వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -74: కూర్పుల మధ్య తేడాలు

సవరణ సారాంశం లేదు
దిద్దుబాటు సారాంశం లేదు
ట్యాగు: 2017 source edit
దిద్దుబాటు సారాంశం లేదు
ట్యాగు: 2017 source edit
పంక్తి 5,708:
| 39634
| కథలు. 3504
| [[టిప్పు సుల్తాన్]]
| శాతవాహన
| నవసాయి బుక్ హౌస్, విజయవాడ
పంక్తి 5,754:
| కథలు. 3509
| ఎవరికోసం ఈ త్యాగం
| [[కొమ్మూరి సాంబశివరావు]]
| శ్రీ వెంకటేశ్వర పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ
| ...
పంక్తి 5,763:
| కథలు. 3510
| ఉరితాడు
| [[కొమ్మూరి సాంబశివరావు]]
| ప్రసాద్ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు
| 1984
పంక్తి 5,772:
| కథలు. 3511
| అర్ధరాత్రి పిలుపు
| [[కొమ్మూరి సాంబశివరావు]]
| శ్రీ శ్రీనివాస పబ్లిషింగ్ హౌస్, గుంటూరు
| 1985
పంక్తి 5,781:
| కథలు. 3512
| వీరేశలింగం రచనలు మొదటి సంపుటం స్వీయ చరిత్రము ప్రథమ భాగము
| [[అక్కిరాజు రమాపతిరావు]]
| [[విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్‌ హౌస్‌|విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్]], విజయవాడ
| 1982
| 294
పంక్తి 5,790:
| కథలు. 3513
| వీరేశలింగం రచనలు రెండవ సంపుటం స్వీయచరిత్రము-రెండవభాగము
| [[అక్కిరాజు రమాపతిరావు]]
| [[విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్‌ హౌస్‌|విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్]], విజయవాడ
| 1984
| 336
పంక్తి 5,799:
| కథలు. 3514
| వీరేశలింగం రచనలు మూడవ సంపుటం నవలలు
| [[అక్కిరాజు రమాపతిరావు]]
| [[విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్‌ హౌస్‌|విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్]], విజయవాడ
| 1985
| 375
పంక్తి 5,808:
| కథలు. 3515
| వీరేశలింగం రచనలు నాలుగవ సంపుటం
| [[అక్కిరాజు రమాపతిరావు]]
| [[విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్‌ హౌస్‌|విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్]], విజయవాడ
| 1985
| 263
పంక్తి 5,817:
| కథలు. 3516
| వీరేశలింగం రచనలు ఐదవ సంపుటం
| [[అక్కిరాజు రమాపతిరావు]]
| [[విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్‌ హౌస్‌|విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్]], విజయవాడ
| 1986
| 231
పంక్తి 5,826:
| కథలు. 3517
| వీరేశలింగం డైరీలు, లేఖలు, జీవిత చరిత్ర
| [[అక్కిరాజు రమాపతిరావు]]
| [[విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్‌ హౌస్‌|విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్]], విజయవాడ
| 1987
| 189
పంక్తి 5,844:
| కథలు. 3519
| కందుకూరి వీరేశలింగం
| [[బొమ్మకంటి శ్రీనివాసాచార్యులు]]
| పబ్లికేషన్స్ డివిజన్, న్యూ ఢిల్లీ
| 1983
పంక్తి 5,934:
| కథలు. 3529
| స్వీయ చరిత్రము ప్రథమ భాగము
| రావుబహదూర్ [[కందుకూరి వీరేశలింగము]]
| రాజ్ ఎలెక్ట్రిక్ ప్రెస్, రాజమండ్రి
| 1936
పంక్తి 5,943:
| కథలు. 3530
| కందుకూరి వీరేశలింగం డైరీలు, లేఖలు
| [[అక్కిరాజు రమాపతిరావు]]
| [[విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్‌ హౌస్‌|విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్]], విజయవాడ
| 1970
| 154
పంక్తి 5,952:
| కథలు. 3531
| కందుకూరి వీరేశలింగం డైరీలు, లేఖలు
| [[అక్కిరాజు రమాపతిరావు]]
| [[విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్‌ హౌస్‌|విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్]], విజయవాడ
| 1970
| 154
పంక్తి 5,961:
| కథలు. 3532
| శ్రీ వీరేశలింగ గ్రంథావళి రెండవ సంపుటము
| [[కందుకూరి వీరేశలింగము]]
| ...
| 1949
పంక్తి 5,970:
| కథలు. 3533
| శ్రీ వీరేశలింగ గ్రంథావళి మూడవ సంపుటము
| [[కందుకూరి వీరేశలింగము]]
| గ్రంథాలయ పుస్తకశాల, విజయవాడ
| 1948
పంక్తి 5,979:
| కథలు. 3534
| స్వీయ చరిత్రము రెండవ భాగము
| [[కందుకూరి వీరేశలింగము]]
| ...
| ...
