"ఐర్లాండ్" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

1,907 bytes added ,  2 సంవత్సరాల క్రితం
===వలసలు ===
[[File:Population of Ireland since 1500.png|thumb|upright=1.5|The population of Ireland since 1603 showing the consequence of the [[Great Famine (Ireland)|Great Famine (1845–52)]] (Note: figures before 1841 are contemporary estimates)]]
ఐర్లాండ్ జనాభా 19 వ శతాబ్దం రెండవ భాగంలో నాటకీయంగా పతనమైంది. 1841 లో 8 మిలియన్ల జనాభా జనాభా 1921 నాటికి కొంచెం ఎక్కువగా 4 మిలియన్లకు తగ్గింది. జనాభా పతనం 1845 నుండి 1852 వరకూ జరిగినది. ఏది ఏమయినప్పటికీ జనాభా క్షీణతకు ప్రధాన కారణం దేశం భయంకరమైన ఆర్ధిక స్థితి. ఇది 21 వ శతాబ్దం వరకు శాశ్వత వలసల సంస్కృతికి దారి తీసింది.
 
Emigrationఐర్లాండ్ fromనుండి Ireland19 in theశతాబ్దంలో 19thకొనసాగిన centuryవలసలు contributedఇంగ్లాండ్, toయునైటెడ్ the populations of Englandస్టేట్స్, theకెనడా Unitedమరియు States,ఆస్ట్రేలియా Canadaజనాభా andఅధికరించడానికి Australia,దోహదపడ్డాయి. whereఅక్కడ aఐరిష్ largeవలసవాదులు [[Irishపెద్ద diaspora]]సంఖ్యలో livesనివసిస్తున్నారు. {{As of|2006}}, నాటికి 4.3 millionమిలియన్ Canadiansకెనడియన్లు, orలేదా జనాభాలో 14% of the population,మంది areఐరిష్ ofవారసత్వం Irishకలిగి descentఉన్నారు.<ref>"[http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/dp-pd/hlt/97-562/pages/page.cfm?Lang=E&Geo=PR&Code=01&Table=2&Data=Count&StartRec=1&Sort=3&Display=All&CSDFilter=5000 Ethnic origins, 2006 counts, for Canada, provinces and territories—20% sample data]". Statistics Canada.</ref> {{As of|2013}}, a total ofనాటికి 34.5 millionమిలియన్ల మంది అమెరికన్లు Americansఐరిష్ claimపూర్వీకత Irishకలిగి ancestryఉన్నారు.<ref>{{cite news |url= https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2013/03/17/the-irish-american-population-is-seven-times-larger-than-ireland/ |title=The Irish-American population is seven times larger than Ireland |last=Kliff |first=Sarah |date=17 March 2013 |work=[[The Washington Post]] |access-date=6 August 2014}}</ref>
The population of Ireland collapsed dramatically during the second half of the 19th century. A population of over 8 million in 1841 was reduced to slightly more than 4 million by 1921. In part, the fall in population was due to death from the [[Great Famine (Ireland)|Great Famine]] of 1845 to 1852, which took about 1 million lives. However, by far the greater cause of population decline was the dire economic state of the country which led to an entrenched culture of emigration lasting until the 21st century.
 
With20 growing prosperityశతాబ్దం sinceచివరి theదశాబ్దం lastనుండి decadeపెరుగుతున్న ofసంపదతో theఐర్లాండ్ 20thవలసదారులకు century,ఒక Ireland became a destination forగమ్యస్థానంగా immigrantsమారింది. Sinceయూరోపియన్ theయూనియన్ [[European2004 Union]] expanded to includeలో [[Polandపోలాండ్]]ను inవిస్తరించడం 2004,ప్రారంభించినప్పటి [[Polishనుండి people]]సెంట్రల్ haveయూరప్ madeనుండి upవలస theవచ్చిన largestవారిలో numberపోలిష్ ofప్రజల immigrantsసంఖ్య (over 1501,50,000 కంటే ఎక్కువ)అధికంగా ఉంది.<ref>{{Cite news |last=Sullivan |first=Kevin| author-link=Kevin Sullivan (journalist) |title=Hustling to Find Classrooms For All in a Diverse Ireland |work=[[Washington Post]] |date=24 October 2007 |url= https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/10/23/AR2007102302162_pf.html |access-date=9 November 2008}}</ref> from [[Central Europeలిథువేనియా]]. There has also been significant immigration from, [[Lithuaniaచెక్ రిపబ్లిక్]], theమరియు [[Czech Republicలాట్వియా]] andనుండి [[Latvia]]గణనీయమైన వలసలు వచ్చాయి.<ref>{{cite book |last=Tovey |first=Hilary |last2=Share |first2=Perry |title=A Sociology of Ireland |publisher=Gill & Macmillan |date=2003 |location=Dublin |page=156 |url= https://books.google.com/books?id=EU4NqA7RIHUC&pg=PA156 |isbn=0-7171-3501-2 |access-date=9 September 2011}}</ref>
Emigration from Ireland in the 19th century contributed to the populations of England, the United States, Canada and Australia, where a large [[Irish diaspora]] lives. {{As of|2006}}, 4.3 million Canadians, or 14% of the population, are of Irish descent.<ref>"[http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/dp-pd/hlt/97-562/pages/page.cfm?Lang=E&Geo=PR&Code=01&Table=2&Data=Count&StartRec=1&Sort=3&Display=All&CSDFilter=5000 Ethnic origins, 2006 counts, for Canada, provinces and territories—20% sample data]". Statistics Canada.</ref> {{As of|2013}}, a total of 34.5 million Americans claim Irish ancestry.<ref>{{cite news |url= https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2013/03/17/the-irish-american-population-is-seven-times-larger-than-ireland/ |title=The Irish-American population is seven times larger than Ireland |last=Kliff |first=Sarah |date=17 March 2013 |work=[[The Washington Post]] |access-date=6 August 2014}}</ref>
 
