీ కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి దేవస్థానము
| 2004
| 96
| 25.00
|-
| 91382
|
| ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్యవైశ్య యువజన సంఘాల సమ్మేళనము ప్రత్యేక సంచిక
| ...
| ...
| 1974
| 70
| 2.50
|-
| 91383
|
| శ్రీ కన్యకా పరమేశ్వరి దేవాలయ శతసంవత్సరోత్సవ సంచిక ప్రొద్దుటూరు
| జూటూరు వేమయ్య
| ...
| 1990
| 250
| 20.00
|-
| 91384
|
| ఆర్య వైశ్య సంఘం హైదరాబాద్ ప్రత్యేక సంచిక
| ...
| ...
| 1988
| 190
| 20.00
|-
| 91385
|
| వాసవీప్రభ దశాబ్ది ప్రత్యేక సంచిక
| ...
| ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్యవైశ్య మహాసభ, హైదరాబాద్
| 2000
| 250
| 25.00
|-
| 91386
|
| వాసవీప్రభ దశాబ్ది ప్రత్యేక సంచిక
| ...
| ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్యవైశ్య మహాసభ, హైదరాబాద్
| 1997
| 235
| 35.00
|-
| 91387
|
| వైశ్య మహాసభల సంక్షిప్త నివేదిక
| కె.సి. గుప్త
| ...
| 1976
| 184
| 25.00
|-
| 91388
|
| అఖిల భారత వైశ్య యువజన సంఘం ప్రత్యేక సంచిక
| కె.సి. గుప్త
| అఖిల భారత వైశ్య యువజన సంఘం
| 1982
| 188
| 25.00
|-
| 91389
|
| భారతీయ వైశ్య రజతోత్సవ సంచిక
| ...
| ...
| ..
| 402
| 20.00
|-
| 91390
|
| వైశ్యదర్శిని ప్రత్యేక సంచిక
| ...
| ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్యవైశ్య మహాసభ, హైదరాబాద్
| 1991
| 600
| 50.00
|-
| 91391
|
| శ్రీ వాసవీకన్యక
| గఱ్ఱె సత్యనారాయణ గుప్త
| ...
| ...
| 128
| 10.00
|-
| 91392
|
| ఆర్యవైశ్య స్వర్ణోత్సవ సంచిక
| ...
| ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్యవైశ్య మహాసభ, హైదరాబాద్
| 1988
| 400
| 25.00
|-
| 91393
|
| విజయ వైశ్య ప్రత్యేక సంచిక
| ఎస్. సుందరం
| ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్యవైశ్య మహాసభ, హైదరాబాద్
| 1977
| 450
| 55.00
|-
| 91394
|
| వైశ్యవైభవం వజ్రోత్సవ సంచిక
| ఎం.ఆర్.కె. మూర్తి
| ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్యవైశ్య మహాసభ, హైదరాబాద్
| 2002
| 420
| 25.00
|-
| 91395
|
| విషయ నివేదిక
| ఎన్. వెంకటయ్య
| ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్యవైశ్య మహాసభ, హైదరాబాద్
| 1977
| 50
| 10.00
|-
| 91396
|
| వైశ్యతరంగిణి ప్రత్యేక సంచిక
| దివ్వెల రామారావు
| ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్యవైశ్య మహాసభ, హైదరాబాద్
| 1982
| 45
| 10.00
|-
| 91397
|
| Vaish Community through the ages and its contribution to the world International Vaish Federation
| …
| International Vaish Federation
| 2014
| 204
| 2,500.00
|-
| 91398
|
| కమ్మరాష్ట్రము కమ్మనాడున ఉనికి
| మద్దినేని గంగారావు
| ...
| ...
| 19
| 1.00
|-
| 91399
|
| విప్రకుల దర్పణము ఆంధ్ర బ్రాహ్మణకుటుంబ చరిత్రము
| సత్తిరాజు సీతారామయ్య
| ...
| 1937
| 100
| 1.50
|-
| 91400
|
| Miscellaneous Cast Cutting 2 Files
| …
| …
| …
| 200
| 10.00
|-
| 91401
| భాషలు
| వంగసాహిత్య చరిత్ర
| సుకుమార్ సేన్, జవాహర్‌లాల్ నెహ్రూ, కొత్తపల్లి వీరభద్రరావు
| సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ
| 1972
| 380
| 10.00
|-
| 91402
|
| అస్సామీ సాహిత్య చరిత్ర
| బిరించి కుమార్ బరూవ, మరుపూరు కోదండరామ రెడ్డి
| సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ
| 1974
| 308
| 10.00
|-
| 91403
|
| మలయాళ వాఙ్మయ చరిత్రము
| పి.కె. పరమేశ్వరన్ నాయర్, దివాకర్ల వేంకటావధాని
| సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ
| 1978
| 333
| 12.00
|-
| 91404
|
| కన్నడ సాహిత్య చరిత్ర
| రం.శ్రీ. ముగళి, ఎం.ఎస్. మహాంతయ్య
| సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ
| 1978
| 318
| 12.00
|-
| 91405
|
| తమిళ వాఙ్మయ చరిత్రము
| ము. వరదరాజన్, తిమ్మావజ్ఝల కోదండ రామయ్య
| సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ
| 1982
| 474
| 25.00
|-
| 91406
|
| ఆంధ్రసాహిత్య చరిత్ర
| పింగళి లక్ష్మీకాంతం
| ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్
| 1979
| 528
| 20.00
|-
| 91407
|
| సంస్కృత సాహిత్య చరిత్ర
| ముదిగంటి గోపాలరెడ్డి, ముదిగంటి సుజాతారెడ్డి
| పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్
| 2002
| 822
| 100.00
|-
| 91408
|
| సంస్కృత వాఙ్మయ చరిత్ర లౌకిక వాఙ్మయము
| మల్లాది సూర్యనారాయణశాస్త్రి
| ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్
| 1961
| 490
| 10.00
|-
| 91409
|
| సంస్కృత వాఙ్మయము
| ...
| ...
| ...
| 324
| 20.00
|-
| 91410
|
| సంస్కృత సాహిత్య చరిత్ర
| ముదిగంటి గోపాలరెడ్డి, ముదిగంటి సుజాతారెడ్డి
| తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్
| 1986
| 888
| 30.00
|-
| 91411
|
| ఉత్తర భారత సాహిత్యములు
| ...
| ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్
| 1979
| 344
| 7.00
|-
| 91412
|
| దక్షిణ భారత సాహిత్యములు
| ...
| ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్
| 1979
| 245
| 6.00
|-
| 91413
|
| తమిళ సాహిత్య చరిత్ర
| చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మ
| ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్
| 1976
| 136
| 4.00
|-
| 91414
|
| కన్నడ సాహిత్య చరిత్ర
| ఆర్వీయస్. సుందరం
| ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్
| 1977
| 244
| 5.00
|-
| 91415
|
| ఒడియా సాహిత్య చరిత్ర
| పురిపండా అప్పలస్వామి
| ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్
| 1980
| 213
| 6.00
|-
| 91416
|
| ఉర్దూ సాహిత్య చరిత్ర
| ఎహతెషామ్ హుస్సేన్, యస్. సదాశివ్
| ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్
| 1963
| 350
| 6.00
|-
| 91417
|
| పారసీక వాఙ్మయ చరిత్ర
| బూర్గుల రామకృష్ణరావు, ఇరివెంటి కృష్ణమూర్తి
| తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్
| 1989
| 108
| 11.00
|-
| 91418
|
| తెలుగు భాషా చరిత్ర
| భద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి
| ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్
| 1974
| 529
| 8.00
|-
| 91419
|
| తెలుగు సాహిత్య చరిత్ర
| ద్వా.నా. శాస్త్రి
| విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్
| 1998
| 772
| 200.00
|-
| 91420
|
| తెలుగు సాహిత్యము
| ...
| తెలుగు శాఖ కాకరపర్తి భావనారాయణ కళాశాల
| 1987
| 97
| 15.00
|-
| 91421
|
| తెలుగు భాషా చరిత్ర
| టి. భాస్కరరావు
| మహతీ గ్రంథమాల, గుంటూరు
| 1972
| 438
| 20.00
|-
| 91422
|
| ఆంధ్ర సాహిత్య సంగ్రహచరిత్ర
| వారణాసి వేంకటేశ్వరులు
| స్టూడెంట్సు ఫ్రండ్సు, నరసరావుపేట
| 1974
| 444
| 18.00
|-
| 91423
|
| హిందీ సాహిత్య చరిత్ర
| యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్
| విజ్ఞాన్ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు
| 2002
| 362
| 150.00
|-
| 91424
|
| हिंदी साहित्य का इतिहास
| रामचंद्र शुक्ल
| नागरीप्रचारि सभा, काशी
| ...
| 528
| 15.00
|-
| 91425
|
| ఆంగ్ల సాహిత్య చరిత్ర
| గోపరాజు సాంబశివరావు
| నవజీవన్ బుక్ లింక్స్, విజయవాడ
| ...
| 706
| 20.00
|-
| 91426
|
| జర్మన్ సంప్రదాయ సాహిత్య దర్పణం మధ్యయుగాల నుండి నేటివరకు
| బి.వి. సింగరాచార్య, బొ. శ్రీనివాసాచార్యులు
| దక్షిణ భాషా పుస్తక సంస్థ, మద్రాసు
| 1971
| 524
| 15.00
|-
| 91427
|
| ఆధునిక జర్మన్ సాహితి
| మార్టిన్ గ్రెగోర్ డెల్లిన్, పాలగుమ్మి పద్మరాజు, డా. దాశరథి
| దక్షిణ భాషా పుస్తక సంస్థ, మద్రాసు
| 1980
| 412
| 30.00
|-
| 91428
|
| అమెరికన్ సాహిత్యం
| మార్కస్ కన్‌లిఫ్, యస్వీ జోగారావు
| యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, సికింద్రాబాద్
| 1964
| 524
| 6.50
|-
| 91429
|
| గ్రీక్ రోమన్ సాహిత్య శాస్త్రము
| బి. వేంకటేశం
| సరోజా పబ్లికేషన్స్, కరీంనగర్
| 1994
| 360
| 125.00
|-
| 91430
|
| ప్రాకృత గ్రంథకర్తలూ ప్రజాసేవానూ
| పంచాగ్నుల ఆదినారాయణ శాస్త్రి
| ప్రాచీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్
| 1994
| 116
| 30.00
|-
| 91431
|
| మెసొపొటేమియా సాహిత్య సంగ్రహం
| కృష్ణచైతన్య, వేమరాజు భానుమూర్తి
| విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ
| 1958
| 134
| 2.00
|-
| 91432
|
| హిందీ సాహిత్యావలోకనం
| అన్నపురెడ్డి శ్రీరామరెడ్డి
| ...