పంక్తి 5,988:
| కథలు. 3535
| స్వీయ చరిత్రము రెండవ భాగము
| [[కందుకూరి వీరేశలింగము]]
| విజ్ఞానచంద్రికామండలి, మద్రాసుచెన్నై
| 1915
| 406
పంక్తి 5,997:
| కథలు. 3536
| స్వీయచరిత్ర సంగ్రహము కందుకూరి వీరేశలింగము
| [[కొడవటిగంటి కుటుంబరావు]]
| నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా
| 1971
పంక్తి 6,006:
| కథలు. 3537
| స్వీయచరిత్ర సంగ్రహము కందుకూరి వీరేశలింగము
| [[కొడవటిగంటి కుటుంబరావు]]
| [[నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా]]
| 1981
| 192
పంక్తి 6,015:
| కథలు. 3538
| వీరేశలింగం
| [[వి.ఆర్.నార్ల|వి.ఆర్. నార్ల]]
| [[సాహిత్య అకాదెమీ]], న్యూ ఢిల్లీ
| 1985
| 104
పంక్తి 6,024:
| కథలు. 3539
| వీరేశలింగం వెలుగు నీడలు
| [[దిగవల్లి శివరావు]]
| వేమన వికాస కేంద్రం, విజయవాడ
| 1985
పంక్తి 6,042:
| కథలు. 3541
| మూఢనమ్మకాలపై నా పోరాటం
| [[కందుకూరి వీరేశలింగము]]
| ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ
| 2013
పంక్తి 6,060:
| కథలు. 3543
| యుగకర్త వీరేశలింగం పై నీలాపనిందలు
| [[అక్కిరాజు రమాపతిరావు]]
| జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ
| 1986
పంక్తి 6,069:
| కథలు. 3544
| కందుకూరి వీరేశలింగం
| [[పరకాల పట్టాభిరామారావు|పరికాల పట్టాభిరామారావు]]
| కవితా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ
| 1962
పంక్తి 6,078:
| కథలు. 3545
| వీరేశలింగవాణి
| [[అక్కిరాజు రమాపతిరావు]]
| [[అంతర్జాతీయ తెలుగు సంస్థ]], హైదరాబాద్
| 1981
| 83
పంక్తి 6,087:
| కథలు. 3546
| వీరేశలింగం జీవిత చరిత్ర
| [[అక్కిరాజు రమాపతిరావు]]
| [[విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్‌ హౌస్‌|విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్]], విజయవాడ
| 1999
| 84
పంక్తి 6,105:
| కథలు. 3548
| తెలుగు వెలుగు వీరేశలింగం జీవిత చరిత్ర
| [[అక్కిరాజు రమాపతిరావు]]
| ...
| 2003
పంక్తి 6,123:
| కథలు. 3550
| నవయుగ వైతాళికుడు కందుకూరి వీరేశలింగం
| [[అక్కిరాజు రమాపతిరావు]]
| [[ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం|ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం]], హైదరాబాద్
| 1991
| 75
పంక్తి 6,132:
| కథలు. 3551
| వీరేశలింగం
| [[అక్కిరాజు రమాపతిరావు]]
| [[ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం|ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం]], హైదరాబాద్
| 1976
| 80
పంక్తి 6,141:
| కథలు. 3552
| కందుకూరి వీరేశలింగం
| [[వకుళాభరణం రామకృష్ణ]]
| [[నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా]]
| 2008
| 121
పంక్తి 6,150:
| కథలు. 3553
| విగ్రహారాధనము
| [[కందుకూరి వీరేశలింగము]]
| కాకి సూర్యనారాయణ, రాజమహేంద్రి
| 2004
పంక్తి 6,159:
| కథలు. 3554
| వర్ణము
| [[కందుకూరి వీరేశలింగము]]
| బాలబంధు ప్రచురణలు, [[గుడివాడ]]
| 1991
| 52
పంక్తి 6,168:
| కథలు. 3555
| వర్ణము
| [[కందుకూరి వీరేశలింగము]]
| బాలబంధు ప్రచురణలు, [[గుడివాడ]]
| 1991
| 52
పంక్తి 6,177:
| కథలు. 3556
| విగ్రహారాధనము
| [[కందుకూరి వీరేశలింగము]]
| శ్రీరామ ముద్రాక్షరశాల, రాజమహేంద్రవరము
| 1941
పంక్తి 6,186:
| కథలు. 3557
| సత్యరాజాపూర్వదేశ యాత్రలు
| [[కందుకూరి వీరేశలింగము]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1969
| 156
పంక్తి 6,194:
| 39688
| కథలు. 3558
| [[సత్యరాజా పూర్వ దేశయాత్రలు|సత్యరాజాపూర్వదేశ యాత్రలు]]| [[కందుకూరి వీరేశలింగము]]
| కందుకూరి వీరేశలింగము
| ...
| ...
Line 6,204 ⟶ 6,203:
| కథలు. 3559
| హాస్య సంజీవని
| [[కందుకూరి వీరేశలింగము]]
| [[ఎమెస్కో|యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1969
| 216
Line 6,222 ⟶ 6,221:
| కథలు. 3561
| రాజశేఖర చరిత్రము
| [[కందుకూరి వీరేశలింగము]]
| [[విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్‌ హౌస్‌|విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్]], విజయవాడ
| 1987
| 167
Line 6,231 ⟶ 6,230:
| కథలు. 3562
| రాజశేఖర చరిత్రము
| [[కందుకూరి వీరేశలింగము]]
| రవీంద్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్
| 1987
Line 6,240 ⟶ 6,239:
| కథలు. 3563
| రాజశేఖర చరిత్రము
| [[కందుకూరి వీరేశలింగము]]
| నవ్యాంధ్ర ప్రచురణలు, విశాఖపట్టణమువిశాఖపట్నం
| ...
