"దిగవల్లి వేంకటశివరావు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

చి
replacing dead dlilinks to archive.org links
చి (replacing dead dlilinks to archive.org links)
చి (replacing dead dlilinks to archive.org links)
==భారత డిజిటల్ లైబ్రరీలో పుస్తకాలు==
{{Div col|cols=2}}
* [httphttps://wwwarchive.org/details/in.ernet.dli.gov2015.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=kathalu%20gaathalu%20modat%27i%20bhaagamu&author1=raavu%20digavalli%20vein%27kat%27a%20shiva&subject1=GENERALITIES&year=1944%20&language1=Telugu&pages=168&barcode=2030020024649&author2=&identifier1=&publisher1=digavalli%20vein%27kat%27a%20shiva%20raavu%20&contributor1=&vendor1=til&scanningcentre1=rmsc,%20iiith%20&slocation1=OSU&sourcelib1=OU%20&scannerno1=&digitalrepublisher1=&digitalpublicationdate1=0000-00-00&numberedpages1=&unnumberedpages1=&rights1=IN_COPYRIGHT&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=%20&url=/data7/upload/0190/740371485 డిజిటల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ ఇండియాలో కథలు గాధలు గ్రంథం మొదటి భాగం ప్రతి]
* [httphttps://wwwarchive.org/details/in.ernet.dli.gov2015.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=aan%27gla%20raajyaan%27gamu&author1=vein%27kat%27ashivaraavu%20digapalli&subject1=SOCIAL%20SCIENCES&year=1933%20&language1=Telugu&pages=47&barcode=2030020025456&author2=&identifier1=&publisher1=digapalli%20vein%27kat%27ashivaraavu%20&contributor1=&vendor1=til&scanningcentre1=rmsc,%20iiith%20&slocation1=OSU&sourcelib1=OU%20&scannerno1=&digitalrepublisher1=&digitalpublicationdate1=0000-00-00&numberedpages1=&unnumberedpages1=&rights1=IN_COPYRIGHT&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=%20&url=/data7/upload/0191/365372181 డిజిటల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ ఇండియాలో ఆంగ్ల రాజ్యాంగము గ్రంథ ప్రతి]
* [https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.497524 భారత డిజిటల్ లైబ్రరీలో పోతన వేమనల యుగము పుస్తక ప్రతి.]
* [https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.492036 భారత డిజిటల్ లైబ్రరీలో కథానిధి పుస్తక ప్రతి.]
* [http://www.dli.ernet.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=kathaanidhi&author1=digavalli%20vein%27kat%27a%20shivaraavu&subject1=LANGUAGE.%20LINGUISTICS.%20LITERATURE&year=0%20&language1=telugu&pages=714&barcode=2990100061611&author2=&identifier1=&publisher1=Darsha%20Grandamandali,%20Vijayawada&contributor1=&vendor1=NONE&scanningcentre1=ttd,%20s.v%20digital%20library&slocation1=NONE&sourcelib1=%20CPBL,%20Cuddapah&scannerno1=0&digitalrepublisher1=Digital%20Library%20Of%20India&digitalpublicationdate1=2005-02-05&numberedpages1=&unnumberedpages1=&rights1=&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=Tagged%20Image%20File%20Format%20&url=/data_copy/upload/0061/616 భారత డిజిటల్ లైబ్రరీలో కథానిధి పుస్తక ప్రతి.]
* [https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.491419 భారత డిజిటల్ లైబ్రరీలో 1857 పూర్వరంగములు పుస్తక ప్రతి.]
* [http://www.dli.gov.in/cgi-bin/metainfo.cgi?&title1=1857%20puurvaran%27gamulu&author1=digavalli%20vein%27kat%27a%20shivaraavu&subject1=GEOGRAPHY.%20BIOGRAPHY.%20HISTORY&year=1957%20&language1=telugu&pages=296&barcode=2990100067391&author2=&identifier1=&publisher1=Vishalandra%20Prachuranalayam,%20Vijayawada&contributor1=&vendor1=NONE&scanningcentre1=ttd,%20s.v%20digital%20library&slocation1=NONE&sourcelib1=SVCL%20AND%20RC&scannerno1=0&digitalrepublisher1=Digital%20Library%20Of%20India&digitalpublicationdate1=2005-01-29&numberedpages1=&unnumberedpages1=&rights1=&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=Tagged%20Image%20File%20Format%20&url=/data_copy/upload/0067/396 భారత డిజిటల్ లైబ్రరీలో 1857 పూర్వరంగములు పుస్తక ప్రతి.]
* [https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.386428 భారత డిజిటల్ లైబ్రరీలో భారతదేశము బ్రిటిష్ రాజ్యతంత్రము పుస్తక ప్రతి.]
* [https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.396136 భారత డిజిటల్ లైబ్రరీలో వీరేశలింగం - వెలుగు నీడలు పుస్తక ప్రతి.]
* [httphttps://wwwarchive.dli.gov.inorg/cgi-bindetails/metainfoin.cgi?&title1=dakshhind-aaphrikaa%20ren%27d%27ubhaagamulu&author1=vein%27kat%27ashivaraavu%20degavalli&subject1=GEOGRAPHYernet.%20BIOGRAPHYdli.%20HISTORY&year=1928%20&language1=Telugu&pages=446&barcode=2030020024581&author2=&identifier1=&publisher1=aan%27dhra%20gran%27thaalaya%20&contributor1=&vendor1=til&scanningcentre1=rmsc,%20iiith%20&slocation1=OSU&sourcelib1=OU%20&scannerno1=&digitalrepublisher1=&digitalpublicationdate1=0000-00-00&numberedpages1=&unnumberedpages1=&rights1=IN_COPYRIGHT&copyrightowner1=&copyrightexpirydate1=&format1=%20&url=/data7/upload/0190/6892015.371429 భారత డిజిటల్ లైబ్రరీలో దక్షిణాఫ్రికా పుస్తక ప్రతి.]
* [https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.372389 భారత డిజిటల్ లైబ్రరీలో మన పోలీసు వ్యవస్థ పుస్తక ప్రతి.]
{{Div end}}
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/2342889" నుండి వెలికితీశారు