| 1989
| 134
| 15.00
|-
| 91433
|
| హిందీ సాహిత్యము
| బి. గోపాల రెడ్డి, అయాచితుల హనుమచ్ఛాస్త్రి
| శ్రీ వేంకటేశ్వర హిందీ సాహిత్య పరిషత్తు, తిరుపతి
| 1956
| 303
| 10.00
|-
| 91434
|
| History of Telugu Literature
| G.V. Sitapati
| Sahitya Akademi, New Delhi
| 1968
| 314
| 12.50
|-
| 91435
|
| A History of Telugu Literature
| M. Kulasekhara Rao
| …
| …
| 515
| 20.00
|-
| 91436
|
| History of Bengali Literature
| Sukumar Sen
| Sahitya Akademi, New Delhi
| 1960
| 431
| 25.00
|-
| 91437
|
| A History of Nepali Literature
| Kumar Pradhan
| Sahitya Akademi, New Delhi
| 1984
| 240
| 25.00
|-
| 91438
|
| A History of Tamil Literature
| Mu. Varadarajan, E.Sa. Visswanathan
| Sahitya Akademi, New Delhi
| 1988
| 375
| 60.00
|-
| 91439
|
| History of Gujarati Literature
| Mansukhlal Jhaveri
| Sahitya Akademi, New Delhi
| 1978
| 260
| 30.00
|-
| 91440
|
| History of Dogri Literature
| Shivanath
| Sahitya Akademi, New Delhi
| 1976
| 194
| 15.00
|-
| 91441
|
| History of Kannada Literature
| R.S. Mugali
| Sahitya Akademi, New Delhi
| 1975
| 143
| 10.00
|-
| 91442
|
| A Short History of Malayalam Literature
| K. Ayyappa Paniker
| Department of Public Relations Government of Kerala
| 1982
| 97
| 2.50
|-
| 91443
|
| Nationalism And Social Change The Role of Malayalam Literature
| K.K.N. Kurup
| Kerala Sahitya Akademi, Thrissur
| 1998
| 142
| 60.00
|-
| 91444
|
| Malayalam Literary Survey Silver Jubilee Special
| …
| Kerala Sahitya Akademi, Thrissur
| …
| 184
| 10.00
|-
| 91445
|
| Bibliography of Malayalam Works Translated into Other Languages
| …
| A Kerala Sahitya Akademi Publication
| …
| 39
| 2.50
|-
| 91446
|
| Malayalam Literary Survey April June 1982
| …
| A Kerala Sahitya Akademi Publication
| 1982
| 78
| 2.00
|-
| 91447
|
| Malayalam Literary Survey April June 1983
| …
| A Kerala Sahitya Akademi Publication
| 1983
| 89
| 2.50
|-
| 91448
|
| A Perspective of Malayalam Literature
| Ayyappa Paniker
| Anu Chithra Publications
| 1990
| 144
| 90.00
|-
| 91449
|
| మలయాళ భాషా సాహిత్యాలు
| జొన్నలగడ్డ వెంకటేశ్వరశాస్త్రి
| ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్
| 1968
| 124
| 3.00
|-
| 91450
|
| Handbook of Urdu Literature
| Shaista Akhtar Suhrawardy
| Indigo Books
| 2003
| 316
| 245.00
|-
| 91451
|
| Assamese Literature
| Birinchi Kumar Barua
| The P.E.N. All India Centre
| 1941
| 102
| 2.00
|-
| 91452
|
| Bengali Literature
| Annadasankar and Lila Ray
| The P.E.N. All India Centre
| 1942
| 126
| 2.00
|-
| 91453
|
| A Review of Soviet Literature
| Katherine Hunter Blair
| Siddhartha Publications, Delhi
| 1966
| 174
| 4.50
|-
| 91454
|
| A History of Russian Literature 11th - 17th Centuries
| …
| Raduga Publishers, Moscow
| 1989
| 606
| 100.00
|-
| 91455
|
| A Survey of Sinhala Literature
| The Late Hon. James de Alwis
| Department of National Museums, Ceylon
| 1966
| 286
| 25.00
|-
| 91456
|
| A Brief History of Chinese Fiction
| Lu Hsun
| Foreign Languages Press, Peking
| 1982
| 437
| 30.00
|-
| 91457
|
| Survey A Short History of Canadian Literature
| Elizabeth Waterston
| Methuen Canadian Literature Series
| 1973
| 215
| 20.00
|-
| 91458
|
| The Literature of United States
| …
| Penguin Books
| …
| 384
| 2.50
|-
| 91459
|
| Gadaba The Language and the People
| Vavilala Subba Rao
| Sri Papayaradhya Sahiti Kendram
| 1992
| 161
| 100.00
|-
| 91460
|
| Introduction to Arabic
| T.F. Mitchell and D. Barber
| British Broadcasting Corporation
| 1972
| 79
| 2.50
|-
| 91461
|
| Simple Chinese Conversation
| …
| …
| 1958
| 52
| 2.00
|-
| 91462
|
| Teach Your Self Japanese
| Anand Ganguly
| Gyan Sagar Publications
| 2002
| 110
| 70.00
|-
| 91463
|
| Learn Japanese in a month
| Rekha Chawla
| Read Well Publications, New Delhi
| …
| 192
| 20.00
|-
| 91464
|
| Look And Learn French
| Anna Balakian
| …
| 1965
| 320
| 2.50
|-
| 91465
|
| French Through Pictures Book 1
| Christien M. Gibson
| Vikas Publishing House Pvt Ltd
| 1982
| 187
| 15.00
|-
| 91466
|
| Key to the Standard Edition of French Grammar Simplified
| …
| Hugo's Language Institute, London
| …
| 24
| 2.00
|-
| 91467
|
| French Grammar Simplified An Easy & Rapid Self Instructor
| …
| Hugo's Language Institute, London
| …
| 124
| 2.50
|-
| 91468
|
| French Pronunciation Simplified
| …
| Hugo's Language Institute, London
| …
| 32
| 1.00
|-
| 91469
|
| French in Three Months
| …
| Hugo's Language Institute, London
| 1987
| 192
| 65.00
|-
| 91470
|
| Mastering French
| E. Neather
| The Macmillan Press Ltd
| 1984
| 262
| 100.00
|-
| 91471
|
| French MadeSimple
| Eugene Jackson and Antonio Rubio
| Made Simple Books
| 1976
| 310
| 65.00
|-
| 91472
|
| Teach Your Self French
| Anand Ganguly
| Gyan Sagar Publications
| …
| 97
| 25.00
|-
| 91473
|
| Glossar zu schulz Griesbach Deutsche Sprachlehre fur Auslander
| B.B. Kulkarni
| Max Hueber Verlag Munchen
| …
| 101
| 25.00
|-
| 91474
|
| Cours De Langue Et De Civilisation Francaises
| J. Lamaison, A. Hameau
| Bibrairie Hachette, Paris
| 1961
| 230
| 10.00
|-
| 91475
|
| German Through Pictures
| …
| Vikas Publishing House Pvt Ltd
| 1976
| 254
| 2.50
|-
| 91476
|
| Getting Along in German
| Mario Pei, Robert Politzer
| Bantam Books, New York
| 1959
| 182
| 5.00
|-
| 91477
|
| Elementary Berman
| Erika Meyer
| Houghton Mifflin Company, New York
| 1952
| 161
| 10.00
|-
| 91478
|
| German Made Simple
| Eugene Jackson and Adolph Geiger
| Rupa & Co., London
| 1984
| 274
| 30.00
|-
| 91479
|
| Useful Swahili
| A.N. Maclin
| Evangel Publishing House
| 1972
| 161
| 2.00
|-
| 91480
|
| Norwegian for Travellers
| …
| …
| 1983
| 192
| 5.00
|-
| 91481
|
| Colloquial Vietnamese A Complete Language Course
| Tuan Duc Vuong and John Moore
| Routledge, London
| 1994
| 314
| 100.00
|-
| 91482
|
| Let's Learn Esperanto The International Language
| P.V. Ranganayakulu
| N.I.G. Publications, Vijayawada
| 1993
| 133
| 20.00
|-
| 91483
|
| The Waverley Esperanto Course
| …
| Dundee Printers Limited
| 1946
| 95
| 15.00
|-
| 91484
|
| Let's Learn experanto
| P.V. Ranganayakulu
| Federation for Esperanto in Bharath, Idnia
| 2004
| 113
| 100.00
|-
| 91485
|
| A Modern Italian Grammar
| Frederic J. Jones
| Hodder And Stoughton
| 1986
| 392
| 75.00
|-
| 91486
|
| Latin For Today Book Two
| Mason D. Gray and Thornton Jenkins
| Ginn And Company Ltd
| 1951
| 344
| 2.50
|-
| 91487
|
| A HandBook of Ecclesiastical Latin
| John Leoncini
| St. Ambrose Minor Seminary, Nuzvid
| …
| 111
| 10.00
|-
| 91488
|
| Latin for Americans
| B.L. Ullman
| The Macmillan Company, New York
| 1962
| 504
| 100.00
|-
| 91489
|
| Landmarks in Greek Literature
| C.M. Bowra
| Wiedenfeld And Nicolson
| 1970
| 284
| 100.00
|-
| 91490
|
| From Alpha to Omega
| Anne H. Groton
| Focus Publishing / R. Pullins Co.
| 2000
| 505
| 250.00
|-
| 91491
|
| Malto An Ethnosemantic Study
| B.P. Mahapatra
| Central Institute of Indian Languages
| 1979
| 235
| 16.00
|-
| 91492
|
| భాషాసమస్య
| రామ్‌మనోహర్ లోహియా, జి. సురమౌళి
| తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్
| 1990
| 202
| 11.50
|-
| 91493
|
| Syntactic Variations in Modern Telugu Prose
| P. Sivananda Sarma, B. Radhakrishna
| Telugu Akademi, Hyderabad
| 1985
| 58
| 15.00
|-
| 91494
|
| భాషాశాస్త్రము
| శిష్టా రామకృష్ణ శాస్త్రి
| శిష్టా రామకృష్ణశాస్త్రి, గుంటూరు
| ...
| 210
| 2.50
|-
| 91495
|
| సామాన్య భాషాశాస్త్రం పాఠ్యక్రమం
| ఫర్దినా ద ససూర్, కె. నాగభూషణరావు, ఎన్. పార్వతి
| తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్
| 1978
| 251
| 9.00
|-
| 91496
|
| Telugu Language
| …
| …
| …
| 184
| 2.50
|-
| 91497
|
| తెలుగులో వెలుగులు
| చేకూరి రామారావు
| ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్
| ...
| 260
| 5.00
|-
| 91498
|
| మాటలంటే మాటలా
| ద్వా.నా. శాస్త్రి
| విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్
| 2006
| 58
| 40.00
|-
| 91499
|
| Prosody & Poetics Degree Speical Telugu
| Badi Gurava Reddy
| City Book House, Nellore
| 1982
| 136
| 7.00
|-
| 91500
|
| జంటభాషల ఒంటిలిపి
| నీ. మనోరంజన్ రెడ్డి
| ...
| ...
| 196
| 2.50
|-
| 91501
|
| తెలుగు అకాడమి భాష శైలి నియమావళి
| బూదరాజు రాధాకృష్ణ
| తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్
| 1985
| 43
| 1.25
|-
| 91502
|
| తెలుగు లిపి సంస్కరణము
| ముదిగొండ సుబ్రహ్మణ్యశర్మ
| ...
| 1969
| 19
| 1.00
|-
| 91503
|
| ద్రావిడ భాషలు
| పి.యస్. సుబ్రహ్మణ్యం
| తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్
| 1994
| 444
| 25.00
|-
| 91504
|
| ద్రావిడ భాషలు
| పి.యస్. సుబ్రహ్మణ్యం
| పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్
| 2006
| 448
| 90.00
|-
| 91505
|
| ద్రావిడ భాషా సామ్యములు
| వజ్ఝల చినసీతారామస్వామిశాస్త్రి
| కాకరపర్తి వేంకటసీతమ్మ, విజయనగరము
| 1972
| 182
| 20.00
|-
| 91506
|
| భాష ఆధునిక దృక్పథం
| పోరంకి దక్షిణామూర్తి
| నీల్‌కమల్ పబ్లికేషన్స్ ప్రై. లిమిటెడ్
| 1998
| 174
| 60.00
|-
| 91507
|
| ప్రజల భాషలో విద్య పరిపాలన
| ...
| జనసాహితి, ఆంధ్రప్రదేశ్
| 2000
| 59
| 15.00
|-
| 91508
|
| భాషా చారిత్రక వ్యాసావళి
| తూమాటి దొణప్ప
| అభినందనసమితి, హైదరాబాద్
| 1987
| 352
| 60.00
|-
| 91509
|
| ప్రాకృత భాషోత్పత్తి
| మేడేపల్లి వేంకటరమణాచార్యులు
| తెలుగు గోష్ఠి, హైదరాబాద్
| 1991
| 92
| 20.00
|-
| 91510
|
| భాషాశాస్త్ర సంగ్రహము
| టి. భాస్కరరావు
| మహతీ గ్రంథమాల, గుంటూరు
| 1977
| 266
| 25.00
|-
| 91511
|
| భాషా నైపుణ్యములు
| కొంపల్లి ఆంజనేయశాస్త్రి
| ఇండియన్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, వరంగల్
| 1972
| 134
| 5.00
|-
| 91512
|
| ఆధునిక భాషాశాస్త్రి సిద్ధాంతాలు
| పి.యస్. సుబ్రహ్మణ్యం
| పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్
| 1997
| 374
| 50.00
|-
| 91513
|
| ఆధునిక భాషాశాస్త్ర సిద్ధాంతాలు
| పి.యస్. సుబ్రహ్మణ్యం
| ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్
| 1984
| 352
| 25.00
|-
| 91514
|
| భాష సమాజం సంస్కృతి
| భద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి
| నీల్‌కమల్ పబ్లికేషన్స్ ప్రై. లిమిటెడ్
| 2000
| 300
| 120.00
|-
| 91515
|
| ప్రాథమిక విద్యా బోధన ఏ భాషలో
| డి.ఆర్.కె. ప్రసాద్
| జన విజ్ఞాన వేదిక, చల్లపల్లి
| ...
| 10
| 2.00
|-
| 91516
|
| భాషాపాఠములు
| విష్ణుభొట్ల సూర్యనారాయణ
| వేంకట్రామ అండ్ కో., మద్రాసు
| 1967
| 303
| 8.00
|-
| 91517
|
| భాషాశాస్త్ర సంగ్రహము
| టి. భాస్కరరావు
| మహతీ గ్రంథమాల, గుంటూరు
| 1977
| 266
| 25.00
|-
| 91518
|
| ఆంధ్రాచార్యకము
| ...
| ...
| ...
| 242
| 20.00
|-
| 91519
|
| పారిభాషిక పదకోశం భాషా శాస్త్రం
| ...
| తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్
| 2008
| 61
| 15.00
|-
| 91520
|
| ఆధునిక తెలుగుభాషా శాస్త్ర విజ్ఞానం
| నేతి అనంతరామశాస్త్రి
| ఓరియంట్ లాఙ్మన్
| 2001
| 289
| 90.00
|-
| 91521
|
| ఆంధ్రభాషాబోధన సర్వస్వము
| రామచంద్రుని వేంకట శేషయ్య
| రామచంద్రుని రాధాకృష్ణ, సింగరాయకొండ
| 1976
| 550
| 15.00
|-
| 91522
|
| తెలుగు బోధన పద్ధతులు సర్వేక్షణ
| బుద్ధిరాజు జ్యోతిర్మయి
| రాజభూషణ ప్రచురణ, హైదరాబాద్
| 1994
| 358
| 80.00
|-
| 91523
|
| Language Curriculum
| D.P. Pattanayak
| Central Institute of Indian Languages
| 1977
| 59
| 4.00
|-
| 91524
|
| Indian Linguistics Volume XV Parts III-IV
| …
| …
| 1956
| 64
| 2.00
|-
| 91525
|
| Common Core Vocabulary in Indian Languages
| M. Ramappa
| International Telugu Institute, Hyderabad
| 1984
| 120
| 15.00
|-
| 91526
|
| The Position And Function of Telugu
| Moturi Satyanarayana
| International Telugu Institute, Hyderabad
| 1981
| 119
| 4.50
|-
| 91527
|
| Consolidated Basic Hindi Vocabulary Classes I to VIII
| Uday Shanker and Jai Narain Kaushik
| National Publishing House, New Delhi
| 1982
| 281
| 25.00
|-
| 91528
|
| Indian Systems of Writing
| …
| Publications Division
| 1966
| 44
| 1.00
|-
| 91529
|
| Telugu Its Teaching తెలుగు భాష బోధనము
| Sreelakshmi Devi
| …
| 1985
| 311
| 21.00
|-
| 91530
|
| తెలుగు లిపి సంస్కరణము
| ముదిగొండ సుబ్రహ్మణ్యశర్మ
| ...
