"స్విట్జర్లాండ్" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

== సంస్కృతి ==
[[File:Vals06.JPG|thumb|వాల్స్‌లో ఆల్ప్‌హార్న్ కచేరి]]
స్విట్జర్లాండ్ యొక్క సంస్కృతి పొరుగు దేశాల సంస్కృతులతో ప్రభావితమైనా సంవత్సరాలు గడిచాక ఒక ప్రత్యేక [[సంస్కృతి]]<nowiki/>ని కొన్ని ప్రాంతీయ వ్యత్యాసాలతో తనదైన ఒక స్వతంత్ర చారికను అభివృద్ధి చేసుకుంది.
ప్రత్యేకంగా, ఫ్రెంచ్-మాట్లాడే ప్రాంతాలు కొంచం ఎక్కువగా ఫ్రెంచ్ సంస్కృతికి మరియు ప్రో EU వైపు మొగ్గాయి, అయితే సహజంగా స్విస్ ప్రజలు తమదైన మానవతావాది సంప్రదాయానికి దీర్ఘ కాలంగా నిలబడి ఉన్నారు మరియు స్విట్జర్లాండ్ [[రెడ్ క్రాస్]] ఉద్యమానికి జన్మస్థలం మరియు సంయుక్త దేశాల మానవ హక్కుల సమితికి అతిధేయగా ఉంది. స్విస్ జర్మన్ మాట్లాడే ప్రాంతాల సంస్కృతి పక్షమై ఉన్నా ఎగువ జర్మన్ మరియు స్విస్ జర్మన్ మాండలికాల మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం వల్ల జర్మన్ మాట్లాడే స్విస్ ప్రజలు నిక్కచ్చిగా స్విస్ ప్రజలుగా ఉన్నారు. ఇటలీ భాష మాట్లాడే ప్రాంతాలు ఇటలీ సంస్కృతిని ఎక్కువగా కలిగి ఉన్నాయి. పొరుగు దేశపు భాషను పంచుకోవడం వలన ఒక ప్రాంతం ఆ దేశంతో బలంగా సంస్కృతి విషయంలో సంబంధం కలిగి ఉండవచ్చు. [[స్విట్జర్లాండ్]] తూర్పు పర్వత ప్రాంతాలలో ఉంటూ భాష ప్రయుక్తంగా ఒంటరిగా ఉన్న రోమన్ భాష సంస్కృతి కూడా తన అరుదైన భాషా ప్రయుక్త సంప్రదాయాన్ని రక్షించుకోవడానికి బలంగా పోరాడుతుంది.
ప్రత్యేకంగా, ఫ్రెంచ్-మాట్లాడే ప్రాంతాలు కొంచం ఎక్కువగా [[ఫ్రాన్స్ నాగరికత
|ఫ్రెంచ్ సంస్కృతి]]‌కి మరియు ప్రో [[EU]] వైపు మొగ్గాయి, అయితే సహజంగా స్విస్ ప్రజలు తమదైన [[మానవతా వాది|మానవతావాది]] సంప్రదాయానికి దీర్ఘ కాలంగా నిలబడి ఉన్నారు మరియు స్విట్జర్లాండ్ [[రెడ్ క్రాస్]] ఉద్యమానికి జన్మస్థలం మరియు [[సంయుక్త దేశాల మానవ హక్కుల పరిషత్తు|సంయుక్త దేశాల మానవ హక్కుల సమితి]]‌కి అతిధేయగా ఉంది.
[[స్విస్ జర్మన్]] మాట్లాడే ప్రాంతాలు [[జర్మన్ నాగరికత|జర్మన్ సంస్కృతి]] పక్షమై ఉన్నా [[ఎగువ జర్మన్]] మరియు [[స్విస్ జర్మన్]] మాండలికాల మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం వల్ల జర్మన్ మాట్లాడే స్విస్ ప్రజలు నిక్కచ్చిగా స్విస్ ప్రజలుగా ఉన్నారు. ఇటలీ భాష మాట్లాడే ప్రాంతాలు [[ఇటలీ నాగరికత|ఇటలీ సంస్కృతి]]‌ని ఎక్కువగా కలిగి ఉన్నాయి. పొరుగు దేశపు భాషను పంచుకోవడం వలన ఒక ప్రాంతం ఆ దేశంతో బలంగా సంస్కృతి విషయంలో సంబంధం కలిగి ఉండవచ్చు.
స్విట్జర్లాండ్ యొక్క [[తూర్పు]] పర్వత ప్రాంతాలలో ఉంటూ భాష ప్రయుక్తంగా ఒంటరిగా ఉన్న [[రోమన్ష్ భాష|రోమన్ భాష]] సంస్కృతి కూడా తన అరుదైన భాషా ప్రయుక్త సంప్రదాయాన్ని రక్షించుకోవడానికి బలంగా పోరాడుతుంది.
 