| 223
Line 6,249 ⟶ 6,248:
| కథలు. 3564
| రాజశేఖర చరిత్రము
| [[కందుకూరి వీరేశలింగము]]
| భారతీయ ప్రచురణలు, విజయవాడ
| 1987
Line 6,258 ⟶ 6,257:
| కథలు. 3565
| రాజశేఖర చరిత్ర
| [[కందుకూరి వీరేశలింగము]]
| పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్
| 2006
Line 6,267 ⟶ 6,266:
| కథలు. 3566
| అభిజ్ఞాన శాకుంతల నాటకము
| [[కందుకూరి వీరేశలింగము]]
| హితకారిణీ సమాజము, రాజమహేంద్రవరము
| 1971
Line 6,277 ⟶ 6,276:
| శ్రీ కందుకూరి వీరేశలింగము పంతులువారి గ్రంథరచనాచాకచక్యము
| దామరాజు శోభనాచలము
| రామమోహన ముద్రాక్షరశాల, [[ఏలూరు]]
| 1915
| 60
Line 6,294 ⟶ 6,293:
| కథలు. 3569
| కందుకూరి వీరేశలింగంపంతులు అధిక్షేప రచనలు
| [[అక్కిరాజు రమాపతిరావు]]
| [[తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం]], హైదరాబాద్
| 1994
| 37
Line 6,303 ⟶ 6,302:
| కథలు. 3570
| కందుకూరి వీరేశలింగంపంతులు అధిక్షేప రచనలు
| [[అక్కిరాజు రమాపతిరావు]]
| [[తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం]], హైదరాబాద్
| 1994
| 37
Line 6,312 ⟶ 6,311:
| కథలు. 3571
| ఈశ్వరుని పితృభావము
| [[కందుకూరి వీరేశలింగము]]
| ధర్మజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, కాకినాడ
| 1997
Line 6,321 ⟶ 6,320:
| కథలు. 3572
| పత్నీ హితసూచని
| [[కందుకూరి వీరేశలింగము]]
| హితకారిణీ సమాజము, రాజమహేంద్రవరము
| 1949
Line 6,330 ⟶ 6,329:
| కథలు. 3573
| రసికజన మనోరంజనము
| [[కందుకూరి వీరేశలింగము]]
| శ్రీ వివేకవర్ధనీ ముద్రాక్షరశాల, రాజమహేంద్రవరము
| 1894
Line 6,339 ⟶ 6,338:
| కథలు. 3574
| ఐకమత్యము
| [[కందుకూరి వీరేశలింగము]]
| హితకారిణీ సమాజము, రాజమహేంద్రవరము
| ...
Line 6,348 ⟶ 6,347:
| కథలు. 3575
| కౌతుకవర్ధని
| [[కందుకూరి వీరేశలింగము]]
| శ్రీ చిందామణీ ముద్రాక్షరశాల, చెన్నపురి
| 1898
Line 6,357 ⟶ 6,356:
| కథలు. 3576
| అనుభవంలో అంధవిశ్వాసాలు వితంతు పునర్వివాహోద్యమం
| [[కందుకూరి వీరేశలింగము]]
| ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ
| 2001
Line 6,374 ⟶ 6,373:
| 39708
| కథలు. 3578
| [[వివేకవర్ధని]]
| [[కందుకూరి వీరేశలింగము]]
| హితకారిణీ సమాజము, రాజమహేంద్రవరము
| 1987
Line 6,384 ⟶ 6,383:
| కథలు. 3579
| వివేకవర్ధని
| [[కందుకూరి వీరేశలింగము]]
| హితకారిణీ సమాజము, రాజమహేంద్రవరము
| 1987
Line 6,429 ⟶ 6,428:
| కథలు. 3584
| మహాపురుషుల జీవితములు మొదటి భాగము
| [[చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము]]
| కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి
| 1955
Line 6,438 ⟶ 6,437:
| కథలు. 3585
| మహాపురుషుల జీవితములు రెండవ భాగము
| [[చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం|చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము]]
| కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి
| 1955
Line 6,447 ⟶ 6,446:
| కథలు. 3586
| మహాపురుషుల జీవితములు మూడవ భాగము
| [[చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము]]
| కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి
| 1955
Line 6,456 ⟶ 6,455:
| కథలు. 3587
| మహాపురుషుల జీవితములు 1,2,3 భాగములు
| [[చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము]]
| కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి
| ...
Line 6,465 ⟶ 6,464:
| కథలు. 3588
| సుధాశరచ్చంద్రము
| రమేశ చంద్రదత్తు, [[చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం]]
| కాలచక్రం ప్రచురణలు, [[నత్తరామేశ్వరం|నత్తారామేశ్వరం]]
| 1964
| 478
Line 6,474 ⟶ 6,473:
| కథలు. 3589
| సుథాశరశ్చంద్రము నాలుగు భాగములు
| [[చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము]]
| శ్రీ మానస పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ
| 1995
Line 6,483 ⟶ 6,482:
| కథలు. 3590
| రాజస్థాన కథావళి
| [[చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము]]
| కాలచక్రం ప్రచురణలు, నత్తారామేశ్వరం
| ...