| 1969
| 54
| 2.50
|-
| 91531
|
| తెలుగా, ఆంద్రమా
| వాగరి
| తెలుగు నానుడి కూటమి, బెజవాడ
| ...
| 68
| 1.00
|-
| 91532
|
| భాషావ్యాసాలు
| వెన్నెలకంటి ప్రకాశం
| ఓంకార్ ప్రచురణలు
| 1983
| 80
| 20.00
|-
| 91533
|
| భాషోత్పత్తిక్రమము భాషాచరితము
| కోరాడ రామకృష్ణయ్య
| కోరాడ నాగేశ్వరరావు
| 1970
| 99
| 3.00
|-
| 91534
|
| భాషాశాస్త్ర మూలసూత్రాలు
| కొత్తపల్లి రంగారావు
| అరుణోదయ ప్రచురణలు
| 1955
| 72
| 2.50
|-
| 91535
|
| భాషాశాస్త్ర వ్యాసములు
| లకంసాని చక్రధరరావు
| ...
| 1968
| 202
| 3.00
|-
| 91536
|
| ధ్వని లిపి పరిణామం లేక ప్రాచీన వాఙ్మయంలో వ్యావహారిక భాష
| వడ్లమూడి గోపాలకృష్ణయ్య
| ఆంధ్ర గ్రంథాలయ ట్రస్టు
| 1955
| 401
| 4.00
|-
| 91537
|
| ఆంధ్రకవిత్వ చరిత్రము
| బసవరాజు వేంకట అప్పారావు
| వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి
| ...
| 307
| 2.50
|-
| 91538
|
| ఆంధ్రవాఙ్మయ సంగ్రహము
| ...
| ...
| ...
| 284
| 5.00
|-
| 91539
|
| ఆంధ్రవాఙ్మయ సంగ్రహము
| ...
| ...
| 1928
| 288
| 2.00
|-
| 91540
|
| ఆంధ్రసాహిత్య చరిత్ర సంగ్రహము
| ...
| ...
| ...
| 288
| 5.00
|-
| 91541
|
| ఆంధ్రవాఙ్మయ చరిత్ర సంగ్రహము
| కే. వేంకటనారాయణరావు
| వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి
| 1967
| 304
| 2.50
|-
| 91542
|
| తెలుగు వాఙ్మయము సంగ్రహ చరిత్ర
| కూర్మా వేణుగోపాలస్వామి, గంటి జోగిసోమయాజి, కొర్లపాటి శ్రీరామమూర్తి
| కవిరాజ పబ్లిషర్సు, సికింద్రాబాద్
| 1960
| 312
| 2.50
|-
| 91543
|
| General Methods of Teaching Languages Part A Paper IV
| …
| Usmania University
| 1972
| 66
| 1.50
|-
| 91544
|
| The Technques of Language Teaching
| F.L. Billows
| Longmans
| 1967
| 259
| 20.00
|-
| 91545
|
| Linguistics
| David Crystal
| Penguin Books
| 1982
| 267
| 2.50
|-
| 91546
|
| Chomsky
| John Lyons
| Fontana Collins
| 1972
| 120
| 2.50
|-
| 91547
|
| Word Economy
| L.W. Lockhart
| Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd
| 1931
| 94
| 2.50
|-
| 91548
|
| Phonetics
| J.D. O'Connor
| Penguin Books
| 1973
| 314
| 2.50
|-
| 91549
|
| Languages in History
| …
| …
| …
| 232
| 2.50
|-
| 91550
|
| Language
| Edward Sapir
| A Harvest Book, New York
| 1949
| 242
| 5.00
|-
| 91551
|
| The Story of Language, What is Language
| …
| …
| …
| 286
| 2.50
|-
| 91552
|
| Language And Learning
| James Britton
| Penguin Books
| 1982
| 297
| 3.00
|-
| 91553
|
| Second Language Learning Myth and Reality
| Paul Christophersen
| Penguin Books
| 1973
| 110
| 2.50
|-
| 91554
|
| Language in The Modern World
| Simeon Potter
| Penguin Books
| 1960
| 220
| 2.50
|-
| 91555
|
| Our Language
| Simeon Potter
| Penguin Books
| 1959
| 202
| 2.00
|-
| 91556
|
| Our Language
| Simeon Potter
| Penguin Books
| 1966
| 207
| 2.00
|-
| 91557
|
| The Making of English
| Henry Bradley
| Macmillan, London
| 1968
| 203
| 2.50
|-
| 91558
|
| Phonetic aspect of Indian Language
| …
| …
| …
| 204
| 2.00
|-
| 91559
|
| Vanishing Voices The Endangered Languages Across The Globe
| Salonee Priya
| The ICFAI University Press
| 2008
| 197
| 100.00
|-
| 91560
|
| The Loom of Language
| Frederick Bodmer, Lancelot Hogben
| George Allen & Unwin Ltd
| 1946
| 669
| 5.00
|-
| 91561
|
| The Origin of Human Speech, Writing And Religion
| K. Suryanarayana
| V. Ramaswamy Sastrulu & Sons, Madras
| 1955
| 350
| 8.00
|-
| 91562
|
| Descriptive Linguistics Revised Edition
| H.A. Gleason
| Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi
| 1966
| 503
| 10.00
|-
| 91563
|
| Historical Linguistics : an Introduction
| Winfred P. Lehmann
| Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi
| 1966
| 297
| 11.00
|-
| 91564
|
| Aspects of Applied Linguistics
| D.P. Pattanayak
| Asia Publishing House, New York
| 1969
| 105
| 2.50
|-
| 91565
|
| The Tree of Language
| Helene and Charlton Laird
| The World Publishing Company
| 1957
| 233
| 25.00
|-
| 91566
|
| The Languages of the World
| Kenneth Katzner
| Routledge, London
| 1995
| 378
| 55.00
|-
| 91567
|
| Classification for Linguistics And Languages
| H.S. Biligiri, C.R. Sulochana
| Central Institute of Indian Languages
| 1973
| 31
| 2.00
|-
| 91568
|
| Essays in the Sociology of Language
| B.R. Bapuji
| T.R. Publications
| 1994
| 91
| 60.00
|-
| 91569
|
| An Outline of English Phonetics
| Daniel Jones
| Kalyani Publishers, New Delhi
| 1979
| 378
| 25.00
|-
| 91570
|
| Lectures on Linguistics
| F.M. Berezin
| Visalaandhra Publishing House, Vijayawada
| 1976
| 175
| 20.00
|-
| 91571
|
| Bibliography in Theory And Practice
| M.L. Chakraborti
| The World Press Private Limited
| 1975
| 448
| 20.00
|-
| 91572
|
| Classified Bibliography of Articles in Indian Linguistics
| K.P. Acharya
| Central Institute of Indian Languages
| 1978
| 106
| 12.00
|-
| 91573
|
| Classified Bibliography of Linguistic Dissertations on Indian Languages
| J. Sakuntala Sharma
| Central Institute of Indian Languages
| 1978
| 288
| 13.00
|-
| 91574
|
| Russian
| V.N. Wagner, Y.G. Ovsienko
| …
| …
| 643
| 60.00
|-
| 91575
|
| Russian
| V.N. Wagner, Y.G. Ovsienko
| Peoples Publishing House, New Delhi
| 1984
| 655
| 30.00
|-
| 91576
|
| Russian Made Simple
| Eugene Jackson and Elizabeth Bartlett Gordon
| W.H. Allen, London
| 1977
| 304
| 55.00
|-
| 91577
|
| We Read Russian
| N. Fudel
| Foreign Languages Publishing House, Moscow
| …
| 246
| 20.00
|-
| 91578
|
| Russian as we Speak it
| S. Khavronina
| Progress Publishers, Moscow
| …
| 267
| 25.00
|-
| 91579
|
| రష్యన్ - తెలుగు తెలుగు - రష్యన్ సంభాషణ
| ఓల్గా బరాన్నికొవా, వి.ఆర్. రాళ్లభండి
| రష్యన్ భాష ప్రచురణాలయం, మాస్కో
| 1988
| 263
| 5.00
|-
| 91580
|
| రష్యన్ - తెలుగు తెలుగు - రష్యన్ సంభాషణ
| ఓల్గా బరాన్నికొవా, వి.ఆర్. రాళ్లభండి
| రష్యన్ భాష ప్రచురణాలయం, మాస్కో
| 1988
| 263
| 5.00
|-
| 91581
|
| Learning Russian 1
| Nina Potapova
| Progress Publishers, Moscow
| …
| 207
| 25.00
|-
| 91582
|
| Learning Russian 2
| Nina Potapova
| Progress Publishers, Moscow
| …
| 170
| 25.00
|-
| 91583
|
| Learning Russian 3
| Nina Potapova
| Progress Publishers, Moscow
| …
| 156
| 25.00
|-
| 91584
|
| Russian For Everybody monthly Volume II No. 9 Sept 1976
| …
| A Soviet Land Publications
| …
| 64
| 10.00
|-
| 91585
|
| Deutsche Sprachlehre fur Auslander
| Heinz Griesbach and Dora Schulz
| Max Hueber Verlag Munchen
| 1967
| 150
| 25.00
|-
| 91586
|
| Balinese Vocabulary Refine Common
| …
| Lotus Widya Suari
| 2005
| 127
| 100.00
|-
| 91587
| Sanskrit సంస్కృతం
| An Essential Guide to Sanskrit for Spiritual Seekers
| Dennis Waite
| Black & White, New Delhi
| 2005
| 210
| 195.00
|-
| 91588
|
| History of Classical Sanskrit Literature
| Sukumari Bhattacharji
| Orient Longman
| 1993
| 351
| 65.00
|-
| 91589
|
| సంస్కృత ప్రహసనసాహిత్యం
| సూరం శ్రీనివాసులు
| నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ
| 1986
| 256
| 20.00
|-
| 91590
|
| Classical Sanskrit Literature
| A. Berriedale Keith
| Oxford University Press
| 1932
| 154
| 2.00
|-
| 91591
|
| A Short History of Sanskrit Literature
| T.K. Ramachandra Iyer
| R.S. Vadhyar & Sons, Palghat
| 1984
| 198
| 2.50
|-
| 91592
|
| A History of Sanskrit Literature
| Arthur A. Macdonell
| Motilal Banarsidass, Delhi
| 1986
| 406
| 45.00
|-
| 91593
|
| ఆర్ష వాఙ్మయ చరిత్ర
| వేదాన్తం శ్రీనివాసాచార్యులు
| వేదాన్తం శ్రీనివాసాచార్యులు, మంచికలపూడి
| 1979
| 88
| 10.00
|-
| 91594
|
| వైదిక వాఙ్మయచరిత్రము
| కొ. సత్యనారాయణ చౌదరి
| ...
| 1931
| 423
| 5.00
|-
| 91595
|
| Sahityaratnakosah : Kavyanatakasangrahah Prathamo Bhagah Kavyasangrahah Volume 5
| …
| Sahitya Akademi, New Delhi
| 1970
| 306
| 2.50
|-
| 91596
|
| సంస్కృత మార్గదర్శి ప్రథమ భాగము
| నీలంరాజు వెంకటసుబ్బారావు
| ...
| 1979
| 60
| 10.00
|-
| 91597
|
| Sanskritk Text Book
| …
| …
| 1974
| 40
| 1.00
|-
| 91598
|
| మీరూ సంస్కృతం నేర్చుకోండి
| నిష్ఠల సుబ్రహ్మణ్యం
| నిష్ఠల సుబ్రహ్మణ్యం, పొన్నూరు
| 2012
| 184
| 70.00
|-
| 91599
|
| 15 రోజుల్లో సంస్కృతం నేర్చుకుందాం
| ప్రఖ్యా లక్ష్మీ కనకదుర్గ
| ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ
| 2002
| 120
| 30.00
|-
| 91600
|
| కరతల సంస్కృతమ్
| పి.టి.జి.వి. రంగాచార్యులు
| తి.తి.దే., తిరుపతి
| 2005
| 86
| 15.00
|-
| 91601
|
| తెలుగువారికి సంస్కృతం
| జాస్తి సూర్యనారాయణ
| ...
| 1993
| 201
| 60.00
|-
| 91602
|
| సంస్కృత కరదీపిక
| ఎం. విజయశ్రీ
| తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్
| 2003
| 105
| 30.00
|-
| 91603
|
| సంస్కృత వ్యవహార సుబోధిని
| ...
| విజ్ఞాన విహార, గుడిలోవ
| 2000
| 52
| 10.00
|-
| 91604
|
| మీరూ సంస్కృతం నేర్చుకోండి
| నిష్ఠల సుబ్రహ్మణ్యం
| నిష్ఠల సుబ్రహ్మణ్యం, పొన్నూరు
| 1985
| 29
| 5.00
|-
| 91605
|
| Samskrita Vyavahara Sahasri
| …
| Samskrita Bharati, Bangalore
| …
| 59
| 10.00
|-
| 91606
|
| సంస్కృత వ్యవహార సాహస్రీ
| ...
