వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -74: కూర్పుల మధ్య తేడాలు

సవరణ సారాంశం లేదు
దిద్దుబాటు సారాంశం లేదు
ట్యాగు: 2017 source edit
దిద్దుబాటు సారాంశం లేదు
ట్యాగు: 2017 source edit
| కథలు. 3773
| ఇంతకీ నేనెవరు 55
| [[కపిల కాశీపతి]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1968
| 173
| కథలు. 3774
| పెళ్లి చెయ్యకుండా చూడు 58
| [[కొడవటిగంటి కుటుంబరావు]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1968
| 190
| కథలు. 3775
| కవి ద్వయము 59
| [[నోరి నరసింహ శాస్త్రి]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1968
| 183
| కథలు. 3776
| చీకటిదారి చిన్న వదినె 62
| [[కె. రామలక్ష్మి]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1968
| 143
| కథలు. 3777
| రాజశేఖర చరిత్రము 63
| [[కందుకూరి వీరేశలింగము]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1974
| 231
| కథలు. 3778
| నల్లరేగడి 64
| [[పాలగుమ్మి పద్మరాజు]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1969
| 176
| ఏటి ఒడ్డున నీటిపూలు 65
| కొలిపాక రమామణి
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1969
| 221
| మహానగరంలో స్త్రీ 66
| లత
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1969
| 143
| కథలు. 3781
| చిలకమర్తి ప్రహసనములు 67
| [[చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1969
| 208
| మైదానం 68
| చలం
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1971
| 131
| కథలు. 3783
| హాట్ హోం 69
| [[శార్వరి (రచయిత)|శార్వరి]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| ...
| 175
| కథలు. 3784
| ఆనా వీలర్ జీవన రాగం 70
| [[సౌరిస్|సౌరీస్]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1969
| 167
| కథలు. 3785
| చేదునిజాలు 73
| [[పరిమళా సోమేశ్వర్]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1969
| 143
| కథలు. 3786
| చేదునిజాలు 73
| [[పరిమళా సోమేశ్వర్]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1969
| 143
| చిత్రకారుడి భార్య 74
| మురయా
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1969
| 163
| కథలు. 3788
| రామానుజుని ప్రతిజ్ఞ 75
| [[పి.రాజగోపాల నాయుడు|పి. రాజగోపాలనాయుడు]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1969
| 212
| కథలు. 3789
| దూత మేఘము 76
| [[విశ్వనాథ సత్యనారాయణ|విశ్వనాధ సత్యనారాయణ]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1969
| 247
| కథలు. 3790
| హరివిల్లు 77
| [[ద్వివేదుల విశాలాక్షి]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1969
| 196
| కొత్త ఇల్లు 78
| తాళ్లూరు నాగేశ్వరరావు
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1969
| 196
| కథలు. 3792
| మేఘాల మేలిముసుగు 81
| [[మాలతీ చందూర్]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1969
| 156
| కథలు. 3793
| గణపతి 82
| [[చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1969
| 244
| హంపీ కన్యలు 86
| చలం
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1969
| 147
| కథలు. 3795
| కంఠాభరణము 90
| [[పానుగంటి లక్ష్మీనరసింహారావు]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1969
| 160
| కథలు. 3796
| కంఠాభరణము 90
| [[పానుగంటి లక్ష్మీ నరసింహారావు|పానుగంటి లక్ష్మీనరసింహారావు]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1969
| 160
| కథలు. 3797
| త్రిశంకుడి స్వర్గం 92
| [[మధురాంతకం రాజారాం]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1969
| 235
| ప్రేమించు ప్రేమకై 94
| పణతుల రామచంద్రయ్య
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1969
| 209
| కథలు. 3799
| మనిషి 95
| [[నండూరి విఠల్]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1969
| 163
| కథలు. 3800
| మాతృమందిరము 97
| [[వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1969
| 255
| కథలు. 3801
| మాతృమందిరము 19/97
| [[వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1969
| 255