Line 6,492 ⟶ 6,491:
| కథలు. 3591
| కర్పూరమంజరి 1వ భాగము
| [[చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము]]
| స్కేప్ అండ్ కో ముద్రాక్షరశాల, కాకినాడ
| 1911
Line 6,501 ⟶ 6,500:
| కథలు. 3592
| కర్పూరమంజరి 1,2 భాగములు
| [[చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము]]
| కాలచక్రం ప్రచురణలు, నత్తారామేశ్వరం
| 1964
Line 6,510 ⟶ 6,509:
| కథలు. 3593
| కర్పూరమంజరి 1,2 భాగములు
| [[చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము]]
| కాలచక్రం ప్రచురణలు, నత్తారామేశ్వరం
| 1964
Line 6,519 ⟶ 6,518:
| కథలు. 3594
| కర్పూరమంజరి మొదటి భాగము
| [[చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము]]
| కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్, రాజమహేంద్రవరము
| 1961
Line 6,528 ⟶ 6,527:
| కథలు. 3595
| ప్రహసనములు
| [[చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము]]
| కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి
| ...
Line 6,537 ⟶ 6,536:
| కథలు. 3596
| ప్రహసనములు
| [[చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము]]
| కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి
| ...
Line 6,546 ⟶ 6,545:
| కథలు. 3597
| ప్రహసనములు
| [[చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము]]
| ...
| ...
Line 6,555 ⟶ 6,554:
| కథలు. 3598
| చిత్రకథాగుచ్ఛము
| [[చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము]]
| చిలకమర్తి పబ్లిషింగ్ హౌస్, కాకినాడ
| 1960
Line 6,564 ⟶ 6,563:
| కథలు. 3599
| చమత్కార మంజరి మొదటి భాగము
| [[చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము]]
| కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి
| 1955
Line 6,573 ⟶ 6,572:
| కథలు. 3600
| చమత్కార మంజరి రెండవ భాగము
| [[చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము]]
| కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి
| 1955
Line 6,582 ⟶ 6,581:
| కథలు. 3601
| నవ్వుల గని 1,2 భాగాలు
| [[చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము]]
| కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్, రాజమహేంద్రవరము
| 1961
Line 6,591 ⟶ 6,590:
| కథలు. 3602
| వినోదములు
| [[చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము]]
| శ్రీ మానస పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ
| 1995
Line 6,600 ⟶ 6,599:
| కథలు. 3603
| వినోదములు మొదటి భాగము
| [[చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము]]
| కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్, రాజమహేంద్రవరము
| ...
Line 6,609 ⟶ 6,608:
| కథలు. 3604
| వినోదములు ద్వితీయ భాగము
| [[చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము]]
| కాలచక్రం ప్రచురణలు, [[నత్తరామేశ్వరం|నత్తారామేశ్వరం]]
| 1966
| 149
Line 6,627 ⟶ 6,626:
| కథలు. 3606
| చిలకమర్తి జీవితం సాహిత్యం
| [[ముక్తేవి భారతి]]
| [[విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్‌ హౌస్‌|విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్]], విజయవాడ
| 2001
| 71
Line 6,645 ⟶ 6,644:
| కథలు. 3608
| స్వీయ చరిత్రము
| [[చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము]]
| ఎం.ఎస్.మూర్తి అండ్ కో., విశాఖపట్నం
| 1957
Line 6,654 ⟶ 6,653:
| కథలు. 3609
| సౌందర్య తిలక ప్రధమ భాగము
| [[చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము]]
| కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్, రాజమహేంద్రవరము
| 1963
Line 6,663 ⟶ 6,662:
| కథలు. 3610
| చిలకమర్తీయం
| [[చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము]]
| చిలకమర్తి ఫౌండేషన్, రాజమహేంద్రి
| 2010
Line 6,672 ⟶ 6,671:
| కథలు. 3611
| రాజస్థాన కథావళి 1,2 భాగాలు
| [[చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము]]
| కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్, రాజమహేంద్రవరము
| ...
Line 6,681 ⟶ 6,680:
| కథలు. 3612
| భాసనాటకములు 13 నాటకముల సంపుటి
| [[చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము]]
| కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి
| ...
Line 6,690 ⟶ 6,689:
| కథలు. 3613
| గణపతి 1,2 భాగములు
| [[చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము]]
| కాలచక్రం ప్రచురణలు, [[నత్తరామేశ్వరం|నత్తారామేశ్వరం]]
| 1966
| 360
Line 6,699 ⟶ 6,698:
| కథలు. 3614
| శాపము ప్రథమ భాగము
| [[చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము]]
| ...
| ...
Line 6,708 ⟶ 6,707:
| కథలు. 3615
| శాపము ద్వితీయ భాగము
| [[చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము]]
| ...