| సంస్కృత భారతీ, భాగ్యనగరమ్
| ...
| 64
| 12.00
|-
| 91607
|
| సంస్కృత వ్యవహార సాహస్రీ
| ...
| సంస్కృత భారతీ, విజయవాడ
| ...
| 64
| 12.00
|-
| 91608
|
| సంస్కృత వ్యవహార సాహస్రీ
| ...
| సంస్కృత భారతీ, విజయవాడ
| ...
| 64
| 12.00
|-
| 91609
|
| సంస్కృతం నేర్చుకొందాం రండి
| యస్.ఎల్. సత్యనారాయణ శర్మ
| ...
| 2008
| 230
| 27.00
|-
| 91610
|
| Samskrita Vyavahara Sahasree
| …
| Hindi Siva Prathistanam
| …
| 58
| 3.00
|-
| 91611
|
| సంస్కృత వ్యవహార సాహస్రీ
| ...
| సంస్కృత ప్రచార పరిషత్, తిరుపతి
| ...
| 62
| 4.00
|-
| 91612
|
| पत्रालयव्दारा संस्कृतम् 1
| ...
| ...
| ...
| 100
| 10.00
|-
| 91613
|
| पत्रालयव्दारा संस्कृतम् 5
| ...
| ...
| ...
| 60
| 1.00
|-
| 91614
|
| Sanskrit
| Michael Coulson
| Teach Yourself Books
| …
| 493
| 25.00
|-
| 91615
|
| Sanskrit An introduction ot the Classical Language
| Michael Coulson
| Teach Yourself Books
| 1985
| 504
| 100.00
|-
| 91616
|
| అమృతవాణీపరిచయః ప్రథమ భాగము
| అమృతవాక్కుల శేషకుమార్
| ...
| 1997
| 24
| 2.50
|-
| 91617
|
| गीतसंस्सृतम्
| ...
| संस्कृतभारती
| ...
| 30
| 4.00
|-
| 91618
|
| సంస్కృత భాష
| ...
| ...
| ...
| 102
| 2.00
|-
| 91619
|
| సంస్కృతవాణి
| సముద్రాల వేంకట రంగ రామానుజాచార్యులు
| రోహిణి పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి
| 2006
| 190
| 45.00
|-
| 91620
|
| लघुवृत्तरत्नाकरः
| T.K. Ramachandra Iyer
| R.S. Vadhyar & Sons, Palghat
| 1987
| 69
| 10.00
|-
| 91621
|
| भाषाशारत्नप्रवेशिनी
| ...
| ...
| ...
| 243
| 2.50
|-
| 91622
|
| గీర్వాణ భాషా స్వబోధినీ
| చిర్రావూరి అనంతపద్మనాభశాస్త్రి
| దేవరాజు లక్ష్మీనరసమ్మ
| ...
| 84
| 0.50
|-
| 91623
|
| अनुवाद अभ्यास भाग 3 అనువాద అభ్యాసములు 3వ భాగము
| ...
| दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा
| 1976
| 79
| 1.40
|-
| 91624
|
| Saral Sanskrit Balbodh
| Jayantkrishna H. Dave
| Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay
| 1973
| 36
| 1.00
|-
| 91625
|
| भाषाशास्रसग्रहः Primer on The Science of Language
| S.T.G. Varadacharyulu
| …
| 1933
| 39
| 1.00
|-
| 91626
|
| Sanskrit
| …
| Vishal Publication
| …
| 36
| 1.00
|-
| 91627
|
| 15 రోజులలో సంస్కృత భాష
| జె.పి. ఎకడమిక్ సిరీస్
| జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ
| 2002
| 104
| 15.00
|-
| 91628
|
| సంస్కృత పాఠమాల 1,2,3,4 భాగములు
| శ్రీపాద దామోదర సాత్వలేకర్, గడ్డమణుగు మోహనరావు
| సంస్కృతభాషా సేవా మండలి, హైదరాబాద్
| 2005
| 54
| 15.00
|-
| 91629
|
| సంస్కృత పాఠమాల 5,6 భాగములు
| శ్రీపాద దామోదర సాత్వలేకర్, గడ్డమణుగు మోహనరావు
| సంస్కృతభాషా సేవా మండలి, హైదరాబాద్
| 2005
| 54
| 40.00
|-
| 91630
|
| సంస్కృత పాఠమాల 7,8,9,10 భాగములు
| శ్రీపాద దామోదర సాత్వలేకర్, గడ్డమణుగు మోహనరావు
| సంస్కృతభాషా సేవా మండలి, హైదరాబాద్
| 2007
| 150
| 60.00
|-
| 91631
|
| సంస్కృత పాఠమాల 11,12 భాగములు
| శ్రీపాద దామోదర సాత్వలేకర్, గడ్డమణుగు మోహనరావు
| సంస్కృతభాషా సేవా మండలి, హైదరాబాద్
| 2005
| 108
| 40.00
|-
| 91632
|
| సంస్కృత పాఠమాల 13,14,15 భాగములు
| శ్రీపాద దామోదర సాత్వలేకర్, గడ్డమణుగు మోహనరావు
| సంస్కృతభాషా సేవా మండలి, హైదరాబాద్
| 2005
| 185
| 60.00
|-
| 91633
|
| సంస్కృత పాఠమాల 16,17,18 భాగములు
| శ్రీపాద దామోదర సాత్వలేకర్, గడ్డమణుగు మోహనరావు
| సంస్కృతభాషా సేవా మండలి, హైదరాబాద్
| 2005
| 187
| 60.00
|-
| 91634
|
| సంస్కృత పాఠమాల 19,20,21,22 భాగములు
| శ్రీపాద దామోదర సాత్వలేకర్, గడ్డమణుగు మోహనరావు
| సంస్కృతభాషా సేవా మండలి, హైదరాబాద్
| 2005
| 240
| 60.00
|-
| 91635
|
| సంస్కృత పాఠమాల 23,24 భాగములు
| శ్రీపాద దామోదర సాత్వలేకర్, గడ్డమణుగు మోహనరావు
| సంస్కృతభాషా సేవా మండలి, హైదరాబాద్
| 2005
| 70
| 40.00
|-
| 91636
|
| సంస్కృత భారతీ ప్రథమా
| చలమచర్ల వేంకట శేషాచార్య
| సంస్కృతభాషా సేవా మండలి, హైదరాబాద్
| 1984
| 86
| 2.50
|-
| 91637
|
| సంస్కృత భారతీ ద్వితీయా
| పుల్లెల శ్రీరామచంద్ర, చలమచర్ల వేంకట శేషాచార్య
| సంస్కృతభాషా సేవా మండలి, హైదరాబాద్
| 1985
| 100
| 3.00
|-
| 91638
|
| సంస్కృత భారతీ ప్రవేశికా
| పుల్లెల శ్రీరామచంద్ర, చలమచర్ల వేంకట శేషాచార్య
| సరస్వతీ విద్యా పరిషత్, హైదరాబాద్
| 1979
| 40
| 1.50
|-
| 91639
|
| సంస్కృత భారతీ ప్రథమా
| చలమచర్ల వేంకట శేషాచార్య
| సరస్వతీ విద్యా పరిషత్, హైదరాబాద్
| 1979
| 86
| 3.00
|-
| 91640
|
| సంస్కృత భారతీ ద్వితీయా (పూర్వభాగ)
| డా. దివాకర్ల వెంకటావధానీ, సి. మార్కండేయ శాస్త్రి
| సరస్వతీ విద్యా పరిషత్, హైదరాబాద్
| 1979
| 48
| 2.50
|-
| 91641
|
| సంస్కృత భారతీ ద్వితీయా (ఉత్తర భాగ)
| డా. దివాకర్ల వెంకటావధానీ, సి. మార్కండేయ శాస్త్రి
| సరస్వతీ విద్యా పరిషత్, హైదరాబాద్
| 1979
| 52
| 3.00
|-
| 91642
|
| సంస్కృత పాఠమాల ప్రథమ భాగము
| శ్రీపాద దామోదర సాత్వలేకర్, గడ్డమణుగు మోహనరావు
| సంస్కృతభాషా సేవా మండలి, హైదరాబాద్
| ...
| 64
| 2.00
|-
| 91643
|
| సంస్కృత పాఠమాల చతుర్ధ భాగము
| శ్రీపాద దామోదర సాత్వలేకర్, గడ్డమణుగు మోహనరావు
| గీతాప్రచారక పరిషత్ సంస్కృత పాఠశాల
| ...
| 58
| 1.00
|-
| 91644
|
| సంస్కృత పాఠమాల సప్తమ భాగము
| శ్రీపాద దామోదర సాత్వలేకర్, గడ్డమణుగు మోహనరావు
| గీతాప్రచారక పరిషత్ సంస్కృత పాఠశాల
| 1969
| 63
| 1.00
|-
| 91645
|
| సంస్కృత పాఠమాల అష్టమ భాగము
| శ్రీపాద దామోదర సాత్వలేకర్, గడ్డమణుగు మోహనరావు
| గీతాప్రచారక పరిషత్ సంస్కృత పాఠశాల
| 1969
| 52
| 1.00
|-
| 91646
|
| సంస్కృత పాఠమాల నవమ భాగము
| శ్రీపాద దామోదర సాత్వలేకర్, గడ్డమణుగు మోహనరావు
| సంస్కృతభాషా సేవా మండలి, హైదరాబాద్
| 1970
| 52
| 1.00
|-
| 91647
|
| సంస్కృత పాఠమాల దశమ భాగము
| శ్రీపాద దామోదర సాత్వలేకర్, గడ్డమణుగు మోహనరావు
| సంస్కృతభాషా సేవా మండలి, హైదరాబాద్
| 1970
| 64
| 1.00
|-
| 91648
|
| సంస్కృత పాఠమాల ద్వాదశ భాగము
| శ్రీపాద దామోదర సాత్వలేకర్, గడ్డమణుగు మోహనరావు
| సంస్కృతభాషా సేవా మండలి, హైదరాబాద్
| 1970
| 66
| 1.00
|-
| 91649
|
| సంస్కృత బోధినీ 2
| అన్నపర్తి సీతారామాంజనేయులు
| ఆనందబాల ప్రచురణలు, గుంటూరు
| 1981
| 62
| 2.00
|-
| 91650
|
| సంస్కృత బోధినీ 3
| అన్నపర్తి సీతారామాంజనేయులు
| ఆనందబాల ప్రచురణలు, గుంటూరు
| 1981
| 72
| 3.50
|-
| 91651
|
| First Book of Sanskrt 36th Edition (मागोपदोशिका)
| Ramkrishna Gopal Bhandarkar
| Karnatak Publishing House, Bombay
| 1971
| 224
| 10.00
|-
| 91652
|
| First Book of Sanskrt (संस्कृतमन्दिरान्तः प्रवेशिका)
| Ramkrishna Gopal Bhandarkar
| Karnatak Publishing House, Bombay
| 1947
| 295
| 10.00
|-
| 91653
|
| Learn Sanskrit in 30 Days
| K. Srinivasachari
| Balaji Publications, Madras
| 1989
| 212
| 14.00
|-
| 91654
|
| 30 రోజులలో సంస్కృత భాష
| కీళాత్తూరు శ్రీనివాసాచార్యులు
| Balaji Publications, Madras
| 1988
| 208
| 9.50
|-
| 91655
|
| బాలబోధిని
| ...
| ...
| ...
| 50
| 2.00
|-
| 91656
|
| బాలబోధిని ప్రథమ భాగం
| కాశీ. కృష్ణాచార్య
| ...
| 2002
| 54
| 6.00
|-
| 91657
|
| బాలబోధిని ద్వితీయ భాగం
| కాశీ. కృష్ణాచార్య
| ...
| 1995
| 18
| 20.00
|-
| 91658
|
| బాలబోధిని ద్వితీయ భాగము
| కాశీకృష్ణాచార్య, ముదిగొండ వెంకటవిశ్వేశ్వరశాస్త్రి
| చంద్రికా ముద్రాక్షరశాల, గుంటూరు
| 1944
| 100
| 2.50
|-
| 91659
|
| బాలబోధిని ద్వితీయ భాగము
| కాశీ కృష్ణాచార్య
| ...
| 1966
| 100
| 1.50
|-
| 91660
|
| బాలబోధిని తృతీయ భాగము
| కాశీ కృష్ణాచార్య
| ...
| 1980
| 150
| 36.00
|-
| 91661
|
| బాలబోధిని తృతీయ భాగము
| కాశీ కృష్ణాచార్య
| చంద్రికా ముద్రాక్షరశాల, గర్తపురీ
| 1927
| 240
| 1.50
|-
| 91662
|
| బాలబోధిని ప్రథమ భాగం
| కాశీ కృష్ణాచార్య
| చంద్రికా ముద్రాక్షరశాల, గర్తపురీ
| 1934
| 240
| 2.00
|-
| 91663
|
| संस्कृत सामान्य ज्ञानम् भाग 2
| महेशचन्द्र शास्त्री
| भारतीय विधा भावन्
| ...
| 78
| 2.50
|-
| 91664
|
| Saral Sanskrit Shikshak Part 4
| Jayantkrishna H. Dave
| Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay
| 1956
| 48
| 0.50
|-
| 91665
|
| सरल संस्कृत शिक्षक भाग 5
| Jayantkrishna H. Dave
| Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay
| ...
| 50
| 1.00
|-
| 91666
|
| सरल संस्कृत शिक्षक भाग 6
| Jayantkrishna H. Dave
| Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay
| ...
| 35
| 1.00
|-
| 91667
|
| సంస్కృతం వదతు (సంస్కృతం మాట్లాడండి)
| ...
