"ఇటాలియన్ అఫ్ ది ఈస్ట్‌" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

(తెలుగు-ఇటాలియన్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్)
ట్యాగు: 2017 source edit
 
ట్యాగు: 2017 source edit
== తెలుగు-ఇటాలియన్ భాషల పోలికలు ==
 
#'''1.''' తెలుగు, ఇటాలియన్ రెండు భాషల్లోకూడా ప్రతిపదము, [[అచ్చులు]] తో అంతమవుతాయి. ఇదే అతి ముఖ్యమైన కారణము.
 
* కార్తా=కాగితము; సాలా=శాల (గది); దోదిచి -ద్వాదసి (12); సువొయి=స్వయము, స్వంతము; త్రె= త్రయము-మూడు; నొవె= నవ-తొమ్మిది; కాసా=గృహము; బాన్యొ=స్నానము; బువన=మంచి
'''ఉదాహరణ:'''
తబాక్కో=తంబాకు; తంబురో=తంబూరా; పియదె=పాదము; దుయె= ద్వయము-రెండు; శెత్తె= సప్త-ఏడు; త్రదుర్రె= తర్జుమా; చిత్తా=నగరము; ఆక్వా=నీరు; బార్కా=పడవ.
కార్తా=కాగితము; సాలా=శాల (గది); దోదిచి -ద్వాదసి (12); సువొయి=స్వయము, స్వంతము; త్రె= త్రయము-మూడు; నొవె= నవ-తొమ్మిది; కాసా=గృహము; బాన్యొ=స్నానము; బువన=మంచి
తబాక్కో=తంబాకు; తంబురో=తంబూరా; పియదె=పాదము; దుయె= ద్వయము-రెండు; శెత్తె= సప్త-ఏడు; త్రదుర్రె= తర్జుమా; చిత్తా=నగరము; ఆక్వా=నీరు; బార్కా=పడవ.
 
#''' 2.''' వ్రాసిన ప్రతి అక్షరము, గుణింతాలతో సహా తు,చ-తప్పకుండా ఈ రెండు భాషల్లో పలుకబడతాయి.
 
* ఇటాలియన్ - Posso (పోస్ సో), Terrezz (తెర్రె త్స్ త్సా), Pizza (పిత్స్ త్సా), Bibliotica (బిబ్లియోతికా), Grazie ( gaatsiye) మొ..
'''ఉదాహరణ:'''
 
* ఇటాలియన్ - Posso (పోస్ సో), Terrezz (తెర్రె త్స్ త్సా), Pizza (పిత్స్ త్సా), Bibliotica (బిబ్లియోతికా), Grazie ( gaatsiye) మొ..
* తెలుగు- అక్షరము, సంక్షేమము, సంస్కృతి, స్మృతి, చిహ్నము, జ్ఞానము మొ..
 
అనేకభాషలలో వ్రాసిన అక్షరమొకటి, చదివేది మరికటిగా ఉండుట కలదు.
 
'''ఉదాహరణ:'''
* ఇంగ్లీషు- Put-పుట్; But-బట్; Wait, Weight, Light, lite, Bit, Bite,etc.
* ఫ్రెంచు- డుప్లెక్స్డూప్లెక్స్ అని వ్రాసి డుప్లేడూప్లే అని, పారిస్ అని వ్రాసి పారి అని చదువవలసి ఉంటుంది.
* రష్యన్ - తవారిష్ (Comrade) లో త పదాన్ని తొలుత వచ్చినప్పుడు త గానే పలకాలి. పదములో మొదటి అక్షరము తరువాత కాని త వచ్చినట్లయితే చ గా మారుతుంది.
* జర్మన్ - Kind (కిండ్-శిశువు) లో d, tగా మారి కిండ్ గా కాక కింట్ అను పలుకవలెను. Land (లాంట్) , Kindergarten (కిండర్గార్టెన్) అని చదువుదురు.
ఇటాలియన్, తెలుగు అజంతల భాషలు కనుక ఉన్నదున్నట్లు పలుకబడును. కనుకా తమిళంలోని అయ్యాచామి ని అయ్యాస్వామి అని, వింగడేజన్ ను వెంకటేశన్ అని, Girls ను గరల్సు అని పలుకుతాము.
 
