"ఐర్లాండ్" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

===ఆహారాలు మరియు పానీయాలు ===
[[File:Cheese 61 bg 080106.jpg|thumb|[[Gubbeen cheese]], an example of the resurgence in Irish cheese making]]
Food and cuisine in Ireland takes its influence from the [[crops]] grown and animals farmed in the island's temperate climate and from the social and political circumstances of Irish history. For example, whilst from the Middle Ages until the arrival of the potato in the 16th century the dominant feature of the Irish economy was the herding of cattle, the number of cattle a person owned was equated to their social standing.<ref name="food_companion" >{{Cite book |first1=Alan |last1=Davidson |first2=Tom |last2=Jaine |title=The Oxford Companion to Food |publisher=Oxford University Press |date=2006 |pages=407–408 |isbn=978-0-19-280681-9}}</ref> Thus herders would avoid slaughtering a milk-producing cow.<ref name="food_companion" />
 
ఐర్లాండ్లో ఆహారం, వంటకాలు ద్వీపంలోని సమశీతోష్ణ వాతావరణం, ఐరిషు చరిత్ర, సాంఘిక, రాజకీయ పరిస్థితులు, పంటలు, జంతువులు ప్రభావం చూపుతాయి. ఉదాహరణకి మధ్యయుగాల నుండి 16 వ శతాబ్దంలో బంగాళాదుంపల రాక వరకు ఐరిషు ఆర్ధిక వ్యవస్థ ప్రధాన లక్షణం పశుపోషణ, యాజమాన్యం అనుసరించి వ్యక్తుల సాంఘిక స్థితిని నిర్ణయించబడుతూ ఉండేది.<ref name="food_companion" >{{Cite book |first1=Alan |last1=Davidson |first2=Tom |last2=Jaine |title=The Oxford Companion to Food |publisher=Oxford University Press |date=2006 |pages=407–408 |isbn=978-0-19-280681-9}}</ref> ఆ విధంగా పశువులకులు పాలు ఉత్పత్తిచేసే ఆవును చంపుట నివారించబడింది.<ref name="food_companion" />
For this reason, pork and [[white meat]] were more common than beef and thick fatty strips of salted [[bacon]] (known as rashers) and the eating of salted butter (i.e. a dairy product rather than beef itself) have been a central feature of the diet in Ireland since the Middle Ages.<ref name="food_companion" /> The practice of bleeding cattle and mixing the blood with milk and butter (not unlike the practice of the [[Maasai people|Maasai]]) was common<ref>{{Cite journal |title=The History and Social Influence of the Potato |first1=Redcliffe Nathan |last1=Salaman |first2=William Glynn |last2=Burton |first3=John Gregory |last3=Hawkes |publisher=Cambridge University Press |date=1985 |pages=218–219}}</ref> and [[black pudding]], made from blood, grain (usually barley) and seasoning, remains a breakfast staple in Ireland. All of these influences can be seen today in the phenomenon of the "[[breakfast roll]]".
 
 
ఈ కారణంగా పంది మాంసం, వైట్ మీట్ గొడ్డు మాంసం కంటే అధికంగా ఉపయోగించే వారు. మధ్య యుగం నుండి ఐర్లాండులో మందమైన బేకన్ (రషర్స్ అంటారు), ఉప్పు చేర్చిన వెన్న తినడం (అంటే గొడ్డు మాంసం కంటే పాల ఉత్పత్తి వంటివి) సాధారణం అయింది.<ref name="food_companion" /> సాధారణంగా పెంపుడు జంతువుల రక్తం, పాలు మరియు వెన్నతో రక్తంను కలిపి ఆహారంగా ఉపయోగించే వారు<ref>{{Cite journal |title=The History and Social Influence of the Potato |first1=Redcliffe Nathan |last1=Salaman |first2=William Glynn |last2=Burton |first3=John Gregory |last3=Hawkes |publisher=Cambridge University Press |date=1985 |pages=218–219}}</ref> ఐర్లాండులో నల్లని పుడ్డింగ్ ప్రధాన అల్పాహారం మిగిలిపోయింది. "అల్పాహారం రోల్" లో నేడు ఈ ప్రభావాలను చూడవచ్చు.
 
 
The introduction of the [[potato]] in the second half of the 16th century heavily influenced cuisine thereafter. Great poverty encouraged a subsistence approach to food and by the mid-19th century the vast majority of the population sufficed with a diet of potatoes and milk.<ref>{{Cite journal |last=Garrow |first=John |title=Feast and Famine: a History of Food and Nutrition in Ireland 1500–1920 |journal=Journal of the Royal Society of Medicine |volume=95 |issue=3 |pages=160–161 |date=March 2002 |issn=1758-1095 |pmc=1279494 |doi=10.1258/jrsm.95.3.160}}</ref> A typical family, consisting of a man, a woman and four children, would eat {{convert|18|st|kg}} of potatoes a week.<ref name="food_companion" /> Consequently, dishes that are considered as national dishes represent a fundamental unsophistication to cooking, such as the [[Irish stew]], [[bacon and cabbage]], [[boxty]], a type of potato pancake, or [[colcannon]], a dish of [[mashed potatoes]] and [[kale]] or [[cabbage]].<ref name="food_companion" />
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/2481281" నుండి వెలికితీశారు