| సంస్కృత భారతీ
| ...
| 38
| 2.00
|-
| 91668
|
| संस्कृत वदतु
| ...
| సంస్కృత భారతీ
| 1998
| 32
| 1.00
|-
| 91669
|
| శబ్దమఞ్యరీ
| ...
| వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి
| 1966
| 176
| 2.00
|-
| 91670
|
| ధాతుముక్తావలిః
| ...
| ...
| ...
| 182
| 2.00
|-
| 91671
|
| 30 రోజులలో అరబి భాష
| నా.సు.రా. గణాత్తే
| బాలాజి పబ్లికేషన్స్, చెన్నై
| 1997
| 168
| 16.00
|-
| 91672
|
| 30 రోజులలో ఆంగ్ల భాష
| కీళాత్తూరు శ్రీనివాసాచార్యులు
| బాలాజి పబ్లికేషన్స్, చెన్నై
| 1971
| 284
| 3.75
|-
| 91673
|
| 30 రోజులలో బెంగాళి భాష
| నా.సు.రా. గణాత్తే
| బాలాజి పబ్లికేషన్స్, చెన్నై
| 2006
| 120
| 60.00
|-
| 91674
|
| 30 రోజులలో హిందీ భాష
| కీళాత్తూరు శ్రీనివాసాచార్యులు
| బాలాజి పబ్లికేషన్స్, చెన్నై
| 1989
| 151
| 8.00
|-
| 91675
|
| 30 రోజులలో కన్నడ భాష
| సి. సీతాదేవి
| బాలాజి పబ్లికేషన్స్, చెన్నై
| 1988
| 160
| 8.00
|-
| 91676
|
| 30 రోజులలో మలయాళభాష
| సి.వి. మోహన్ బోస్, కీళాత్తూరు శ్రీనివాసాచార్యులు
| బాలాజి పబ్లికేషన్స్, చెన్నై
| 1998
| 166
| 15.00
|-
| 91677
|
| 30 రోజులలో పంజాబి భాష
| నా.సు.రా. గణాత్తే
| బాలాజి పబ్లికేషన్స్, చెన్నై
| 1980
| 152
| 6.00
|-
| 91678
|
| 30 రోజులలో సంస్కృత భాష
| కీళాత్తూరు శ్రీనివాసాచార్యులు
| బాలాజి పబ్లికేషన్స్, చెన్నై
| 1991
| 208
| 10.00
|-
| 91679
|
| 30 రోజులలో తమిళభాష
| కీళాత్తూరు శ్రీనివాసాచార్యులు
| బాలాజి పబ్లికేషన్స్, చెన్నై
| 1989
| 185
| 8.50
|-
| 91680
|
| 30 రోజులలో తమిళభాష
| కీళాత్తూరు శ్రీనివాసాచార్యులు
| బాలాజి పబ్లికేషన్స్, చెన్నై
| 2000
| 184
| 15.00
|-
| 91681
|
| 30 రోజులలో ఉర్దూ భాష
| నా.సు.రా. గణాత్తే
| బాలాజి పబ్లికేషన్స్, చెన్నై
| 1992
| 160
| 9.00
|-
| 91682
|
| 30 दिन में कन्नड भाषा
| కీళాత్తూరు శ్రీనివాసాచార్యులు
| బాలాజి పబ్లికేషన్స్, చెన్నై
| 2009
| 222
| 25.00
|-
| 91683
|
| Learn Arabic in 30 Days
| N.S.R. Ganathe
| బాలాజి పబ్లికేషన్స్, చెన్నై
| 2002
| 168
| 22.00
|-
| 91684
|
| Learn Gujarati in 30 Days
| N.S.R. Ganathe
| బాలాజి పబ్లికేషన్స్, చెన్నై
| 1973
| 180
| 3.50
|-
| 91685
|
| Learn Malayalam in 30 Days
| C.L. Meenakshi Amma
| బాలాజి పబ్లికేషన్స్, చెన్నై
| 1980
| 164
| 4.50
|-
| 91686
|
| Learn Sanskrit in 30 Days
| కీళాత్తూరు శ్రీనివాసాచార్యులు
| బాలాజి పబ్లికేషన్స్, చెన్నై
| 1976
| 212
| 6.00
|-
| 91687
|
| Teach Yourself Books Swahili
| D.V. Perrott
| Teach Yourself Books
| 1971
| 214
| 25.00
|-
| 91688
|
| Teach Yourself Books Dutch
| H. Koolhoven
| Teach Yourself Books
| 1970
| 223
| 20.00
|-
| 91689
|
| Teach Yourself Books Spanish
| N. Scarlyn Wilson
| The English Universities Press Ltd
| 1969
| 242
| 25.00
|-
| 91690
|
| Colloquial Arabic
| T.F. Mitchell
| Teach Yourself Books
| 1977
| 240
| 15.00
|-
| 91691
|
| Japanese
| C.J. Dunn, S. Yanada
| Teach Yourself Books
| 1973
| 310
| 15.00
|-
| 91692
|
| Teach Yourself Turkish
| G.L. Lewis
| The English Universities Press Ltd
| 1963
| 175
| 10.00
|-
| 91693
|
| Teach Yourself Chinese
| …
| …
| …
| 528
| 5.00
|-
| 91694
|
| మైనంపాటి వారి మరాఠీ, సంస్కృతం, పంజాబి, ఇంగ్లీషు, తమిళం, బెంగాలీ, ఉర్దూ, మలయాళం
| మైనంపాటి
| మైనంపాటి
| ...
| 1000
| 100.00
|-
| 91695
|
| సులభ అంకలిపి
| …
| …
| …
| 20
| 1.00
|-
| 91696
|
| ఇంగ్లీషు కన్నడ A Guide To Learn English
| …
| …
| …
| 52
| 2.00
|-
| 91697
|
| కన్నడ స్వయంబోధిని
| లింగదేవరు హళెమనె, జి.ఎస్. మోహన్
| కన్నడ అభివృద్ధి ప్రాధికారం, బెంగుళూరు
| 2003
| 210
| 25.00
|-
| 91698
|
| సులభంగా కన్నడం నేర్చుకో
| వీర భోగ వసంత్
| నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ
| 2005
| 80
| 25.00
|-
| 91699
|
| Learn Kannada in Ten Days
| …
| N.P. Publications, Bangalore
| …
| 50
| 10.00
|-
| 91700
|
| अमिनव मराठी वाचन
| के. नारश्वडे
| किंमत चार आणे
| ...
| 20
| 2.00
|-
| 91701
|
| Let's Learn Urdu
| Gopi Chand Narang
| National Council for Promotion of Urdu Language
| 2000
| 111
| 60.00
|-
| 91702
|
| వయోజన ఉరుదు తెలుగు భాషాస్వబోధిని
| శ్రీధర్
| చందా నారాయణ శ్రేష్ఠి, సికింద్రాబాద్
| 1947
| 117
| 1.25
|-
| 91703
|
| Urdu Self Taught
| S.A. Moiz
| Hindustani Kitab Ghar, Patna
| …
| 144
| 3.00
|-
| 91704
|
| Bengali Self Caught
| Suniti Kumar Chatterji
| E. Marlborough & Co., Ltd
| 1927
| 260
| 10.00
|-
| 91705
|
| నెల రోజుల్లో తమిళం నేర్చుకోండి
| యం. కిషోర్
| రోహిణి పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి
| 2001
| 120
| 60.00
|-
| 91706
|
| 30 రోజుల్లో తమిళం మాట్లాడండి
| ...
| ముద్రా బుక్స్, విజయవాడ
| 2006
| 192
| 25.00
|-
| 91707
|
| ఆంధ్రద్రావిడ బాలశిక్ష ఆన్‌దిర ది రావిడ బాలశిక్షై
| సోమంతి గురుస్వామిశాస్త్రులు
| సి.వి. కృష్ణా బుక్ డిపో., మదరాసు
| 1952
| 64
| 2.00
|-
| 91708
|
| నవ్యాంధ్ర ద్రావిడ బాలశిక్ష పుదియ ఆన్‌దిర దిరావిడ బాలశిక్షై
| ఎన్.వి.డి.
| ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., మదరాసు
| ...
| 32
| 6.00
|-
| 91709
|
| మీరు అరవంలోనే మాట్లాడండి
| అంబడిపూడి
| జలజ ప్రచురణలు, విజయవాడ
| ...
| 82
| 2.50
|-
| 91710
|
| తమిళ తెలుగు స్వబోధిని
| యు.వి.ఆర్. ఆచార్య
| బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., మద్రాసు
| 1979
| 122
| 4.00
|-
| 91711
|
| Tamil Self Taught
| Don M. de Zilva Wickremasinghe
| E. Marlborough & Co., Ltd
| …
| 96
| 1.00
|-
| 91712
|
| Gujarati Self Taught
| N.M. Dhruva
| E. Marlborough & Co., Ltd
| 1921
| 113
| 2.50
|-
| 91713
|
| Learn Punjabi Through English in One Month
| Dinesh Chander Kapoor
| Convent Book Co., Jalandhar
| 1979
| 134
| 2.00
|-
| 91714
|
| Learn Hindi Through English
| Ajay Kumar Bhalla
| Goodwill Publishing House, New Delhi
| …
| 275
| 60.00
|-
| 91715
|
| హిందీ తెలుగు స్వబోధిని
| మోటూరి సత్యనారాయణ, పండిత అవధనందన్
| ...
| 1982
| 216
| 10.00
|-
| 91716
|
| హిందీ
| ...
| ...
| ...
| 56
| 2.00
|-
| 91717
|
| హిందీ
| ...
| ...
| ...
| 34
| 1.00
|-
| 91718
|
| 30 రోజుల్లో హిందీ భాష మాట్లాడండి
| ...
| ముద్రా బుక్స్, విజయవాడ
| 2006
| 216
| 30.00
|-
| 91719
|
| Anglo Saxon Reader
| James R. Hulbert
| Henry Holt And Company
| 1951
| 395
| 5.00
|-
| 91720
|
| 30 రోజులలో ఆంగ్ల భాష
| కీళాత్తూరు శ్రీనివాసాచార్యులు
| బాలాజీ పబ్లికేషన్స్, మద్రాసు
| 1973
| 348
| 4.25
|-
| 91721
|
| బాలాజి సులభముగా ఇంగ్లీషు నేర్చుకోండి
| బలరామ్
| బాలాజి బుక్ డిపో., విజయవాడ
| ...
| 55
| 4.00
|-
| 91722
|
| ఇంగ్లీషు సంభాషణ కళ
| యం.వి. రామా రెడ్డి
| ...
| 1992
| 203
| 20.00
|-
| 91723
|
| చక్కని ఇంగ్లీషు మాట్లాడటం ఎలా
| ఎస్. లక్ష్మీనారాయణ, డి. నాగేశ్వరరావు
| డి. బోస్ అండ్ బ్రదర్స్, హైదరాబాద్
| 1992
| 64
| 6.90
|-
| 91724
|
| ఇంగ్లీషు వాడకం
| అంబడిపూడి
| పిరమిడ్ బుక్స్, హైదరాబాద్
| ...
| 64
| 5.00
|-
| 91725
|
| ఇంగ్లీష్ తెలుగు స్వబోధిని
| యం. విశ్వనాథ రాజు
| నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ
| 1993
| 144
| 20.00
|-
| 91726
|
| English Primary Reader
| …
| …
| …
| 32
| 1.00
|-
| 91727
|
| ఆంగ్లో తెలుగు ప్రైమరు
| ఎ. రామయ్య శెట్టి
| ఆర్.ఆర్. ఏజన్సీస్, మదరాసు
| 1991
| 63
| 3.60
|-
| 91728
|
| రౌతు ఇంగ్లీషు స్వబోధకుడు
| Nurjehan Begum
| యస్. అప్పలస్వామి అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి
| 1948
| 56
| 0.50
|-
| 91729
|
| ఆంగ్ల భాషా బోధిని
| ఎల్.బి. ఫెర్నాండిస్, టి.యస్. రామచంద్రరావు
| ...
| 1964
| 112
| 1.25
|-
| 91730
|
| అశోక ఆంగ్లేయబోధిని
| ...
| ...
| ...
| 552
| 20.00
|-
| 91731
|
| ఆంగ్లభాషామంజరి
| ...
| ...
| ...
| 642
| 10.00
|-
| 91732
|
| ఆనంద ఆంగ్ల భాషాబోధిని
| ...
| ...
| ...
| 694
| 10.00
|-
| 91733
|
| లిఫ్‌కో ఆంగ్ల స్వబోధిని
| ...
| ...
| ...
| 488
| 2.50
|-
| 91734
|
| Hindi English Self Instructor
| Satyanarayana and Avadhanandan
| Hindi Prachar Sabha, Madras
| 1961
| 224
| 2.00
|-
| 91735
|
| Academys Golden Guide for A.P. Open University First Year English
| M. Pratapa Rao
| Academy's Publications, Hyderabad
| 1986
| 450
| 18.00
|-
| 91736
|
| English Through Pictures
| I.A. Richards and Christine M. Gibson
| Pocket Books, Inc.