| 1927
Line 6,717 ⟶ 6,716:
| కథలు. 3616
| సమర్థ రామదాసు
| [[చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము]]
| తి.తి.దే., తిరుపతి
| 1996
Line 6,726 ⟶ 6,725:
| కథలు. 3617
| అహల్యాబాయి
| [[చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము]]
| తెలికిచర్ల వెంకటసుబ్బారావు, రాజమహేంద్రవరం
| 1916
Line 6,735 ⟶ 6,734:
| కథలు. 3618
| ప్రచ్ఛన్న పాండవము
| [[చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము]]
| [[తి.తి.దే]]., తిరుపతి
| 2007
| 94
Line 6,744 ⟶ 6,743:
| కథలు. 3619
| సుందోపసుందుల వధ
| [[చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము]]
| తి.తి.దే., తిరుపతి
| 2007
Line 6,753 ⟶ 6,752:
| కథలు. 3620
| మణిమంజరి
| [[చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము]]
| పి.వి. దీక్షితులు అండ్ సన్, కాకినాడ
| 1973
Line 6,762 ⟶ 6,761:
| కథలు. 3621
| భల్లట శతకము
| [[చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము]]
| పి.వి. దీక్షితులు అండ్ సన్, కాకినాడ
| 1973
Line 6,771 ⟶ 6,770:
| కథలు. 3622
| రామచంద్ర విజయం
| [[చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము]]
| కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్, రాజమహేంద్రవరము
| 1961
Line 6,780 ⟶ 6,779:
| కథలు. 3623
| రామకృష్ణ పరమహంస చరిత్ర
| [[చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము]]
| కాలచక్రం ప్రచురణలు, నత్తారామేశ్వరం
| 1964
Line 6,789 ⟶ 6,788:
| కథలు. 3624
| హేమలత
| [[చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1975
| 112
Line 6,798 ⟶ 6,797:
| కథలు. 3625
| హేమలత
| [[చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము]]
| వాహినీ ప్రచురణాలయం, విజయవాడ
| 1986
Line 6,807 ⟶ 6,806:
| కథలు. 3626
| దాసీకన్య
| [[చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము]]
| సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము
| 1946
Line 6,816 ⟶ 6,815:
| కథలు. 3627
| శుభలేఖ
| [[మహీధర రామమోహనరావు]]
| విజేత పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ
| 1996
Line 6,825 ⟶ 6,824:
| కథలు. 3628
| తోడి దొంగలు
| [[మహీధర రామమోహనరావు]]
| విజేత పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ
| 1997
Line 6,834 ⟶ 6,833:
| కథలు. 3629
| వచన రచనా పరిచయం
| [[మహీధర రామమోహనరావు]]
| ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్
| 1986
Line 6,843 ⟶ 6,842:
| కథలు. 3630
| కొల్లాయి గట్టితే నేమి
| [[మహీధర రామమోహనరావు]]
| ...
| ...
Line 6,852 ⟶ 6,851:
| కథలు. 3631
| దేశం కోసం
| [[మహీధర రామమోహనరావు]]
| జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ
| 1984
Line 6,860 ⟶ 6,859:
| 39762
| కథలు. 3632
| [[అగ్నిగుండం|అగ్ని గుండం]]
| [[మహీధర రామమోహనరావు]]
| [[విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్‌ హౌస్‌|విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్]], విజయవాడ
| 1980
| 160
Line 6,870 ⟶ 6,869:
| కథలు. 3633
| అగ్ని గుండం
| [[మహీధర రామమోహనరావు]]
| [[విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్‌ హౌస్‌|విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్]], విజయవాడ
| 1980
| 160
Line 6,879 ⟶ 6,878:
| కథలు. 3634
| ఎవరికోసం
| [[మహీధర రామమోహనరావు]]
| అవంతీ ప్రచురణలు, విజయవాడ
| 1961
Line 6,888 ⟶ 6,887:
| కథలు. 3635
| ఓనమాలు
| [[మహీధర రామమోహనరావు]]
| అవంతీ ప్రచురణలు, విజయవాడ
| 1960
Line 6,897 ⟶ 6,896:
| కథలు. 3636
| ఇక ఆ కథ ఇంతే
| [[మహీధర రామమోహనరావు]]
| అవంతీ ప్రచురణలు, విజయవాడ
| 1963
Line 6,906 ⟶ 6,905:
| కథలు. 3637
| రథచక్రాలు
| [[మహీధర రామమోహనరావు]]
| [[విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్‌ హౌస్‌|విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్]], విజయవాడ
| 1977
| 382
Line 6,915 ⟶ 6,914:
| కథలు. 3638
| జ్వాలాతోరణం
| [[మహీధర రామమోహనరావు]]
| [[విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్‌ హౌస్‌|విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్]], విజయవాడ
| 1993
| 245
Line 6,924 ⟶ 6,923:
| కథలు. 3639
| జ్వాలాతోరణం
| [[మహీధర రామమోహనరావు]]
| [[విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్‌ హౌస్‌|విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్]], విజయవాడ
| 1993
| 245
Line 6,933 ⟶ 6,932:
| కథలు. 3640
| ఉదయకిరణాలు
| [[పోతుకూచి సాంబశివరావు]]
| [[విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్‌ హౌస్‌|విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్]], విజయవాడ
| 1956
| 279
Line 6,942 ⟶ 6,941:
| కథలు. 3641
| ఉదయకిరణాలు
| [[పోతుకూచి సాంబశివరావు]]
| ...
| ...
Line 6,951 ⟶ 6,950:
| కథలు. 3642
| ఉదయకిరణాలు
| [[పోతుకూచి సాంబశివరావు]]
| పోతుకూచి ఏజన్సీస్ పబ్లిసిటీస్, సికింద్రాబాద్
| 1965
Line 6,960 ⟶ 6,959:
| కథలు. 3643
| అన్వేషణ
| [[పోతుకూచి సాంబశివరావు]]
| ఆంధ్ర విశ్వసాహితి, సికింద్రాబాద్
| 1961
Line 6,969 ⟶ 6,968:
| కథలు. 3644
| అన్వేషణ
| [[పోతుకూచి సాంబశివరావు]]
| ఆంధ్ర విశ్వసాహితి, సికింద్రాబాద్
| 1961
Line 6,987 ⟶ 6,986:
| కథలు. 3646
| మూడు నాటికలు
| [[పోతుకూచి సాంబశివరావు]]
| దేవీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ
| 1976
Line 6,996 ⟶ 6,995:
| కథలు. 3647
| బ్రతుకుల పతనం
| [[పోతుకూచి సాంబశివరావు]]
| ఆంధ్ర విశ్వసాహితి, సికింద్రాబాద్
| 1964
Line 7,005 ⟶ 7,004:
| కథలు. 3648
| ఏడురోజుల మజిలీ
| [[పోతుకూచి సాంబశివరావు]]
| ఆంధ్ర విశ్వసాహితి, సికింద్రాబాద్
| ...