| కథలు. 3802
| రెండవ అశోకుడి మూణ్ణాళ్ల పాలన 98
| [[పాలగుమ్మి పద్మరాజు]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1969
| 155
| కథలు. 3803
| ఒకేపాట రెండు రాగాలు 100
| [[కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1969
| 159
| కథలు. 3804
| చిల్లర దేవుళ్లు 102
| [[దాశరథి రంగాచార్య]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1969
| 219
| దాంపత్యాలు 103
| కోమలాదేవి
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1969
| 167
| కథలు. 3806
| హాస్య సంజీవని 104
| [[కందుకూరి వీరేశలింగము]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1969
| 216
| కథలు. 3807
| అనుభవం 105
| [[కొడవటిగంటి కుటుంబరావు]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1970
| 202
| కథలు. 3808
| యముడి ముందు చలం 108
| [[గుడిపాటి వెంకట చలం|గుడిపాటి వెంకటచలం]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1970
| 197
| కథలు. 3809
| కొడి గట్టిన దీపాలు 109
| [[ఐ.వి.యస్. అచ్చుతవల్లి]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1970
| 191
| కథలు. 3810
| అదృష్ట రేఖ 110
| [[శివరాజు సుబ్బలక్ష్మి]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1970
| 243
| కథలు. 3811
| (సి)నీతిచంద్రిక 114
| [[రావి కొండలరావు|రావి కొండల రావు]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1970
| 119
| దయ్యాలు లేవూ 115
| లత
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1970
| 134
| ఊబిలో దున్న 116
| వినుకొండ నాగరాజు
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1970
| 171
| కథలు. 3814
| రాజ రాజు 117
| [[శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి|శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1970
| 232
| కథలు. 3815
| ఎదురద్దాలు 119
| [[ఇచ్ఛాపురపు జగన్నాధరావు]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1970
| 151
| కథలు. 3816
| జాజిమల్లి 121
| [[అడివి బాపిరాజు]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1970
| 138
| నవదేవత 122
| వి.యస్. రంగస్వామి
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1970
| 207
| రంగులవల 123
| ఎమ్. పార్ధసారధి
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1970
| 148
| కథలు. 3819
| సహజీవన సౌభాగ్యం 124
| [[అవసరాల రామకృష్ణారావు]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1970
| 143
| కథలు. 3820
| అసమర్ధుని జీవయాత్ర 125
| [[గోపీచంద్]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1970
| 163
| గిరీశం ది గ్రేట్ ఫిలిం ప్రొడ్యూసర్ 127
| వడ్లమన్నాటి కుటుంబరావు
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1970
| 159
| విధి వినోదం 128
| రోషన్
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్ట్ణం
| 1970
| 184
| కథలు. 3823
| రామచంద్ర విజయము 129
| [[చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1970
| 138
| జీవిత సమరంలో 130
| వాసమూర్తి
| [[ఎమెస్కో|యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1970
| 191
| కథలు. 3825
| నవోదయం 131
| [[పోలాప్రగడ సత్యనారాయణమూర్తి]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1970
| 140
| రెండో పెళ్లి 132
| భూపతి
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1970
| 141
| అంతు పట్టని మనిషి 134
| మురళీధర్
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1970
| 168
| కథలు. 3828
| చివరకు మిగిలేది 133
| [[బుచ్చిబాబు (రచయిత)|బుచ్చిబాబు]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1970
| 212
| ఉపనిషత్కథలు 135
| శ్రీధరబాబు
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1970
| 140
| కథలు. 3830
| సంతప్తులు 136
| [[ఉషశ్రీ]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1970
| 122
| కథలు. 3831
| చివరకు మిగిలేది 137
| [[బుచ్చిబాబు (రచయిత)|బుచ్చిబాబు]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1970
| 215
| విద్యార్ధిసాహితి కథాంజలి-2 138
| ...