| 1954
| 286
| 10.00
|-
| 91737
|
| Everyday Basic Examples of Basic English
| L.W. Lockhart
| Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd
| 1939
| 133
| 2.00
|-
| 91738
|
| Telugu Without Tutor
| H.R. Rao
| D.B. Taraporevala Sons & Co. Private Ltd
| …
| 298
| 2.00
|-
| 91739
|
| తెలుగు భాషా బోధిని
| ఎస్. కృష్ణారావు
| దక్షిణ భారత హిందీ ప్రచార సభ, హైదరాబాద్
| 1981
| 60
| 1.75
|-
| 91740
|
| ఆరుమాసాలలో అఁదరికి చదువు
| డి.జె. సుందరరావు
| నాస్తిక కేంద్రము, విజయవాడ
| 1977
| 92
| 2.00
|-
| 91741
|
| తెలుగు సిక్‌బ అదిబసి ఒడియ పొతి 1
| Y. Balagangadhara Rao
| సమీకృత గిరిజనాభివృద్ధి సంస్థ, పాడేరు
| 1996
| 190
| 20.00
|-
| 91742
|
| తెలుగు సిక్‌బ అదిబసి ఒడియ పొతి 1
| Y. Balagangadhara Rao
| సమీకృత గిరిజనాభివృద్ధి సంస్థ, పాడేరు
| 1981
| 88
| 10.00
|-
| 91743
|
| తెలుగు సిక్‌బ అదిబసి ఒడియ పొతి 2
| Y. Balagangadhara Rao
| సమీకృత గిరిజనాభివృద్ధి సంస్థ, పాడేరు
| 1994
| 131
| 20.00
|-
| 91744
|
| తెలుగు చాల తేలిక
| వెలగా వెంకటప్పయ్య
| ...
| ...
| 11
| 1.00
|-
| 91745
|
| తెలుగు పరిచయ వాచకం
| పి. దక్షిణామూర్తి, ఎం. రామారెడ్డి
| తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్
| 1988
| 182
| 5.00
|-
| 91746
|
| హిందీ తెలుగు ప్రైమరు
| కృష్ణంరాజు, శ్రీ రాఘవేంద్ర
| శ్రీ రాఘవేంద్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ
| ...
| 68
| 2.00
|-
| 91747
|
| శబ్దసంపద పరిశీలన ప్రశ్నావళి తరగతి 1
| ...
| తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్
| 1972
| 28
| 5.00
|-
| 91748
|
| శబ్దసంపద పరిశీలన ప్రశ్నావళి తరగతి 2
| ...
| తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్
| 1972
| 27
| 5.00
|-
| 91749
|
| శబ్దసంపద పరిశీలన ప్రశ్నావళి తరగతి 3
| ...
| తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్
| 1972
| 27
| 5.00
|-
| 91750
|
| శబ్దసంపద పరిశీలన ప్రశ్నావళి తరగతి 4
| ...
| తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్
| 1972
| 32
| 5.00
|-
| 91751
|
| శబ్దసంపద పరిశీలన ప్రశ్నావళి తరగతి 6
| ...
| తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్
| 1972
| 24
| 5.00
|-
| 91752
|
| శబ్దసంపద పరిశీలన ప్రశ్నావళి తరగతి 7
| ...
| తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్
| 1972
| 24
| 5.00
|-
| 91753
|
| తెలుగు అమ్మా నేనూ చదువుకుంటా
| ...
| ...
| ...
| 14
| 1.00
|-
| 91754
|
| పాలనాభాష సమాచారనేత్రం 31
| ...
| ...
| 2009
| 20
| 2.00
|-
| 91755
|
| ఆడుతూ పాడుతూ 7 రోజుల్లో తెలుగు
| గోటేటి బాలకృష్ణమూర్తి
| ...
| 1998
| 25
| 10.00
|-
| 91756
|
| జనవాచకం 1
| భద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి
| ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, హైదరాబాద్
| 1979
| 122
| 1.60
|-
| 91757
|
| సాక్షర భారత్ చదువుకుందాం 2వ భాగం
| పి.వి. సుబ్బారెడ్డి, బి. నాగలక్ష్మి
| రాష్ట్ర సాక్షరతా మిషన్ అథారిటి
| 2011
| 92
| 10.00
|-
| 91758
|
| స్నేహలత నెం. 1 ఇంగ్లీషు
| ...
| ...
| ...
| ...
| 28.00
|-
| 91759
|
| జనప్రియ ఆంగ్లభాష బ్రిలియంట్ ఇంగ్లీష్ లెర్నింగ్ కోర్స్
| యర్రా సత్యనారాయణ
| జనప్రియ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి
| 1995
| 120
| 16.00
|-
| 91760
|
| Everyday English Part 1
| M. Ramadas
| …
| 1984
| 86
| 2.50
|-
| 91761
|
| సులభంగా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకో
| యం. విశ్వనాథ రాజు
| నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ
| 2004
| 96
| 25.00
|-
| 91762
|
| Hindi English Central Directorate
| …
| …
| …
| 120
| 10.00
|-
| 91763
|
| Vivekanandha Institute English Telugu
| …
| …
| …
| 100
| 10.00
|-
| 91764
|
| బాలాజీస్ ఈసీవే టుస్పీక్ ఇంగ్లీష్
| ...
| ...
| ...
| 368
| 15.00
|-
| 91765
|
| Rapidex Language Learning Series 4 హిందీ తెలుగు లెర్నింగ్ కోర్స్
| ఆర్. గుప్తా, ఎం.వి. శాస్త్రి
| Pustak Mahal, Delhi
| 1988
| 256
| 15.00
|-
| 91766
|
| Rapidex Language Learning Series తెలుగు హిందీ లెర్నింగ్ కోర్స్
| ఆర్. గుప్తా, ఎం.వి. శాస్త్రి
| Pustak Mahal, Delhi
| 2006
| 256
| 100.00
|-
| 91767
|
| రేపిడెక్స్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కోర్స్
| ...
| Pustak Mahal, Delhi
| 1976
| 408
| 20.00
|-
| 91768
|
| Vivekanandha Institute English Telugu English Course 1
| …
| …
| …
| 100
| 10.00
|-
| 91769
|
| Vivekanandha Institute ఆంగ్లభాషాభ్యాసము విభాగము 2
| ...
| ...
| ...
| 100
| 10.00
|-
| 91770
|
| శక్తి కాలేజ్ ఆంగ్ల భాషాభ్యాసము విభాగము 1
| ...
| ...
| ...
| 500
| 25.00
|-
| 91771
|
| Looking into English Book 1
| Peter Emmens
| Collins Educational
| 1984
| 144
| 50.00
|-
| 91772
|
| Looking into English Book 2
| Peter Emmens
| Collins Educational
| 1984
| 144
| 50.00
|-
| 91773
|
| Looking into English Book 3
| Peter Emmens
| Collins Educational
| 1982
| 144
| 50.00
|-
| 91774
|
| Looking into English Book 4
| Peter Emmens
| Collins Educational
| 1982
| 160
| 50.00
|-
| 91775
|
| Russells Spoken English Study Material Grammar
| …
| Russell's Institute of Spoken English
| …
| 214
| 100.00
|-
| 91776
|
| Russells Spoken English Study Material Personality Development
| …
| Russell's Institute of Spoken English
| …
| 183
| 100.00
|-
| 91777
|
| English Language Made Simple
| …
| National School of Banking Publications Division
| 1990
| 140
| 10.00
|-
| 91778
|
| You too can Speak in English మీరూ ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడగలరు
| అరవింద్ నూతలపాటి
| ...
| ...
| 160
| 124.00
|-
| 91779
|
| Moment Mal Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache Arbeitsbuch 1
| …
| Langenscheidt
| 1996
| 176
| 100.00
|-
| 91780
|
| Moment Mal A German Course
| …
| Langenscheidt
| 2001
| 48
| 10.00
|-
| 91781
|
| Training Programme for College Lecturers in Linguistics & Culture
| …
| …
| …
| 141
| 20.00
|-
| 91782
|
| Apsche Sponsored National Seminar on Relevance of Languages at U.G. Level 2010
| P. Vijayalakshmi Devi
| …
| 2010
| 81
| 20.00
|-
| 91783
|
| Indian Language Highway For All
| Adeltha P. Sitaa Devi
| The Adyar Library And Research Centre, Madras
| 1967
| 427
| 100.00
|-
| 91784
|
| Language Testing
| L.S. Ramaiah, S.R. Ganguly, N. Satish
| Ramesh Mohan Library, Hyderabad
| …
| 241
| 100.00
|-
| 91785
|
| అంగ్రేజీ మేడీజి
| అవసరాల రామకృష్ణారావు
| ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ
| 2009
| 198
| 80.00
|-
| 91786
|
| Improve Your English
| …
| …
| …
| 112
| 1.00
|-
| 91787
|
| How to Learn uptodate English
| Yogesh Gupta
| Sushil Prakashan
| …
| 40
| 2.50
|-
| 91788
|
| 5 రోజుల్లో ఇంగ్లీష్
| వూటుకూరి సుబ్బారావు
| ...
| ...
| 32
| 1.00
|-
| 91789
|
| The Modern English Teacher
| …
| …
| …
| 336
| 10.00
|-
| 91790
|
| The Macmillan Handbook of English
| John M. Kierzek and Walker Gibson
| The Macmillan Company, New York
| 1960
| 489
| 100.00
|-
| 91791
|
| Read, Write and Spell it Right
| Samuel Smith, Gail Kredenser
| Greenwich House, New York
| 1982
| 489
| 250.00
|-
| 91792
|
| Words and Their Ways in English Speech
| James Bradstreet Greenough
| The Macmillan Company, New York
| 1931
| 431
| 55.00
|-
| 91793
|
| How to Double Your Vocabulary
| S. Stephenson Smith
| Jaico Publishing House, Mumbai
| 1947
| 360
| 15.00
|-
| 91794
|
| The Kings English
| H.W. Fowler
| Oxford At the Clarendon Press
| 1949
| 383
| 3.00
|-
| 91795
|
| Historical Manual of English Prosody
| George Saintsbury
| Macmillan And Co., Limited, London
| 1930
| 347
| 25.00
|-
| 91796
|
| Teach Yourself To Study is one of The E.U.P. Books
| …
| English Universities Press
| …
| 235
| 2.50
|-
| 91797
|
| The Making of English
| Henry Bradley
| Macmillan And Co., Limited, London
| 1957
| 245
| 25.00
|-
| 91798
|
| The Kings English
| H.W. Fowler and F.G. Fowler
| Oxford At the Clarendon Press
| 1947
| 160
| 10.00
|-
| 91799
|
| A Dictionary of Modern English Usage
| H.W. Fowler
| Oxford University Press
| 1975
| 725
| 100.00
|-
| 91800
|
| How to Build A Better Vocabulary
| Maxwell Nurnberg and Morris Rosenblum
| Popular Library, New York
| 1961
| 382
| 10.00
|-
| 91801
|
| Symbolism
| Charles Chadwick
| Methuen & Co Ltd
| 1973
| 71
| 10.00
|-
| 91802
|
| Romanticism
| Lilian R. Furst
| Methuen & Co Ltd
| 1976
| 84
| 10.00
|-
| 91803
|
| Realism
| Damian Grant
| Methuen & Co Ltd
| 1970
| 86
| 10.00
|-
| 91804
|
| Literary Essays Volume II
| B.R. Mullik
| S. Chand & Company Ltd
| …
| 137
| 2.50
|-
| 91805
|
| The Rudiments of Criticism
| E.A. Greening Lamborn
| Oxford At the Clarendon Press
| 1925
| 198
| 10.00
|-
| 91806
|
| Growth And Structure of The English Language
| Otto Jespersen
| Oxford University Press
| …
| 244
| 2.50
|-
| 91807
|
| The Quick & Easy Way To Effective Speaking
| Dale Carnegie
| …
| 1962
| 220
| 20.00
|-
| 91808
|
| 1001 Ways To Improve Your Conversation & Speeches
| Herbert V. Prochnow
| Jaico Publishing House, Mumbai
| 1980
| 359
| 10.00
|-
| 91809
|
| The Spell Well Word Books
| C.J. Ridout
| Blackie & Son Limited
| …
| 64
| 2.05
|-
| 91810
|
| The Use and Misuse of Language
| S.I. Hayakawa
| Fawcett Publication
| …
| 240
| 2.50
|-
| 91811
|
| The English We Use
| R.A. Close
| Longmans
| 1968
| 166
| 4.00
|-
| 91812
|
| New Patterns of Contemporary Prose
| P.N. Keshava Kurup
| Macmillan And Co., Limited, London
| 1978
| 194
| 5.00
|-
| 91813
|
| English Usage
| …
| …
| …
| 205
| 10.00
|-
| 91814
|
| Notes on English Usage
| B.R. Sistla
| S. Chand & Company Ltd
| …
| 223
| 6.25
|-
| 91815
|
| Correct Everyday English
| P.L. Stephen
| D.B. Taraporevala Sons & Co. Private Ltd
| 1983
| 155
| 25.00
|-
| 91816
|
| Read Well And Remember
| Owen Webster
| Pan Books Limited
| 1965
| 282
| 20.00
|-
| 91817
|
| Arun's Objective Type English Tests
| L.N. Gupta
| Young Man & Co.,
| 1973
| 151
| 4.50
|-
| 91818
|
| Strengthen Your English
| S.N. Rao
| Sura College of Competition
| …
| 222
| 40.00
|-
| 91819
|
| An ABC of English Usage
| H.A. Treble, G.H. Vallins
| Oxford University Press
| 1978
| 192
| 25.00
|-
| 91820
|
| Good Reading
| Atwood H. Townsend
| A Mentor Books
| …
| 226
| 10.00
|-
| 91821
|
| The Making of English
| Henry Bradley
| Macmillan And Co., Limited, London
| 1968
| 203
| 25.00
|-
| 91822
|
| Languages and The Lingustic Chatterji
| …
| Oxford University Press
| 1943
| 31
| 2.00
|-
| 91823
|
| The Writer's Art
| C. Henry Warren
| George Newnes Limited
| …
| 154
| 2.00
|-
| 91824
|
| A Writer's Notes on His Trade
| C.E. Montague
| Penguin Books
| 1952
| 192
| 2.50
|-
| 91825
|
| Reading For Meaning
| M.L. Tickoo, Paul Gunashekar
| S. Chand & Company Ltd
| …
| 164
| 7.50
|-
| 91826
|
| How To Study
| Harry Maddox
| Pan Books Limited
| 1967
| 240
| 2.05
|-
| 91827
|
| Speed Reading
| N.H. Atthreya
| Orient Paperbacks, New Delhi
| 1983
| 194
| 20.00
|-
| 91828
|
| Words Most Often Misspelled And Mispronounced
| Ruth Gleeson and James Colvin
| Pocket Books, Inc.