Line 7,014 ⟶ 7,013:
| కథలు. 3649
| ఏడురోజుల మజిలీ
| [[పోతుకూచి సాంబశివరావు]]
| ఆంధ్ర విశ్వసాహితి, సికింద్రాబాద్
| ...
Line 7,023 ⟶ 7,022:
| కథలు. 3650
| సింహకాకౌతం
| [[కొండముది శ్రీరామచంద్రమూర్తి]]
| విజయదుర్గ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ
| 1991
Line 7,032 ⟶ 7,031:
| కథలు. 3651
| సింహకాకౌతం
| [[కొండముది శ్రీరామచంద్రమూర్తి]]
| విజయదుర్గ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ
| 1991
Line 7,041 ⟶ 7,040:
| కథలు. 3652
| మంత్రిగారి కూతురు
| [[కొండముది శ్రీరామచంద్రమూర్తి]]
| శ్రీ ధనలక్ష్మి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ
| 1984
Line 7,050 ⟶ 7,049:
| కథలు. 3653
| సిరిదివ్వెలు
| [[కొండముది శ్రీరామచంద్రమూర్తి]]
| చిట్టారెడ్డి పబ్లికేషన్స్, కర్నూలు
| 1984
Line 7,058 ⟶ 7,057:
| 39784
| కథలు. 3654
| [[పద్మవ్యూహం]]
| [[కొండముది శ్రీరామచంద్రమూర్తి]]
| భారతీ ప్రచురణలు, ఏలూరు
| 1967
Line 7,068 ⟶ 7,067:
| కథలు. 3655
| ధర్మదీపం
| [[కొండముది శ్రీరామచంద్రమూర్తి]]
| మీనా పబ్లికేషన్స్, నంద్యాల
| 1984
Line 7,077 ⟶ 7,076:
| కథలు. 3656
| తలుపులు తెరవకండి
| [[కొండముది శ్రీరామచంద్రమూర్తి]]
| క్రియేటివ్ పబ్లిషర్స్, మద్రాసుచెన్నై
| 1985
| 200
Line 7,086 ⟶ 7,085:
| కథలు. 3657
| పాపం పడగనీడ
| [[కొండముది శ్రీరామచంద్రమూర్తి]]
| డాలి పబ్లిషర్స్, విజయవాడ
| 1987
Line 7,095 ⟶ 7,094:
| కథలు. 3658
| నారీ నారీ నడుమ మురారి
| [[కొండముది శ్రీరామచంద్రమూర్తి]]
| సిద్ధార్థ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ
| 1980
Line 7,104 ⟶ 7,103:
| కథలు. 3659
| స్వయంకృతం
| [[కొండముది శ్రీరామచంద్రమూర్తి]]
| శ్రీ విజయ లక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ
| 1984
Line 7,113 ⟶ 7,112:
| కథలు. 3660
| కలియుగ స్త్రీ
| [[కొండముది శ్రీరామచంద్రమూర్తి]]
| శ్రీ విజయ లక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ
| 1984
Line 7,122 ⟶ 7,121:
| కథలు. 3661
| వెన్నెల వేడి
| [[కొండముది శ్రీరామచంద్రమూర్తి]]
| శ్రీ కవితా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ
| 1983
Line 7,131 ⟶ 7,130:
| కథలు. 3662
| యజ్ఞసమిథలు
| [[కొండముది శ్రీరామచంద్రమూర్తి]]
| వాహినీ ప్రచురణాలయం, విజయవాడ
| 1984
Line 7,140 ⟶ 7,139:
| కథలు. 3663
| మల్లారెడ్డి
| [[నోరి నరసింహ శాస్త్రి]]
| ...
| 1958
Line 7,149 ⟶ 7,148:
| కథలు. 3664
| మల్లారెడ్డి
| [[నోరి నరసింహ శాస్త్రి]]
| త్రివేణి పబ్లిషర్సు, మచిలీపట్టణముమచిలీపట్టణం
| 1963
| 490
Line 7,158 ⟶ 7,157:
| కథలు. 3665
| మల్లారెడ్డి
| [[నోరి నరసింహ శాస్త్రి]]
| జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ
| 1986
Line 7,167 ⟶ 7,166:
| కథలు. 3666
| రుద్రమదేవి
| [[నోరి నరసింహ శాస్త్రి]]
| జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ
| 1986
Line 7,176 ⟶ 7,175:
| కథలు. 3667
| రుద్రమదేవి
| [[నోరి నరసింహ శాస్త్రి]]
| ...
| 1960
Line 7,185 ⟶ 7,184:
| కథలు. 3668
| నారాయణభట్టు
| [[నోరి నరసింహ శాస్త్రి]]
| ఆంధ్రపత్రికాముద్రాశాల, మద్రాసుచెన్నై
| ...