శీతాకాలంలో చాలా పర్వత ప్రాంతాలు ఒక బలమైన ఎత్తైన శక్తివంత [[స్కీ విశ్రాంతి స్థలం
|స్కీ విశ్రాంతి స్థలం]] సంస్కృతిని మరియు వేసవిలో [[ఎగువ చేయడం|హైకింగ్]] (అస్థిరత్వం) సంస్కృతిని కలిగి ఉన్నాయి. . కొన్ని ప్రాంతాలలో సంవత్సరం పొడవునా వినోద కాలక్షేప సంస్కృతి ఉంటూ పర్యాటకాన్ని నడిపిస్తుంది, అయినప్పటికీ వసంత ఋతువు మరియు శరదృతువులలో సందర్శకులు తక్కువ ఉన్నా కూడా స్విస్ యొక్క ఎక్కువ నిష్పత్తిగా ఉన్నారు.
ఒక సంప్రదాయక రైతు మరియు కాపరి సంస్కృతి చాలా ప్రాంతాలలో ప్రధానంగా ఉంది మరియు నగరాల వెలుపలి ప్రాంతాలలో చిన్న పొలాలు సర్వవ్యాపితమై ఉన్నాయి.
చలన చిత్రాలలో అమెరికా చలన చిత్రాలు ఎక్కువగా ప్రదర్శించబడినా ఇటివలి కాలంలో చాలా స్విస్ చలన చిత్రాలు వ్యాపార పరంగా విజయం సాధించాయి. దేశమంతా అన్ని సంస్థలలో [[జానపద కళలు|జానపద కళ]] ఇంకా జీవించి ఉంది. స్విట్జర్లాండ్‌లో ఇది ఎక్కువగా [[సంగీతము|సంగీతం]], [[నాట్యం]], [[కవిత్వం]], కొయ్య వక్రం మరియు వస్త్రం మీద అల్లిక కళ మొదలైన వాటిలో కనిపిస్తుంది.
[[ఆల్ప్‌హార్న్|అల్ప్‌హార్న్]] అనేది ఒక కొయ్యతో చేయబడిన ఒక బూరా వంటి ఒక సంగీత వాద్యం సుదీర్ఘంగా వాడుకలో ఉంది మరియు అకార్డియన్ అనే మరొక సంగీత వాద్యం [[స్విట్జర్లాండ్‌ సంగీతం
|స్విస్ సంగీతం]] యొక్క సంగ్రహంగా ఉంది.
 
|శీతాకాలంలో చాలా పర్వత ప్రాంతాలు ఒక బలమైన ఎత్తైన శక్తివంత స్కీ విశ్రాంతి స్థలం]] సంస్కృతిని మరియు వేసవిలో [[ఎగువ చేయడం|హైకింగ్]] (అస్థిరత్వం) సంస్కృతిని కలిగి ఉన్నాయి. . కొన్ని ప్రాంతాలలో సంవత్సరం పొడవునా వినోద కాలక్షేప సంస్కృతి ఉంటూ పర్యాటకాన్ని నడిపిస్తుంది, అయినప్పటికీ వసంత ఋతువు మరియు శరదృతువులలో సందర్శకులు తక్కువ ఉన్నా కూడా స్విస్ యొక్క ఎక్కువ నిష్పత్తిగా ఉన్నారు.
ఒక సంప్రదాయక రైతు మరియు కాపరి సంస్కృతి చాలా ప్రాంతాలలో ప్రధానంగా ఉంది మరియు నగరాల వెలుపలి ప్రాంతాలలో చిన్న పొలాలు సర్వవ్యాపితమై ఉన్నాయి. చలన చిత్రాలలో అమెరికా చలన చిత్రాలు ఎక్కువగా ప్రదర్శించబడినా ఇటివలి కాలంలో చాలా స్విస్ చలన చిత్రాలు వ్యాపార పరంగా విజయం సాధించాయి. దేశమంతా అన్ని సంస్థలలో [[జానపద కళలు|జానపద కళ]] ఇంకా జీవించి ఉంది. స్విట్జర్లాండ్‌లో ఇది ఎక్కువగా [[సంగీతము|సంగీతం]], [[నాట్యం]], [[కవిత్వం]], కొయ్య వక్రం మరియు వస్త్రం మీద అల్లిక కళ మొదలైన వాటిలో కనిపిస్తుంది.
[[ఆల్ప్‌హార్న్|అల్ప్‌హార్న్]] అనేది ఒక కొయ్యతో చేయబడిన ఒక బూరా వంటి ఒక సంగీత వాద్యం సుదీర్ఘంగా వాడుకలో ఉంది మరియు అకార్డియన్ అనే మరొక సంగీత వాద్యం [[స్విట్జర్లాండ్‌ సంగీతం సంగ్రహంగా ఉంది.
=== సాహిత్యం ===
{{main|Literature of Switzerland}}
[[File:Rousseau Geneve.JPG|thumb|upright|జీన్ జాక్విస్ రౌస్సేయు పద్దేనిమిదోవ శతాబ్దపు రచయిత మాత్రమే కాక ఒక మహా తాత్వికుడు కూడా ( ఈయన ప్రతిమ జెనివాలో ఉంది)
]]
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/2291353" నుండి వెలికితీశారు