"మౌర్య సామ్రాజ్యం" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

 
===వాయవ్యప్రాంతం తిరిగి జయించుట (c. క్రీ.పూ.317–316)===
అలెగ్జాండరు (జస్టిను) తరువాత చంద్రగుప్తుడు చివరికి వాయువ్య భారతదేశాన్ని ఆక్రమించాడు. అక్కడ గ్రీకులు గతంలో పాలించిన భూభాగాలలో ఆయన సాత్రపీలతో (పాశ్చాత్య మూలాల్లో "ప్రిఫెక్ట్సు" గా వర్ణించబడ్డాడు) పోరాడాడు. వీరిలో పశ్చిమంలో పాలకుడు యుడెమసు ఉండవచ్చు (క్రీ.పూ 317 లో పంజాబు వదిలి వెళ్ళే వరకు) క్రీస్తుపూర్వం 316 లో సింధు తీరప్రాంతాలలో గ్రీకు కాలనీల పాలకుడు అజెనోరు కుమారుడు పీతాను బాబిలోను బయలుదేరే వరకు పాలన సాగించి ఉండవచ్చు.{{citation needed|date=August 2016}}
Chandragupta ultimately occupied Northwestern India, in the territories formerly ruled by the Greeks, where he fought the satraps (described as "Prefects" in Western sources) left in place after Alexander (Justin), among whom may have been [[Eudemus (general)|Eudemus]], ruler in the western Punjab until his departure in 317 BCE or [[Peithon, son of Agenor]], ruler of the Greek colonies along the Indus until his departure for [[Babylon]] in 316 BCE.{{citation needed|date=August 2016}}
 
:"India,అలెగ్జాండరు afterమరణం theతరువాత deathబానిసత్వ ofభారాన్ని Alexander,కదిలించినట్లుగా hadఆయన assassinatedరాజప్రతినిధులను hisభారతీయప్రజానీకం prefects,హత్య as if shaking the burden of servitudeచేసింది. The authorవిముక్తికి ofరచయిత thisసాండ్రాకోటోసు liberationకానీ wasఆయన Sandracottos,విజయం butతరువాత heబానిసత్వం hadప్రజలకు transformedనుండి liberationవిముక్తిని inకలిగించాడు. servitudeసింహాసనాన్ని afterతీసుకున్న victory,తరువాత since,ఆయన afterప్రజలు takingవిదేశీ theఆధిపత్యం throne,నుండి heవిముక్తి himselfపొందిన oppressedవ్యక్తులు theఅయ్యారు. very people he has liberated from foreign domination" Justinజస్టిన్ XV.4.12–1312-13 <ref>"(Transitum deinde in Indiam fecit), quae post mortem Alexandri, ueluti ceruicibus iugo seruitutis excusso, praefectos eius occiderat. Auctor libertatis Sandrocottus fuerat, sed titulum libertatis post uictoriam in seruitutem uerterat ; 14 siquidem occupato regno populum quem ab externa dominatione uindicauerat ipse seruitio premebat." [http://www.forumromanum.org/literature/justin/trad15.html Justin XV.4.12–13] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170420013859/http://www.forumromanum.org/literature/justin/trad15.html |date=20 April 2017 }}</ref>
 
:"Later,తరువాత asఅతను heఅలెగ్జాండరు wasప్రతినిధులకు preparingవ్యతిరేకంగా warయుద్ధానికి againstసిద్ధమవుతున్నప్పుడు theఒక prefectsపెద్ద ofఅడవి Alexander,ఏనుగు aఅతని hugeవద్దకు wildవెళ్లి elephantఅతనిని wentమచ్చిక toచేసుకున్నట్లుగా himతన andవెనుకకు tookతీసుకువెళ్ళింది. himఅతను onగొప్ప hisపోరాట back as if tameయోధుడు, andయుద్ధ he became a remarkable fighter and war leaderనాయకుడయ్యాడు. Having thusవిధంగా acquiredరాజ్యాధికారాన్ని royalసంపాదించిన power,తరువాత Sandracottosసాండ్రాకోటోసు possessedభారతదేశంలో Indiaఉన్నాడు. at theసమయంలో timeసెలూకోసు Seleucosభవిష్యత్తు wasకీర్తిని preparingసిద్ధం future gloryచేస్తున్నాడు. " Justinజస్టిన్ XV.4.19 possidebat."<ref>"Molienti deinde bellum aduersus praefectos Alexandri elephantus ferus infinitae magnitudinis ultro se obtulit et ueluti domita mansuetudine eum tergo excepit duxque belli et proeliator insignis fuit. Sic adquisito regno Sandrocottus ea tempestate, qua Seleucus futurae magnitudinis fundamenta iaciebat, Indiam possidebat." [http://www.forumromanum.org/literature/justin/trad15.html Justin XV.4.19] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170420013859/http://www.forumromanum.org/literature/justin/trad15.html |date=20 April 2017 }}</ref>
 
===సెల్యూకసుతో సంఘర్షణ - సంధి(క్రీ.పూ.305)===
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/2723706" నుండి వెలికితీశారు