#'''3.''' మరొక భాషనుండి పదజాలాన్ని తెలుగులోనికి అరువు తెచ్చుకొని వాడాలంటే '''డు,ము,వు,లు ''' చేర్చవలసిగాని అజంతాలుగా మార్చుకోవలసిగాని ఉంటుంది. ఇటాలియన్ భాష నుండి తెలుగులోనికి, తెలుగునుండి ఇటాలియన్ లోనికి పదములను అరువు తెచ్చుకోవలసి వచ్చినప్పుడు అట్టి అవసరము లేదు.'''
 
* ఇటాలియన్- క్రీస్తు ( తెలుగు- క్రీస్తు), దావీదు- (తెలుగు-దావీదు), మరియు- (తెలుగు-మరియు), సొరెల్లా (తెలుగు-సోదరి లేదా సొరెల్లా లేదా సిస్టరు).
 
#'''4.''' ఇటాలియన్, తెలుగు భాషలు చాలచాలా మృదు మధురమైన వని, వీనులకు వినసొంపుగా ఉంటాయని అంటారు.కారణం ఇవి అజంతములు కనుక.
 
#'''5.''' తెలుగు నామవాచకాల్లో స్త్రీ లింగము "అమ్మ" అని, పుంలింగము "అయ్య" అని అంతమైనట్లే, ఇటాలియన్ లో కూడా స్రీ లింగము "" తోను, పుంలింగము "" తోను అంతమవుతాయి.
 
#'''6.''' తెలుగులో వలె కొంటాను, అమ్ముతాను అంటే నేను కొంటాను, నేను అమ్ముతాను అని అర్ధము. ఇందులో నేను అనే పదము లేకుండానే అర్ధము వస్తుంది. ఆంగ్లములో Buy, Sell అంటే ఎవరు అమ్మేది, ఎవరు కొనేది అర్ధముకాదు. I buy, You sell అని నేను, నువ్వు అనే పురుషవాచకం (Person) వాడవలసి ఉంటుంది. ఇటాలియన్ లో తెలుగు లాగానే అర్ధము వచ్చును. Campeo Una gatto= ఒక పిల్లిని కొంటాను. ఇంగ్లీషులో వలె I speak, you speak, he, she ,it-speak, we speak, you speak, they speak అన్నట్లుకాక, తెలుగులో వలె, ఇటాలియన్ లో ప్రతివచనమునకు క్రియ మార్పు చెందుతుంది.
 
#'''7.''' తెలుగులో ఏకవచనమును బహువచనముగా మార్చుటకు "లు" చేర్చినట్లు, ఇటాలియన్ లో "ఇ" (I) చేర్చవలెను. Giovanni (జియొవాన్ని)=జూనులు, Marconi (మార్కొని)-మార్కొనులు తెలుగులో సోములు, రాములులాగ. Vacca (వాక్కా)= ఆవు, Vacci (వాక్కి)= ఆవులు, Bambino (బంబినొ)=శిశువు, Bambini (బంబిని)=శిశువులు.
 
#'''8.'''. తెలుగులో "నీవు", "మీరు", "తమరు" వలే ఇటాలియన్ లో tu (తు)=నీవు, Voi(వొయి)=మీరు, Lei (లెయి)=తమరు అని అంటారు.
 
#'''9.''' తెలుగు, ఇంగ్లీషులో వలెకాక "ఎందుకు"(Why), ఎందుకనగా (because) అనే రెండు పదములకు ఇటాలియన్ లో Perche (పర్కె) అనే ఒకే పదాన్ని ప్రశ్నకు, జవాబుకు కూడా వాడుతారు. ఇది ఇటాలియన్ లో ప్రత్యేకత.
 
==మూలములు==
635

edits

"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/2447912" నుండి వెలికితీశారు