| 280
Line 7,194 ⟶ 7,193:
| కథలు. 3669
| నారాయణభట్టు
| [[నోరి నరసింహ శాస్త్రి]]
| త్రివేణి పబ్లిషర్సు, మచిలీపట్టణముమచిలీపట్టణం
| 1975
| 460
Line 7,203 ⟶ 7,202:
| కథలు. 3670
| నారాయణభట్టు
| [[నోరి నరసింహశాస్త్రి|నోరి నరసింహ శాస్త్రి]]
| జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ
| 1986
Line 7,212 ⟶ 7,211:
| కథలు. 3671
| ధూర్జటి
| [[నోరి నరసింహ శాస్త్రి]]
| త్రివేణి పబ్లిషర్సు, మచిలీపట్టణముమచిలీపట్టణం
| 1971
| 503
Line 7,221 ⟶ 7,220:
| కథలు. 3672
| ధూర్జటి
| [[నోరి నరసింహ శాస్త్రి]]
| జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ
| 1986
Line 7,230 ⟶ 7,229:
| కథలు. 3673
| కవిద్వయము
| [[నోరి నరసింహ శాస్త్రి]]
| జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ
| 1986
Line 7,239 ⟶ 7,238:
| కథలు. 3674
| కవిద్వయము
| [[నోరి నరసింహ శాస్త్రి]]
| యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1968
| 183
Line 7,257 ⟶ 7,256:
| కథలు. 3676
| కర్పూర ద్వీప యాత్ర
| [[నోరి నరసింహ శాస్త్రి]]
| త్రివేణి పబ్లిషర్సు, మచిలీపట్టణము
| 1991
Line 7,266 ⟶ 7,265:
| కథలు. 3677
| నారాయణభట్టు
| [[నోరి నరసింహ శాస్త్రి]]
| ది ఓరియంట్ పబ్లిషిజ్ కంపెనీ, హైదరాబాద్
| 1954
Line 7,275 ⟶ 7,274:
| కథలు. 3678
| వాఘిరా
| [[నోరి నరసింహ శాస్త్రి]]
| క్వాలిటీ పబ్లిషర్సు, విజయవాడ
| 1971
Line 7,284 ⟶ 7,283:
| కథలు. 3679
| రుద్రమదేవి
| [[నోరి నరసింహ శాస్త్రి]]
| ఆదర్శ విద్యా మండలి, తెనాలి
| 1956
Line 7,293 ⟶ 7,292:
| కథలు. 3680
| కవిసార్వభౌముడు
| [[నోరి నరసింహ శాస్త్రి]]
| జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ
| 1986
Line 7,302 ⟶ 7,301:
| కథలు. 3681
| కవిసార్వభౌముడు
| [[నోరి నరసింహ శాస్త్రి]]
| టాగూరు పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్
| 2006
Line 7,311 ⟶ 7,310:
| కథలు. 3682
| అంతర్ముఖం
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| ఆంధ్రప్రదేశ్ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, విజయవాడ
| 1992
Line 7,320 ⟶ 7,319:
| కథలు. 3683
| అంతర్ముఖం
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| ఆంధ్రప్రదేశ్ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, విజయవాడ
| 1993
Line 7,329 ⟶ 7,328:
| కథలు. 3684
| డేగ రెక్కల చప్పుడు
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ
| 2011
Line 7,338 ⟶ 7,337:
| కథలు. 3685
| ది బెస్ట్ ఆఫ్
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ
| 1994
Line 7,347 ⟶ 7,346:
| కథలు. 3686
| విజయం వైపు పయనం
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ
| 1996
Line 7,356 ⟶ 7,355:
| కథలు. 3687
| అష్టావక్ర మొదటి భాగం
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| ...
| ...
Line 7,365 ⟶ 7,364:
| కథలు. 3688
| అష్టావక్ర రెండవ భాగం
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| ...
| ...
Line 7,374 ⟶ 7,373:
| కథలు. 3689
| మరణమృదంగం
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ
| 1986
Line 7,383 ⟶ 7,382:
| కథలు. 3690
| ప్రార్ధన
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| ...
| ...
Line 7,392 ⟶ 7,391:
| కథలు. 3691
| ఆఖరి పోరాటం
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| ప్రణవి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్
| 1996
Line 7,401 ⟶ 7,400:
| కథలు. 3692
| కాసనోవా 99
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| సుధా బుక్ హౌస్, విజయవాడ
| 1995
Line 7,410 ⟶ 7,409:
| కథలు. 3693
| 13-14-15
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| ఆంధ్రప్రదేశ్ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, విజయవాడ
| 1994
Line 7,419 ⟶ 7,418:
| కథలు. 3694
| ది డైరీ ఆఫ్ మిసెస్ శారద
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ
| 1993
Line 7,428 ⟶ 7,427:
| కథలు. 3695
| ఆ ఒక్కటీ అడక్కు
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ
| 1981
Line 7,437 ⟶ 7,436:
| కథలు. 3696
| ఆ ఒక్కటీ అడక్కు
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ
| 1991
Line 7,446 ⟶ 7,445:
| కథలు. 3697
| పర్ణశాల
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ
| 1984
Line 7,455 ⟶ 7,454:
| కథలు. 3698
| చీకట్లో సూర్యుడు
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ
| 1992
Line 7,464 ⟶ 7,463:
| కథలు. 3699
| చీకట్లో సూర్యుడు
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ
| 2002
Line 7,473 ⟶ 7,472:
| కథలు. 3700
| ఉదయించని సూర్యుడు
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| శ్రీ విజయ లక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ
| 1987
Line 7,482 ⟶ 7,481:
| కథలు. 3701
| తులసి
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ
| 1981
Line 7,491 ⟶ 7,490:
| కథలు. 3702
| తులశిదళం
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ
| 1981
Line 7,500 ⟶ 7,499:
| కథలు. 3703
| యుగాంతం
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ
| 1981
Line 7,509 ⟶ 7,508:
| కథలు. 3704
| రక్త సింధూరం
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ
| 1985
Line 7,518 ⟶ 7,517:
| కథలు. 3705
| రక్తాభిషేకం
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| ...
| ...
