"యెరెవాన్" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

3,145 bytes removed ,  2 సంవత్సరాల క్రితం
ట్యాగు: 2017 source edit
 
== జనాభా వివరాలు ==
{| class="wikitable"
<div class="cx-template-editor-source-container" lang="en" dir="ltr" style="display: none;"><div class="cx-template-editor-source"><div class="cx-template-editor-title">Note</div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="1" class="cx-template-editor-param-key">1</span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="1" id="endnote_Azeris-1-" style="position: relative;">Azeris</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="2" class="cx-template-editor-param-key">2</span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="2" id="endnote_Azeris-2-" style="position: relative;">[[/static/images/mobile/copyright/wikipedia-wordmark-en.svg|link=|116x116px]]</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="3" class="cx-template-editor-param-key">3</span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="3" id="endnote_Azeris-3-" style="position: relative;">Called ''Tatars'' prior to 1918</div></div></div></div>
|+యెరెవాన్ జనాభా లెక్కలు
{| class="floatright" style="text-align: center; font-size: 85%; border: 1px solid rgb(220, 220, 220); background-color: rgb(250, 250, 250); margin-bottom: 10px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"
|+యెరెవాన్ జనాభా లెక్కలు<br /> <small>(ఎర్వియన్  కోటలోని  వారు  కాకుండా)</small>
! scope="col" style="width:70px;" |సంవత్సరం
! colspan="2" scope="col" style="width:110px;" |ఆర్మేనియన్లు
! colspan="2" scope="col" style="width:115px;" |అజెర్బైజానిస్{{ref|Azeris|a}}
! colspan="2" scope="col" style="width:100px;" |రష్యన్లు
! colspan="2" scope="col" style="width:90px;" |ఇతరులు
! scope="col" style="width:70px;" |మొత్తం
|-
| style="text-align:left;" |c. 1650
| colspan="2" |పూర్తి  మెజారిటీ
| colspan="2" |—
| colspan="2" |—
|—
|-
| style="text-align:left;" |c. 1725
| colspan="2" |పూర్తి మెజారిటీ<br />
| colspan="2" |—
| colspan="2" |—
|'''~20,000'''
|-
|1830
| style="text-align:left;" |1830<ref>(in Armenian){{hy icon}} [http://yhm.am/2011/09/09/%D5%A5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6-%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%AB-%D5%A2%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%B9%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%B7%D5%A1%D6%80%D5%AA%D5%A8%D5%B6%D5%A9%D5%A1%D6%81%D5%A8-1824/ Երևան քաղաքի բնակչության շարժընթացը 1824–1914թթ.] [//en.wikipedia.org/wiki/Yerevan_History_Museum Yerevan History Museum]</ref>
|4,132
|35.7%
|'''11,463'''
|-
|1873
| style="text-align:left;" |1873<ref>(in Russian){{ru icon}} Эривань // Географическо-статистический словарь Российской империи. Сост. по поручению [//en.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Русского географического общества] действ. член Общества ''[//en.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%A2%D1%8F%D0%BD-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 П. Семёнов]'', при содействии действ. члена ''В. Зверинского''. Т. V. Спб., 1885, с. 870.</ref>
|5,900
|50,1%
|'''11,938'''
|-
|1897
| style="text-align:left;" |1897<ref>(in Russian){{ru icon}} [http://demoscope.ru/weekly/ssp/emp_lan_97_uezd.php?reg=570 Демоскоп Weekly – г. Эривань]</ref>
|12,523
|43,2%
|'''29,006'''
|-
|1926
| style="text-align:left;" |1926<ref name="ethnocacucasus">(in Russian){{ru icon}} [http://www.ethno-kavkaz.narod.ru/rnarmenia.html Ethno-Caucasus: Армения]</ref>
|59,838
|89.2%
|'''67,121'''
|-
|1939
| style="text-align:left;" |1939
|174,484
|87.1%
|'''200,396'''
|-
|1959
| style="text-align:left;" |1959
|473,742
|93%
|'''509,340'''
|-
|1970
| style="text-align:left;" |1970<ref>[http://demoscope.ru/weekly/ssp/resp_nac_70.php?reg=92 Demographics of Yerevan 1970]</ref>
|738,045
|95.2%
|'''775,028'''
|-
|1979
| style="text-align:left;" |1979
|974,126
|95.8%
|'''1,017,289'''
|-
|1989
| style="text-align:left;" |1989<ref>[http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_lan_89_ar.php Demographics of Armenian SSR (1989)]</ref><ref>[http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng89_reg2.php Demographics of Yerevan (1989)] {{webarchive|url=https://www.webcitation.org/65CnSL6Mw?url=http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng89_reg2.php|date=4 February 2012}}</ref>
|1,100,372
|96.5%
|'''1,201,539'''
|-
|2001
| style="text-align:left;" |2001<ref>[http://www.armstat.am/file/doc/86.pdf Yerevan city: Ethnic Structure of De Jure Population] National Statistical Service of the Republic of Armenia</ref>
|1,088,389
|98.63%
|'''1,103,488'''
|-
|2011
| style="text-align:left;" |2011<ref>[http://armstat.am/file/doc/99483738.pdf Demographics of Yerevan 2011] National Statistical Service of the Republic of Armenia 2011</ref>
|1.048.940
|98.94%
|0.59%
|'''1,060,138'''
|-
| colspan="10" |{{Note|Azeris|a|Called ''Tatars'' prior to 1918}}
|}
<div class="cx-template-editor-source-container" lang="en" dir="ltr" style="display: none;"><div class="cx-template-editor-source"><div class="cx-template-editor-title">Note</div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="1" class="cx-template-editor-param-key">1</span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="1" id="endnote_Azeris-1-" style="position: relative;">Azeris</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="2" class="cx-template-editor-param-key">2</span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="2" id="endnote_Azeris-2-" style="position: relative;">[[/static/images/mobile/copyright/wikipedia-wordmark-en.svg|link=|116x116px]]</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="3" class="cx-template-editor-param-key">3</span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="3" id="endnote_Azeris-3-" style="position: relative;">Called ''Tatars'' prior to 1918</div></div></div></div>
 
== Notesమూలాలు ==
 
== మూలాలు==
{{Reflist|30em}}
 
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/2414181" నుండి వెలికితీశారు