Theప్రత్యేకించి [[Republicఐర్లాండ్ ofరిపబ్లిక్ Ireland]]2006 inనాటికి particular has seen large-scale immigration4, with 42020,000 foreignవిదేశీ nationalsజాతీయులతో asపెద్ద ofసంఖ్యలో 2006,వలసలను aboutకలిగి ఉంది. జనాభాలో 10% of theమంది populationఉన్నారు.<ref name=autogenerated1>{{cite news |last=Seaver |first=Michael |title=Ireland Steps Up as Immigration Leader |work=[[The Christian Science Monitor]] |date=5 September 2007 |url= http://www.csmonitor.com/2007/0905/p06s02-woeu.html |access-date=30 December 2009}}</ref>ఐర్లాండ్ Aవెలుపల quarterతల్లులకు of births (24 percent) inజన్మించిన 2009 wereలో toనాలుగోవంతు mothersజననం born(24%) outside Irelandఉన్నారు.<ref>{{Cite news |title=24% of boom births to 'new Irish' |work=[[Irish Examiner]] |date=28 June 2011 |url= http://www.irishexaminer.com/breakingnews/ireland/24-of-boom-births-to-new-irish-510651.html}}</ref> [[Overseasఇతర Chinese|Chinese]]ఆఫ్రికన్ andదేశాలతో [[Nigerian]]s,పాటు alongచైనీస్ withమరియు people from other African countriesనైజీరియన్లు, haveఐరోపాకు accountedచెందిన forవారు aపెద్ద largeమొత్తంలో proportionఉన్నారు. ofఐరిష్ theఆర్ధిక non–[[Europeanసంక్షోభంకు Union]]ప్రతిస్పందనగా migrantsఐర్లాండ్ to Ireland. Up toనుండి 50,000 easternమంది andతూర్పు centralమరియు Europeanమధ్య migrantఐరోపాలో workers left Ireland in response to the Irishవలస financialకార్మికులుగా crisisపనిచేశారు.<ref name="affluenceends">{{Cite news |last=Henry |first=McDonald |title=Ireland's Age of Affluence Comes to an End |work=The Guardian |date=5 April 2009 |url= https://www.theguardian.com/world/2009/apr/05/ireland-economy-vat-unemployment |access-date=30 December 2009 |location=London}}</ref>
With growing prosperity since the last decade of the 20th century, Ireland became a destination for immigrants. Since the [[European Union]] expanded to include [[Poland]] in 2004, [[Polish people]] have made up the largest number of immigrants (over 150,000)<ref>{{Cite news |last=Sullivan |first=Kevin| author-link=Kevin Sullivan (journalist) |title=Hustling to Find Classrooms For All in a Diverse Ireland |work=[[Washington Post]] |date=24 October 2007 |url= https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/10/23/AR2007102302162_pf.html |access-date=9 November 2008}}</ref> from [[Central Europe]]. There has also been significant immigration from [[Lithuania]], the [[Czech Republic]] and [[Latvia]].<ref>{{cite book |last=Tovey |first=Hilary |last2=Share |first2=Perry |title=A Sociology of Ireland |publisher=Gill & Macmillan |date=2003 |location=Dublin |page=156 |url= https://books.google.com/books?id=EU4NqA7RIHUC&pg=PA156 |isbn=0-7171-3501-2 |access-date=9 September 2011}}</ref>
 
The [[Republic of Ireland]] in particular has seen large-scale immigration, with 420,000 foreign nationals as of 2006, about 10% of the population.<ref name=autogenerated1>{{cite news |last=Seaver |first=Michael |title=Ireland Steps Up as Immigration Leader |work=[[The Christian Science Monitor]] |date=5 September 2007 |url= http://www.csmonitor.com/2007/0905/p06s02-woeu.html |access-date=30 December 2009}}</ref> A quarter of births (24 percent) in 2009 were to mothers born outside Ireland.<ref>{{Cite news |title=24% of boom births to 'new Irish' |work=[[Irish Examiner]] |date=28 June 2011 |url= http://www.irishexaminer.com/breakingnews/ireland/24-of-boom-births-to-new-irish-510651.html}}</ref> [[Overseas Chinese|Chinese]] and [[Nigerian]]s, along with people from other African countries, have accounted for a large proportion of the non–[[European Union]] migrants to Ireland. Up to 50,000 eastern and central European migrant workers left Ireland in response to the Irish financial crisis.<ref name="affluenceends">{{Cite news |last=Henry |first=McDonald |title=Ireland's Age of Affluence Comes to an End |work=The Guardian |date=5 April 2009 |url= https://www.theguardian.com/world/2009/apr/05/ireland-economy-vat-unemployment |access-date=30 December 2009 |location=London}}</ref>
 
===భాషలు ===
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/2353417" నుండి వెలికితీశారు