Line 7,527 ⟶ 7,526:
| కథలు. 3706
| పోలీస్ స్టేషన్
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ
| 1990
Line 7,536 ⟶ 7,535:
| కథలు. 3707
| రుద్ర నేత్ర
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ
| 1989
Line 7,545 ⟶ 7,544:
| కథలు. 3708
| లేడీస్ హాస్టల్
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| ...
| ...
Line 7,554 ⟶ 7,553:
| కథలు. 3709
| ఒక వర్షాకాలపు సాయంత్రం
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ
| 2003
Line 7,563 ⟶ 7,562:
| కథలు. 3710
| క్షమించు సుప్రియా
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ
| 1984
Line 7,572 ⟶ 7,571:
| కథలు. 3711
| ప్రియురాలు పిలిచె
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ
| 1991
Line 7,581 ⟶ 7,580:
| కథలు. 3712
| మహో హిరోషిమా
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| ...
| ...
Line 7,590 ⟶ 7,589:
| కథలు. 3713
| భార్యా గుణవతి శత్రు
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ
| 1990
Line 7,599 ⟶ 7,598:
| కథలు. 3714
| నవమాలిక
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ
| 1983
Line 7,608 ⟶ 7,607:
| కథలు. 3715
| ఒక రాధ ఇద్దరు కృష్ణులు
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ
| 1985
Line 7,617 ⟶ 7,616:
| కథలు. 3716
| నల్లంచు తెల్లచీర
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ
| 1987
Line 7,626 ⟶ 7,625:
| కథలు. 3717
| వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ
| 1990
Line 7,635 ⟶ 7,634:
| కథలు. 3718
| ఆనందోబ్రహ్మ
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ
| 1986
Line 7,644 ⟶ 7,643:
| కథలు. 3719
| డబ్బు డబ్బు
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ
| 1984
Line 7,653 ⟶ 7,652:
| కథలు. 3720
| రాధ కుంతి
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ
| 1985
Line 7,662 ⟶ 7,661:
| కథలు. 3721
| సంపూర్ణ ప్రేమాయణం
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ
| 1984
Line 7,671 ⟶ 7,670:
| కథలు. 3722
| పుట్ట
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| శ్రీ రామా బుక్ డిపో., విజయవాడ
| 1976
Line 7,680 ⟶ 7,679:
| కథలు. 3723
| రుద్రవీణ
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| దేశీ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, విజయవాడ
| 1982
Line 7,689 ⟶ 7,688:
| కథలు. 3724
| పరిమళ
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| శ్రీ శ్రీనివాస పబ్లిషింగ్ హౌస్, గుంటూరు
| 1990
Line 7,698 ⟶ 7,697:
| కథలు. 3725
| అతడే ఆమెసైన్యం
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| శ్రీ శ్రీనివాస పబ్లిషింగ్ హౌస్, గుంటూరు
| 1992
Line 7,707 ⟶ 7,706:
| కథలు. 3726
| అతడు ఆమె ప్రియుడు
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ
| 1993
Line 7,716 ⟶ 7,715:
| కథలు. 3727
| అగ్ని ప్రవేశం
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| ప్రణవి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్
| 1995
Line 7,725 ⟶ 7,724:
| కథలు. 3728
| అనైతికం
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ
| 1996
Line 7,734 ⟶ 7,733:
| కథలు. 3729
| సిగ్గేస్తోంది
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ
| 1998
Line 7,743 ⟶ 7,742:
| కథలు. 3730
| స్వర బేతాళం
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ
| 1986
Line 7,752 ⟶ 7,751:
| కథలు. 3731
| ప్రేమ
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| ఆంధ్రప్రదేశ్ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, విజయవాడ
| 1993
Line 7,761 ⟶ 7,760:
| కథలు. 3732
| రంగుల నీడ
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| పూర్ణిమ బుక్ హౌస్, విజయవాడ
| 1986
Line 7,770 ⟶ 7,769:
| కథలు. 3733
| ఆకాశదీపాలు
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| శ్రీ విజయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ
| 1985
Line 7,779 ⟶ 7,778:
| కథలు. 3734
| సత్యం శివం సుందరం
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ
| 1983
Line 7,788 ⟶ 7,787:
| కథలు. 3735
| స్వాతిముత్యాలు
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| ...
| ...
Line 7,797 ⟶ 7,796:
| కథలు. 3736
| ఋషి
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ
| 1977
Line 7,806 ⟶ 7,805:
| కథలు. 3737
| మంచుపర్వతం
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ
| 1996
Line 7,815 ⟶ 7,814:
| కథలు. 3738
| రాక్షసుడు
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| ...
| ...
Line 7,824 ⟶ 7,823:
| కథలు. 3739
| రాక్షసుడు
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| ...
| ...
Line 7,833 ⟶ 7,832:
| కథలు. 3740
| ధ్యేయం
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ
| 1995
Line 7,842 ⟶ 7,841:
| కథలు. 3741
| ధ్యేయం
| [[యండమూరి వీరేంద్రనాథ్]]
| నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ
| 1994
2,06,418

దిద్దుబాట్లు

"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/2396143" నుండి వెలికితీశారు