కొత్తపల్లి (కొత్తపల్లి మండలం): కూర్పుల మధ్య తేడాలు