"ఐర్లాండ్" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

 
[[File:KellsFol032vChristEnthroned.jpg|thumb|upright|Illuminated page from [[Book of Kells]]]]
Ireland has made a large contribution to world literature in all its branches, both in Irish and English. Poetry in Irish is among the oldest [[vernacular literature|vernacular poetry]] in Europe, with the earliest examples dating from the 6th century.
Irish remained the dominant literary language down to the nineteenth century, despite the spread of English from the seventeenth century on. Prominent names from the medieval period and later include [[Gofraidh Fionn Ó Dálaigh]] (fourteenth century), [[Dáibhí Ó Bruadair]] (seventeenth century) and [[Aogán Ó Rathaille]] (eighteenth century). [[Eibhlín Dubh Ní Chonaill]] (c. 1743 – c. 1800) was an outstanding poet in the oral tradition. The latter part of the nineteenth century saw a rapid replacement of Irish by English. By 1900, however, cultural nationalists had begun the [[Gaelic revival]], which saw the beginnings of a modern literature in Irish. This was to produce a number of notable writers, including [[Máirtín Ó Cadhain]], [[Máire Mhac an tSaoi]] and others. Irish-language publishers such as [[Coiscéim]] and [[Cló Iar-Chonnacht]] continue to produce scores of titles every year.
 
ఐర్లాండు ఐరిషు ఆంగ్ల భాషల్లో సాహిత్యాన్ని ప్రపంచ సాహిత్యంలోని అన్ని శాఖలకు అందించింది. ఐర్లాండు 6 వ శతాబ్దానికి చెందిన ఐరీష్లో కవిత్వం తొలి ఉదాహరణలతో ఐరోపాలో అత్యంత పురాతనమైన కవిత్వం కలిగి ఉంది. 17 వ శతాబ్దం నుండి ఇంగ్లీషు వ్యాప్తి చెందినప్పటికీ ఐరిషు 19 వ శతాబ్దంలో ఆధిపత్య సాహిత్య భాషగా మిగిలిపోయింది. మధ్యయుగ కాలంలోని ప్రముఖ పేర్లు గోఫ్రియత్ ఫియోన్ ఓ డాలిఘ్ (పదునాల్గవ శతాబ్దం), డేలిభి ఓ బ్రుయాడైర్ (పదిహేడవ శతాబ్దం), అగోన్ ఓ రథైల్లే (పద్దెనిమిదవ శతాబ్దం)ఇందుకు ఉదాహరణగా ఉన్నాయి. ఓరల్ సంప్రదాయంలో ఇబిల్లిన్ దుబ్ ని చోనాల్ (సి. 1743 - సి. 1800) ఒక అత్యుత్తమ కవిగా గుర్తించబడ్డాడు. 19 వ శతాబ్దం చివరి భాగంలో ఐరిషు స్థానాన్ని ఆగ్లం వేగవంతంగా ఆక్రమించింది. 1900 నాటికి సాంస్కృతిక జాతీయవాదులు ఐరిషు భాషలో ఆధునిక సాహిత్యంలో ప్రారంభమైన గేలిక్ రివైవల్ ప్రారంభించారు. ఇది ఉత్పత్తి చేసిన రచయితలలో మేటిన్ ఓ కాధైన్, మైరే మక్ ఒక టిసోవో, ఇతరులు ప్రాముఖ్యత సాధించారు. ఐర్లాండులో కోసిస్సిం, క్లో ఐర్-చోన్నాచ్ట్ వంటి ఐరిష్-భాష ప్రచురణకర్తలు ఉన్నారు.
In English, [[Jonathan Swift]] (30 November 1667 – 19 October 1745), often called the foremost [[satirist]] in the English language, gained fame for works such as ''[[Gulliver's Travels]]'' and ''[[A Modest Proposal]]''. Other notable eighteenth century writers of Irish origin included [[Oliver Goldsmith]] and [[Richard Brinsley Sheridan]], though they spent most of their lives in England. The Anglo-Irish novel came to the fore in the nineteenth century, featuring such writers as [[Charles Kickham]], [[William Carleton]], and (in collaboration) [[Edith Somerville]] and [[Violet Florence Martin]]. The playwright and poet [[Oscar Wilde]], noted for his epigrams, was born in Ireland.
 
In the 20th century, Ireland produced four winners of the [[Nobel Prize for Literature]]: [[George Bernard Shaw]], [[William Butler Yeats]], [[Samuel Beckett]] and [[Seamus Heaney]]. Although not a [[Nobel Prize]] winner, [[James Joyce]] is widely considered to be one of the most significant writers of the 20th century. Joyce's 1922 novel ''[[Ulysses (novel)|Ulysses]]'' is considered one of the most important works of [[Modernist literature]] and his life is celebrated annually on 16 June in Dublin as "[[Bloomsday]]".<ref>{{cite web |title=What is Bloomsday? |publisher=James Joyce Centre |url= http://jamesjoyce.ie/what-is-bloomsday/ |access-date=4 October 2014 |dead-url=yes |archive-url= https://web.archive.org/web/20140916080551/http://jamesjoyce.ie/what-is-bloomsday/ |archive-date=16 September 2014}}</ref> A comparable writer in Irish is Máirtín Ó Cadhain, whose novel [[Cré na Cille]] is regarded as a modernist masterpiece and has been translated into several languages.
 
 
 
Modern Irish literature is often connected with its rural heritage<ref>{{Cite book |first=Andrew |last=Higgins Wyndham |title=Re-imagining Ireland |publisher=University of Virginia Press |location=Charlottesville |date=2006}}</ref> through English-language writers such as [[John McGahern]] and [[Seamus Heaney]] and Irish-language writers such as [[Máirtín Ó Direáin]] and others from the [[Gaeltacht]].
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/2480887" నుండి వెలికితీశారు