| 1963
| 226
| 2.50
|-
| 91829
|
| Words Confused & Misused
| Abul Hashem
| Ranee Publications, New Delhi
| …
| 432
| 60.00
|-
| 91830
|
| Common Errors in English
| K.V. Raghava Rao
| …
| 1977
| 52
| 2.00
|-
| 91831
|
| The English Errors of Indian Students
| T.L.H. Smith Pearse
| Oxford University Press
| 1976
| 76
| 2.50
|-
| 91832
|
| A Hand Book of English Pronunciation
| M.V.S. Sarma
| Prakash Book Depot
| 1999
| 78
| 25.00
|-
| 91833
|
| Silent Talk Nonverbal Communication
| M.S. Thirumalai
| Central Institute of Indian Languages
| 1987
| 304
| 35.00
|-
| 91834
|
| కామన్ ఎర్రర్స్
| యర్రా సత్యనారాయణ
| జనప్రియ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి
| 1995
| 76
| 15.00
|-
| 91835
|
| Common Mistakes in English
| Sam Phillips
| Godwill Publishing House
| …
| 280
| 90.00
|-
| 91836
|
| Rapid Reading
| Geoffrey A. Dudley
| Jaico Publishing House, Mumbai
| 1983
| 160
| 20.00
|-
| 91837
|
| Translation Series Part III
| …
| Nirnaya Sagar Press
| …
| 120
| 2.50
|-
| 91838
|
| Better Thesis Writing
| Tejinder Singh
| Kalyani Publishers, New Delhi
| 1998
| 84
| 25.00
|-
| 91839
|
| Explaining Deconstruction
| Kathleen Wheeler, C.T. Indra
| Macmillan And Co., Limited, London
| 1997
| 80
| 50.00
|-
| 91840
|
| Double Your Learning Power
| Geoffrey A. Dudley
| Gaurav Publishing House, New Delhi
| …
| 192
| 55.00
|-
| 91841
|
| Special English Word Book
| …
| United States Information Agency
| 1984
| 173
| 25.00
|-
| 91842
|
| Tiger's Eye
| Alan McConnell Duff
| Oxford University Press
| 1992
| 201
| 100.00
|-
| 91843
|
| Essay and Letter Writing
| L.G. Alexander
| Orient Longman
| …
| 137
| 10.00
|-
| 91844
|
| Structural Essentials of English
| H. Whitehall
| Orient Longman
| 1970
| 154
| 10.00
|-
| 91845
|
| Guide to Patterns And Usage in English
| A.S. Hornby
| The English Language Book Society
| 1980
| 238
| 25.00
|-
| 91846
|
| A Short Guide to English Style
| Alan Warner
| The English Language Book Society
| 1964
| 198
| 25.00
|-
| 91847
|
| Exposition Combining Various Methods
| …
| …
| …
| 355
| 2.50
|-
| 91848
|
| Writing with a Purpose
| …
| …
| …
| 144
| 2.50
|-
| 91849
|
| A Course in Written English
| R.N. Ghosh, K.W. Moody, S.R. Inthira
| National Council for Promotion of Urdu Language
| 1978
| 159
| 17.00
|-
| 91850
|
| A Hand Book of Communication Skills
| Prof. Seshaiah
| Kashyapa Academy of Leadership
| 2007
| 116
| 20.00
|-
| 91851
|
| Study Skills
| Fr. Udumula Bala Shoury Reddy
| St. Xavier's Publications, Hyderabad
| 2004
| 103
| 48.00
|-
| 91852
|
| Improve Your Memory, Study And Reading Skills Creatively
| V. Tucker
| Better Yourself Books
| 1998
| 172
| 25.00
|-
| 91853
|
| Writing with a Purpose
| …
| …
| …
| 144
| 25.00
|-
| 91854
|
| Strengthen Your Writing
| V.R. Narayanaswami
| Orient Longman
| 1988
| 152
| 25.00
|-
| 91855
|
| Strengthen Your English
| M. Bhaskaran, D. Horsburgh
| Oxford University Press
| 1978
| 154
| 35.00
|-
| 91856
|
| Improve Your Spoken English
| Js. Bright
| Streamlines Publishers Pvt Ltd
| 1987
| 198
| 25.00
|-
| 91857
|
| Spoken English A Self Learning Guide to Conversation Practice
| V. Sasikumar, P.V. Dhamija
| Tata McGraw Hill Publishing Company
| 1997
| 202
| 55.00
|-
| 91858
|
| Bakhtin Dialogics of Language
| V.K. Tewari
| Books Plus
| …
| 149
| 500.00
|-
| 91859
|
| Enrich Your Communication in English
| Sujatha Mukiri
| Lorven Publications, Hyderabad
| 2002
| 174
| 35.00
|-
| 91860
|
| Creative English for Communication
| N. Krishnaswamy & T. Sriraman
| Macmillan And Co., Limited, London
| 2000
| 156
| 25.00
|-
| 91861
|
| Effective Communication in English
| A. Subba Rao
| Commonwealth Publishing House
| 1993
| 224
| 24.50
|-
| 91862
|
| Improve Your Written English
| Marion Field
| Jaico Publishing House, Mumbai
| 2006
| 185
| 150.00
|-
| 91863
|
| Smart's Handbook of Effective Writing
| Walter K. Smart and Daniel R. Lang
| Jaico Publishing House, Mumbai
| 1966
| 404
| 3.00
|-
| 91864
|
| The art of writing effectively
| …
| …
| …
| 88
| 2.50
|-
| 91865
|
| A wriiter's Notebook How to write Poetry
| …
| Scholastic Inc.
| 2002
| 112
| 25.00
|-
| 91866
|
| 448 Institute of Correspondence Education
| …
| University of Madras, Madras
| …
| 228
| 2.00
|-
| 91867
|
| International Education Year Teaching of English
| …
| …
| …
| 146
| 2.50
|-
| 91868
|
| English Language Teaching Theory and Practice
| M. Tarinayya
| T.R. Publications
| 1992
| 265
| 250.00
|-
| 91869
|
| The Bridge Intensive Course
| Brendan J. Carroll
| Oxford University Press
| 1969
| 143
| 15.00
|-
| 91870
|
| American English Course
| …
| The Linguaphone Institute
| 1971
| 213
| 15.00
|-
| 91871
|
| Methods of Teaching
| V.P. Gupte
| …
| 1997
| 69
| 25.00
|-
| 91872
|
| Teaching English as a Foreign Language
| K. Prabhavathi
| Ratna Publications, Guntur
| 1980
| 380
| 25.00
|-
| 91873
|
| Teaching English as a Second Language
| J.A. Bright and G.P. McGregor
| English Language Book Society
| 1978
| 283
| 55.00
|-
| 91874
|
| What is worth Teaching
| Krishna Kumar
| Orient Longman
| 1992
| 74
| 25.00
|-
| 91875
|
| The Teaching of English
| D. Suryaprakasa Rao
| Digavalli Publishers, Rajamundry
| 1988
| 242
| 24.00
|-
| 91876
|
| English for Engineers and Technologists
| …
| Orient Longman
| 2001
| 177
| 90.00
|-
| 91877
|
| The Teaching of Structural Words and Sentence Patterns
| A.S. Hornby
| The English Language Book Society
| 1973
| 300
| 50.00
|-
| 91878
|
| The Art of Teaching English As A Living Language
| I. Morris
| The English Language Book Society
| 1967
| 170
| 25.00
|-
| 91879
|
| The Principles of Teaching
| W.M. Ryburn
| Oxford University Press
| 1957
| 244
| 2.50
|-
| 91880
|
| Suggestions for The Teaching of The Mother Tongue
| W.M. Ryburn
| Oxford University Press
| 1950
| 186
| 2.50
|-
| 91881
|
| Teaching English as a Foreign Language
| P. Gurrey
| The English Language Book Society
| 1968
| 199
| 25.00
|-
| 91882
|
| The Art of Teaching English As A Living Language
| I. Morris
| The English Language Book Society
| 1967
| 170
| 25.00
|-
| 91883
|
| Teaching English To Beginners
| L.R.H. Chapman
| The English Language Book Society
| 1965
| 139
| 5.00
|-
| 91884
|
| Aims and Methods of Teaching English in India
| Balwant Singh Anand
| Sahitya Sangam, Ludhiana
| 1956
| 364
| 6.14
|-
| 91885
|
| The Pronunciation of English
| Daniel Jones
| Cambridge at the University Press
| 1914
| 153
| 2.50
|-
| 91886
|
| Everyday English Book 1
| M. Ramadas and Rajesree
| Thoroughly Revised and Enlarged
| 1980
| 56
| 3.00
|-
| 91887
|
| Write Better English
| Dav
| D. Bose & Bros., Hyderabad
| 1991
| 94
| 6.90
|-
| 91888
|
| The Oxford Essential Guide to Writing
| Thomas S. Kane
| Oxford University Press
| 2003
| 451
| 250.00
|-
| 91889
|
| Communication Skills in English
| The Department of English
| Oxford University Press
| 1990
| 172
| 12.00
|-
| 91890
|
| English Conversation Practice
| …
| Oxford University Press
| 2000
| 42
| 10.00
|-
| 91891
|
| The Language of Communication
| Adrian Soar
| The Macmillan Company, New York
| 1976
| 139
| 3.95
|-
| 91892
|
| English Conversation for All Occasions
| Gopal K. Puri
| Competition Review Pvt Ltd
| …
| 184
| 15.00
|-
| 91893
|
| Spoken English Grammar Made Easy స్పోకన్ ఇంగ్లీష్
| Hany Babu, N. Manohar Reddy
| Tasco Institute of English, Hyderabad
| …
| 60
| 25.00
|-
| 91894
|
| Sura's Warm Up Your Vocabulary
| J.V. Subbramaniyam
| Sura College of Competition
| …
| 95
| 12.00
|-
| 91895
|
| The Lifco's Good English How to Master It
| …
| The Little Flower Co., Madras
| 1958
| 108
| 1.25
|-
| 91896
|
| The Students Companion
| Wilfred D. Best
| Rupa & Co., Calcutta
| 1981
| 186
| 10.00
|-
| 91897
|
| A Survey of General English Book I & II
| Triloki Nath Mehrotra
| Kashmiri Publishing House, Agra
| 1947
| 450
| 2.50
|-
| 91898
|
| Primer of Rhetoric And Prosody
| …
| …
| …
| 210
| 2.00
|-
| 91899
|
| An Anthology of Modern Prose
| Margaret Flower
| The English Language Book Society
| 1965
| 273
| 25.00
|-
| 91900
|
| New Patterns of Contemporary Prose
| P.N. Keshava Kurup
| Macmillan And Co., Limited, London
| 1978
| 194
| 20.00
|-
| 91901
|
| Mosaic : Modern English Prose
| V.A. Shahane
| Macmillan And Co., Limited, London
| 1978
| 180
| 15.00
|-
| 91902
|
| Prose for Communication
| C.T. Thomas
| S. Chand & Company Ltd
| 1977
| 226
| 4.75
|-
| 91903
|
| Prose for Language Learning
| George Andrews
| Paico Publishing House
| 1972
| 154
| 10.00
|-
| 91904
|
| Representative Selections From Indian Prose
| S.P. Appasamy and C.D. Govinda Rao
| Macmillan And Co., Limited, London
| 1979
| 126
| 25.00
|-
| 91905
|
| Prose Selections from Modern Writing
| C. Paul Verghese
| Macmillan And Co., Limited, London
| 1982
| 122
| 25.00
|-
| 91906
|
| On The Heights
| S. Krishnamurthy
| Orient Longman
| 1971
| 144
| 2.50
|-
| 91907
|
| Contemporary English Prose
| Harisingh and T.C. Balakrishna Menon
| Blackie & Son Publishers Pvt Limited
| 1975
| 142
| 5.00
|-
| 91908
|
| Prose for Pleasure and Comprehension
| H.G. Suryanarayana Rao
| Oxford University Press
| 1981
| 168
| 15.00
|-
| 91909
|
| Works of Prose Art
| K.P.K. Menon
| Johnson Publishing House, Guntur
| 1972
| 160
| 3.00
|-
| 91910
|
| A Representative Anthology English Essays
| C.R. Sundar Raj
| Blackie & Son Publishers Pvt Limited
| 1982
| 150
| 5.00
|-
| 91911
|
| On the Threshold
| D.K. Barua
| Oxford University Press
| 1976
| 186
| 7.00
|-
| 91912
|
| Gleanings From English Prose
| N. Dhavale
| Orient Longman Limited
| 1967
| 137
| 2.50
|-
| 91913
|
| Contemporary English Prose
| T.C. Balakrishna Menon
| Blackie & Son Publishers Pvt Limited
| 1967
| 146
| 2.50
|-
| 91914
|
| Contemporary English Prose
| A.C. Rao
| Galaxy Publications, Tirupathi
| …
| 148
| 15.00
|-
| 91915
|
| A Mirror of Modern Life
| M. Manuel and M.S. Samuel