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1970
| 177
| రాగి యోగి 140
| పి.వి. కృష్ణమూర్తి
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1970
| 179
| నాగమల్లిక 141
| పి. గణపతిశాస్త్రి
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1970
| 170
| కథలు. 3835
| నీలి ఐదు పెద్ద కథలు 142
| [[పురాణం సుబ్రహ్మణ్య శర్మ]]
| [[ఎమెస్కో|యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1970
| 191
| పైపాటు 143
| కృష్ణ
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1970
| 171
| కథలు. 3837
| సంపంగి 144
| [[బలివాడ కాంతారావు]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1970
| 147
| కథలు. 3838
| మళ్లీ రైలు తప్పి పోయింది 145
| [[గొల్లపూడి మారుతీరావు]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1970
| 150
| కథలు. 3839
| ఆకర్షణ 146
| [[కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1971
| 127
| కథలు. 3840
| మలుపు మెరుపు 147
| [[ఎమ్వీయల్. నరసింహారావు|ఎమ్వీయల్]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1971
| 179
| కథలు. 3841
| ప్రమదా వనము 150
| [[వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1971
| 287
| కథలు. 3842
| విధి విన్యాసాలు 154
| [[కావిలిపాటి విజయలక్ష్మి]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1976
| 216
| కథలు. 3843
| ఆద్యంతాలు మధ్య రాధ 155
| [[బుచ్చిబాబు (రచయిత)|బుచ్చిబాబు]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1977
| 139
| జీవనస్రవంతి 156
| పాలంకి వెంకట రామచంద్రమూర్తి
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1971
| 167
| కథలు. 3845
| శారద 157
| [[సి. ఆనందారామం]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1971
| 211
| విద్యార్థి సాహితి 158
| ...
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1971
| 256
| మనిషి మచ్చ 161
| వి.వి.యస్. రామదాసు
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1971
| 167
| కథలు. 3848
| వైతరణి 162
| [[వాసిరెడ్డి సీతాదేవి|వాశిరెడ్డి సీతాదేవి]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1975
| 160
| వివాహం 164
| చలం
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1971
| 143
| చలంగారి కలం స్టేషను పంపు
| చలం
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1971
| 168
| ఆ రాత్రి 166
| చలం
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1971
| 164
| కథలు. 3852
| వడ్లగింజలు 167
| [[శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి|శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1971
| 165
| ఉద్యోగపర్వాలు 168
| లేళ్లపల్లి లక్ష్మీనారాయణ
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1971
| 135
| కథలు. 3854
| మమత 172
| [[నండూరి విఠల్]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1971
| 191
| కథలు. 3855
| ఒకే రక్తం ఒకే స్పర్శ 173
| [[పన్యాల రంగనాధ రావు]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1971
| 275
| కథలు. 3856
| చిన్నప్రపంచం సిరివాడ 175
| [[మధురాంతకం రాజారాం]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1971
| 159
| కథలు. 3857
| చిన్నప్రపంచం సిరివాడ 175
| [[మధురాంతకం రాజారాం]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1971
| 159
| అలకపురి 177
| చామర్తి దుర్గాప్రసాద్
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1971
| 128
| కథలు. 3859
| గతించని గతం 178
| [[గోపీచంద్]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1971
| 199
| కథలు. 3860
| పెళ్లానికి ప్రేమలేఖ 179
| [[ముప్పాళ రంగనాయకమ్మ]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1976
| 136
| కథలు. 3861
| సీతా కల్యాణం 180
| [[ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ|ముళ్లపూడి వెంకటరమణ]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| ...
| 151
| పున్నమి మసకలు 181
| కళ్యాణ సుందరీ జగన్నాధ్
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1971
| 151
| కథలు. 3863
| అత్తగారూ నక్షలైట్లూ 182
| [[భానుమతీ రామకృష్ణ]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1971
| 135
| కథలు. 3864
| నిన్న స్వప్నం నేడు సత్యం 185
| [[ఎమ్వీయల్. నరసింహారావు|ఎమ్వీయల్]]
| [[ఎమెస్కో|యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1971
| 147
| జీవఫలం 189
| ఐ.జె. రావు
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1972
| 127
| కథలు. 3866
| వెలుగు రేకలు 190
| [[కావిలిపాటి విజయలక్ష్మి]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1976
| 144
| ఏటి అవతల 191
| ఆచంట అంజని
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1972
| 183
| కథలు. 3868
| ఆంధ్రావళి జడకుచ్చులు 193
| [[రాయప్రోలు]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1972
| 167
| కథలు. 3869
| రామరాజ్యానికి రహదారి 194
| [[పాలగుమ్మి పద్మరాజు]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణ
| 1972
| 151
| కథలు. 3870
| బ్రతక నేర్చిన జాణ 195
| [[మాలతీ చందూర్]]
| [[యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ]], మచిలీపట్నంమచిలీపట్టణం
| 1972
| 127
1,99,391

దిద్దుబాట్లు

"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/2396235" నుండి వెలికితీశారు