| Macmillan And Co., Limited, London
| 1964
| 176
| 10.00
|-
| 91916
|
| New Horizons in English Prose
| Keith F. McKean
| Blackie & Son Publishers Pvt Limited
| 1983
| 136
| 2.50
|-
| 91917
|
| Literary Selections From Newman
| A. Sister of Notre Dame
| Orient Longman Limited
| 1951
| 210
| 20.00
|-
| 91918
|
| Adventures in English
| R.A. Dave
| Orient Longman Limited
| 1976
| 158
| 5.00
|-
| 91919
|
| Adventures in Reading
| L. Brander
| Oxford University Press
| 1949
| 149
| 10.00
|-
| 91920
|
| To English Prose & Verse
| …
| …
| …
| 230
| 1.87
|-
| 91921
|
| Modern English Prose
| C. SubbaRao
| Maruthi Book Depot, Hyderabad
| 1984
| 34
| 6.50
|-
| 91922
|
| Modern English Prose
| C. SubbaRao
| Maruthi Book Depot, Hyderabad
| 1976
| 136
| 3.50
|-
| 91923
|
| Selections From Eighteenth Nineteenth Century English Prose
| A. Chalapati Rao
| Maruthi Book Depot, Hyderabad
| …
| 140
| 3.00
|-
| 91924
|
| A Choice of Essays
| D.V.K. Raghavacharyulu
| Aravinda Publishing House, Guntur
| 1974
| 197
| 3.75
|-
| 91925
|
| Twentieth Century Prose
| V. Sachithanandan
| Macmillan And Co., Limited, London
| 1977
| 176
| 4.50
|-
| 91926
|
| English Prose Selections
| Shiv Kumar and M.M. Bhalla
| Orient Longman Limited
| 1968
| 177
| 2.50
|-
| 91927
|
| Pleasure And Profit
| Prabhat Nalini Das
| Oxford University Press
| 1979
| 185
| 2.50
|-
| 91928
|
| Prelude To Prose Selections
| V.K. Ayappan Pillai
| Blackie & Son Publishers Pvt Limited
| 1964
| 162
| 15.00
|-
| 91929
|
| Selected Prose for Degree Classes
| K.P.K. Menon
| Macmillan And Co., Limited, London
| 1978
| 183
| 4.50
|-
| 91930
|
| Gateways to Prose
| R.S. Macnicol
| Oxford University Press
| 1959
| 152
| 2.50
|-
| 91931
|
| A Choice of Twentieth Century English Prose
| H.H. Annaih Gowda
| Oxford University Press
| 1978
| 174
| 5.75
|-
| 91932
|
| English Essays
| W. Cuthbert Robb
| Blackie & Son Publishers Pvt Limited
| …
| 239
| 2.50
|-
| 91933
|
| English Essays
| …
| …
| …
| 237
| 5.00
|-
| 91934
|
| Modern English Prose Fourth Series
| Guy Boas
| Macmillan And Co., Limited, London
| 1969
| 147
| 5.00
|-
| 91935
|
| Prose For Our Time
| V.A. Shahane
| Orient Longman Limited
| 1977
| 168
| 2.00
|-
| 91936
|
| Prose for Pleasure
| A.K. Srivastava
| Blackie & Son Publishers Pvt Limited
| 1977
| 127
| 2.50
|-
| 91937
|
| A Pageant of Modern English Prose
| B.V. Hara Jagannadh
| Globe Publishers, Hyderabad
| 1984
| 36
| 6.00
|-
| 91938
|
| Modern English Prose for College Classes
| K.R. Chandrasekharan
| Macmillan And Co., Limited, London
| 1965
| 156
| 10.00
|-
| 91939
|
| Readers Delight
| R. Sundara Raju
| The National Publishing Co., Madras
| 1978
| 160
| 4.75
|-
| 91940
|
| Contemporary Prose
| V. Gopalan Nair, S. Velayudhan
| Oxford University Press
| 1980
| 152
| 6.50
|-
| 91941
|
| Contemporary Prose
| V. Gopalan Nair, S. Velayudhan
| Oxford University Press
| 1979
| 173
| 7.00
|-
| 91942
|
| Twentieth Century Essays
| Hari Singh
| Commonwealth Publishing House
| 1970
| 105
| 2.75
|-
| 91943
|
| Twentieth Century Essays
| Hari Singh
| Commonwealth Publishing House
| 1971
| 132
| 6.50
|-
| 91944
|
| Elements of Interview
| Rau's
| Bookhive Publishers & Booksellers
| 1975
| 118
| 8.00
|-
| 91945
|
| My Talks Essays
| Rau's
| Bookhive Publishers & Booksellers
| 1977
| 449
| 25.00
|-
| 91946
|
| Advanced General Studies
| C.S. Bedi
| …
| …
| 630
| 100.00
|-
| 91947
|
| An English Miscellany
| R.K. Tongue, Shiv K. Kumar
| Oxford University Press
| 1980
| 186
| 25.00
|-
| 91948
|
| Contemporary English An Anthology
| Chandra Mohan, Vinay Sood
| Oxford University Press
| …
| 125
| 15.00
|-
| 91949
|
| Selections From English Prose
| P.K. Thaker
| Oxford University Press
| 2007
| 106
| 21.00
|-
| 91950
|
| Superior Contemporary Essays
| I.S. Handa
| Forward Book Depot, Delhi
| 1980
| 108
| 10.00
|-
| 91951
|
| Expected Essays for Competitive and Academic Examinations
| …
| Competition Review Pvt Ltd
| …
| 152
| 25.00
|-
| 91952
|
| Prize Winning Essays
| …
| Sudha Publications Pvt Ltd
| …
| 200
| 10.00
|-
| 91953
|
| Topical Essays
| A.S. Natarajan
| Balaji Publications, Madras
| 1993
| 216
| 15.00
|-
| 91954
|
| Top Essays for I.A.S. and Allied Cadres Exam
| Bharat Mohan Banerjee
| Khanna Brothers Publishers
| 1964
| 399
| 6.00
|-
| 91955
|
| Modern Essays And Letters
| …
| …
| …
| 880
| 100.00
|-
| 91956
|
| English Grammar And Composition
| Rajendra Pal and Prem Lata Suri
| Sultan Chand & Sons, New Delhi
| 1983
| 600
| 30.00
|-
| 91957
|
| English Grammar Composition And Correspondence
| M. Alderton Pink and S.E. Thomas
| Cassell, London
| 1981
| 408
| 100.00
|-
| 91958
|
| A Hand Book of English Grammar
| R.W. Zandvoort
| The English Language Book Society
| 1975
| 349
| 150.00
|-
| 91959
|
| English Grammar A Linguistic Study of its Classes and Structures
| F.S. Scott
| The English Language Book Society
| 1976
| 244
| 120.00
|-
| 91960
|
| A Contemporary English Grammar
| Rao & Jagan
| C.L. Suneetha
| 1994
| 184
| 40.00
|-
| 91961
|
| A Practical English Grammar
| A.J. Thomson and A.V. Martinet
| Oxford University Press
| 2004
| 383
| 25.00
|-
| 91962
|
| Intermediate English Grammar
| V. Prakasam
| Emesco Books, Vijayawada
| 2003
| 214
| 39.00
|-
| 91963
|
| Contemporary English Grammar Structures And Composition
| David Green
| Macmillan And Co., Limited, London
| 1972
| 338
| 10.00
|-
| 91964
|
| Modern English Grammar and Composition
| V.S. Srinivasa Sarma
| Andhra Pradesh Book Distributors
| 1997
| 256
| 35.00
|-
| 91965
|
| Kakanis New English Grammer
| …
| …
| …
| 83
| 8.25
|-
| 91966
|
| Combined Exercises Volume 1
| A.J. Thomson and A.V. Martinet
| The English Language Book Society
| 1975
| 239
| 15.00
|-
| 91967
|
| Frank's English Grammar Thro' Structures
| Dayananda
| New Students Book Centre
| 1978
| 239
| 6.00
|-
| 91968
|
| The Teaching of Structural Words and Sentence Patterns
| A.S. Hornby
| The English Language Book Society
| 1975
| 140
| 55.00
|-
| 91969
|
| Grammar for Competitive Examinations
| O.P. Gulati
| Sudha Publications Pvt Ltd
| …
| 208
| 10.00
|-
| 91970
|
| Steps to English Grammar
| …
| …
| …
| 185
| 10.00
|-
| 91971
|
| English Grammar And Composition
| Dr. Ramachandra Rao
| Commonwealth Publishing House
| 1989
| 272
| 12.75
|-
| 91972
|
| English Grammar And Composition
| Dr. Ramachandra Rao
| Commonwealth Publishing House
| 1991
| 272
| 12.75
|-
| 91973
|
| Mohan's English Exercises Class VIII
| M.I. Mullan
| Mohan Binding Works, Vijayawada
| 1969
| 180
| 1.00
|-
| 91974
|
| English Grammar Composition & Letter Writing
| J.V. Ramaniah
| Sri Venkateswara Book Depot, Vijayawada
| 1961
| 508
| 21.00
|-
| 91975
|
| J.V.R. English Grammar Composition & Letter Writing
| J.V. Ramaniah
| Victory Publishers, Vijayawada
| …
| 520
| 45.00
|-
| 91976
|
| Situational Grammar
| M.I. Dubrovin
| Prosveshcheniye, Moscow
| …
| 388
| 65.00
|-
| 91977
|
| High School English Grammar And Composition
| P.C. Wren, H. Martin
| S. Chand & Company Ltd
| 1991
| 419
| 32.00
|-
| 91978
|
| Lifco's Typical Key to Exercises in Wren & Martin's High School English Grammar & Composition
| …
| The Little Flower Co., Madras
| 1976
| 582
| 10.00
|-
| 91979
|
| High School English Grammar And Composition
| P.C. Wren, H. Martin
| S. Chand & Company Ltd
| 1980
| 680
| 14.00
|-
| 91980
|
| Key to Wren & Martin's High School English Grammar and Composition
| …
| S.S. Mubaruk & Bros Pte Ltd
| 1991
| 289
| 16.00
|-
| 91981
|
| Swastik English Grammar And Composition
| M. Hanumantha Rao
| Swastik Books, Rajahmundry
| 1993
| 676
| 35.00
|-
| 91982
|
| Examine Your English
| Margaret M. Maison
| Orient Longman Limited
| 1966
| 247
| 3.50
|-
| 91983
|
| Aids to English Composition
| B. Ramachandra Rao
| Published By The Author
| …
| 224
| 3.50
|-
| 91984
|
| College Composition
| G.K. Chettur
| Orient Longman Limited
| 1958
| 426
| 3.00
|-
| 91985
|
| A Guide to English Composition
| J.O. Bartley, G.C. Bannerjee
| Oxford University Press
| 1953
| 192
| 2.50
|-
| 91986
|
| English Composition
| …
| …
| …
| 104
| 2.00
|-
| 91987
|
| Progressive English Composition
| Percival Christopher Wren
| K & J Cooper Educational Publishers
| …
| 337
| 15.00
|-
| 91988
|
| A Guide to English Composition
| J.O. Bartley, G.C. Bannerjee
| Oxford University Press
| 1957
| 220
| 10.00
|-
| 91989
|
| College Composition
| …
| Vysya Press, Neoore
| …
| 118
| 10.00
|-
| 91990
|
| Elementary English Grammar And Composition Book II
| N.K. Aggarwala
| Goyal Brothers Prakashan, New Delhi
| 1987
| 128
| 25.00
|-
| 91991
|
| A Hand Book of A to Z High School English Grammar
| P. Eswara Chary
| Swathi Book House, Vijayawad
| 2011
| 88
| 35.00
|-
| 91992
|
| Aruna's Junior Inter English Grammer
| …
| …
| …
| 56
| 10.00
|-
| 91993
|
| English Grammar Book
| Shaik Ismail
| …
| 2012
| 110
| 55.00
|-
| 91994
|
| ఆంగ్లాంధ్ర వ్యాకరణము
| గడ్డం అమ్మారావు
| గడ్డం అమ్మారావు
| 2006
| 152
| 60.00
|-
| 91995
|
| ఇంగ్లీష్ గ్రామర్
| A.S. Natarajan
| Balaji Publications, Madras
| 1991
| 172
| 10.00
|-
| 91996
|
| Easy Grammar
| U. Seshacharyulu
| మహాలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ
| 1983
| 79
| 5.50
|-
| 91997
|
| ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ సులభంగా ఎలా నేర్చుకోవాలి
| ఎస్. లక్ష్మీనారాయణ, డి. నాగేశ్వరరావు
| డి. బోస్ అండ్ బ్రదర్స్, హైదరాబాద్
| 1989
| 64
| 10.00
|-
| 91998
|
| English Grammar Made Easy Part 1 ఇంగ్లీష్ గ్రామర్‌ను అతి సులభంగా నేర్చుకోండి
| ఎన్. మనోహర్ రెడ్డి
| ...
| ...
| 46
| 10.00
|-
| 91999
|
| The Coronation English Grammar & Composition Book II
| R. Patrick
| B.G. Paul & Co.,
| 1953
| 111
| 1.50
|-
| 92000
|
| Tenses and Titbits English Grammar / How to Use Tenses
| A. Sivarama Krishna
| …
| 1999
| 77
| 25.00
|}
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/2283922" నుండి వెలికితీశారు